Skal muslimer nægtes dansk indfødsret?

Af Jacob Mchangama, Justitia 208

Skal statsborgerskab afhænge af religiøst tilhørsforhold? Det synes Dansk Folkeparti at have åbnet for en debat om, da partiet stemte mod L 53 om indfødsrets meddelelse, bl.a. med den begrundelse, ”at langt hovedparten af de personer, som tildeles statsborgerskab med dette lovforslag, kommer fra ikke vestlige, muslimske lande”.  DFs skelnen mellem muslimer ikke-muslimer har fået støtte fra en række borgerlige både på de sociale medier og i aviserne i dag, hvor de mere generelt giver udtryk for, at man bør indføre en generel ordning, hvor indfødsret bør afhænge af religiøs eller kulturel baggrund. Her er Mikael Jalvings kommentarer fra Jyllands-Posten 20/12:

“det ikke er en menneskeret at få statsborgerskab. Det er et privilegium. Det er således ikke en negativ rettighed, dvs. frihed fra forskelsbehandling, at få tildelt dansk indfødsret. Det er en positiv rettighed, noget ekstra, som man kan være heldig at få, hvis man lever op til diverse kriterier. Et af disse kriterier kan sagtens være religiøs eller kulturel baggrund. Er det ikke racistisk? Nej, det er ikke racistisk. Muslimer tilhører ikke en anden race end ikke-muslimer. Det er diskrimination. Og positive rettigheder hviler på forskelsbehandling.”

Jalving har ret i, at det ikke er en menneskeret at få dansk statsborgerskab og, at man sagtens kan lave endog meget strenge kriterier for tildeling deraf (ligesom man kan regulere adgangen til sit territorium). Men at gøre adgang til statsborgerskab afhængig af religiøs eller kulturel baggrund er klart uforeneligt med lighed for loven, som er et kerneprincip i en liberal retsstat. Det er nok også derfor, der mig bekendt, ikke er nogen demokratier, der har sådanne bestemmelser (om end der er historiske eksempler). Jalving skriver, at muslimer ikke tilhører en race, og derfor er der ikke tale om racisme. Det er rigtigt, men hvis det er menneskers religiøse baggrund, der skal være afgørende for, om man kan opnå statsborgerskab, er det jo netop den baggrund, man er født med eller det land, man er født i, der bliver afgørende, hvorfor tildeling af indfødsret på baggrund af religion, lige såvel som race, vil afhænge af uforanderlige karakteristika, og forskellen bliver derfor minimal.

Dermed ville ordningen få nogle helt uacceptable konsekvenser, som jeg nægter at tro, at Jalving og andre vil kunne forsvare i virkelighedens verden. Eksempelvis ville Naser Khader, Firoozeh Bazrafkan, Mersiha Cokovic, Ayaan Hirsi Ali, Jaleh Tavakoli, Irshad Manji, Latifa Ljørring, Fatma Øktem, Yahya Hassan og mange mange andre være afskåret fra at få dansk statsborgerskab, uanset hvor velintegrerede/assimilerede de var, og selvom de alle bekæmper den slags religiøs fundamentalisme, som skulle begrunde den foreslåede ordning. Da Dansk Folkeparti hyldede Ayaan Hirsi Ali i 2010 to hun da også eksplicit afstand fra et beslægtet DF forslag om at udelukke indvandring fra muslimske lande.

”Selv om Ayaan Hirsi Ali støtter Dansk Folkepartis krav om, at herboende muslimer skal respektere demokratiske spilleregler, herunder ytringsfriheden, så de kan blive “borgere”, så advarer hun mod at smide barnet ud med badevandet. – Hvis det er det, som I vil, så er jeg på jeres side. Men jeg støtter ikke et generelt stop for indvandring fra muslimske lande”

Man må også stille spørgsmålet: hvornår er man så muslimsk at man ikke kan få indfødsret? Lad os forestille os, at en kvinde fra Tyrkiet her i landet får barn med en anden tyrkisk statsborger, bliver skilt og derefter får barn med en dansk mand. Ville det så alene være det barn med en dansk far, der kunne få dansk statsborgerskab? Mange af de reelle og alvorlige problemer, som begrunder DF og Jalvings drastiske forslag skyldes, såkaldte 2. eller 3. generations indvandrere med muslimsk baggrund. Vil personer med muslimsk baggrund født i Danmark så heller ikke skulle kunne tildeles dansk indfødsret?

Man må også spørge de, der går ind for dette forslag, om de i fulde alvor tror, at en ordning, hvor en nazistisk amerikaner, der har boet i landet i 9 år kan få statsborgerskab, mens en demokratisk sekulær pakistaner, iraner eller tyrker, der har boet her i 25 år ikke kan, vil skabe en større grad af loyalitet ovf. Danmark og danske værdier? En sådan ordning ville jf. valgloven medføre, at muslimer der ikke allerede havde opnået indfødsret fremadrettet, hverken ville kunne blive valgt til Folketinget, eller stemme til Folketingsvalg. Man ville altså med tiden afskære en befolkningsgruppe fra at udøve indflydelse på det samfund de boede i, alene på grund af deres religiøse baggrund.  En sådan ordning er et incitament til skabelse af parallelsamfund med egne regler, hvilket ikke ligefrem er det, vi står og har mangel på i Danmark. Så når Jalving, fornuftigt nok siger, at han vil integrere de udlændinge vi allerede har, så må man spørge ham, hvordan skal det lykkes, hvis udvalgte grupper alene på grund af deres religiøse baggrund ikke kan blive statsborgere? I praksis er den foreslåede ordning det samme som at sige, at man ikke kan være dansker og muslim på samme tid.

Der er næppe nogen som helst tvivl om at ordningen ville stride mod diverse menneskerettighedskonventioner inklusiv Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Konventionen om Borgerlige og Politiske Rettigheder. Men da selv konventioner om grundlæggende frihedsrettigheder ikke har høj kurs hos det mere national konservative segment, vil dette forhold næppe gøre større indtryk.

Men vi har også en bestemmelse i grundlovens § 70, der lyder “Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt”. Læg mærke til at den siger “ingen” og ikke “danske borgere”, hvorfor vores grundlov altså ikke anerkender, at man generelt kan gøre borgernes status afhængig af religion eller herkomst. Man kan muligvis diskutere om indfødsret efter Grundlovens § 44 udgør ”borgerlige og politiske rettigheder” i § 70s forstand, om end jeg har svært ved at forestille mig, at det skulle være muligt at indføre den foreslåede ordning, der så direkte diskriminerer på baggrund af religion og herkomst, med så alvorlige konsekvenser for de omfattede, og uden objektive og saglige grunde. Men som Alf Ross sagde så ligger ”Den bedste, garanti mod…overgreb…deri, at de er utænkelige”. Jeg bilder mig ind, at en ordning, hvor folk med muslimsk baggrund er afskåret fra at opnå indfødsret, er utænkelig for langt de fleste danskere, og at vi derfor aldrig nogensinde skal stå i en situation, hvor Højesteret skal tage stilling til om vi i Danmark skal tillade en flig af den slags religiøse apartheid, som modstanderne af islamisk ekstremisme, med rette kritiserer islamister og mange muslimske lande for at operere med.

 

208 kommentarer RSS

 1. Af K.Larsen .

  -

  Det højeste punkt i EU er forøvrigt himmelbjerget, der med penthouseafdelingen, gør at folket kan se op til deres frelsere.
  Har vi en utterlig Rød regering, der i et forsøg på at sige Wupti, så kriminalitet er afskaffet, ved at fyre politiet,.
  Eller Blå der har brug for at skulle arbejde til de er 70, så der er råd til at betale underhold, til indvandrere.

 2. Af hans andersen

  -

  Nu er det desværre sådan at da den afdøde røverhøvding Muhammed oprettede sin bande opfandt han en overtro Islam der opdelte menneskeheden i to grupper, dem der var bandemedlemmer og dem der ikke var medlemmer.
  Bandemedlemmerne fik en hellig pligt til at røve alle andre.

  Heldigvis er der en del herboende muslimer der afstår fra deres hellige pligt. Men de er stadig forpligtiget til at betale zakat til en imam , der heldigvis stikker det meste i egen lomme, men betaler nogle hellige krigere for zakat inddrivelsen og lidt til at udsende hellige krigere til terroraktioner..

  Spørgsmålet er så skal man give dansk statsborgerskab til overtroiske bandemedlemmer ?

 3. Af Balther Jensen

  -

  @ Af hans andersen- 5. januar 2014 1:19

  Hans Andersen !

  Nu er det desværre sådan at da den afdøde røverhøvding Jesus Krist oprettede sin bande opfandt han en overtro Kristendom der opdelte menneskeheden i to grupper, dem der var bandemedlemmer og dem der ikke var medlemmer.
  Bandemedlemmerne fik en hellig pligt til at røve alle andre.

  Heldigvis er der en del herboende Kristne der afstår fra deres hellige pligt. Men de er stadig forpligtiget til at betale Skat til en Kristen Konge , der heldigvis stikker det meste i egen og hans embedsmands lommer, men betaler nogle hellige krigere for skatte inddrivelsen og lidt til at udsende hellige Kristne krigere til terroraktioner i Afghanistan, og andre lande.

  Spørgsmålet er så skal man give en saadan Kristen dansk statsborgerskab til overtroiske bandemedlemmer ?

 4. Af Kim Olsen

  -

  Ovenstående er ikke skrevet af Balther Jensen.

  Kan vi dog ikke komme det uvæsen med at skrive i andre debattørers navne til livs!

  Modus minder betænkeligt om den flere steder udelukkede Jens Hansen!!!

 5. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jacob Mchangama!

  Vil du venligst verificere, at indlægget kl. 01.19 d. 5. januar er skrevet af Balther Jensen – og ikke af en anden?

  Falske indlæg sendt fra forskellige e-mail adresser i Sydøstasien har floreret på flere blogs – mig bekendt er Balther Jensen bosiddende i Canada – og er normalt ikke i stand til at formulere sig på en sådan måde!

  Der ville iflg. hans muslimske tro og had til alt dansk have stået noget i lighed med nedenstående:

  “Afhugning af arme og ben, halshugning eller drukningsdøden for alle danskere!”
  Find dog marodøren!

 6. Af Axel Eriksen

  -

  Det åbenbare “falske indlæg” var skrevet ikke kl. 01.19 – men kl.. 02.30!

 7. Af John Laursen

  -

  @ Jacob Mchangama

  Der hvor kæden hopper af for dig og din argumentation falder uhjælpeligt til jorden er at du opfatter islam som en religion. I koranen omtales, ikke muslimer, som aber og hunde og der gives udtryk for at disse aber og hunde skal dræbes – dette er som du muligvis kan forstå, dybt racistisk. Er du klar over at kristne i øjeblikket er udsat for pogromer og bliver dræbt i syrien og andre muslimske lande?
  islam stræber efter verdensherredømmet som udtrykt i koranen med at islam en dag skal herske over hele verden. Der er dødsstraf for at forlade islam.
  De forhold jeg her har nævnt viser tydeligt at islam ikke er en religion men en politisk ideologi.

 8. Af Chang Lee

  -

  Troen pa mekka er meget fredelig,: en bombe spraenger her & der, der er ikke noget at vaere bekymret over! Vi er ogsa gode arbejder, for de forskellige firmaer, vi skal kun engang om ugen det er fredag,; have en ekstra time mere end de andre, til at bede! Andre gange skal vi vaskes inden vores bon, “det kommer forst, inden arbejdet”! Sa vi er meget rene i vores sind & vaeremade! Maden vi taenker er det eneste der er rigtigt i denne verden?

Kommentarer er lukket.