Skal muslimer nægtes dansk indfødsret?

Af Jacob Mchangama, Justitia 208

Skal statsborgerskab afhænge af religiøst tilhørsforhold? Det synes Dansk Folkeparti at have åbnet for en debat om, da partiet stemte mod L 53 om indfødsrets meddelelse, bl.a. med den begrundelse, ”at langt hovedparten af de personer, som tildeles statsborgerskab med dette lovforslag, kommer fra ikke vestlige, muslimske lande”.  DFs skelnen mellem muslimer ikke-muslimer har fået støtte fra en række borgerlige både på de sociale medier og i aviserne i dag, hvor de mere generelt giver udtryk for, at man bør indføre en generel ordning, hvor indfødsret bør afhænge af religiøs eller kulturel baggrund. Her er Mikael Jalvings kommentarer fra Jyllands-Posten 20/12:

“det ikke er en menneskeret at få statsborgerskab. Det er et privilegium. Det er således ikke en negativ rettighed, dvs. frihed fra forskelsbehandling, at få tildelt dansk indfødsret. Det er en positiv rettighed, noget ekstra, som man kan være heldig at få, hvis man lever op til diverse kriterier. Et af disse kriterier kan sagtens være religiøs eller kulturel baggrund. Er det ikke racistisk? Nej, det er ikke racistisk. Muslimer tilhører ikke en anden race end ikke-muslimer. Det er diskrimination. Og positive rettigheder hviler på forskelsbehandling.”

Jalving har ret i, at det ikke er en menneskeret at få dansk statsborgerskab og, at man sagtens kan lave endog meget strenge kriterier for tildeling deraf (ligesom man kan regulere adgangen til sit territorium). Men at gøre adgang til statsborgerskab afhængig af religiøs eller kulturel baggrund er klart uforeneligt med lighed for loven, som er et kerneprincip i en liberal retsstat. Det er nok også derfor, der mig bekendt, ikke er nogen demokratier, der har sådanne bestemmelser (om end der er historiske eksempler). Jalving skriver, at muslimer ikke tilhører en race, og derfor er der ikke tale om racisme. Det er rigtigt, men hvis det er menneskers religiøse baggrund, der skal være afgørende for, om man kan opnå statsborgerskab, er det jo netop den baggrund, man er født med eller det land, man er født i, der bliver afgørende, hvorfor tildeling af indfødsret på baggrund af religion, lige såvel som race, vil afhænge af uforanderlige karakteristika, og forskellen bliver derfor minimal.

Dermed ville ordningen få nogle helt uacceptable konsekvenser, som jeg nægter at tro, at Jalving og andre vil kunne forsvare i virkelighedens verden. Eksempelvis ville Naser Khader, Firoozeh Bazrafkan, Mersiha Cokovic, Ayaan Hirsi Ali, Jaleh Tavakoli, Irshad Manji, Latifa Ljørring, Fatma Øktem, Yahya Hassan og mange mange andre være afskåret fra at få dansk statsborgerskab, uanset hvor velintegrerede/assimilerede de var, og selvom de alle bekæmper den slags religiøs fundamentalisme, som skulle begrunde den foreslåede ordning. Da Dansk Folkeparti hyldede Ayaan Hirsi Ali i 2010 to hun da også eksplicit afstand fra et beslægtet DF forslag om at udelukke indvandring fra muslimske lande.

”Selv om Ayaan Hirsi Ali støtter Dansk Folkepartis krav om, at herboende muslimer skal respektere demokratiske spilleregler, herunder ytringsfriheden, så de kan blive “borgere”, så advarer hun mod at smide barnet ud med badevandet. – Hvis det er det, som I vil, så er jeg på jeres side. Men jeg støtter ikke et generelt stop for indvandring fra muslimske lande”

Man må også stille spørgsmålet: hvornår er man så muslimsk at man ikke kan få indfødsret? Lad os forestille os, at en kvinde fra Tyrkiet her i landet får barn med en anden tyrkisk statsborger, bliver skilt og derefter får barn med en dansk mand. Ville det så alene være det barn med en dansk far, der kunne få dansk statsborgerskab? Mange af de reelle og alvorlige problemer, som begrunder DF og Jalvings drastiske forslag skyldes, såkaldte 2. eller 3. generations indvandrere med muslimsk baggrund. Vil personer med muslimsk baggrund født i Danmark så heller ikke skulle kunne tildeles dansk indfødsret?

Man må også spørge de, der går ind for dette forslag, om de i fulde alvor tror, at en ordning, hvor en nazistisk amerikaner, der har boet i landet i 9 år kan få statsborgerskab, mens en demokratisk sekulær pakistaner, iraner eller tyrker, der har boet her i 25 år ikke kan, vil skabe en større grad af loyalitet ovf. Danmark og danske værdier? En sådan ordning ville jf. valgloven medføre, at muslimer der ikke allerede havde opnået indfødsret fremadrettet, hverken ville kunne blive valgt til Folketinget, eller stemme til Folketingsvalg. Man ville altså med tiden afskære en befolkningsgruppe fra at udøve indflydelse på det samfund de boede i, alene på grund af deres religiøse baggrund.  En sådan ordning er et incitament til skabelse af parallelsamfund med egne regler, hvilket ikke ligefrem er det, vi står og har mangel på i Danmark. Så når Jalving, fornuftigt nok siger, at han vil integrere de udlændinge vi allerede har, så må man spørge ham, hvordan skal det lykkes, hvis udvalgte grupper alene på grund af deres religiøse baggrund ikke kan blive statsborgere? I praksis er den foreslåede ordning det samme som at sige, at man ikke kan være dansker og muslim på samme tid.

Der er næppe nogen som helst tvivl om at ordningen ville stride mod diverse menneskerettighedskonventioner inklusiv Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Konventionen om Borgerlige og Politiske Rettigheder. Men da selv konventioner om grundlæggende frihedsrettigheder ikke har høj kurs hos det mere national konservative segment, vil dette forhold næppe gøre større indtryk.

Men vi har også en bestemmelse i grundlovens § 70, der lyder “Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt”. Læg mærke til at den siger “ingen” og ikke “danske borgere”, hvorfor vores grundlov altså ikke anerkender, at man generelt kan gøre borgernes status afhængig af religion eller herkomst. Man kan muligvis diskutere om indfødsret efter Grundlovens § 44 udgør ”borgerlige og politiske rettigheder” i § 70s forstand, om end jeg har svært ved at forestille mig, at det skulle være muligt at indføre den foreslåede ordning, der så direkte diskriminerer på baggrund af religion og herkomst, med så alvorlige konsekvenser for de omfattede, og uden objektive og saglige grunde. Men som Alf Ross sagde så ligger ”Den bedste, garanti mod…overgreb…deri, at de er utænkelige”. Jeg bilder mig ind, at en ordning, hvor folk med muslimsk baggrund er afskåret fra at opnå indfødsret, er utænkelig for langt de fleste danskere, og at vi derfor aldrig nogensinde skal stå i en situation, hvor Højesteret skal tage stilling til om vi i Danmark skal tillade en flig af den slags religiøse apartheid, som modstanderne af islamisk ekstremisme, med rette kritiserer islamister og mange muslimske lande for at operere med.

 

208 kommentarer RSS

 1. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  @ Balther ! — Mennesker burde være for kloge til oiverhovedet, at have en religion ! –Netop religion er roden til alt ondt i verden ! —Men, hvis man absolut skal have “en krykke” —Saa er Buddhisme –en filosofi –hvor det drejer sig om “at respektere alle levende væsener ” paa jorden ! —Saa ville der blive fred i verden ! —Og , hvis menneske ville stoppe med at formere sig i massevis (som man gør i øjeblikket ) —Ville der ogsaa være rigeligt med mad til alle ! —Men menneskene er IKKE de klogeste i verden –de er de dummeste —Derfor gaar det som det gør ! —Balther ! –Din kat er garanteret en hel del klogere end du er –selvom du er 81 aar —Og lige ved, at gaa i barndom igen ! —Haaber at du overlever Squiky —Saa hun kan spise lækker laks resten af sin levetid —Saa har du trods alt “gjort en god gerning “!

 2. Af Balther Jensen

  -

  @ Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent- 26. december 2013

  Lonny !

  Budda var et menneske og ikke nogen Gud og Skaber af alt.

  Det samme med Noah, Abraham, Moses, Jesus og Muhammad, og man maa ikke tilbede nogen mennesker, fordi, de dor alle for eller siden, og man maa ikke lave billeder eller stathuer af en Gud og Skaber af alt.

  Gud og Skaberen af alt og alle har ikke nogen Kone, Born eller Familie, og Gud behover ikke nogen Familie, eller noget som helst.

  Hvis Gud vil have noget, saa siger han/hinde bare ‘Be’, og saa bliver det til.

  Joderne laved en Guldkalv som de tilbeder.

  Budisterne laver Stathuer af Budda som de tilbeder.

  De Kristne laver Malerier af Gud og Jesus og Jesus moder, Maria som de tilbeder, samt de laver smaa Kors som de tilbeder.

  Danskerne tilbeder deres Konge og Dronning, som stjaler alle folks penge i hvad de saa smukt kaller ‘Skat’, selv om det er det rene og skinbarlige Tyveri i forkladning.

  Jeg siger.

  Hvis man tilbeder nogen mennesker, saa er man en Idiot.

 3. Af Balther Jensen

  -

  @ Af Hans Hansen- 28. december 2013

  Hans !

  Ja, jeg faar hele 500.Dansk Kroner hver maaned fra den Danske stat i Pension, efter at jeg var fodt,opvokset, arbejdet og betalt skat i Danmark for 25 aar.

  Den Danske regering skulde skamme sig som Hunde.

  Hvad meget tror du jeg kan kobe for de skide 500.Kroner ?

  Rov og Gulvsand.

 4. Af John Laursen

  -

  Hans Hansen -28 December 2013

  Jeg er enig med dig i at folk ikke opfatter emner ens. Du nævner navnene på nogle muslimer som du mener er demokratiske realister men er de nu også det? Hvordan kan du vide det med sikkerhed?
  Ingen af dem er mig bekendt udtrådt af islam, hvilket der som bekendt er dødsstraf for og kan forklare hvorfor de ikke har gjort det..
  Når jeg mener at disse personer som du mener er demokratiske realister, skal tages med et gran salt så er det på grund af Mona Sheik sagen. Mona sheik sagen var som du måske husker at Mona Sheik som var medlem af Det Radikale Venstre, på et tidspunk blev afsløret som islamist.
  Det Radikale Venstre har ikke lært noget af den sag men det skal da ikke afholde os andre fra at tage ved lære af den.

 5. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Tidligere var det langt mere håndhævet, at religion, penge, politik og sex var en privat sag. Sådan skulle heller ikke diskuteres el deles med venner, så kunne man nemt blive uvenner. Det holder ikke i vore dage, i hv f helt.

  Men – religion burde være en privat sag, så om end Danmark var et homogent og kristent land, så var der en vis dannelse blandt mennesker og respekt for den anden, hvor også religionen, den kristne med dens værdier og moral, havde lagt grunden til også den mere politiske del af samfundet, hvorefter vi indrettede os, som vi nu har gjort det.

  I vore dage har vi fået en så stor indvandring af muslimer, fra mange forskellige lande og derfor med forskellige traditioner og vinkler (retninger), så vi ikke kan sige, at denne gruppe er homogen, da også deres modersmål og klædedragt kan være variende.

  Derfor er integration vigtig, så vi ikke får hele Mellemøsten og dens grupper til her til lands at kunne blive så omfangsrige, at de kan starte revolter her imellem hinanden el imod os. Eller forsøg på langsom underminering af den danske kultur, og hvad den består af – og hvorfor de har kunnet vinde indpas i et så åbent samfund.

  Derfor er vi nødt til at se til og evt. forsvare os også vi alov.

  Mchangama henviser også til Grundlovens paragraf 44, der siger, at ingen kan få statsborgerskab uden ved lov og ingen kan få ejendomsret uden ved lov.

  Det er altså ikke givet. Det er ikke en alm. rettighed – det er noget, der skal søges om, som når folk skal på universitetet, om de har de rette kvalifikationer til et konkret studium.

  Der er muslimer iblandt os, der indbyrdes er uenige og måske kun delvist enige med landet her som helhed, og så er der muslimer, der ønsker en helt anden dagsorden, hvor vi er et land mere udviklet land end den konkrete religions ordlyd, hvor nogen tager en sådan ganske bogstaveligt, hvor vi overfor det sidste har ofret landsmænd på dette alter, så vi ikke skal være udsat for noget tilbagestående.

  Vi vil gerne fortsat kunne hylde principper som lighed for loven og andre goder; men vi er nødt til at tage højde for, at vi ikke udsættes for disse også fascistiske opfattelser, og én amerikansk nazist her i landet udgør altså ikke den samme ravage, som vi er udsat for med en del af den muslimske indvandring, der jo tæller mange hundredetusinde, og hvor vi ikke har udsigt til, at denne indvandring stopper. Vi får tværtimod endnu flere også i vore nabolande, idet vi gerne vil hjælpe folk i nød – MEN vi kommer selv i nød og er det ifølge flere parametre, hvor vi end ikke får tid til at sunde os i forh til den indvandring vi allerede har og tillige beskytte de mennesker, der er her allerede.

  De vil være el kan være og blive lige så udsatte i flere spørgsmål. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at muslimer søger til andre muslimske lande – og ikke Europa, hvor en del har alt for svært ved at tilpasse sig, og hvor vi får flere og flere fra Mellemøsten.

  Tidl – i 60’erne, som jeg husker – det var der 8 års ventetid på statsborgerskab, hvor det forlangtes, at sproget skulle kunnes og ligedan i forhold til et arbejde, hvor jeg kendte en mand fra Schweiz, der var ingeniør og for resten arbejdede på Berlinske. Det er fra ham, jeg har det, og hvor jeg forstod, at det vist på et tidspunkt blev nedsat til 5 år. Altså en vest-europæer.

  Det er klart, at folk søger til lande med fredelig status og bedre fremtidsudsigter for deres børn; men en del kommer med både 5 og 6 børn, og hvor de nødvendigvis, forældrene, ikke har en særlig uddannnelse el tradition for noget særligt her. Og – det hele koster, hvor vi selv er i økonomisk krise siden 2008.

  Der er ikke nødvendigvis tale om uvenlighed el andet, der er tale om alm omhu – fordi vi er for lille et land, hvor også mange er taget udenlands for at arbejde der i stedet for, hvor vi også skal i forbindelse med EU-medlemskab se til, at også øst-arbejdere skal kunne komme og arbejde her.

  Vi er klemt.

  Der findes ikke racer – vi er én menneskehed; men vi tilhører forskellige grupper etniske) og folkeslag og dermed forskellige udviklinger af lande, mere el mindre udviklet inden for det, vi kalder civilisation.

  Grundloven er mere end 250 år gammel, og den har ikke kunnet tage højde for – andet end med paragraf 44 – en så stor og fortsat omfattende indvandring, vi kan imødese, og hvor islam er så afgørende en også politisk foreteelse, hvorfor det kun kan give spændinger. Og endnu flere – og så har vi den fulde ballade.

  Det er selvforsvar og omhu i tide – og ikke noget imod det enkelte menneske; men vi er nødt til se til, hvad vi reelt kan magte og ikke, og at vi ikke er interesserede i ekstreme udfoldelser politisk fra hverken os selv eller tilkomne udefra. Jo større en sådan gruppe kan blive og tiltrække måske også 2., 3., og sågar en 4. generations indvandrere – det vil så blive/forblive en integration, der er halv.

  Flere af de unge indvandrere er måske nok født her i landet – men de er stadig ikke integrerede, fordi landet nu engang ikke er muslimsk, og hvad det kan indebære, hvilket præger dem fra deres opvækst og holdning/er, som kan være stagnerende for dem selv og for os.

  Vi skal allerede bruge alt for mange kræfter på integration, der kun vil kunne være delvis.

  Og – det er her vandene skiller, fordi deres forældre naturligvis kun delvist kan, måske også nå, at integrere sig selv, og hvor de som også mange med jødisk baggrund står med et ben i hver lejr, og forsat vil gøre det. Vi ser også kendte jødiske familier med børn, der er dybt engageret i deres forældres religion/hjemland osv.; men ikke fra en meget stor indvandring, trævtom.

 6. Af Michael Sørensen

  -

  Jeg er som udgangspunkt ikke imod, at muslimer får dansk statsborgerskab. Lad mig dog imidlertid understrege, at jeg er opvokset i et protestantisk-kristent samfund, ikke at jeg er troende, men det er mit værdigrundlag. Jeg ønsker lige så lidt, at biblen skal diktere min levemåde, som jeg ønsker koranen skal gøre det. Her hopper kæden af for en del muslimer, som mener, man skal indrette samfundet efter en religion, ja, man går endda så langt, at man ikke må tegne deres profet. Så skal der rulle hoveder.. Vor herre bevare os, tænker jeg. Desuden gør et dansk pas ikke nogen til dansker, ja sproget gør heller ikke. At være dansk er en ganske bestemt følelse, en måde at se verden på. Deler man ikke dette, er man ikke dansk, dansk statsborgerskab eller ej.

 7. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Tværtom, er det sidste ord i mit indlæg lige ovenfor – og jeg taler om jødiske familier, der har været her i hundrede år el flere hundrede, hvor de stadig er engageret i fx Mellemøsten, hvad der ikke er noget odiøst i – men en påpegning her af de vilkår indvandrere er stillet el stiller sig selv, hvorfor vi også til dels og stadig blive noget sådant.

  Derfor ser vi også noget populistisk, vil jeg kalde det her, en kronik i Berlingske nylig: “Jøder, kristne og muslimer”, hvor det påpeges, at alle 3 religioner har budskabet. Du skal elske din næste som dig selv.

  Det er så udmærket – men det lyder smukt at kræve sådant – men det har aldrig og vil aldrig kunne overholdes heller i Mellemøsten, hvor de kunne starte deres togt, fordi dette er for at plædere for mere indvandring, for selvfølgelig kan vi i DK, hvad aldrig er lykkedes andre steder i verden!?

  Smukt at ønske – men har megen lidt gang på jord og kræver snarere en forståelse for, hvorfor sådant ikke kan ske. Fordi religion/er selv kan være selve årsagen, opdragelsen af i disse på forskellig vis.

 8. Af Balther Jensen

  -

  @ Af Birgit Hviid Lajer- 29. december 2013

  Birgit !

  Mennesker er fodt og de dor. Selv om man bliver 100 aar gammel betyder det intet. (Jeg er 81 aar gammel.)

  Hvad der betyder noget er at man skal have total respekt for alle sine medmennesker og deres ejendom.

  Hvis man ikke viser total respekt for sine medmennesker, saa bliver der krig imellem mennesker.

  Hvis man stjaler fra sin nabo, saa maa man blive forberet paa at naboen vil komme og slaa dig ihjal.

  Hvis mennesker laver ‘love’ som di forlanger at deres nabo skal folge, saa maa man ogsaa blive forberet paa at naboen vil komme og slaa dig ihjal.

  Det er kun Gud som har ret til at lave ‘love’ som mennesker skal folge. Hvis mennesker ikke vil folge Guds ‘love’, saa bliver de ogsaa slaaet ihjal.

  Hitler og hans Nazister laved ogsaa love som andre mennesker skulde folge, med det resultat at Hitler begik selvmord, og mange af hans medloberer blev henrettet.

  Hitler og hans Nazister stjal ogsaa mange menneskers ejendomme, med det resultat, at hans medloberer blev slaaet ihjal.

  Hitler og alle hans Nazister havde aldrig lart af deres foraldre, eller skolelarer, at man skal have total respekt for sine medmennesker og deres ejendom.

  Alle som stjaler andres ejendom eller penge, maa blive forberet paa at blive slaaet ihjal. Det er Guds lov.

  Kapish!

 9. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Michael Sørensen

  Stort set enig – og der er det problem, at muslimer sætter en gud over alt, hvorfor der intet egentligt kan ændres. En i og for sig illusorisk foreteelse, et begreb, en idé, som strengt blev sat over mennesket, og som nogen ser deres interesse i at fastholde, hvor det endog er ganske umenneskeligt og bunder i uvidenhed – men kan opretholde status quo for enhver form for magthaveri.

  Jeg værdsætter også den danske kultur – og den er trods alt friere for størstedelen af os, der ikke følger en ofte også dogmatisk politik i denne.

 10. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  @ Balther & Squiky ! — Saavidt jeg har forstaaet ! —Saa har alle danskere, der har betalt dansk skat i 40 aar –ret til grund-beløbet ! —(kan oplyses paa udenrigs-ministeriets hj. side )—Saa har de (regeringen nok ogsaa snydt dig og din misse ) —Det lille beløb du oplyser ! —Kan man altsaa ikke købe meget laks for ! –Saa kom heller tilbage til lille Smørland ! —Der forøvrigt er social-kontor for flere millioner muslimer ! —Der hader danskerne –men alligevel bliver ved med, at modtage –samtlige velfærds-goder ! —Som arme danskere bliver tvunget til, at betale ! Du glemte, at jeg fortalte, at Buddhisme IKKE er en filosofi ! –Og Buddha var nok et menneske —Men en af den slags personer, der fortalte : At man skal rèspektere alt levende (og altsaa ogsaa dyrene) –Derfor er det vegetarer – der bliver buddhister –Det kan ikke nytte noget, at menneskene fortsætter “i samme spor” —Som hidtil ! —Saa bliver vi udryddet allesammen ! —Nogen-gange kommer jeg til, at tænke : At det er maaske slet ikke saa daarligt ! —Hvis menneskene (bliver totalt udryddes) —Det vil saaledes forhaabentlig være dyrene som overlever ! —Ikke sandt ? —En anden ting “De fremmede maa gerne være her, hvis de vil være ligesom os Europærere og ikke Reklameskilte for Islam ! —Altsaa de skal blive ligesom os ! (ligesom A. Hassan ) Ham er vi jo rigtig glade for incl. Nasar Khadar ! –og flere andre – der beriger samfundet med deres “finurlige” personligheder ! Saa hils nu missen – Og se og find ud af, Hvorfor du kun modtager 500 kr. om maaneden i folke-pension ? —Om du saa var mange-millionær –Og har betalt Dansk i 40 aar – saa har du ret til “grundbeløbet” –Saa kan du jo give pengene til “dyrenes beskyttelse ” eller “kattens værn” —hvis du har lyst til det ?

 11. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  p.s. Buddha var og er ingen gud ! Desv. Balther – der findes ingen gud, hvad der ellers menes med det ! –Og helt klart ! –Jeg synes heller ikke, at det er værdigt, AT : vi skal betale for et “kongehus” —Som overhoivedet ikke er kongelige ! Undt. Margrethe ! –hun skulle jo nedstamme fra “Gorm den gamle” siges der ! —Og saa kan hendes “blaa blod ” fortyndes saa mange gange ! —At det ikke er “blaat mere “—De der absolut vil have “en familie” De kan spejle sig i! Kan altsaa ogsaa selv betale for dem ! Ikke sandt ?

 12. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  @ Balther Det hænger altsaa ikke sammen ! —Naar du skriver “At man skal rèspektere alle mennesker ! —Er der noget muslimer/ Islamister ikke respekterer ! –Saa er det andre mennesker ! Og ikke mindst dyrene ! —Som de mishandler paa det skammeligste – (skærer halsen over paa dem uden bedøvelse) Og m. hensyn til mennesker ! –Saa kan du bare lukke op for fjernsynet og se, hvordan de muslimerne/opfører sig rundt omkring i verden ! –Nu har jeg efterhaanden –udpenslet din forestilling om, at være muslim –Saa slip ud af “den forening” –Og faa en glad alderdom – dig og missen !

 13. Af Hans Hansen

  -

  JOHN LAURSEN – 29. DECEMBER 2013

  “Jeg er enig med dig i at folk ikke opfatter emner ens. Du nævner navnene på nogle muslimer som du mener er demokratiske realister men er de nu også det? Hvordan kan du vide det med sikkerhed?”

  Det kan jeg naturligvis heller ikke, kun bedømme dem udfra deres optræden. Hvis de offentlig undsiger sig antidemokrati, for muslimers vedkommende også den islamistiske, så må jeg lade det stå for pålydende.

  Jeg har intet tabu. Derfor spørger jeg altid en formodet potentiel antidemokrat om deres holdning til eksempelvis dødsstraf m.v., og jeg lægger mærke til hvordan de ellers agere i situationer. De kan ganske enkelt ikke blive ven med mig, uden jeg ved sådanne ting om dem.

  Jeg er jo ligeglad med om de er religiøse, eller deres politiske tilhørsforhold. Det kommer alt sammen an på hvordan. Alt for mange gange har jeg oplevet, at jeg ikke kan specielt godt sammen med ateister som jeg selv, folk med nogenlunde samme politiske holdning som jeg selv, men udmærket med andre af en anden holdning med min, men jeg sætter nogle standard krav til folk for at kunne lide dem.

  Det er ikke nemt at vurdere mennesker individuelt. Til gengæld er det effektivt, hvor jeg oplever at undgå generaliseringernes begrænsning.

  ———

  Balther

  500,- er jo ikke meget. Beløbet ville stige hvis du befandt dig i Danmark.

  Selvom jeg er enig med dig i at politikerne er ved at neddrosle velfærdssamfundet, så er en delforklaring, at de skide skørt tror, at sølle 6 millioner danskere skal redde verden, ved at ødsle med skatteydernes penge.

  Tro endelig ikke, at selvom jeg er demokrat, at jeg så æder alt hvad politikerne siger. Hvis ikke de får jævnlige tæv, så forfalder de til deres alt for ofte idiotiske mærkesager og tåbelige opførsel. Kritik af magthaverne skaber især problemer for individet i diktaturer, så sandelig også i religiøse.

 14. Af Hans Hansen

  -

  Balther

  Du er klar over, at Hitler og nazi indgik sammenarbejde med islamister under anden verdenskrig, er du ikke?

  Søg med sætningen: “hitlers muslimske krigere”, vælg “video” i google for at se dokumentar programmerne. Det er simpelt hen dokumentarisk filmet. Lidt ked af at slå en kile ind imellem din tro på religioners politiske forstand.

  Prøv at forstå, at al antidemokratisme bygger grundlæggende på samme filosofi. For nazisterne og islamisternes vedkommende, har de jødehadet tilfældes.

 15. Af John Laursen

  -

  Hans Hansen – 29. December 2013

  Jeg er enig med dig i næsten alt hvad du skriver men forbeholder mig retten til en vis skepsis overfor nogle personer og forhold.

 16. Af søren sørensen

  -

  “Hvad der betyder noget er at man skal have total respekt for alle sine medmennesker og deres ejendom.”
  AF BALTHER JENSEN – 29. DECEMBER 2013

  Dette er vel en del af bevis materialet mod Islam (som det er imod alle religioner!)
  Ejendom ejet, uanset om det er kvinder og børn som i Islam, eller mammon i især kristenDOMMEN men så sandelig også i Islam hvor mennesker også ejes her kvindekønnet og den ældste søn er en semi gud! Denne er jo en del af problemet vi har med Islam?

  “Hvis man ikke viser total respekt for sine medmennesker, saa bliver der krig imellem mennesker.”,

  Er jo et af de største problemer i Islam at den er så penge orienteret og at goderne er så ulige fordelt i verden der. De muslimske lande har vel noget af verdens største armod i -95%(og alle der immigrere hertil tilhører skaren!) og verdens rigeste top 1% ligger uden tvivl i de muslimske lande og overgår selv Kina med 73% selv om denne officielt er verdensrekord…Danmark har sølle 34% og ligger kun på 3 pladsen i den vestlige verden efter Schweits og USA..Men de fører jo ikke statistikker da de er anti-demokratisk via deres ærbødigheder over for deres konger som ejer alt, Islam-som er folkets opium for magthaverne- er jo en røvrandning af de muslimske beboere men selvfølgelig især kvinderne…

  “Hvis mennesker laver ‘love’ som di forlanger at deres nabo skal folge, saa maa man ogsaa blive forberet paa at naboen vil komme og slaa dig ihjal.”,

  …Så altså, når kongen af Saudi Arabien eller “Kalifen mig her eller der under fredagsbøn” citere koranen og siger “at stjæle fra en kristen er ikke som at stjæle fra en i Islam”
  Betyder dette at islam ikke forlanger at deres naboer følger islam?, Og at de er lige meget værd som samfundsborgere? Eller når de beholder 90% af landets værdier i deres egne arvet lommer?

  “Det er kun Gud som har ret til at lave ‘love’ som mennesker skal folge. Hvis mennesker ikke vil folge Guds ‘love’, saa bliver de ogsaa slaaet ihjal.”

  ……Altså halshug og skær armene/hånden/stening af kvinder af systemkritikere der ønsker en lige del af samfundets værdier, rettigheder mv..

  “Hitler og hans Nazister laved ogsaa love som andre mennesker skulde folge, med det resultat at Hitler begik selvmord, og mange af hans medloberer blev henrettet.”

  …..Må skuffe dig her i dit misbrug af borgerlig nazi ideologi…Islam og muslimer var den største støtter af Hitler og så ham som en befrier af jødedommen. De så ingen fjende i ham..Læs og lær din historie menneske?!

  “Hitler og alle hans Nazister havde aldrig lart af deres foraldre, eller skolelarer, at man skal have total respekt for sine medmennesker og deres ejendom.
  Alle som stjaler andres ejendom eller penge, maa blive forberet paa at blive slaaet ihjal. Det er Guds lov.”,

  Hitler havet skam ingen respekt for systemkritikere og deres ejerskab af værdier.Han var som islamistiske og kristne lande tilhænger af “privat ejendomsret” hvor top 1% ejer 80% af alle værdier modsat de sølle 34% i Danmark! At røvrande folket i -90% sagde han, var naturen lov og citeret gerne Darwin eller misbrugte Nietzsche for at manipulere sandheden..Der var intet større end dyrets tilstedeværelse i mennesket sagde Hitler og hans borgerlige støtter og Islam og kristendommen. At Hitler stjæl hagekorset fra Buddhismen som er verdens fredeligste religion må siges at være manipulerende til et niveau af total ukendt størrelse…

  Er ikke Buddhist, men den har som eneste religion meget at lære folket og er jo langt ældre end kristendommen og Islam som uden tvivl har kopieret et par idére der. Borgerlige industri ejere der kun tænker udfra ejerskab, så hurtig idén med folkets opium.

  Berlingske medier fører selvsamme politik i 2013/14 når de frasiger ordet fra kritikere af den borgerlige industri ejende akse….

 17. Af Balther Jensen

  -

  @ Af søren sørensen- 29. december 2013

  Soren !

  Islam er ikke en Religion.

  Islam er en maade at leve sit liv.

  Under Islam maa man ikke bruge Alcohol. Saa for man pisk, og offentligt, og man bliver halshugget hvis man giver en Muslim alcohol

  Man maa ikke laane Penge ud, og forlange Renter. Dem som forlanger Renter bliver drabt.

  Hitler og alle hans medloberer var Kristne og forlangte Renter, samt de drak Alkohol, lige som alle Joderne gor.

  De Kristne og Joderne er et og det samme, de lyver, stjaler, forlanger Renter og drikker alkohol.Samt de laver alle mulige slags ‘love’ som de forlanger at deres medmennesker skal adlyde. En muslim adlyder kun Guds Lov, the ‘Shariah’.

  Det er det samme med Kummunisterne.

  Der er ingen forskel mellem Kummunister, Nazister, Kristne og Joderne. De er alle Fandens Born. Og de vil alle blive udryddet fra jordens overflade.

  Man maa ikke stjale.

 18. Af hans andersen

  -

  Lige side røverhøvdingen Muhammed stiftede sin bande og befalede bandemedlemmerne, der kalder sig muslimer at røve og plyndre alle der ikke ville være medlemmer, har islim ligget i krig med resten af menneskeheden-

  Så spørgsmålet bliver, skal udenlandske bandemedlemmer have mulighed for dansk bistandshjælp når deres røverier bliver for farlige for dem selv ?

 19. Af søren sørensen

  -

  AF BALTHER JENSEN – 29. DECEMBER 2013

  Skal da starte med at du i din usselhed som debatør ikke relateret til et eneste af mine mange svar til dig…Når men ingen svar har, er men intet andet end en ussel politisk manipulører af egen tegnebog og interesser…

  “Islam er ikke en Religion.
  Islam er en maade at leve sit liv.”

  Det var da ret at høre…Men kun i BC? Da jeg har tilbragt 2 år i BC hvor du bor har jeg jo lidt forståelse om dit område!
  Men hvorfor så lovgive om folks rettigheder ift religionen?
  Hvorfor alle jeres rige misbrugere af deres medborgerer udover selv det set i kristendommen som jo allerede er ualmindeligt stort?
  Og hvad er forskellen mellem religion og hvordan men lever? Men lever jo ift. religions eller ikke forståelse eller hvad? Du er da et ypperlig bevis derpå!

  Med religion er ingen tanker nødvendigt! Åben en bog, læs,forstå, stop at kritiserer og dø med looo jomfruer i sigte..

  “Under Islam maa man ikke bruge Alkohol. Saa for man pisk, og offentligt, og man bliver halshugget hvis man giver en Muslim alcohol”,

  Har tilbragt det meste af sidste sommer i Nord afrika. Alkohol-især Øl- er overalt og fulde muslimer om torsdagen-pånær fredagen-der møder op i mosken om fredagen er den normale levevis overalt..Derudover er de jo storforbruger af den grønne vækst kaldet “hamp” der jo laves hængekøjer,bukser og snor af…MV:

  “Hitler og alle hans medloberer var Kristne og forlangte Renter, samt de drak Alkohol, lige som alle Joderne gor.”,

  Muslimer så Hitler som deres store forbillede…Hitler hadet kristne..Men hvorfor diskutter med en tåbe som dig der absolut intet har forstået mht tings sammenhæng? Det er jo håbløst! Ifølge egne bedømmelser er jøderne forholdsvis forbeholdne mht alkohol. Og jeg har immervæk boet sammen med flere over flere år….Organiseret i mine unge dage en sprogskole hvor alle eleverne var jøder fra Israel..Det er et af mit livs største mararidt..De havet kun en tanke uanset hvor mange penge de havet…Hvor lidt de kunne komme afsted med? Dette et sted med et af verdens fattigeste befolkninger…Jeg fik virkelig ringe menneskeagt for jøderne over tiden ved at se deres helt generaliseret misbrug af sine medmennesker. De var ikke alle lige ussele og der var guldkorn iblandt dem..Men mange var fandme…Islam som jeg har set i denne sommer i nord afrika og før også er fuldstændig ligedan i sine økonomiske tanker om menneske misbrug..

  Religion er økonomi og roden til alt ondt!

  Balthezaaar siger@
  “Der er ingen forskel mellem Kummunister, Nazister, Kristne og Joderne. De er alle Fandens Born. Og de vil alle blive udryddet fra jordens overflade.
  Man maa ikke stjale.”,

  Kommunister og jøder deltog ihvertfald mht at dele,(socialismen er jo ret så jødisk som set over tid! Gud herrebevares, spørg mig ikke indtil, men skal da deltage hvis forlangt!..),,,,,Nazister og kristne ønsker blot at fratage til egen tegnebog. via folkets opium…

  Du balthezaar er uden tvivl ikke specielt ønsket i BC. Da jeg kender dens ekstreme konservatisme udmærket..Muslimer og Asiater er der mange af i BC, men ingen er ønsket af lokal befolkningen…Korrekt eller falskt?

 20. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  @ John Laursen ! –Ja, du siger noget ! –Jeg kan ogsaa huske “den sag om Mona Sheik ! —-De Radikale var jo fuldstændig “tavse” –I og med, at Vestager`s Radikale djøffer –har den lidet pyntelige record i, at importere islamister “en masse” ! —Saa saa vi forleden aften “en journalist-elev fra journalist – højskolen ! –Der havde et særdeles hadefuldt udtryk i ansigtet ! -Nærmest hoverende ! –med islamisk tørklæde –og sagde ting – som vi før har oplevet af en mandlig islamist paa dr 2 kl. 22,30 —De hader os virkeligt ! –Saa, hvorfor gør f.eks. journalist-højskolen i Aarhus –ikke opmærksom paa at : Det vil vi ikke som danske skatteborgere ” staa model til” —Men den skole har maaske den samme ordning med at de faar penge efter, hvor mange elever de faar sluset ud ! ? —Det er faktisk flovt ! –Hun bør have at vide, at “islamiske reklame-søjler bliver ikke accepteret ! —Flinkeskolen har aabenbart faaet omvendt kendetegn ! –ser det ud til !

 21. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  @ Balther ! Hvis du kun har betalt skat i Danmark i 25 aar – som du skrev ! –Saa kan det jo være derfor du kun modt. folkepension “halvdelen” ! –Men 500 kroner er under alle omstændigheder forkert ! –Selv hr. Møller (Mærsk) og konen modtog grundbeløbet i folkepension ! —Men saa meget desto-værre er det, at “enker efter muslimer – der aldrig har betalt skat i DK.- faar sendt det “fulde beløb” –til mellem-østen ! —Hvor har vi dog været naive , at vi i det hele taget har fundet os i det ?

 22. Af Balther Jensen

  -

  @ Af søren sørensen- 30. december 2013
  AF BALTHER JENSEN – 29. DECEMBER 2013

  Soren !

  Folk som bruger Alkohol eller andre rusmidler er ikke Muslimer, selv om de bor i Afrika, Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia eller i Danmark, eller i Nord Amerika, selv om di gaar til den lokale Moskee om Fredagen.

  Alkohol og andre rusmidler er forbudt for alle Muslimer, ikke p.g.a. Religion, men udelukkende for helbredsmassige grunde,

  Og det er forbudt for en Muslim at forlange Renter for at laane nogle af hans ejendele ud, p.g.a. at det er det samme som Tyveri.

  For exempel.

  Hvis du laaner din Nabo din Hammer for et aar, og du saa forlanger, at din Nabo giver dig din Hammer tilbage, og samtidig giver dig en anden Hammer som tak for at have laant din Forste Hammer. Det er det samme som Tyveri i forkladning. af (1) Hammer.

  Det er det samme hvis du laaner din Nabo 100. Kroner for et aar, og saa forlanger at han giver dig 110 Kroner tilbage efter et aar. Det er det samme som Tyveri af 10. Kroner.

  Eller hvis du laaner din Nabo din Kone for et Aar, og du saa forlanger at han giver dig 2 Koner tilbage efter et aar. Det ville vare TyverI af (1) Kone.

  Og Tyve og Roverer skal have deres Arme og ben hugget af, fordi, saa er det vanskeligt at stjale, og Tyvene kan ikke lobe bort uden ben at lobe paa, og det er vanskeligt at stjale naar man ikke har nogen hander og arme. Kapish.

  At satte Tyve og Roverer i Fangsel og give dem fri Kost og Logi, er sindsygt, Tyvene og Roverne griner jo deres Rov af, og naar di saa kommer paa fri fod igen, saa kan di jo bare fortsatte med at stjale og rove, fordi, de har jo stadigvak deres arme og ben i behold. Kapish.

  Det er derfor at man skal hugge arme og ben af alle Tyve og Roverer.

  Men selvfolgelig, det vil alle de Kristne og Joderne jo aldrig gaa med til, fordi, de er alle en stor samling Tyve og Roverer.

  Se bare paa ‘Skat’ i Danmark, og alle di 900,000. Kongelige embedsmand i Danmark, de er alle en stor samling Tyve og Roverer som stjaler alle andre menneskers penge. Kapish !

  Jeg siger.

  Hug arme og ben af alle de 900,000, ‘Kongelige’ embedsmand i Danmark, saa vilde der blive rigtig ‘lov og orden’ i Danmark. Fordi, det er alle de 900,000. ‘Embedsmand’ som stjaler resten af den Danske befolknings penge. De kalder det bare med et fint ord ‘Skat’, i stedet for at kalde det ‘Tyveri’.

 23. Af Balther Jensen

  -

  @ Af søren sørensen- 29. december 2013

  Soren !

  Nu maa jeg lige tilfoje, at jeg er medlem af AA, og har varet medlem i de sidste 31 Aar.

  For at vare medlem af AA skal man have en lyst til at ikke drikke.

  Det betyder ikke at man ikke maa drikke (Alkohol)

  Man maa drikke sig ihjal hvis man har lyst til at drikke Alcohol. Og en del gor ogsaa det( Drikker demselv ihjal)

  Men Jeg kan sige at der er mellem 1 og2 Millioner medlemmer af AA verden over, og mange rorer ikke Alkohol.

  Jeg kan ogsaa sige, at nasten alle medlemmerne er forhenvarende Athestister ( ikke troende) Kristne, Joder, Budister, Hinduer og alle andre tros bekendelser, – untagen Muslimer.- fordi,- det er strengt forbudt for en Muslim at drikke Alkohol.

  Jeg er den eneste Muslim som jeg kender til som er medlem af AA.

  Jeg var fodt, opvokset og konfirmeret som en Kristen i Danmark. Men blev en Muslim for circa 10 aar siden.

  Den Prast I Danmark ( Folkekirken) som konfirmered mig som 14 aarig, var forovrigt den storste Drukkenbolt i hele sognet paa Stevns, Sjalland hvor jeg boed.

  Men, ham den gamle Pastor, Lassen, ‘glemte’ at fortalle os born, at Alcohol er et giftstof, og man kan faa en daarlig Lever, Hjerte, Kraft og man kan blive sindsyg af at drikke Alkohol. Samt, man kan miste sit arbejde, Kone og born, Hus og Hjem, og alt muligt andet, inkluderet sit liv i en fortidlig alder.

  Min gamle laremester ( Tomrermester Kornberg) drak sig selv ihjal da han var kun 69 aar gammel. Hans mester Tomrersvend ( Emil) drak sig selv ihjal da han var 55 aar gammel.

  Min Farbroder som var en Murermester ( Vilhelm) drak sig selv ihjal da han var 66 Aar gammel.

  Og jeg har kent mange andre mennesker som i realiteten har drukket sig selv ihjal i Alkohol, p.g.a. at de var alle uvidende om at Alkohol er et giftstof.

  Jeg takker min gode Gud for at jeg er blevet en Muslim og er mangeaarig medlem af AA, og jeg har faaet oplysning om hvad ALKOHOL I VIRKELIGHEDEN ER, OG JEG ER NU SNART 82 AAR GAMMEL, ‘Inshallah’. ( God villing.)

 24. Af Balther Jensen

  -

  @ Af søren sørensen- 30. december 2013
  AF BALTHER JENSEN – 29. DECEMBER 2013

  Soren !

  P.S. Jeg glemte at fortalle dig, at du skulde bare prove at drikke en hel Flaske Aalborg Akvavit, eller en hel Flaske Whisky i lobet af 15 minuter, saa vil du se hvad der vil ske med dig. Du vil vare dod som en roget Sild paa Bornholm.

  Det er bevis for at Alkohol er et giftstof.

  Og hvis du drikker en hel Flaske rent vand i lobet af 15 minuter, Det eneste der vil ske er, at du skal pisse lidt, men det er ogsaa alt der vil ske med dig.

  Det er bevis for at rent vand ikke er et giftstof. Hvorimod Alkohol er et giftstof.

  Kapish !

 25. Af Hans Hansen

  -

  JOHN LAURSEN – 29. DECEMBER 2013

  “… men forbeholder mig retten til en vis skepsis overfor nogle personer og forhold.”

  Det er jo netop det fine ved det. Sund skepsis er en afgørende forudsætning. Uden sund skepsis reducerer man blot sig selv til en naiv klaphat.

 26. Af Hans Hansen

  -

  Balther

  En lille spøg.

  Er det et mål i sig selv at blive en halv million år gammel? Hva’ så med alle de jomfruer der må vente på din ankomst. Siden de efter sigende er jomfruer, synes du så ikke de har ventet længe nok?

 27. Af Balther Jensen

  -

  @ Af Hans Hansen- 30. december 2013

  Hans !

  Jeg er sku ligeglad med alle Jomfruerne, bare jeg ikke lober ind i min forhenvarende
  Kone og hindes mor, min forhenvarende Svigermor.

  Og hvis Jeg bliver en halv Million aar gammel, saa skal den Danske stat jo betale mig 3 Milliarder Kriner i Folkepension, hvis de bliver ved med at kun give mig 500. Kroner om Maaneden.

 28. Af Hans Hansen

  -

  Balther

  “Jeg er sku ligeglad med alle Jomfruerne, bare jeg ikke lober ind i min forhenvarende
  Kone og hindes mor, min forhenvarende Svigermor.”

  Hæ hæ – Jo, det giver god mening.

  Jeg skal da gerne indrømme, at en stribe jomfruer lyder tillokkende. Desværre er de vist forbeholdt islamistiske terrorister, der smadrer børn under selvmords bombning.

 29. Af John Laursen

  -

  @ Lonny Fischer Olsen EEG. korrespondent – 30. December 2013

  Ja, jeg er enig med dig.

 30. Af John Laursen

  -

  Hans Hansen – 30. December 2013

  ” Det er jo netop det fine ved det. Sund skepsis er en afgørende forudsætning. Uden sund skepsis reducerer man blot sig selv til en naiv klaphat. ”
  Det har du ret i.

 31. Af John Laursen

  -

  Godt nytår til alle gode danske.

  DANMARK LÆNGE LEVE

 32. Af K.Larsen .

  -

  Profeten Mohammad kritiserede for ikke at være stærke i Demokrati.

  Da Profeten blev spurgt om der måtte bruges strå (reb) til at kvæle dyr ved slagtning, var svaret:
  Blodet skal løbe frit, brug en skarp kniv så dyret ikke lider.
  Oversat betyder det: Ytringsfriheden er blodet i samfundet, uden den kan Demokrati ikke existere.

 33. Af Balther Jensen

  -

  @ Af K.Larsen .- 30. december 2013

  K.Larsen !

  Skal man bruge Randers Reb, eller en skarp kniv naar man slagter Folketings Medlemmer og Advokater ?

 34. Af søren sørensen

  -

  AF BALTHER JENSEN – 31. DECEMBER 2013

  Skal man bruge Randers Reb, eller en skarp kniv naar man slagter Folketings Medlemmer og Advokater ?

  Mht advokater foretrækker jeg den indianske nedgravning med overhældning af honning nær et myre og bi bostad..De skal ikke ha adgang til jomfruer!

  Men skal muslimer nægtes Dansk statsborgerskab synes du? Og også alle andre religioner? Folk er lige meget værd i land og folk! Men religion er roden til alt ondt!

 35. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  @ Balther-Jensen ! —Køb nu bare en billet – hjem til lille Danmark ! til dig-selv og din Misse ! —Og begrav det gamle nag, om alle dem, der har snydt dig (det maa jo alligevel hjælpe lidt, at næsten alle vi andre “godtroende” –bliver snydt, hver eneste dag ! –Ikke mindst af levebrøds-politikerene ! Lige nu af SF-skolefrøken-ministeren Vilhelmsen ! –der generøst slaar ud med armene til “platten-slager-inst. “Huset Thoring” ! –og siger generøst til venninden _ Værsgo ` 1 million til dig ! —Det er jo svindel ! Der siger “spar to” –ikke sandt ! —-Saa glem nu al det nag –og “pak kufferten & Din Misse ” – Naar I er tilbage i lille Danmark ! —Kan det passende – være en tur op paa “kommunen” –og hente “en ordentlig folke-pension –Saa du har rigeligt til, at “købe laks til dig og din Squiky” Ikke sandt Balther —Saa imens ! Længe leve Danmark ! Hurra – hurra – og saa det lange ! Hurraaaaaaaaaa – og godt nytaar !

 36. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  Hvis det kun er den ene gren, der skal bøje sig ! —Saa knækker den (grenen) til sidst ! —Det var danskerne ( der var grenen ) ! Og med hensyn til smaaligheden ! Ja, saa møder man den, hver gang nogen rager til sig ! –Uden ønske om, at gøre gengæld ! dvs. du kan invitere gang – paa gang –uden at blive invitèret igen ! Ikke sandt ! —Dronningen er en klog dame !

 37. Af Balther Jensen

  -

  @ Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent- 31. december 2013

  Lonny !

  Jeg har lige last Dronningens Tale. Hun brugte en masse ord, men sagde ikke en skid.

  Hun (Dronningen) er jo ligesom alle Politikerne som siger en masse, men ingenting af betydning.

  Hvis jeg skulde bo i Danmark, saa skulde de give mig en villa paa Strandvejen, nord for Kobenhavn, samt 2 Milioner Kroner i Folke Pension om aaret, og skattefrit, ellers kan de rende mig i Roven.

  Hvor jeg bor er der idag 8 graders varme, og det er et af de bedste steder i hele Nord America.

  For en uge siden var jeg i Victoria for at faa skiftet Olie i min Bil, men jeg skulde vente en Time.

  I mellemtiden gik jeg ind paa en Restorant for at faa en kop Kaffe.

  Og jeg spurgte forst hvor meget de tog for deres Kaffe. De sagde, 3 Dollars, og jeg sagde, no way, og forlod Restoranten.

  Jeg kom lige ud paa fortovet, da en fremmed kvinde kom op til mig og stak my 5 Dollars i haanden.

  Jeg blev saa forbavset saa Jeg gav hinde et Kys paa kinden, og sagde God bless you.

  See det er den slags mennesker som findes her omkring, derfor vil jeg aldrig bo I Danmark.

  men blive hvor jeg er.

  I say, God bless Canada,and its diversity of people of many different colors and religions, despite we have a rotten and useless government, but not as useless as the Danish government.

 38. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  Balther ! —Hvor logikken ?? –Hvis du kun har betalt skat i Danmark i 25 aar –Hvorfor skulle du saa have stillet en villa til raadighed paa Strandvejen plus 2 millioner om aaret i folke-pension ! —?? –Og appro-pos —Den flinke dame der gav dig dollar-sedlen ! —kunne lige-saagodt være en , der “stak en kniv i maven” paa dig ! — Saadan er det nemlig paa “de kanter” ! (Desuden er det ikke særlig sjovt at “bo paa Strandvejen ” —De saakaldt “fattig-fine” kæmper en daglig kamp for at holde skindet “paa næsen” —Og de er de (fleste) —der “sniger” sig ind i Netto – og køber billigst muligt ! —Alle vèd det ! —Og alle morer sig !

 39. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  P.s.- Ja, hvor er logikken ? ,, Hvis de “dyre” danske studerende ! Aldrig kommer i rigtige job`s —I det selv.st. erhvervs-liv ! —-Men (især for kvindernes vedkommende ) stort set alle er “pædagoger” –eller skolefrøkner ! —Der har hang til, at “snige sig ind i folketinget” —Hvor de fortsat kan “fede sig ” med off. overførsler ?? —Nu er det jo stadigvæk kvinder der faar børn ! —Og, hvis de absolut vil det (føde masser af børn! ) —Saa bliv dog derhjemme !—Det er rent bluff, at tro, at de føde-dygtige kvinder nogensinde vil blive ansat i selv.st virksomheder ! —De kan kun blive ansat i det offentlige ! —Og der er de stort set ogsaa allesammen ! –Det er ogsaa en grund til, at de “ligner hinnanden allesammen” —Der er absolut ingen logik i, at betale for alle de “pædagoger” ! for at tilfreds-stille – alle de kvinder, der er den dyreste “arbejds-kraft ” over-hovedet ! –Saa bliv hjemme v. kødgryderne og bleèrne – og spar skatteborgerne millioner –Ikke sandt ?

 40. Af Balther Jensen

  -

  @ Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent- 1. januar 2014

  Lonny !

  Ja, ser du Lonny. Hvis bare alle de Danske Kvinder var Muslimer, saa vilde der ikke vare nogen problemer, saa skulde de bare blive hjemme og fode born, blive ved kodgryderne, og saa ellers bare holde kaft,trit og Retning.

  Og saa slet ikke blande sig i politik, eller vare ansat i det offentlige i det hele taget,

  Kapish !

 41. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  Balther ! –Muslimer ! —Absolut nej – nej – nej ! —-Men ellers har du ret ! —-Det koster samfundet 5 gange saa meget, at : Stille vuggestuer-børnehaver – fritids-ordninger ! til raadighed for kvinderne (mændene slipper baade for, at betale – og besværet – saadan har det altid været !) De “smaaskillinger ” kvinderne tjener ved, at være pædagoger – Kan overhovedet ikke opveje, hvad de nævnte faciliteter koster samfundet ! —Derfor vil de allesammen ansættes i “det offentlige” —Som erhvervs-livet betaler ! –De (kvinderne) burde være evigt taknemmelige ! –Men det er de ikke ! —De tror virkeligt, at -de tjener deres penge selv ! —Saa Balther ! Ud med de “sorte krager/muslimer” —Der kun har den ene funktion : At tjene manden ! —Saa dem ser vi hellere flytter ud til dig —Paa den anden side af jordkloden ! Iøvrigt koster de nævnte det danske samfund milliarder —Saa man leder “med lys- og lygte ! –For at “systemet” -kan sende dem UD TIL DIG

 42. Af Balther Jensen

  -

  @ Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent- 1. januar 2014

  Lonny !

  Di 900,000. offentligt ansatte i Danmark koster samfundet langt mere end de 200 -300,000. Muslimer i Damark.

  Og, forovrigt, man kender ikke et menneske, uden at kende hans eller hindes religion.

 43. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  @ Balther & Co. —-Det eneste kvinder ønsker sig ! –Er et “trygheds-job” – i Det offentlige ! Det lever deres mænd ogsaa “fedt ” af ! –De (mændene) lever nemlig i stor stil af ! deres kvinder, der lever af “trygheds” job`sene i det offentlige ! —Er ringen saa sluttet ? –Nej –Lille Danmark har isoleret sig i ” fantasi-løshedens overdrev” ! —De virkeligt kreative danskere ! –har forlængst slaaet sig ned i de andre lande ! —Hvor ! selvstændig-hed –flittighed – opfindsomhed og dygtighed ! —Bliver højt værd-sat ! —-Nu, hvor Frankrig har faaet soc. Francois Hollande som president ! –kommer de “stakkels franskmænd ” –ogsaa til, at sande, hvad “middelmaadighed ” er for noget ! —(skatten for de selv.st. er blevet sat op til 79% ) Da – det ikke er som i DK. med hensyn til “bolighandler – som gevinsten er skattefri ! –Saa har de franske hele tiden betalt skat af “bolig-gevinsten ” —Saa stakkels dem (de franske ! )

 44. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  P.s.—Fint nok ! –hvis folk vil have en religion ! –Hvis det giver dem “et bedre liv” ! —Naar bare de holder deres “religion” –for dem-selv ! —Og IKKE paa nogen maade prøver, at “kapre kunder i den øvrige del af befolkningen ” —Der lever fint -uden en krykke! –altsaa religion –at læne sig op ad ! ——Ja, “de offentlige ! minus den del, der er nødvendig : læger – politi -Og de, der virkelig gør gavn ! –Vil vi gerne “betale for” ! —-Men saa er der de hundred-tusinder ! –Der i aartier –har siddet paa “deres flade” –Og intet har gjort for befolkningen ! —-Udover, at hæve millioner – som erhvervs-livet har tjent ! —Dem rèspektèrer vi IKKE – og kommer aldrig til det –Ikke sandt ?

 45. Af Maria Due

  -

  Svaret til Mchangama er, at hvis man vil opføre sig honnet og etisk korrekt i forhold til den nuværende tidsånd samt i overensstemmelse med lovgivningen, er religiøse overbevisninger naturligvis uden relevans ved tildeling af statsborgerskab.

  Men hvis man på lang sigt vil lære af erfaringerne fra alle andre steder i verden, værne om demokratiet og efterkommernes fred og sikkerhed, må man anlægge en helt anden synsvinkel, medmindre man føler sig berettiget til på psykopatisk vis at gamble med fremtiden i en russisk roulette, hvor der er ringe udsigt til en kristen nordeuropæisk kulturs overlevelse.

  Man kan også sige, at som det fungerer nu, vil den kristne danske befolkning i alle tilfælde blive udskiftet af en endeløs indvandring fra hovedsageligt Afrika og Mellemøsten, for der er jo ikke tale om en tidsbegrænset indvandring, og den vil efter alt at dømme blive ved med at vokse.

  Jeg har ringe tiltro til, at dette alvorlige og ubehagelige emne bliver taget op til seriøs overvejelse, førend man allerede er langt ude i uføret, det bliver i hvert fald ikke med Mchangamas hjælp, ser det ud til, så man må jo håbe for ham, at han nyder disse år. For når tidsånden vender, vil det muligvis være for sent. Mine tanker går især til mine efterkommere, som vi er i færd med at ødelægge så meget for. Jeg har selv oplevet, hvor meget 68’erne har ødelagt i Danmark og andre lande, jeg holder af.

 46. Af Maria Due

  -

  Jeg er dødtræt af at høre om andre menneskers religion og hvilke religiøse krav, de mener at kunne stille til mine omgivelser og mig. Før end det for få år siden begyndte at gå rigtig galt her i landet, blev der jo så at sige ikke talt om religion i det offentlige rum og heller ikke privat, medmindre der var tale om religiøse mennesker og deres ligesindede.

 47. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  @ —Maria Due ! —Jeg er helt enig ! —Der var en overgang, hvor jeg troede, at Mangama ! Ønskede det bedste for Lille Danmark ! —Men jeg er ikke helt saa sikker mere ! —Vi gaar (som danskere) undergangen imøde ! —Snart er det udelukkende “muslimer” – der sidder i folketinget ! — Nu er de jo mange nok ! Ikke sandt ??

 48. Af Balther Jensen

  -

  @ Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent- 2. januar 2014

  Lonny !

  Grunden til at Danskerne og Franskmandene betaler en meget stor ’skat’, er, at de er nasten alle af den ‘Kristne’ tro.

  OG di ‘Kristne’ er nasten alle ‘Svindlerer’.

  Di tror at deres medmennesker skal betale dem bare for at sidde paa deres Rov, og ikke udfore noget ordentligt arbejde, som fx. at fremstille fodevarer, eller bygge Huse, som mennesker behover for at overleve.

  Jeg er selv Tomrer og har bygget mange Huse for mine medmennesker at leve i. Men jeg blev ikke betalt for at sidde paa min Rov, som alle de offentligt ansatte jo gor.

  Samfundet kan leve ganske udmarket uden alle di offentlig ansatte ‘Svindlerer’.

  Fordi, det eneste man behover for at existere er, Mad, Toj og et Hus, alt andet er unodvendigt, inkluderet alle de offentligt ansatte ‘Svindlerer’ som bare sidder paa deres Rov dagen lang, og griner af alle dem som virkelig produserer noget som er nodvendigt for at mennesker kan overleve.

  Kapish!

 49. Af K.Larsen .

  -

  Maria Due og Lonni F.O.

  Der sidder allerede Muslimer i folketinget, der kræver at vi skal ophøre med at kritisere omskæring, da det vil “stigmatisere” forældrene.
  Der KAN ikke gives statsborgerskab til Islam.

  Selvfølgelig hvis en Læge i Dansk lovgivning skal skære i et sundt legeme, for at kunne kalde sig “Helbreder”, er der ingen problemer.

 50. Af K.Larsen .

  -

  Balther Jensen.

  Det er da helt galt med Vesten , er der noget der ligner i Islam?
  Ayatollaen under krigen i Bashra, købte 15 tusinde plastiknøgler i Kina, og lovede børn adgang til himmelen, hvis de ville agere selvmordsbombere som mineryddere.
  Ayatollaen benyttede sig af en skole, der tilskrev at storimamen var den 13 og sidste Profet, ud fra den “okkulte” lære, der var kernen i Koranen.
  Titlen “The old man of the mountain” (Fort Alamut hvor skolen blev grundlagt, befandt sig på det højeste punkt i landet) fandt respekt, og børn flokkedes om nøglerne.

Kommentarer er lukket.