Tidehverv for ytringsfriheden II

Af Jacob Mchangama, Justitia 126

I en opsigtsvækkende udvikling melder de konservatives formand Lars Barfoed ud, at det er på tide at revidere straffelovens § 266b, og får (diskret) støtte fra Venstre. Jeg skal ikke trætte læserne med alle de argumenter, jeg tidligere har fremført mod denne bestemmelse på denne blog, i kronikker og akademiske artikler.

Snarere end den brede diskussion om racismeparagraffen vil jeg dog fokusere på den udvikling i tiltale- og retspraksis, som har fundet sted.

Et ofte anvendt argument mod at ændre eller ophæve 266b er, at bestemmelsen sjældent bliver anvendt. Et godt eksempel er SF’s retsordfører Karina Lorentzen:

»Der er ikke ret mange sager, der rejses med racismeparagraffen. Den har udviklet sig med samfundsudviklingen og debatten. I dag skal der mere til for, at man kan rejse en sag. Derfor tror jeg, vi er bedst tjent med at have den paragraf. Jeg ser ikke, at den spærrer for ytringsfrihed,«

Det er dog en udtalelse, der er svær at forene med virkelighedens verden. Som det fremgår af figur 1 og 2 nedenfor (der er baseret på en søgning i Rigsadvokatens opgørelse, samt Ugeskrift for Retsvæsen), har der været ca. 80 domfældelser for overtrædelse af § 266b siden bestemmelsens indførelse, og 68 af disse er faldet siden år 2000. Hertil skal lægges en række frifindende domme.

 

Jacob1

Jacob2

Der er således afgørende forskel på eksempelvis blasfemiparagraffen og racismeparagraffen, da der ikke har været nogen domme vedrørende førstnævnte bestemmelse siden 1971 (og ingen domfældelser siden 1946), mens der altså har været ca. 80 domfældelser i henhold til sidstnævnte bestemmelse. I perioden frem til omkring årtusindskiftet ville det have været rimeligt at fastslå, at § 266b kun sjældent fandt anvendelse, men som man kan se, har der særligt siden starten af nullerne været en meget markant stigning i antallet af domme i forhold til den forudgående periode.

Det skyldes givetvis den omfattende debat om indvandring, men også terrorangrebet 11. september, der gav grobund for en stigning i anti-muslimske ytringer, samt ikke mindst udbredelsen af Internettet, der har gjort det langt nemmere at udbrede ytringer i offentligheden, der førhen ville have været frasorteret af redaktører eller holdt i private rum. Men der synes også at være tegn på en vis ændring i anklagemyndighedens tiltalepraksis. Det kan muligvis skyldes kritik fra FN’s Racekomité, der ofte har kritiseret Danmark for at være for tilbageholdende med at rejse tiltale i sager vedrørende § 266b. Af anklagemyndighedens vejledning 2011/2 fremgår det således nu, at politiet i sager om overtrædelse af racismeparagraffen som altovervejende hovedregel skal indkalde de involverede personer. Det fremgår også, at Rigsadvokaten i sager om § 266b skal forelægges sager, hvor der rejses sigtelse for overtrædelse af § 266b, ligesom politiet skal forelægge statsadvokaten sager, hvor der ikke rejses sigtelse, i hvilke sager Rigsadvokaten skal underrettes. Der er således en øget opmærksomhed på sager vedrørende 266b.

Det kan muligvis forklare sagen mod Firoozeh Bazrafkan, der synes at have overrasket en del politikere og meningsdannere. Men der er også andre nyere bemærkelsesværdige sager. Eksempelvis Københavns Byrets dom af 17. maj 2013, hvor tiltalte blev dømt for

”Overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, jf. til dels § 23, ved på en offentlig tilgængelig netavis, at have tilskyndet læserne til at overtræde straffelovens § 266 b, idet han anførte, at man på facebooksiden ”Civil ulydighed: overtræd paragraf 266 b” kunne deltage i systematisk civil ulydighed over for bestemmelsen ved at kopiere en af ham fremsat udtalelse og erstatte navne og poste det som kommentarer på facebooksiden. En person fulgte herefter disse anvisninger og offentliggjorde på facebooksiden et indlæg, hvorved han udtalte sig forhånende og nedværdigende om katolske mænd og deres tro, idet han skrev: ”Jeg er personligt overbevist om, at katolske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening en defekt menneskefjendsk kultur, der bygger på en defekt menneskefjendsk religion, hvis lærebog Biblen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre verdensreligioners manualer til sammen”. Tiltalte havde endvidere ved en senere lejlighed selv kopieret udtalelsen på en anden netavis og tilføjet: ”Jeg mener nemlig, at pædofile er ulækre, svinske og generelt nogle rigtige nederdrægtige mennesker”.

Udviklingen stiller spørgsmålstegn ved, om anklagemyndigheden er tilstrækkelig tilbageholdende med tiltalepraksis, sådan som Folketingets flertal lagde vægt på, da bestemmelsen blev ændret i 1971. Og det er tilsyneladende også dette forhold, der har fået både politikere og debattører til at ændre holdning til bestemmelsen.  For udover Konservative og Venstre har også en debattør som Rune Engelbreth Larsen skiftet holdning til bestemmelsen, ligesom Rune Lykkeberg markerede en ny linje hos Politiken i en nylig klumme.

At der blandt politikere og debattører er sket et tøbrud i forhold til racismeparagraffen er selvfølgelig en væsentlig udvikling i forhold til en eventuel ændring af bestemmelsen. Men min vurdering er, at racismeparagraffens fremtid i langt højere grad vil afhænge af én helt konkret sag: nemlig den mulige straffesag mod den allestedsnærværende Yahya Hassan, der som bekendt er blevet anmeldt for overtrædelse af § 266b. I det tilfælde, at Hassan – Danmarks bedst sælgende digter, medie darling nr. 1 og Politiken og Gyldendals guldæg, der mere end nogen anden har flyttet debatten om islam og integration, og som tilmed må leve med politibeskyttelse på grund af sine udtalelser – bliver tiltalt og dømt, vil der opstå et stærkt pres for at få ændret bestemmelsen. Et pres som selv § 266b’s ivrigste tilhængere næppe vil kunne modstå, end ikke med hjælp fra Justitsministeriet, der utvivlsomt vil kæmpe hårdt og længe for ikke at få ændret bestemmelsen. I så fald vil man ikke længere kunne bruge argumentet om, at bestemmelsen ikke begrænser debatten i nævneværdigt omfang. For så vil den have medført, at den væsentligste debattør i Danmark i mange år blev straffet for sine udtalelser. Slipper Hassan for tiltale, vil tilhængerne derimod kunne mane til besindelse og påpege, at racismeparagraffen kun rammer de groveste udtalelser og tillader vide rammer for selv kontroversielle debatter, så længe der er et element af saglighed. At menigmand (og en hel del jurister) så vil stå tilbage og stille undre sig over, hvordan man lige trækker grænsen mellem saglig debat og forhånende og nedværdigende ytringer, er en anden sag.

 

 

126 kommentarer RSS

 1. Af Jens Hansen

  -

  Af søren sørensen – 28. januar 2014 23:01

  Ja Søren Sørensen.
  Vi har jo selv haft fornøjelsen af at have den charmerende Kim Olsen hængende over os nogle måneder.
  Udelukkende med personangreb.

  Jeg husker baggrunden for hans svinske kommentar til ASH.
  Jeg har en god hukommelse.

  ASH skrev et flot indlæg som fik hele højrefløjen til at gå amok. Og svine den søde og venlige kvinde til.

  ASH kvitterede med at skrive en ny blog. Hvor hun indsatte de mens svinske personangreb imod hende.
  Her i blandt naturligvis et fra Kim Olsen.
  Dette er årsagen til Kim Olsens svinske indlæg på den sidste blog fra ASH.

 2. Af Kim Olsen

  -

  Til søren sørensen/Jens Hansen

  Baggrunden for mit indlæg på ASH blog er som følger:

  ASH indledte i sin tid en blog således:

  “Helt under den politiske radar flyver racismen i kommentarsporet anført af Kim, Søren, Ulla, Charlotte og andre vrede, hvide, danske netundertrøje-trolde i et kæmpestort luftskib.”

  Jeg skrev 16. juni 2013 10:56 følgende indlæg som svar til en blogger på Kathrine Lileørs blog:

  “Mikkelsen,
  Jeg synes da, at vi skal holde fast i vores gode opdragelse og ikke overtage de somaliske eller libanesiske normer for samvær i det offentlige rum”

  Efterfølgende har Anna Sophia Hermansen skrevet et blogoplæg om tonen/had til muslimer. Heri bruger hun
  mit indlæg, og nævner naturligt mit navn, men nu modificeret, så det fremstår således:

  “Mikkelsen,
  Jeg synes da, at vi skal holde fast i vores gode opdragelse og ikke overtage de degenererede somaliske eller libanesiske normer for samvær i det offentlige rum……”.

  Ordet degenererede er indsat i mit oprindelige indlæg.

  Indlægget har således fuldstændig ændret karakter, og fremstår nu hadsk og racistisk.

  Efterfølgende blev jeg blokeret fra ASh blog, så jeg ikke kunne tage til genmæle.

  ASH fjernede efterfølgende det manipulerede indlæg. Ikke en gang så meget som en undskyldning fulgte.

  I går fjernede ASh så mit indlæg hvor jeg redegør for min påstand om manipulation, og kun det oprindelige indlæg fik lov at blive stående.

  Manipulation… Ja i høj grad.

  PS. I behøver ikke besvare, og slet ikke Jens Hansen som har en lang historie for at skrive i andres navne.

 3. Af Jens Hansen

  -

  Af Kim Olsen – 29. januar 2014 8:09

  Ja.
  Kim Olsen har jo en alternativ hukommelse.
  Og at han ikke vil stå ved det, som han skriver er der jo intet nyt i.
  Han er jo også kendt for at misbruge åbenlyst falske indlæg.
  Som han selv har skrevet.

 4. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Folk fra Angel hjemførte Jyske Lov og borgerrettigheder fra London Wall, se Danevirke, så vest for Himmelbjerget bor borgere i sogne med en skibsklokke, andagt og alsang, det holder troldtøj fra skib, sogn og skole, se Troldemuseet i Vejen, støt Vejengarden.

  Spejdere havde Landslejr 2012 ved Holstebro med 35.000 deltagere fra mange lande uden skæve eksistenser og telte, for en patrulje i en sommerlejr er sammensat som en flok søskende, hvor yngre tager ved lære af ældre og lærere i alle aldre fra alle erhverv var altid til stede, spejderlejre er velfungerende jordenom og flygtningelejre med drivhuse på hjul er en opgave for Boys Brigade.

  Hos hobbyfolket i enkeltgravsfolket land vest for Himmelbjerget er en sogneskole en hobbyskole med motorfrie cykelstier, så elever kan cykle i skole med en rygsæk eller en cykeltaske og ældre kan selv handle ind. Vandrehjem for spejdere ligger ved campingpladser og badehoteller ved skov og strand og søspejdere har lejrskoler og feriekolonier på Fanø, Mandø, Rømø, Sild, Amrum og Føhr, som dengang hos statsminister H.C. Andersen.

  Spejdere cykler landetom med telt og fiskestang og studerer buslæskure, som teknisk skole i Byen ved Havet gerne bygger med lærlinge; et buslæskur har et cykelskur på bagsiden og buslæskure med digitale ure er opvarmede med toilet for passagerer med inkontinens, for vest for Andelsbjergene med Himmelbjerget er buslæskure en pædagogisk brugsforening med opslag om foreningsnyt i sognet og med tilbud om job til spejdere som avisbude, bydrenge, hjemmehjælpere med sne- og havearbejde, pc-hjælp om e-post og indernet og pasning af familiegravsteder, li´ som spejdere gerne besøger Tyge Brahes gravsted i Prag uden at male byen rød.

 5. Af Kim Olsen

  -

  jens Hansen

  Jeg har ingen ambitioner om at overbevise dig om noget som helst. Det har andre prøvet før mig uden held.

  Jeg har redegjort for fakta, og du behøver ikke forfølge sagen yderligere.

 6. Af Jens Hansen

  -

  Af Kim Olsen – 29. januar 2014 8:31
  “Jeg har redegjort for fakta, ”

  Kim Olsen.
  Det eneste som du foretaget dig i denne avis er at skrive svinske personangreb.

 7. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Man tænker li´ som man bevæger sig, så en skolereform kommer højest på en racercykel med en rygsæk eller en cykeltaske i hobbyskolen, hvor skolebetjent Viggo Søndergaard eller Niels Vendelbo er pedel med en cykeltræningsbane på kirkens parkeringsplads.

 8. Af søren sørensen

  -

  KO@

  Uden tvivl var dit indlæg med bruget af degenererede slettet af en medskyldig fan på Berlingske censor kors…Du skrev indlægget med den ordlyd det erindre jeg tydeligt og brugte det samme ord flere gange angående muslimer dengang..At dine værste og mest beskidte kommentare lig “ASH du er en led so” er slettet, må du leve med….

  Du opførte dig derefter helt “normalt” og begyndte rabiat at råbe op om dine fine bordskikke. At et så grimt udtryk som du har skrevet over hos ASH får lov at stå, viser hvor modbydeligt et menneske du er..Du har skrevet en stor mængde lignene kommentarer uden tvivl under brug af forskellige navne. Vi ved jo som start at kim olsen, efter din egen tilkendegivelse ikke er dit oprigtig navn, “da du vil være mange for alle de militante venstresocialsiter”..

  ASH var og er da i sin gode ret til at bruge indlæg skrevet som hun vil. At hun så behændigt i mit tilfælde kom til at glemme at jeg nævnte ikke blot muslimer men alle religiøse mht at agerer censorer af ikke religiøse en en lille skønhedsfejl blot..

  liden tue

  Jens Hansen@
  Ja KO deltage kun i debatten når vi gør..Hvis det ikke var bevis materiale nok på hans usaglighed ved jeg ikke hvad..Hans indlæg over hos ASH er så modbydeligt og mange har lagt det sig på sinde…Før i tiden var alle hans indlæg således. Han har dog fået lidt pænere bordskikke de sidste måneder. Men, som men læse, hans tillærte debatform er svær at skjule..Et virkeligt modbydeligt menneske er han!

 9. Af Thomas Thomassen

  -

  Til Jens Hansen, 29. januar 2014 8:43 og søren sørensen, 29. januar 2014 15:50. Jeg har i mere end 1 år, fra div. fora, samlet alle Eders indlæg med angivelse af hvor, hvornår og tidspunkt for eksponeringen.
  Disse højdepunkter for genialitet og visdom har jeg forsøgt udgivet, men alle forlag, jeg har spurgt, har sagt nej, med den begrundelse, at offentliggørelse vil ”sprænge” det politiske system i Danmark, da indlæggendes indhold, kvalitet og ikke mindst de forslag, som begge lysende klart skildrer for altid vil ændre livet i Dannevang for mange og bringe rigdom og glæde for få.
  De herrer kender kan måske henvise til et forlag?

 10. Af Jens Hansen

  -

  Af Thomas Thomassen – 29. januar 2014 17:00

  Thomas Thomassen.
  For at alle kan få glæde af dit sikkert dybsindige indlæg, så kunne du måske uddybe, hvad “indlæggendes ” betyder.

 11. Af Thomas Thomaasen

  -

  Af Jens Hansen, 29. januar 2014 17:12. Eders indlæg er kopieret som skrevet, så må det være op til den enkelte, at tolke hvad skrevet står.

 12. Af Kim Olsen

  -

  søren sørensen

  Din påstand om at Berlingske skulle have redigeret i et af mine indlæg er absurd.

  Mit svar til ASH var såmænd blot en reaktion på nedenstående:

  “Helt under den politiske radar flyver racismen i kommentarsporet anført af Kim, Søren, Ulla, Charlotte og andre vrede, hvide, danske netundertrøje-trolde i et kæmpestort luftskib.”

  At ASH senere fjernede såvel ovenstående som to manipulerede “citater”, viser jo blot, at jeg havde ret. Hun (ASH) havde dog ikke format til at give en undskyldning.

  iøvrigt har jeg hverken skrevet på ASH blog eller på sociale medier om ASH op til hendes dybt mystiske blogindlæg. Så det er endnu en lille løgnehistorie fra hendes side.

  Jeg kommer ikke til at savne det utroværdige fruentimmer, og jeg bifalder, at Berlingske har skaffet sig af ked hende.

 13. Af søren sørensen

  -

  AF JENS HANSEN – 29. JANUAR 2014 17:12
  Af Thomas Thomassen – 29. januar 2014 17:00

  Thomas Thomassen.
  For at alle kan få glæde af dit sikkert dybsindige indlæg, så kunne du måske uddybe, hvad “indlæggendes ” betyder.

  …Er vist noget internt fra bostedet hans, og han hentyder noget til forholdet mellem ham og dem i de hvide kirtler og måske et par “men in black cloacks”?

  KO@

  “Din påstand om at Berlingske skulle have redigeret i et af mine indlæg er absurd.”,

  Hvis jeg sagde redigere undskylder jeg, mente da slette. Du har fået slettet en stor del af dine mest modbydelige historiske indlæg i B og det kan da kun gøres via hjælp fra borgerlige bloghavere uden moral og etik? Du begyndte for ca. et halvt år at foregive pænere bordskikke, men som jeg har sagt mange gange…”en gang en systematisk ko altid en ko”…

  “Jeg kommer ikke til at savne det utroværdige fruentimmer, og jeg bifalder, at Berlingske har skaffet sig af ked hende.”,

  uden tvivl korrekt bedømt. B ønsker færre ytringsfrihed og hvem skal gå imod kongehuset, borgerlig mishandel af offentlig finanser som psykopatiske psykiatri arbejdere og læger mv.? nu her? ASH er da borgerlig og det giver yderligere pundus at alligevel være ærlig mod egne en gang imellem? Og vel som den eneste blogere der i B! Jeg tror nu hun blev fyret pga af dette. Næste debattør er uden tvivl mindre kritisk indstillet…

  Søger men forresten på “degenererede kim olsen” på google frembringer det en større mængde fotos i billeder forresten….

  Dog mener jeg ikke at Oliver Stone er blandt de skyldige som et af de største nulevende tænkere og filmskabere. En vidunderlig socialist han er..Husk at se hans “history of the united states”…Og at ole birk olesen som vist er ham der blev taget med bukserne nede ifølge Støvrings egen information i at skrive hadefuld indlæg i mit og JH´s navn over i Støvring hvor jeg nu også er frasorteret, (uden tvivl er KO ikke selv men), også møder op og fremkommer der med en del billeder der under denne søgning. Kuglefrastøderen fra LA møder også op der, og George Bush og en egoistisk centerforward med samme navn…..Billedresultater hva? Google er vel blevet så sofistikeret nu at det kan lægge karaktere sammen, bare udefra billedinfo?…Eller er facebook den skyldige?

 14. Af søren sørensen

  -

  Ps..Glemte lige at skrive at jeg er enig i at det er kedeligt at B har skiftet sig af med hende!

 15. Af Thomas Thomassen

  -

  Svar til søren Sørensen, 29. januar 2014 18:51. Du svarer. Dit indlæg er noteret. Vil komme med fed skrift, som understregning af dine visdom. Atter vil dine bemærkninger bliver vist i skurvognen for en gruppe kloakrensere, som daglig ved, hvorfra skidtet kommer. Spændt på deres reaktion.

  .

 16. Af Kim Olsen

  -

  søren sørensen

  Sidste indlæg fra mig i denne omgang, så find en anden at lege med.

  “Uden tvivl var dit indlæg med bruget af degenererede slettet af en medskyldig fan på Berlingske censor kors…”

  Nej sørensen. Jeg har ikke fået slettet nogle indlæg. Tværtimod kan man næsten sige.

  ASH klippede et af mine indlæg fra Lilleørs blog og tilføjede ordet degenererede i teksten. :)

  Resten af dit seneste indlæg er jo det rene vrøvl.

 17. Af Jens Hansen

  -

  Af Kim Olsen – 29. januar 2014 19:52
  “Nej sørensen. Jeg har ikke fået slettet nogle indlæg. Tværtimod kan man næsten sige.
  ASH klippede et af mine indlæg fra Lilleørs blog og tilføjede ordet degenererede i teksten. ”

  Hvorfor indsætter denne Kim Olsen ikke alt sit udenomssnak og sine bortforklaringer på Anne Sophia Hermansen`s blog.
  Nu da han som sædvanlig ikke vil stå ved det, som han har skrevet i tidligere indlæg.

 18. Af Kim Olsen

  -

  Jens Hansen

  Fordi ASH har blokeret mig. Det er hendes ret.

  Leg lidt med sørensen, jeg har ikke tid til jeres pjatteri.

 19. Af Jens Hansen

  -

  Af Kim Olsen – 29. januar 2014 20:35
  “Fordi ASH har blokeret mig. Det er hendes ret.
  Leg lidt med sørensen, jeg har ikke tid til jeres pjatteri.”

  Jamen Kim Olsen.
  Så skulle du jo nok lade være med at starte dine bizarre barnelege på alle de blogs, hvor du ikke er blokeret.

 20. Af søren sørensen

  -

  AF KIM OLSEN – 29. JANUAR 2014 19:52

  Glad for at høre at det var dit sidste indlæg..selvom du nu skrev i sidste uge at du ikke ville skrive mere..Axel Eriksen har lovet aldrig mere at komme retur heller ifhvertfald under eget navn, efter fødselsdagen holdt i mandag..Lad os se!

  Du har kaldt en seriøs blogejere for en “manipulerende so”, så langt er jeg aldrig faldet eller falder. Er blevet slettet for kommentar muligheder i Støvring for blot at relatere til dine og AE´s beskidtheder..
  ordet degenererede har du brugt mange gange og erindre det brugt i Ash´s fine indlæg!. Det blev slettet efter før din påpegelse af den! . Inklusive alle kommentare som var kritiske over for dit svineri uden tvivl deriblandt mine egne, og kunne jo kun være sket med hjælp indefra! Sådan er historien KO, hvad er bevis er skrevet..Men som set i dit seneste hysteriske indlæg hvor du kalder ASH for en manipulerende so, er der ikke lang vej før du falder i igen..At B tilllader et så lavt menneske som dig uafbrudt at komme med sådan en gang udflåd er udover mig..At de ikke har forstået at du ødelægger enhver debat med dine kommentarer. Mange over i ASH har jo påpeget så meget allerede…

  KO er jo en lille Breiviker på vej…Håber da han bliver stoppet i tide…Uden tvivl følger pet dog med i hans skriverier og gøremål som uden tvivl i undertegnet og mange andre..Men en socialist som mig selv er total ufarlig. At kritiske ord kan afstedkomme så meget censur, hvem skulle ha troet det? Men KO kan uden tvivl skrive i alle blog i morgen igen..Borgerlige beskidtheder af den mest beskidte karrakter som hvad han skrev mod borgerlige ASH bliver aldrig frasorteret..

  Så KO skriver kun når undertegnet og JH gør? Hvorfor, ingen anden mening end at besvare vores fine spørgsmål?

 21. Af georg christensen

  -

  At ændre noget på “ytringsfriheden”, er kun en tynd popolistisk diktaturisk ide. Lad den bare virke som hidtil, luften går alligevel af ballonen, hvis flertallet ikke opfatter den! og/eller ikke tager den alvorligt.

  Lad den endelig fortsat eksistere, selv om en flok løgne sammen med desværre for få sandheder kommer frem, så lad bare enkelt “individet´s” mulighed for at være med i meningsdannernes forgyldne paradis.

  De næste ord, som nu skrives lyt opmærksomt til dem: : Yttringsfriheden er en grundpille i alle demokratiske systemer, ligegyltigt hvor svært den måtte være at sluge, begrænds den ikke. Hvis den begrændses vil demokratier let kunne forvandles til diktature.

 22. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Vest for Himmelbjerget sidder Socialrådgiver Svend Trøst i en sparekasse som rådgiver og vejleder om e-post og indernet.

 23. Af Kim Olsen

  -

  “Du har kaldt en seriøs blogejere for en “manipulerende so”, så langt er jeg aldrig faldet eller falder. ”

  “KO er jo en lille Breiviker på vej…”

  Genialt!

 24. Af søren sørensen

  -

  KO@

  Du kan da altid skrive en undskyldning til ASH som bod for dit modbydelige indlæg?¨
  “Du er en manipulerende so”

  Liden Tue..

 25. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Læreren i søndagsskolen i Zions Kirke havde en fiskekutter, der hed Freja og det var jo noget af den omvendte verden, så Holger er flyttet til Skjern, hvor en helt er en fisk i Ringkjøbing Fjord.

  EU er model for Afrika, Sydamerika og Indien, der har brug for søspejdere med skoleskibe som “Jensine af Haderslev”. Et stift har et skoleskib, der ligger bedst i Flensborg og Esbjerg i Haderslev og Ribe Stift, og Piræus, Lissabon, Galway og Esbjerg har brug for et maritimt gymnasium med et skoleskib.

 26. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  I Jydens Land er statuen af Peter Sabroe med Emilie på Østbanetorvet i Smilets By på vej til en strikke- og turistbutik på Trøjborg, en hobbyforening har jo en hobby- og turistbutik med en lille tegnestue i en gågade her til lands, hvor seniorer underviser talenter i kunsten at tegne sin hobby, for en tegning siger mere end 1000 ord, se spejderbutikken. Spejdere tegner kundskabens blade på venstre side i et herbarium eller en dagbog og tegner 3-7 hovedpunkter om emnet med en formskrift på højre side, li´ som en lærer bruger en tavle.

Kommentarer er lukket.