Europarådets Menneskerettighedskommisær på vildveje

Af Jacob Mchangama, Justitia 86

Ifølge Europarådets statut bekender medlemsstaterne sig til ”personlig frihed, politisk uafhængighed og til et styre hvilende på lov og ret – principper, som danner grundvolden for ethvert sandt demokrati”. Det er svært at komme på en menneskerettighed, der er mere essentiel for disse principper end ytringsfriheden. Ytringsfriheden har været afgørende i bestræbelserne for at skabe et oplyst, frit og tolerant Europa i århundreder, hvad end det gjaldt kampen mod intolerante religiøse autoriteter, enevældige herskere, fascisme eller kommunisme. Men på trods af denne arv synes Europarådets menneskerettighedskommissær, Nils Muižnieks, at opfatte ytringsfriheden som en fare snarere end en forudsætning for Europarådets grundlæggende værdier om et frit og demokratisk Europa.

I to nylige debatindlæg har Muižnieks opfordret medlemsstaterne til at kriminalisere Holocaust benægtelse og kønsbaseret “hate-speech”. Disse forslag er dog svært forenelige med internationale menneskerettighedsnormer og sender et meget uheldigt signal i den globale værdikamp om ytringsfrihedens grænser. Med undtagelse af en tillægsprotokol til Europarådets konvention om Cyberkriminalitet (som dog tillader undtagelser og kun gælder for handlinger begået via computer systemer) indeholder ingen menneskerettighedskonvention forpligtelser til at forbyde Holocaust benægtelse per se. EU’s Rammeafgørelse om bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad forpligter medlemsstaterne af EU til at kriminalisere ”offentligt forsvar for eller benægtelse eller grov bagatellisering af” visse former for internationale forbrydelser, herunder Holocaust, men kun såfremt det ”udøves på en måde, der sandsynligvis vil tilskynde til vold eller had rettet mod” udvalgte grupper. Man kan også pege på, at den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastslået, at Holocaustbenægtelse ikke er beskyttet af ytringsfriheden (hvilket er problematisk i sig selv). Men domstolen har ikke slået fast, at der foreligger en positiv forpligtelse til at kriminalisere sådanne ytringer.

Muižnieks anbefalinger har derfor en særdeles vag basis i europæiske menneskerettighedsinstrumenter. Endvidere er anbefalingen vedrørende Holocaustbenægtelse i direkte modstrid med artikel 19 i FNs Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (ICCPR). I General Comment 34 fra 2011, fastslog Menneskerettighedskomiteen således, at “The Covenant does not permit general prohibition of expressions of an erroneous opinion or an incorrect interpretation of past events.”

Muižnieks’ anbefaling om, at Europarådets stater skal forbyde ”enhver tilskyndelse til kønsbaseret had, som ophidser til forskelsbehandling, fjendtlighed eller vold”, baserer sig på et  endnu mere tvivlsomt juridisk grundlag. Anbefalingen er baseret på artikel 20 (2) i ICCPR, men denne bestemmelse nævner ikke ”køn” som en beskyttet kategori. Der er, så vidt jeg ved, heller ikke andre væsentlige internationale menneskerettighedskonventioner, der indeholder et sådant forbud, og det ville også overraske mig, hvis man kan finde mange lande i Europa, hvor det er tilfældet.  Muižnieks’ anbefaling er således ikke blot baseret på en dramatisk udvidelse af eksisterende hate-speech forbud, det skaber helt nye af slagsen ud af den tynde luft, der, hvis vedtaget, ville være til  alvorlig skade for ytringsfriheden, hvilket Muižnieks formår fuldstændig at ignorere i sine indlæg.

Kommissærens betoning af begrænsninger snarere end udvidelsen af beskyttelsen af ytringsfriheden står ikke blot i kontrast til den førnævnte udtalelse fra FNs Menneskerettighedskomité, men også til udtalelser fra FNs Special Rapporteurs på områderne for ytringsfrihed og religionsfrihed, såvel som OSCEs Representative on Freedom of the Media.

Disse uafhængige menneskerettighedseksperter har alle fremhævet den fundamentale betydning af ytringsfrihed og har været meget opmærksomme på at understrege vigtigheden af, at begrænsninger af denne rettighed kræver overbevisende grunde og skal fortolkes indsnævrende, så risikoen for misbrug minimeres. De har også fremhævet strafferettens begrænsede muligheder for at bekæmpe had og racisme og ytringsfrihedens væsentlighed i forhold til at imødegå disse onder og skabe rammerne for tolerance.

I et nyligt interview udtalte OSCEs Representative on Freedom of the Media at “my answer always [to hate speech] is fight hate speech with more speech…More speech can fight hate speech much better than introducing restrictive legislation and over-regulation.”

Under den igangværende 25. session af FNs Menneskerettighedsråd udtalte FNs Special Rapporteur følgende om Artikel 20 ICCPR “It cannot be emphasized enough that this provision does not demand a prohibition of sharp or even hostile speech in general: instead it concentrates on such forms of hatred advocacy that constitute ‘incitement’ to real acts of discrimination, hostility or violence.

Denne betoning af ytringsfrihedens centrale værdi var også fremherskende i Rabat Plan of Action, en række ekspert workshops arrangeret af FNs Højkommissariat for menneskerettigheder med deltagelse af eksperter og officials fra alle kontinenter.  I Rabat Planens “outcome document” advares der eksplicit mod at vedtage nye begrænsninger af ytringsfriheden, der ikke allerede indgår i artikel 20, og denne bestemmelse “requires a high threshold because, as a matter of fundamental principle, limitation of speech must remain an exception.”  Muižnieks’ anbefalinger er i direkte modstrid med denne internationale konsensus.

I en verden hvor autoritære regeringer i stigende grad begrænser ytringsfriheden, er det afgørende ikke at legitimere denne udvikling ved at give dem et påskud i form af vage og omfattende fortolkninger af begrænsninger af ytringsfriheden i internationale menneskerettighedskonventioner.

Under udfærdigelsen af ICCPR advarede Eleanor Roosevelt om, at et forbud mod  hate-speechwould encourage governments to punish all criticism under the guise of protecting against religious or national hostility.” Det er ekstremt bekymrende, at Europarådets øverste ansvarlige for menneskerettigheder synes fast besluttet på at udvande ytringsfriheden, selvom hensigterne er nok så noble.

86 kommentarer RSS

 1. Af Jens Han sen

  -

  Af Hans Hansen – 14. marts 2014 19:06
  “Men jeg ser da hvad Jens Hansen skriver. Naturligvis, og han overskrider injurieloven efter min opfattelse som allerede nævnt.”

  Hans Hansen.
  Jeg forventer at ankomme til København mandag morgen med et Thai Air fly.
  Så vidt jeg kan, se så skal jeg sidde på sæde no. 2A.

  Jeg forventer, at familien afhenter mig i lufthavnen.
  Hvis andre, f.eks. Niels B. Larsen eller F1/Erik Larsen, formoder at de har et udestående med undertegnede.
  Hvad angår injurier og lignende.
  Så står jeg til deres rådighed ved min adkomst til København.
  Så kan de medbringe jurister. Eller lade være.

 2. Af Rasmus Hansen

  -

  Som altid når Jacob McChangama udtaler sig lyder det:

  Bla, bla, bla, bla, bla, jeg er imod, bla, bla, bla, frihed, bla, bla, bla, frihed til at håne andre er ægte frihed, bla, bla, bla, jeg er jurist, så jeg er klog, bla, bla, bla, bla, bla, lyt til mig – så går alt godt, bla, bla, bla, der er ingen værdier mere, bla, bla, bla, kun jura, bla, bla, bla, og der er jeg eksperten, bla, bla, bla, så kom ikke og sig noget, bla, bla, bla. vi alene vide, bla, bla, bla.

 3. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Jamen så er det jo godt at et politisk “geni” kan retlede og oplyse os alle ved at skrive bla-bla-bla ca. 50 gange.

  Se også Den korte avis og “ældre” indlæg.

 4. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  PS: Den korte og andre net-aviser fortæller om hvordan hjemmerøverier og vold og mord i gaderne i Skandinavien og Europa er ved at blive noget almindeligt, som følge af de nedlagte landegrænser.

  Under “ældre” indlæg og diverse blogs kan man læse om hvordan vi danskere snydes og fuppes af gamle og “hæderkronede” partier der har droppet parti-programmerne og er blevet til anti-danske partier.

  Læs om det fascistiske skilsmisse-system, om den familie-fjendske familie-politik og om mangedoblingen af kriminaliteten. Og læs om morderisk eller dødbringende behandling af psykisk syge og hjerte- og kræftpatienter osv.

  Og læs om den rovgridske pengeafpresning overfor danskerne, som S og R og DR er medskyldige i eller anførere for.

 5. Af Arne Rud

  -

  Der var ingen indbrud på Bornhom og Fanø i julen 2009, men to i Esbjerg,

 6. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jens Han sen

  Du kan være ganske rolig.

  Åndelige pygmæer som dig bærer jeg over med.

 7. Af Erik Carlsen

  -

  TOGETHER THROUGH LIFE
  Rigtigt godt skrevet Jacob.
  Den største trussel mod Menneskerettighederne, om lige rettigheder for alle mennesker findes I DK, I DE STATSFACISTSISKE DANSKE STATSAMTER. Her sidder hver eneste dag en dansk mand og får at vide, at han ikke mere vil få ret til at se sine egne børn mere. Selvom menneskerettighederne klart siger, at det er forbudt at diskriminerer på grund af, race, religion, eller etnisk baggrund, eller køn. UN Børnekonvention siger klart, at alle børn har ret til begge deres forældre. Men dette skider de højt og flot på I DE STATSFACISTISKE DANSKE STATSAMTER. Her fortsætter den kommunistiske politik med SKUE PROCESSER ligesom I USSR, SOVJET. Her sidder den danske taber mand og tror, at han deltager I et pædagogisk møde, for at få ret til at se sine egne børn. Men de skattefinancerede kvindeorganisationer har sørget for, at den danske mand ikke skal have ret til at se sine EGNE BØRN MERE. Og dette pædagogiske, juridiske STATSFACISTISKE PRINCIP, PRAKTISERERS HVER ENESTE DAG I DE STATSFACISTISKE DANSKE STATSAMTER. DETTE ER SELVFØLGELIG EN REN SKUEPROCES , LIGESOM I USSR, SOVJET, DER KUN SKAL TJENE TIL, AT SPILLE DEMOKRATISK. MEN ØVELSEN ER , AT DEN DANSKE TABER MAND, SKAL IKKE MERE HAVE RET TIL AT SE SINE EGNE BØRN.
  EC Shade

 8. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jacob Mchangama

  Jeg vil stadig opfordre dig til at slette Jens Hansens stærkt ærekrænkende udtalelser i hans indlæg den 2.3.2014 til bla mig, og hvor han endog tiltager sig den frihed at fordreje mit synspunkt i forhold til omskærelse af drengebørn på din blog om Rituelle slagtninger og religionsfrihed – en juridisk vurdering.

  Jeg mener, at det vil tilgodese både Jens Hansen og Nanna G samt mig selv udover Berlingskes debatregler samt de – stadigt – eksisterende juridiske love i så henseende. Jens Hansen vil indse, at han har overtrådt både moralske og andre love, så hans opfattelse af sig selv kan blive korrigeret bare en lille smule, set i forhold til hans selvopfattelse på bare denne blog.

  Jeg vil finde det hensigtsmæssigt, så blogdeltagere ikke skal være henvist til at give igen overfor sådanne udsagn, hvorfor de bør slettes automatisk – og i forhold til enhver juridiske lov samt altså også Berlingskes intentioner med blogge og debatter ført på disse.

  Det vil ikke være nok i forhold til sådanne perverterede indlæg bare at sige, at ‘det må du venligst være sød at stoppe med’ overfor en blog-debattør. Derfor vil den groveste altid ‘vinde’ i en vis forstand og fortsætte ‘i god tro’! Desværre. Mit abonnement på Berlingske ER ophævet!

  Mvh
  Birgit Hviid Lajer

 9. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ang. bloggens emne:

  Benægtelse af HOLOCAUST skal ikke ligefrem kriminaliseres – det er en opfattelse, som DOG også som andre opfattelser, BLOT kan antages, fordi den tjener et konkret formål, formentlig også selv om de, der ytrer sig i så henseende, slet ikke er i tvivl om, at det er foregået!

  HATE-SPEECH er igen et andet problem, og det bør være i forhold til både mand og kvinde – men min anmodning ovenfor giver vel god mening i sådant, fordi det er vanskeligt at få stoppet – medmindre den ene så blot er henvist til at overgå den anden i nedrigheder og lign.! Det gi’r ingen mening, fordi de fleste trods alt har en automatisk stopper for sådant! Hvorfor den mest intimiderende personage bare kan ‘vinde’ osv, som beskrevet kort ovenfor.

  Derfor er der også – og ikke mindst – færre forskellige debatdeltagere på bloggene, fremfor for bare nogle få år siden!! Og – jeg har taget tørnen, og hele vejen, 2 gange, og et par mindre omgange, der har rettet sig selv – men det kan ikke være meningen, da Berlingske jo ikke uden grund har debatregler, hvorfor man – efter min opfattelse – ikke bare kan indføre andre og egne ønskede regler.

  Mine indlæg er ikke til debat, da jeg er holdt op med at debattere på Berlingske – men jeg så blot lige denne forskelle i forhold til Holocaust og så Hate-speech. Mvh BHL

 10. Af Hans Hansen

  -

  “Hvorfor den mest intimiderende personage bare kan ‘vinde’ osv, som beskrevet kort ovenfor.”

  ———-

  Det er fuldstændigt udelukket Birgit. Man vil ikke slippe godt fra forsøg på intimidering hvor sandheden er involveret.

  I forbindelse med benægtelse af holocaust, så ved alle at det handler om f.eks. Irans sindsyge religiøse præstestyre og naziske psykopater. At der er rigeligt med dokumentation spiller ingen rolle, og forklaringen er naturligvis at islamismen’s politiske praktiserede systemer, ligeledes har dokumenteret fællesnævner med nazisme. At islam indgik kompagniskab med nazisterne i nordafrika under anden verdenskrig. Det er fuldstændigt dokumenteret bevist.

  At islamisterne ikke kræver dokumentation for deres religiøse politiske overbevisning, men blot hævder at at deres evnesvage koran er bevis nok, hænger naturligvis sammen med følgen af religiøs fanatisme. Fanatisme kræver ikke bevis, kun blind tro. Intet nyt i det, ligesom der intet nyt er i, at islam opfattes politisk af samme fanatiske tilhængere.

  Politisk islam er praktiseret blot en religiøs pang dang til nazismen, ganske som man kender det fra grene af kommunismens stalinisme.

  Intet forsøg på intimidering, kan eller vil lykkedes for disse antidemokrater. Nerver ever, uanset hvorledes man ellers roterer i sit univers.

 11. Af Hans Hansen

  -

  ERIK CARLSEN – 15. MARTS 2014 8:48
  TOGETHER THROUGH LIFE
  Rigtigt godt skrevet Jacob.
  Den største trussel mod Menneskerettighederne, om lige rettigheder for alle mennesker findes I DK, I DE STATSFACISTSISKE DANSKE STATSAMTER.

  Her sidder hver eneste dag en dansk mand og får at vide, at han ikke mere vil få ret til at se sine egne børn mere. Selvom menneskerettighederne klart siger, at det er forbudt at diskriminerer på grund af, race, religion, eller etnisk baggrund, eller køn. UN Børnekonvention siger klart, at alle børn har ret til begge deres forældre. Men dette skider de højt og flot på I DE STATSFACISTISKE DANSKE STATSAMTER.

  ———

  Det er en direkte følge af især venstrefløjen. Socialdemokraterne, SF og EL er lobbyet af feministiske organisationer, hvis formål intet længere har med ligestilling at gøre. Det handler derimod om en venstredrejet konservativ feminisme, der gælder om at sikre mødredømmet og kvindelige kvoter på arbejdsmarkedet, begge med klare elementer af martriakalisme. Ingen af delene har noget med ligestilling at gøre, men forsøges retfærdiggjort med deres sædvanlige udenomsnak, der er kendetegnende for alle uden vilje til demokratisk ligestilling.

  Man skal bare forstå, at disse lav intelligente personager ikke har sandhed eller retfærdighed til hensigt. Kun deres egne egoistiske kompulsive obsessioner tæller i deres magtsyge verdensopfattelse.

 12. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Få er som far, ingen som mor.

 13. Af K.Larsen .

  -

  EU ?
  Intet er lettere end at sætte Ytringsfriheden under administration, og lade Islam være medbestemmende i FN og Nato.

  Ytringsfrihed er et redskab til at sikre Demokrati mod overtagelse af magtelitære, eller i det mindste at gøre det svært.
  Hvis der ikke må tegnes et billede af Mohammed, der stiller spørgsmål til Islam, må de heller ikke være her i landet med deres.

 14. Af Erik Larsen

  -

  Det efterfølgende er hvad ham der kalder sig “Jens Hansen” skriver!!!
  (i øvrigt tror jeg ikke overhovedet på hans fortælling!)
  Manden der bliver ved med at kalde undertegnede for F1/Erik Larsen! Det var OK, hvis det var et forsøg på humor – men det – DET har den ekstreme person intet af!
  At han får lov til det af b.dk. forstår så hverken jeg eller andre intet af.
  I øvrigt ville jeg aldrig stille op og “anklage ham for injurier m.m.”, men, men, men som det sociale, demokratiske menneske JEG er, ville jeg måske stille i lufthavnen med en psykolog – og – OG måske også med en læge. That’s it!
  I øvrigt tror jeg ikke en “dyt” på at han kommer fra Kina, nej jeg tror at han sidder sammen med “arne rud”, “søren Sørensen” der ser ud til at være blevet til “lars Sørensen” og flere andre bestilte røde bloggere. OK, de har ingen chance mere. Men bliv dog ved, please. Danskerne ser ud til at vågne – takket være jer!
  “Hans Hansen.
  Jeg forventer at ankomme til København mandag morgen med et Thai Air fly.
  Så vidt jeg kan, se så skal jeg sidde på sæde no. 2A.

  Jeg forventer, at familien afhenter mig i lufthavnen.
  Hvis andre, f.eks. Niels B. Larsen eller F1/Erik Larsen, formoder at de har et udestående med undertegnede.
  Hvad angår injurier og lignende.
  Så står jeg til deres rådighed ved min adkomst til København.
  Så kan de medbringe jurister. Eller lade være”.

 15. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Af børn og jyder skal man høre sandheden – vest for Himmelbjerget er sandheden vejen og livet.

 16. Af K.Larsen .

  -

  Beskytter Regeringen Islam for chikane, hvor de vasker sig i halen med den urene hånd, og slæber skyllevandet fra toiletbesøget via fodspor, rundt i lokalerne.
  Er bakterier er en kulturberigelse i slagteribrancen, over sundhedsministeriets vedtægter, eller er det en velkomst fra regeringen, om berettigelse til at brække sig over at spise den mad, Islam rører ved.

 17. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Her til lands bader personalet og skifter tøj fra inderst til yderst ved en ankomst i fødevareindustri og sundhedssektor, og besparelser i fødevarekontrol bruger man til produktudvikling.

 18. Af K.Larsen .

  -

  Danske produktive Tomater, kan ikke længere findes på hylden i varehuse. (Tjek selv, siden for et halvt år siden forsvandt de)
  I stedet er der Spanske der ikke nedbrydes ved ælde , men ved skimmelsvamp.
  EU har udskiftet badehætten med en Genuin rødfarvet substans. der kun er modtagelig for export.

 19. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Overskuddet fra pølsevogne i Smilets By går til feriekolonier hos Børnenes Kontor.

 20. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Præsten i Thorning betaler sin skat med glæde.

 21. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Esbjerg, den 16. marts 2014.

  Kære redaktion.

  Læserbrev:

  Om skolegårde.

  Kresten Kold hentede filosofiens vugge i Smyrna, trak den i land i Trieste, satte jul på og gik med trækvognen til Ribe og Ringkjøbing for at undervise derhjemme i præstegårde, før han byggede sin første friskole i Dalby ved Kerteminde med skolegårde som legecentre.

  Efter 1864 blev skolegårde kasernegårde med soldater som gårdvagter, der marcherede frem og tilbage, og frem og tilbage er ikke lige langt, det er dobbelt så langt, så de slog først og spurgte bagefter, men en skolegård er ingen kasernegård med soldater, det er et legecenter med en friluftsscene med skoleskak eller skolekomedier med et cirkusorkester, en skolegård har tavler og byggelegepladser med mursten som legoklodser, en skolegård har bold-, skateboard-, rulleskøjte- og skøjtebaner med curlingelever og en sognebetjent er pedel, idrætslærer, gårdvagt, dirigent i et skoleorkester og tryllekunstner med en cykeltræningsbane på skolens parkeringsplads, se skolens cykelparkering.

  Arne Rud
  Højvangshaven 223
  6700 Esbjerg.

  PS. Redaktør Knud Ree fjernede annoncer for at få plads til læserbreve, Vestkysten var læsernes avis.

 22. Af Jens Han sen

  -

  Af Birgit Hviid Lajer – 15. marts 2014 9:20
  “Jacob Mchangama
  Jeg vil stadig opfordre dig til at slette Jens Hansens stærkt ærekrænkende udtalelser i hans indlæg den 2.3.2014 til bla mig, og hvor han endog tiltager sig den frihed at fordreje mit synspunkt i forhold til omskærelse af drengebørn på din blog om Rituelle slagtninger og religionsfrihed – en juridisk vurdering.
  Jeg mener, at det vil tilgodese både Jens Hansen og Nanna G samt mig selv udover Berlingskes debatregler samt de – stadigt – eksisterende juridiske love i så henseende. Jens Hansen vil indse, at han har overtrådt både moralske og andre love, så hans opfattelse af sig selv kan blive korrigeret bare en lille smule, set i forhold til hans selvopfattelse på bare denne blog.”

  Birgit Hviid Lajer.
  Ingen har overtrådt flere moralske love end dig.
  Du får lige dit indlæg igen.

  ” Af Birgit Hviid Lajer – 10. februar 2014 8:11
  Jens Hansen – 5. feb. 10:48
  Svært at følge med i – men det af dig nævnte indlæg af søren Sørensen så jeg faktisk, og fandt, at det var fed ironi”

  Birgit Hviid Lajer synes åbenbart, at det er fed ironi, at indsætte indlæg i andres navne.
  Når dem som svines til er dem som hun er uenige med politisk.

  Birgit Hviid Lajer.
  Du har ingen moral.
  Du kan ikke tillade dig, at forlange at dem som du sviner til, ikke giver dig et passende svar.
  Få styr på dine syge tanker Birgit Hviid Lajer.

 23. Af Jens Han sen

  -

  Af Erik Larsen – 15. marts 2014 18:19
  “Det efterfølgende er hvad ham der kalder sig “Jens Hansen” skriver!!!
  (i øvrigt tror jeg ikke overhovedet på hans fortælling!)
  Manden der bliver ved med at kalde undertegnede for F1/Erik Larsen”

  F1/Erik Larsen.
  Det er ret ligegyldigt, hvad du tror.
  Er der nogensinde nogen som har efterspurgt det?

 24. Af Jens Han sen

  -

  Af Niels B. Larsen – 15. marts 2014 8:35
  “Jens Han sen
  Du kan være ganske rolig.
  Åndelige pygmæer som dig bærer jeg over med.”

  Byretten bar ikke over med en åndelig pygmæ som dig Niels B. Larsen.

 25. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Jeg beskriver udsigten fra Vandtårnet i Blæsbjerg, der var ingen indbrud på Bornholm og Fanø i julen 2009, men to i Esbjerg.

  Bornholm og Fanø, Mandø, Rømø, Sild, Amrum og Föhr er skabt for krydstogtsskibe ved Bornholm og Lister Dyb ved Havneby. Rivieraen mellem Den Helder i Holland op til Skagens tilsandede Kirke ved landets ende har frisk luft, golfbaner, lejrskoler med søspejdere, campingpladser, fisketorve med fiskevogne med alt godt fra havet, se Husum, og konference- og badehoteller, se Henne Mølleå Badehotel.

 26. Af Jens Hansen

  -

  Af Erik Larsen – 13. marts 2014 20:19
  “Beklager, ved ikke hvorfor jeg har fået et ekstra “Larsen” på?”

  Du skulle nøjes med at skrive dit navn som F1.
  Så er det ikke så avanceret.
  Og burde være overkommeligt selv for dig F1/Erik Larsen.
  Ellers åben døren og kig udenfor.
  Der står vel F1 på din dør?

 27. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Kært barn har mange navne.

 28. Af Jørn D.

  -

  Det kan vist ikke benægtes, at være en del af planen !

  Det vilde vesten syntes desværre altid, at være på vildveje
  og holde med de mest vilde og voldelige banditter, der
  ikke overholder nogen som helst internationale spilleregler
  og
  vildt selektive ang. overholdelse af menneskerettighederne
  ligesom
  da det vilde Vesten forærede det serbiske Kosovo til muslimske
  kosovo albanere, for at vanære de kristne serbernes minde om,
  at serberne standsede muslimernes fremrykning på Solsorte sletten
  i Kosovo !
  ligeså
  er det åbenbart magt påliggende for det vilde Vesten, at
  få råderet over Krim og Krim’s vigtige historiske betydning
  for Rusland
  ja
  al historie skal vanæres og glemmes !

  der til sidst – ved lov – kun er holocaust historien og
  multi kulti kaos samt lidt “homo halløj støj” tilbage !

  ironi.mus

 29. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Vest for Himmelbjerget er sandheden vejen og livet, ta´ vest på.

 30. Af Jørn D.

  -

  Under mine ingeniørstudie år så jeg en 4 A4 siders meget
  humoristisk teknisk og matematisk forklaring med konklusionen,
  at julemanden ville brænde op på en brøkdel af et nannosekund,
  hvis han prøvede, at nå ud til alverdens børn julenat !
  og
  har, som kristen fundet mig i forhånende historier fra jøderne
  om Jesus – men de har jo nok bare fortrudt at de “opfandt” ham !
  men
  hvorfor egentlig Muižnieks to nylige debatindlæg, hvor han har
  opfordret medlemsstaterne til at kriminalisere Holocaust
  benægtelse og kønsbaseret “hate-speech”
  okay
  ingen vil jo benægte Holocaust, men kan vi være sikre på, at
  det også er the Usual Suspects, der er de virkelige bagmænd !
  eller
  havde de jødiske rigmænd, der financierede Hitler og rejste
  til USA, “bestilt” et opgør med the Ashkenazi Jews, der til
  stor Irritation var gået fra at udgøre 2 % til at udgøre 60 %
  efter melodien
  fra Ashkenazi til nazi aske
  og
  de Ashkenazi jews, der trods Holocaust, er tilbage i Israel er ugle set
  og kaldes de europæiske jøder (østeuropæiske)
  ja
  er kriminalisering af Holocaust benægtelse ikke bare en
  fundamentalist’s forsøg på at lukke enhver debat om emnet !

  fundamentalistiske jøder og muslimer har jo åbenbart begrænsning
  af ytringsfriheden, som hovedløs hovedprioritet !
  ja
  al historie skal vanæres og glemmes !

  der til sidst – ved lov – kun er holocaust historien og
  multi kulti kaos samt lidt “homo halløj støj” tilbage !

  ironi.mus

 31. Af Jørn D.

  -

  Ja ARNE RUD
  “Vest for Himmelbjerget er sandheden vejen og vest på ligger Esbjerg” !

  ironi.mus

 32. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Netop.

 33. Af Jørn D.

  -

  Udover den lange morsomme tekniske og matematiske beregning
  ang. historien om forklaringen om nat med med julemanden, der
  ville brænde op på en brøkdel af et nanno sekund.

  er der også andre historier, der ikke helt holder vand !
  ja
  “Vi er ikke spejdere, men ærlige folk” – den holdt ikke rigtigt !
  og
  Historien om Masada holdt heller ikke !
  Hvem har ikke set film om de heltemodige jøder, der begik selvmord
  da de var belejret af romerne !
  De Israelske soldater blev svoret i ed på Masada bjerget, indtil
  den “glorværdige” historie blev afsløret som endnu en løgn
  idet
  Jøderne på Masada var ikke Zeloter men Sicariier, som var frygtede
  for deres politiske attentater. De flygtede ikke fra romerne, men
  blev drevet ud af Jerusalem af andre jøder. Gruppen på Masada var
  altså ikke frihedskæmpere, men attentatmænd som under deres ophold
  på Masada myrdede og plyndrede løs i nabolandsbyerne for at overleve.

  måske er kriminalisering af Holocaust benægtelse bare en
  fundamentalist’s forsøg på at lukke enhver debat om emnet,
  der ellers udnyttes til det yderste af jøderne selv !
  så helt ærligt
  kan Holocaust historien, hvor frygtelig den end er, mon holde til
  en “julemands teknisk og matematisk beregning”
  eller
  er det netop derfor, der ønskes kriminalisering af Holocaust benægtelse
  ja
  så tænker jeg ikke på de dårlige “jokes” jeg har måttet høre i Tyskland
  “så havde der nok ikke været et træ tilbage i Schwarzwald”
  og
  da jeg har studeret relegions historie på “kryds og tværs”, for at
  “høre” tingene fra alle sider

  faldt jeg da også over nogle beregninger, der ikke benægtede Holocaust,
  men satte spørgsmål til omfanget !
  beregningerne påviste, at antallet umuligt kunne passede og
  at med det påståede antal, hvor man havde gravet de 2 første lag op, på
  lejrens 3 grave, der svarede til 3 tennisbaners, så ville hullet i de
  3 grave skulle have være 150 meter dybe for at rumme det påståede antal !
  men
  der er jo ingen, der benægter Holocaust er uhyrligt !
  men
  uden debat og beregninger, skal man vist spejde længe efter hvem,
  der er de ærlige folk, som vi kan regne med !

  ironi.mus

 34. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Fiskere sejlede jøder i sikkerhed hos snapshaner i Skåne, Halland og Blekinge, men der er ingen hjemlandstoner hos De Radikale, de er europæere, danskere, det blev de aldrig. Uden morgensang, ingen folkeskole, Grundtvig skrev 1600 sange og salmer, Danmarks Historie og Bibelhistorie på vers, Danmarksbilleder.

  Grundtvigshus på hjørnet af Englandsgade og Norgesgade i Byen ved Havet er Sangens Hus, hvor lærerforeningens sangkor underviser viceværternes sangkor og musikkere fra andre egne og lande i kunsten at synge morgen- og aftensange som et skibs- og skolekor. Vest for Himmelbjerget er et boligkvarter en højskole med hobbyforeninger, hvor en forening har sin egen sangbog og sin egen efterskole, der underviser kommende ledere i foreninger og erhvervsliv, men der er kø ved håndvasken i Norgesgade.

 35. Af Jørn D.

  -

  Holocaust kortet trumfer alt

  jøder mener derfor, at ethvert spørgsmåltegn ang. trumfkortet burde
  forbydes ved lov !

  Har nu set 2 DR2 udsendelser, med Samuel Rachlin, hvor han med vandviddet
  lysende ud af øjnene og kunne man frygte, horn vokse ud af hans brede pande
  hvor
  Samuel Rachlin, der almindeligvis er en velafbalanceret og behageligt menneske
  udtrykte sin foragt for Putin’s handlinger med udtalelser som:
  “Putin skylder skylden på alle andre, har ikke selv nogen skyld og annekterer
  fremmed land”
  men
  lige et øjeblik – for en dobbeltmoral fra den tidligere kommunikationsdirektør
  i den danske investeringsbank Saxo Bank jøden Samuel Rachlin !
  for
  hvad med Israel,der har besat 50 % af Palæstina og skylder skylden på alle
  andre og selv ikke har nogen skyld – selv ikke når de dræber 9 fredsaktivister
  eller smider fosforbomber på uskyldige børn eller besvarer “nytårsraketter”
  med fladbombede landsbyer med forklaringen det er de andres skyld !
  og
  Israel blæser på selv UN resolutioner, uden at blive straffet af verdenssamfundet!

  USA og det vilde Vesten beviser sin utroværdighed ved sin selektive tilgang til
  hvem der må begå udemokratiske voldelige uhyrligheder og hvem, der ikke engang
  må foretage fredelige overtagelser via demokratiske valg !
  desværre
  så kan man kun have mest sympati for Putins fredelige handlinger, fremfor
  andres voldelige udemokratiske uhyrligheder !
  alt imens
  verdenssamfundet fortsat tillader uhyrligheder fra ejerne af Holocaust kortet !

  ironi.mus

 36. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  En tredjedel af nobelpristagere i fysik og medicin har rod i den jødiske kulturkreds, de er velkomne på universiteter jordenom.

Kommentarer er lukket.