Blasfemisk mimen i Danmark: Fængsel i Marokko, Tunesien og Egypten?

Af Jacob Mchangama, Justitia 64

Skal du på ferie i Egypten, Marokko, Tunesien eller Jordan, eller på forretningsrejse til Dubai eller Doha? Så pas på med hvad du synger, eller hvordan du danser og mimer her i Danmark. Ellers risikerer sol og shopping at blive afløst af en celle i skyggen.

Den 24.-25. marts afholdes en ny runde i den såkaldte Istanbul proces, der er et forsøg på at skabe en fælles forståelse af de globale normer for samspillet mellem religions- og ytringsfrihed i kampen mod intolerance, mellem landene i den islamiske samarbejdsorganisation (OIC) og Vesten.  Istanbul processen tager udgangspunkt i Menneskerettighedsrådsresolution 16/18, der afløste OIC landenes årlige resolutioner om ”religionskrænkelse” (defamation of religion).  Resolution 16/18 er bestemt ikke et uproblematisk dokument, men udgør dog et betydeligt fremskridt i forhold til forsøget på at gøre forbuddet mod religionskrænkelse til en menneskerettighed. Men kradser man i overfladen bliver det hurtigt klart, at den tilsyneladende enighed dækker over afgrundsdybe forskellige fortolkninger.

Som jeg har beskrevet tidligere, har OIC landene adskillige gange henvist til religionskrænkelse siden vedtagelsen af 16/18, ligesom disse lande har anlagt en fortolkning af forbuddet mod hate speech, der omfatter religionskrænkelse og blasfemi. Men det måske mest klare eksempel på, at OIC landene ikke har accepteret en mere liberal forståelse af ytrings- og religionsfrihed, er den Arabiske Ligas ” Arab Guideline law for the prevention of Defamation of Religions” (ikke online), et udkast til en blasfemilov støttet af den Arabiske Ligas justitsministre 26/11 2013. Lovudkastet indeholder 25 artikler, der har til formål at beskytte islam, kristendommen og jødedommen mod religionskrænkelse.

Hvor ekstremt vidtgående dette lovudkast er, fremgår med al tydelighed af artikel 1 stk. IV nr. 1-4, der indeholder en række definitioner:

VI.  Defamation of religions: is any act that would (induce) the following: 1. Blasphemy  against the divine essence or questioning it or infringing on it. 2. Contempt or disrespect  or offend any of the religions or by defaming them or insulting them or ridiculing them or infringing on them. 3. Any infringement on the heavenly books , through abuse or alteration or desecration or prejudice.  4. Making fun of one of the prophets or the messengers, or sacred symbols of these religions or their wives or their families or their companions or insulting or ridiculing them or infringing on them.”

Alene det at stille spørgsmålstegn ved Guds eksistens er således omfattet, hvilket i praksis vil sige, at ateisme og agnosticisme udgør blasfemi. Manglende respekt og satire er også omfattet, og begreber som ”rididucling”, ”contempt”, ”infringing”, ”insulting” m.v. er ikke nærmere defineret og kan derfor betyde enhver form for afvigelse fra den version af den pågældende religion, der håndhæves i det respektive land, hvilket naturligvis først og fremmest vil være islam. Af artikel 2 fremgår det, at formålet med loven er ”to prevent the defamation of religions and to protect them from any attack perpetrated under any justification” og i artikel 4 fastslås det, at ytrings- og meningsfrihed ikke kan gøres gældende som forsvar i sager, hvor lovens bestemmelser er overtrådt.

Artikel 5 fastslår, at religionskrænkelse omfatter handlinger begået via

audio or visual or written or electronic or via the Internet

or communications networks or industrial materials, whether

through words or writing, or expressionist or cartoon or

symbolic drawing, or photography or singing or acting or

mime or electronic data or other forms and in any

language.

 

Man kan altså foruden tegninger, billeder mm blive dømt for at danse og mime! på blasfemisk vis. Loven indeholder også en ekstrem bred medvirkensbestemmelse, samt et særskilt forbud mod at besidde blasfemisk materiale, med henblik på bl.a. at ”informere andre om det”.

Den ekstremt omfattende og vilkårlige definition af religionskrænkelse og blasfemi er dog ikke det mest drakoniske element i udkastet. Ifølge artikel 16 har loven ekstraterritoriel jurisdiktion, der tilmed omfatter ikke-statsborgere i de pågældende lande. Med andre ord vil man, hvis loven vedtages i medlemsstaterne, kunne dømmes for blasfemi i eks. Marokko, Tunesien, Jordan, Egypten og de Forenede Arabiske Emirater for at have gjort grin med en af de abrahamske religioner i Danmark, eller et hvilket som helst andet land, hvor sådanne ytringer er fuldt ud lovlige og tilmed beskyttede af internationale menneskerettighedskonventioner. I en verden hvor de fleste ytrer sig og deler indhold på sociale medier, indebærer en sådan lovgivning en overhængende risiko for, at personer, der eks. har ytret sig kritisk eller satirisk om islam, har delt karikaturtegninger såsom Jesus & Mo, vil blive retsforfulgt, hvis man f.eks. tager på ferie eller forretningsrejse til et arabisk land, og myndighederne bliver opmærksomme på ”blasfemiske” ytringer, hvilket ikke kræver meget mere end en hurtig søgning på en åben Facebook eller Twitter profil. At selv små og tilsyneladende harmløse tilfælde kan give anledning til anklager om blasfemi understreges af kontroversen om Katy Perrys musikvideo, som fik 65.000 muslimer til at protestere i en online underskriftsindsamling, fordi ordet ”Allah” angiveligt blev brændt, hvilket fik pladeselskabet til at redigere videoen.  Det er derfor, at man ikke længere vil kunne synge, danse eller mime, som man har lyst, hvis loven bliver vedtaget i et arabisk land, som man gerne vil besøge.

64 kommentarer RSS

 1. Af K.Larsen .

  -

  Fortællingen om Iznogood og den gode Kalif, er netop svaret .
  Det forekommer at nogen ikke er her !
  Tvivl om meninger var, og blev til et moderne samfund. “Med lov skal land bygges”.

 2. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  I alle lande kan man risikere at blive forfulgt, blive udsat for uretfærdighed eller at blive tortureret eller myrdet. Selv i Danmark er der risiko for det..

  Men nu har man et retssystem så at Danmark sender de mindre eller mellemstore forbrydere retur, men ikke de allerværste mordere og voldspsykopater. De sidste forkæles med varigt ophold, gratis bolig, penge og udddannelse.

  Det folkefærd der tages mindst hensyn til, er danskerne!!

 3. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Røde Mor sidder gerne i bestyrelsen hos Red Barnet, helst som biskop.

 4. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Partiet med den røde fane er grænseløs uden land og folk, men Dansk Folkeparti er danskvenligt.

 5. Af Ulla Nielsen

  -

  For så vidt er lovudkastet logisk nok. Hvis man baserer sin politiske magt på folks religiøse tro, udgør det en trussel, hvis nogen skulle pille ved dogmerne. Eller inspirere til selvstændig, kritisk tænkning.

 6. Af Helge Nørager Nørager

  -

  Jeg vil desværre spå.

  At om få år vil borgerer i f.eks Danmark blive dømt in absentia, for blasfemi, injurier af statsledere og det værste at skifte religion.
  Ganske automatisk efter gældende lov om udlevering af mennesker som er sigtet i en sag hvor straframme overstiger 1 år.
  Vil en konstant strøm af Dansker og andre nationaliteter sendes rundt som skakbrikker i spillet om Islamisme.

 7. Af peter kocsis

  -

  K Larsen
  “Helgenlevning eller genstand, der har tilhørt eller haft forbindelse med en helgen.
  Med andre ord Afgud.”

  Du mener et relikvie?

 8. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Vest for Himmelbjerget er sandheden vejen og livet.

 9. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Krydstogtsskibe som sejlende højskoler i Lister Dyb studerer oplandsbyer til handelsbyer vest for Himmelbjerget, hvor bedsteforældre har hjemmeundervisning for børnebørn i et lysthus i en kolonihave; Esbjerg Højskole er en forenings- og kolonihavehøjskole, et ældreseminarium, for bedsteforældte, seniorer og pensionister med et hobbymarked i Sædding Centret i Byen ved Havet, der har flere end 1000 hobbyforeninger, der gerne har en hobby- og turistbutik i en gågade med aktiviteter i sommerlandet til glæde og gavn for turister og erhvervsliv.

  Jordenom er der brug for seminarier, for seminarister lærer at så kundskabsfrø; forhaver i Slesvig er velholdte, vandrelærere med en grøn botaniserkasse underviste ved Tønder Seminarium, Ribe er tegnet af kristne håndværkere, seminarister ved Ribe Seminarium med kloster- og præstegårdshaver lærte at tegne blade fra kundskabens træer på venstre side i et herbarium og skrive 3-7 hovedpunkter om emnet på højre side, li´ som en lærer bruger en tavle, og Esbjerg Aftenseminarium underviste håndværkere fra alle erhverv som værkstedslærere i sløjd-, folke-, ungdoms- og efterskoler.

 10. Af K.Larsen .

  -

  Spørgsmål, er dansk poliotik (børnelammelse) klar til en indsprøjtning ?

  Integrationsborgmester AMA, vil have afsat 1 mio. kr. ekstra til indsats imod radikalisering.
  Fokus bliver nu øget på københavnske unge, der kan være på vej til Syrien eller allerede har været i det krigshærgede land.

  SSP København er på vej med et særligt Syrien-beredskab, der skal være klar til at håndtere de hjemvendte. Disse udgør ifølge PET en risiko for landets sikkerhed, da de på rejsen kan være blevet trænet i at udføre terrorangreb.

  Et individ der rejser i krig med Dansk statsborgerskab, og føler sig berettiget til at erklære krig på Danmarks vegne, har ret til enten et spark i r””, for at blamere Demokratiet, eller en erstatning for at have en ubeslutsom regering i ryggen.
  JP har ordet, med nyheden.

 11. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  En skolegård er ingen kasernegård med soldater som gårdvagter, der marcherer frem og tilbage, for frem og tilbage er ikke lige langt, det er dobbelt så langt, men en skolegård har en friluftsscene med et cirkusorkester med Postmand Per på bækken og Sognebetjent Søren som pedel, idrætslærer, gårdvagt, cirkusdirektør og tryllekunstner med en cykeltræningsbane på skolens parkeringsplads. Et stift har en cirkushøjskole, der ligger bedst i Løgumkloster i Ribe Stift, hvor kolonihaver er sundere end psykiatriske hospitaler.

 12. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Et stift har et universitetshospital og et skoleskib som ungdomsskole, der i Sydvestdanmark ligger bedst i Flensborg og Esbjerg i Haderslev og Ribe Stift.

  Før 1940 besøgte en distriktsbetjent en cykelhandler og noterede købte cykler og en kunde blev ringet op ved fund af en glemt cykel. Efter 1945 kom politibetjente fra militærpolitiet, hvor de kørte i patruljevogne, men distriktsbetjentene Viggo Søndergaard og Niels Vendelbo i Jerne og Gammelby i Byen ved Havet klarede stadig alle problemer med en cykel, en samtale, en blyant i hånden og en tegnebog i lommen. En gang var ingen gang, men to gange var en vane, som man siger i Jydens Land.

  Spejdere havde Landslejr 2012 ved Holstebro med 35.000 deltagere fra mange lande uden skæve eksistenser og telte; spejdere er de fødte lærere i Europas bedste Folkeskole, som sognebetjente er de pedeller med en cykeltræningsbane på skolens parkeringsplads og som viceværter er søspejdere højskoleforstandere i boligkvarterer som værkstedsskoler.

 13. Af epu » Tællelyset og bålet

  -

  […] udtryk igennem organisationer som OIC og Den arabiske Liga. Jacob Mchangama redegør i sin artikel Blasfemisk mimen i Danmark: Fængsel i Marokko, Tunesien og Egypten?, Berlingske Tidende, Blog: Rets… for en bekymrende drejning i netop den udvikling, der sætter barren for religiøs […]

 14. Af epu

  -

  […] udtryk igennem organisationer som OIC og Den arabiske Liga. Jacob Mchangama redegør i sin artikel Blasfemisk mimen i Danmark: Fængsel i Marokko, Tunesien og Egypten?, Berlingske Tidende, Blog: Rets… for en bekymrende drejning i netop den udvikling, der sætter barren for religiøs […]

Kommentarer er lukket.