Logning: Hvad nu regering?

Af Jacob Mchangama, Justitia 22

Den 8. april erklærede EU-Domstolen logningsdirektivet for ugyldigt grundet uforenelighed med retten til privatliv og persondatabeskyttelse i EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder. Logningsdirektivet indeholder en forpligtelse for alle EU lande til at logge forskellige data såsom teledata (oplysninger om hvem en given telefon har ringet eller sms’et med men ikke indholdet af selve samtalen). EU-Domstolen lagde bl.a. vægt på, at logning af data ikke i sig selv er uforeneligt med retten privatliv, men at logningsdirektivet ikke var tilstrækkeligt klart afgrænset i sin rækkevidde og ikke indeholdt tilstrækkelige retssikkerhedsgarantier, hvorfor det ikke var proportionalt i forhold til det ellers legitime formål om at forhindre, opklare og retsforfølge alvorlig kriminalitet.  I Danmark er logningsforpligtelsen indført ved Terrorpakke I og den såkaldte logningsbekendtgørelse, der trådte i kraft i 2007, og som udover teledata bl.a. også inkluderer en forpligtelse til at logge såkaldt sessionsdata vedrørende internetbrug.

Siden ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen har logningen givet anledning til omfattende debat på grund af de stadigt voksende mængder af data, der omfattes af logningsforpligtelsen, og som ifølge Teleindustrien i 2013 udgjorde 3.5 billioner logninger, hvoraf 90 % vedrører registrering af internetbrug. Logningerne vedrører således ikke alene telefonopkald og registreringer af e-mails, men også Facebook opdateringer, og streaming via Netflix og Spotify.

Både den tidligere VK- og den nuværende SR-regering har løbende udskudt en revision af logningsbekendtgørelsen på trods af, at der i den oprindelige lov allerede skulle have fundet en sådan sted i 2005-2006. Begrundelsen herfor har været en henvisning til en forestående EU revision af direktivet, der dog aldrig blev gennemført. I 2010 fremsatte daværende justitsminister, Lars Barfoed (K), endda et lovforslag, hvor revisionsbestemmelsen i logningsbekendtgørelsen helt skulle ophæves. Grundet massive protester blev dette dog hurtigt droppet. I et notat fra 2010 vurderede jeg, at de danske logningsregler sandsynligvis ikke lever op til retten til privatliv i artikel 8 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention (der svarer til artikel 7 i EU’s Charter), en konklusion der i hvert fald ikke er blevet afkræftet af EUDs afgørelse.  Justitsministeriet har dog kontinuerligt fastholdt det modsatte synpunkt bl.a. i en høringsoversigt fra 2001, hvor ministeriet finder, at betingelserne for at foretage et indgreb i overensstemmelse med førnævnte artikel i menneskerettighedskonventionen, er opfyldt, ligeså vel som de ikke finder, at logningen går videre end, hvad der er nødvendigt. I lovbemærkningen til terrorpakke 1 garanteres en ”sikker balance” mellem hensynet til borgernes privatliv og kriminalitetsbekæmpelsen, ligeså vel som der er en række FT svar, hvori justitsministeren løbende tilkendegiver, at logningsforpligtelsen lever op til hensynet til privatlivets fred (se her og her).

Nu hvor direktivet er erklæret for ugyldigt, står det så Danmark frit for at foretage ændringer i logningsbekendtgørelsen, og de logningsbestemmelser der måtte bibeholdes skal selvsagt respektere retten til privatliv- og persondata. I det politiske landsskab er der generelt glæde over dommens udfald. Glæden rækker dog ikke længere end, at man fra regeringspartierne afventer med at komme med konkrete udmeldinger til efter juristernes (læs: Justitsministeriets) vurdering af, hvad dommen skal have af fremtidige konsekvenser.

Jeppe Mikkelsen, retsordfører (R) betragter dommen som ”en gave”, men afventer en undersøgelse. Justitsministeren udtaler »Hvis vores undersøgelser viser, at de danske logningsregler på baggrund af dommen må anses for at være i strid med EU-retten, vil vi naturligvis hurtigst muligt tage de nødvendige skridt til at sikre, at reglerne bringes i overensstemmelse med EU-retten”. Selvom den belejlige undskyldning om manglende EU revision ikke længere står i vejen for ændringer, er centrale politikere altså påpasselige med at udvise handekraft til efter, der foreligger en juridisk undersøgelse af de danske regler i forhold til EU-dommen, foretaget af det selvsamme ministerium, der har ageret bremseklods i forhold til tidligere krav om revisioner. Selvom politikerne ønsker retssikkerhedsmæssige forandringer, fralægger de sig ansvaret og parkerer det i første omgang hos juristerne.

Det er helt på sin plads at få Justitsministeriets vurdering af de danske reglers forenelighed med de principper, som EU-Domstolen lagde afgørende vægt på i sin dom. Men der er to ting, man skal huske på (I) Justitsministeriet har, som nævnt i en lang række vurderinger, konkluderet, at der ikke var nogen problemer i forhold til privatlivets fred. Selvom man ikke automatisk kan konkludere, at de danske regler er i strid med privatlivets fred baseret på EUDs dom, synes Justitsministeriets konklusion alt for kategorisk og den underliggende analyse for overfladisk, hvilket ikke er atypisk, når det gælder vurderingen af danske love og reglers forenelighed med grundlæggende frihedsrettigheder. (II) Selv hvis Justitsministeriet skulle nå frem til den samme konklusion om, at de danske regler er forenelige med EU’s Charter og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, er der ikke nogen forpligtelse til at bibeholde reglerne i deres nuværende udformning. Hvis politikerne ellers vil styrke danskernes privatlivsbeskyttelse, kunne de allerede nu melde ud, at de fx vil ophæve den sessionslogning, der står for størstedelen af de milliarder af data, men som ifølge politiets egen redegørelse fra 2012 har været stort set nyttesløs i forhold til at opklare og forhindre alvorlig kriminalitet.  Det ville være rart hvis regeringen og dens støttepartier i denne sag ikke gemte sig bag den juridiske sagkundskab og selv tog stilling til hvor grænsen skal gå mellem hensynet til privatlivets fred og statens mulighed for at få adgang til stadigt flere personfølsomme oplysninger i kampen mod alvorlig kriminalitet og terror. De stadig større udfordringer som moderne teknologi og overvågning medfører på dette områder kalder på politiske visioner og handlekraft ikke juridisk alibispilleri

22 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Det er jo sådan set ret ligegyldig, hvad EU-Domstolen eller andre mener om logning, så længe US State Department / NASA mener noget andet. Samtlige store populære Internet tjenester er US ejet, så hvad vil EU gøre ved det?

 2. Af Hans Hansen

  -

  De fleste logninger er fuldstændigt overflødige. De bliver ikke brugt til ret meget, og grunden er blot, at der ikke er meget at bruge dem til. Der har dog været lidt. Så vidt mig bekendt, lidt om visse islamiske terrornetværk, og lidt om børneporno, men ikke noget der taler for, at man logger generelt.

  De er som så mange andre politiske beslutninger, spild af tid penge. Det ville være rart hvis regeringen og dens støttepartier i denne sag ikke gemte sig bag den juridiske sagkundskab og selv tog stilling til hvor grænsen skal gå mellem hensynet til privatlivets fred og statens mulighed for at få adgang til stadigt flere personfølsomme oplysninger i kampen mod alvorlig kriminalitet og terror.

  I den forbindelse, ville det også være rart, hvis oppositionen, den næste regering, der mod al forventning ikke bliver den samme som denne, ville melde klart ud om den har mere forstand. Man kunne nemt mene, at det har den ikke.

  Rart ville det også være, hvis de politiske partier gad spørge befolkningen før de handler, når nu deres handlinger gang på gang er befængt med dårlige beslutninger. At man fra politisk hold stopper med at opfatte det som svaghed at spørge befolkningen.

 3. Af Hans Hansen

  -

  JAN PETERSEN – 10. APRIL 2014 22:41
  Det er jo sådan set ret ligegyldig, hvad EU-Domstolen eller andre mener om logning, så længe US State Department / NASA mener noget andet. Samtlige store populære Internet tjenester er US ejet, så hvad vil EU gøre ved det?

  ———-

  Danske ISP er på dansk grund, og derfor under dansk lov. Det spiller ingen rolle hvem der ejer dem, USA, Sverige m.f..

  IHT National Security Agency (NSA), ikke NASA, så har det med bagdøre hovedsaligt i Windows, Apple og Android systemer at gøre. Bruger man Linux, så er der ingen bagdøre (jeg ved godt du ikke ved et klap om Linux Desktop Computing).

  Ellers kan man sikre sig med TOR, der er et netværk selv NSA ikke kan bryde (søg på TOR BROWSER for info og install). TOR Browser er en Firefox Klon med virtuelle SSL forbindelser (Vidalia).

 4. Af Preben Jensen

  -

  Regeringen er jo ligeglad med danskernes ret til privatliv, det har den jo lige bevist med sit salg af DONG og NETS osv. Og befolkningens øvrige værdier og interesser forsvarer regeringen jo heller ikke. Så den er selvfølgelig også ligeglad med logningen og alt andet der kan undergrave demokratiet eller velfærden.

  Blot se hvordan skattevæsnet, indvandringsindustrien og de kriminelle får lov til at føre sig frem.

  Det sidste nye er et “STYRESIGNAL” (?) fra SKATTEVÆSNET der kan skabe kafkaske tilstande, Plus at det oveni er blevet helvedes besværligt at ringe til SKAT mv.

  Og folk i Sønderborg kan nu blive tvunget til at køre 400 km eller 2×400 km for at ordne banale småting, som før kunne have været klaret på et lokalt kontor få skridt fra centrum.

  DET ANSIGTSLØSE SAMFUND er en skandale og en hån mod borgerne. Og nu vil EU påføre boligejerne endnu større udgifter.

  Og mens en udenrigs minister vil bruge danskernes penge på at bekæmpe fattigdom i fjerne lande, har de øvrige ministre travlt med at øge mængden af fattigdom og hjemløshed her i Danmark.

  Hele vejen igennem pisser regeringen på danskerne. Er det ikke sådan det er?

 5. Af Preben Jensen

  -

  PS: Det vand som er gratis fra naturens hånd, og som ingen kan undvære, har regeringerne belagt med store afgifter. Nu vil Helle og Vestager have borgernes vand-udgifter sat yderligere i vejret, ved at sælge Danmarks vand til spekulanter.

  Er regeringen gået fra forstanden……… eller har den aldrig haft nogen?

  (der er borgere der har fået vandregninger på 30-70.000 kr for et frostsprængt vandrør og vandtab)

 6. Af Gitte Hansen

  -

  Hvis nu internettet havde eksisteret i 1849 ville Grundlovens fædre mon så have sikret os borgere et privatliv på nettet i samme ombæring som de sikrede os brevhemmelighed? Ja, alt andet er jo utænkeligt.
  Når vore dages levebrødspolitikere ikke lever op til samme højre ideelle standard, så forsvarer de sig med henvisning til en generel terrortrussel, men i 1849 lå Kongeriget Danmark såsgu i borgerkrig mellem dansk- og tysksindede borgere, så trusselsniveauet var langt større dengang.
  Man må bedrøveligt konkludere, at kvaliteten af politikere er faldet drastisk.

 7. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Blåvand Radio melder storm.

 8. Af Jan Petersen

  -

  @ Hans Hansen

  Undskyld tastefejl NASA vs NSA, og ja ….. iflg dansk lovgivning er det også forbudt at gå over for rødt ….. tror egentlig NSA er ret ligeglad med DEN regel :(

 9. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Jesus tegnede i sandet, for undervisning er tegning, se hulemalerier. Spejdere tegner blade på venstre side i et herbarium eller en dagbog og skriver med en formskrift 3-7 hovedpunkter om emnet på højre side , li´ som en lærer bruger en tavle.

  Kun trolde lever af kvalitetskontrol, men vest for Andelsbjergene, Den Jyske Højderyg, lever jyder af produktudvikling, jyder bader ved en ankomst til et hospital eller en fødevarevirksomhed og skifter tøj fra inderst til yderst. Lærere forebygger, læger helbreder, det er lærere, der brug for i et sundt samfund.

  En skibsklokke holder troldtøj fra skib, sogn og skole, og sender trolde hjem til de svenske skove, spørg snapshaner og Roskilde Bank. Blekingegadebanden besatte Danmarks Radio på Amager, Christiania og Ungdommens Hus, men flyt DR til Snoghøj, der ligger tæt ved Jelling, der ligger midt landet, som Lærerhøjskole for foreninger og erhvervsliv landetom.

 10. Af John Foley

  -

  Politikernes indsigt, viden og interesse for beskyttelse af befolkningens privatliv er desværre næsten ikke eksisterende. Tankevækkende, når selv samme politikere burde stå vagt om demokratiets vigtigste principper, herunder privatlivets fred. Overvågningssamfundet er allerede indført og det bliver endnu værre når regeringens nye lovforslag om overvågning af befolkningen snart vedtages.
  Nu afventer politikerne så juristernes behandling af EUD’s dom, uden selv at forholde sig politisk til sagen. Det er “strudsepolitik” og ansvarsforflygtigelse af værste skuffe. Ikke overraskende, at politikerlede forkommer i stadig større udstrækning.
  Justitsministeriets embedsværk vil ikke fremkomme med andre holdninger end tidligere, til ugunst for demokratiet og borgernes retsstilling. Det kaldes ministerbetjening af et embedsværk , der er tonedøv overfor befolkningens krav om privatlivets fred . Så længe ministeren er tilfreds er alt andet ligegyldigt – Yes Minister!
  For at føje spot til skade vil politikerne, der ikke engang vil sætte sig ind i problematikken, snart vedtage endnu et lovforslag, der giver myndighederne flere og udvidede beføjelser til at granske og underkaste befolkningen yderligere overvågning. Center for Cybersikkerhed, under Forsvarets Efterretningstjeneste, vil få endnu flere og vidtgående beføjelser, der krænker befolkningens retssikkerhed yderligere. En oplagt sag for personer og instanser, der står vagt om menneskerettigheder og forsvarer borgernes ret til privatliv.

 11. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Valg af kandidater i Det Radikale Venstre foregår ved, at formanden skriver navne på foreslåede kandidater op på en tavle, og medlemmer skriver navne i en prioriteret rækkefølge på hver sin stemmeseddel, der indsamles af sekretæren, og vidergives til optælling hos traditionelle stemmeoptællere, der overgiver resultatet og stemmesedler til formanden, der skriver valgresultatet op på en tavle og hjemtager stemmesedler med underskrifter til nærmere studie.

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Som Stalin sagde: Tillid er godt, men kontrol er bedre.

  Det er også derfor, at regeringen har ophævet lægehemmeligheden.

  Det har vakt forbavsende lidt postyr, at regeringen har ophævet lægehemmeligheden, selvom det betyder, at myndighederne nu har fri adgang til at læse borgernes sygejournaler, hvilket betyder, at alle de følsomme og ultrapersonlige ting, som borgerne har fortalt deres læger i fortrolighed, nu kan læses af diverse myndigheder.

  Det er underligt, at lægerne ikke har protesteret mere, end de har, for nogle af de meget private problemer, som patienter fortæller lægen om, kan kun løses, hvis der er fuldstændig fortrolighed mellem læge og patient.

  Desværre er jeg ret sikker på, at Fadbamsen ikke vil rulle disse stalinistiske tiltag tilbage, når han kommer til magten, selvom han påstår, at han er liberal.

 13. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Kun trolde lever af kontrol, spørg Kasketkarl.

 14. Af K.Larsen .

  -

  Hvis regeringen bare kunne tage stilling til Islams udsagn, der efterhånden står klart:
  Vi vil indføre de regler i jeres land, vi selv flygter fra.

 15. Af Preben Jensen

  -

  Ja, afskaffelsen af lægehemmeligheden (som Jacob S-R skriver om ovenfor) er en vaskeægte skandale, og er endnu et eksempel på at vores feminist og kommunist regering er komplet uduelig, bundhamrende utroværdig og direkte folkefjendsk.

  S og R foregiver at være på danskernes og Danmarks side, men hvis man måler på handlinger fremfor på ord og løfter, vil man se at regeringen slet ikke er til at stole på, men siger eet og gør det modsatte.

  Regeringen arbejder uafbrudt på at forvandle Danmark til en totalitær stat, en BIG-MOTHER-STAT, en udemokratisk og menneskefjendsk DDR-stat. Plus at man i denne tid er i gang med at nedlægge kirker og oprette moskeer, nedlægge skoler, kaserner, skadestuer, biblioteker og mindre byer osv. Plus at man er begyndt at snigløbe familielivet, smadre infrastrukturen, affolke provinsen og nedskære velfærden til sokkeholderne.

  Hvis man læser BT og andre aviser opmærksomt, vil man blive klar over at et omfattende angreb på danskernes økonomi, velfærd, frihed og sikkerhed er i gang.
  Aviserne fremlægger i talrige artikler den ene skandale efter den anden. En gennemgang vil blive et rædsels-katalog over regeringens mange udskejelser.

  Dagens politik er præget af et vanvid der næsten virker naturstridigt. En lillebitte smule fornuft burde man vel kunne forvente af en regering. Men fra denne regering kommer tilsyneladende ikke andet end vanvittige og asociale love og beslutninger.

  Her er et par eksempler fra de senere dages aviser:

  500 millioner danske kroner er gået til spilde i Mali.

  Mange patienter er omkommet på grund af sjusk og overdoseringer.

  EU-bombe under boliglån. Bolig-gyser på vej.

  Bøderegnen over bilisterne vil snart blive forstærket.

  Gorilla-incasso overfor borgere der ikke hurtigt nok kan skaffe 50-150.000 kr. til kommunale klima-projekter.

  Masse-tabet af danske arbejdspladser fortsætter.

  Kæmpehul i netsikkerheden.

  Masseindvandringen er ved at løbe løbsk efter at regeringen har forøget indstrømningen af asylanter fra Afrika og Mellemøsten.

  Med salami-metoder undergraves retssikkerheden.

  Skattevæsnets ulovligheder og agressive metoder overfor boligejere fortsætter.

  Planer om skatteforhøjelser og flere afgifter.

  Rekorder i tyverier, indbrud, overfald, mordforsøg og hjemmerøverier.

  Rekorder i antal arbejdsløse, skilsmisser og hjemløse.

  Milliarder af kroner sendt ned til store afrikanske og asiatiske lande, ser ud til at være forsvundet ned i korrupte lommer.

  Flere og flere danske områder domineres af totalitært tænkende evighedsturister.

  15-16.000 danske børn er nu blevet konfiskeret og fjernet fra deres hjem, forældre, søskende og kammerater.

  75-85% af lærerne er utilfredse med den røde skolereform.

  Alvorligt psykisk syge misrøgtes. Fysisk syge rammes af alle mulige spareøvelser og forringelser.

  Ansatte i forsvaret chikaneres med ustandselige tvangsflytninger og usaglige nedskæringer.

  Antallet af diskriminerede, fattige og dårligt stillede danskere er steget betydeligt siden 2011

  Åger tillades i strid med straffeloven. Ågerrenter, hensynsløse gebyrer og grove ublu bøder får lov til at ødelægge masser af unge menneskers og almindelige borgeres økonomi osv.

  Kommunal-reformen har skadet hundredtusindvis af de danskere der bor i provinsen.

  Milliarder af kroner er blevet spildt på åndssvage IT-projekter.

  Mørklægningsloven, salget af DONG og NETS plus DET ANSIGTSLØSE SAMFUND man fornylig har sat i gang, er politiske svinestreger mod størstedelen af befolkningen-

  Osv., osv.

 16. Af Søren Revser

  -

  “EU-bombe under boliglån. Bolig-gyser på vej.”

  Hvad er det for en bombe???

 17. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  En krysantemumbombe, se Koldinghus.

 18. Af Søren Revser

  -

  Det er ikke alt der glimrer der er guld. Se Koldinghus.

 19. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Flyt Forsikringernes Fælleskontor for Skadesanmeldelser til Koldinghus, der ligger tæt ved Jelling, der ligger midt i landet, og præmien halveres på en brandforsikring her til lands til et beløb som hos snapshaner i Skåne, Halland og Blekinge.

 20. Af Hans Hansen

  -

  JAN PETERSEN – 11. APRIL 2014 1:30

  Det er NSA helt sikkert. Man kan til en vis grad beskytte sig selv IHT NSA (TOR) og ved at udskifte Windows med eksempelvis Linux Mint. Det er pointen, men en anden er logningsbestemmelserne her i landet. De fleste ved, inklusiv politikerne selv, at de ikke har nok forstand på IT til at beskytte sig selv. Derfor benytter politikerne nogen de tror er eksperter til at vejlede dem inklusiv embedsmænd (der heller ikke ved noget om IT). Det er store foretagender, men eftersom de heller ikke er dygtige nok, så bliver resultatet IT skandale efter skandale.

  Sidste juridiske skandale var ACTA, hvor fuldstændig vanvittige politikere som Trine Bramsen og Pia Olsen Dyhr, som naturligvis ikke fatter en meter af IT, var ude for forsvare hvad de ikke forstod. ACTA blev også dømt ulovlig af EU. Det juridiske dokument var så svagt formuleret, at ingen kunne sige med sikkerhed, hvordan bestemmelsen ville blive brugt i praksis,

  Skandalen med den ulovlige DNS blokering (også kendt ulovlig af EU) var en skandale tillige af teknisk karakter. Ikke nok var den brug af Spoofing teknologi, den blokerede også for egentlig sikkerhedsudvikling vha DNSSec.

  Den ene vanvittige politiske beslutning efter den anden, og så har jeg ikke nævnt NemID, Java, og en lang række af andre fejlslåede omkostnings fordyrende statslige og kommunale IT projekter.

 21. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Undervisning er tegning, og en tegning siger mere end tusind ord, ta´ ikke fejl af det.

 22. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Undervisning er tegning, hvor et misrøgtet talent ender som hærværk, se graffiti. Hvis Hitler havde lært at tegne, så var han blevet lærer på en malerskole; hvis Stalin havde lært latin, 2/3 af engelske ord har rod i det latinske, så var han blevet en stilfærdig præst på et krydstogtsskib på floden Don, der arbejdede for, at FN styrede valg i medlemslande, så en befolkning frit kunne vælge de mest kvalificere folkevalgte til gavn for land og folk.

Kommentarer er lukket.