Prisen for at handle med Kina: Demokratiske frihedsrettigheder

Af Jacob Mchangama, Justitia 23

Denne blog er en redigeret version af en kronik bragt i Weekendavisen 11/4 2014

Er retten til fredelige protester en grundlæggende menneskerettighed? Dette afhænger af, hvem der demonstreres imod.

Det synes at være svaret, hvis man spørger flere europæiske demokratier. Den 28. marts 2014 vedtog FNs Menneskerettighedsråd en resolution, der fremhæver vigtigheden af »fredelige protester« og understreger staters forpligtelse til at »promovere et sikkert og understøttende miljø for individer og gruppers udøvelse af deres rettigheder til forsamlings-, ytrings-og foreningsfrihed« – samt til at »bistå fredelige protester ved at tilvejebringe deltagere med adgang til offentlige rum og beskytte dem uden forskelsbehandling«. Resolutionen var blandt andet sponsoreret af 20 EU-lande, herunder Danmark, og blev vedtaget med stemmerne 31 for og ni imod, mens syv lande afstod fra at stemme. Blandt de lande, der stemte mod resolutionen, var Rusland, Cuba og Kina.

Men hvor europæiske demokratier tør stå op mod Kina, når det gælder ikke-bindende resolutioner i Menneskerettighedsrådet, er situationen en anden, når kinesiske ledere er på statsbesøg.

Politiets systematiske indgreb mod pro-tibetanske demonstranter under Hu Jintaos og Yu Zhengshengs statsbesøg i Danmark i henholdsvis 2012 og 2013, hvor tibetanske flag blev konfiskeret og demonstranter med sådanne flag flyttet ud af de kinesiske gæsters synsfelt, står således ikke alene. De danske begivenheder, der nu synes at have fået en samlet opposition op ad stolene, er del af et dybt bekymrende mønster, hvor europæiske demokratier bøjer sig for krav om at håndhæve kinesiske normer i form af forbud mod symboler og protester, der krydser kinesiske røde linjer.

De seneste tilfælde af denne europæiske eftergivenhed over for kinesiske krav udspillede sig i den forgangne uge, hvor Kinas præsident Xi Jinping var på en 11-dages lang rundtur til en række europæiske lande, herunder Frankrig og Belgien.

I Frankrig havde en fransk afdeling af den spirituelle Falun Gong-bevægelse, der bliver systematisk forfulgt i Kina, anmeldt en demonstration foran den kinesiske ambassade i Paris på tidspunktet for statsbesøget. Dagen før traf det franske politi dog en afgørelse om at forbyde demonstrationen foran ambassaden og flytte den længere væk.

Heldigvis for demonstranterne blev dette forbud dog øjeblikkeligt indbragt for en fransk domstol, der erklærede forbuddet for ulovligt med henvisning til, at retten til fredelige demonstrationer er beskyttet af ytrings-og forsamlingsfriheden.

De selvsamme værdier, som Danmark og Frankrig så aktivt promoverede den 28. marts i FNs Menneskerettighedsråd på trods af kinesisk modstand.

Pressefrihedsorganisationen Réporters Sans Frontiérs (RSF) oplevede også problemer. RSF havde lanceret en kampagne, hvor biler kørte rundt i Paris med store plancher, hvor Xi Jinping giver »fingeren«, symboliserende Kinas manglende respekt for ytringsfrihed. Ifølge RSF blev flere af disse biler dog stoppet af politiet uden nogen grund.

Da Jinping fortsatte sin tur til Belgien, fulgte censuren med. Den europæiske avis EU Observer kunne for nylig afsløre, at to lokale politistationer i Bruxelles havde anmodet en kinesisk dansetrup om at fjerne eller tildække plakater, der annoncerede for deres optræden. Det skyldtes tilsyneladende, at den dans, som truppen optræder med, indeholder en reference til Falun Gong, hvilket ifølge politiet kunne føre til »diplomatiske problemer«. Ifølge menneskerettighedsorganisationen FIDH blev flere demonstranter endvidere frihedsberøvet på vej til en demonstration i Brügge, hvor Jinping skulle tale.

I Ungarn nåede landets Ombudsmand for Borgerrettigheder i 2011 frem til, at det ungarske politi havde krænket pro-tibetanske demonstranters ytringsfrihed, da disse var blevet stoppet og havde fået frataget flag på vej til en demonstration under daværende premierminister Wen Jiabaos besøg, mens demonstranter med kinesiske og ungarske flag fik lov til at fortsætte uantastet.

Endnu mere belastende for de ungarske myndigheder var det forhold, at udlændingemyndighederne havde indkaldt en lang række tibetanere bosat i Ungarn til en samtale på dagen for statsbesøget, hvorfor de ikke kunne deltage i eventuelle demonstrationer.

Dette tiltag var ifølge Ombudsmanden udtryk for diskrimination.

Også i Irland oplevede demonstranter med tibetanske flag at få disse konfiskeret og blive nægtet adgang til at demonstrere under Xi Jinpings besøg i februar 2012. I New Zealand tyede kinesiske sikkerhedsfolk endog til selvtægt ved med tvang at konfiskere et tibetansk flag fra et parlamentsmedlem, efter først at have forsøgt at skærme det via paraplyer, under Jinpings besøg i 2010.

Hvor stor vægt Kina lægger på, at også andre lande respekterer kinesiske røde linjer, demonstreres af situationen i Nepal.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch udgav i marts 2014 en rapport, hvor det konkluderes, at Nepal under pres fra Kina reelt har ophævet bosiddende tibetaneres ret til at demonstrere, fremvise nationale eller kulturelle symboler eller fejre nationale mærkedage.

Tibetanerne bliver blandt andet udsat for vilkårlige anholdelser og trusler, som de nepalesiske myndigheder begrunder i, at Nepals territorium ikke må bruges til »anti-kinesiske aktiviteter«. En forbrydelse der dog ikke findes i nepalesisk ret og i alle tilfælde er i klar strid med internationale konventioners beskyttelse af ytrings-og forsamlingsfrihed.

Det er dybt bekymrende, at vestlige lande ikke lægger pres på Kina for at stoppe denne intimidering af lande, der på grund af geopolitiske realiteter er meget sårbare over for kinesisk pres, men snarere indfører en mildere version af samme censur i egne demokratiske lande.

Når vestlige politistyrker, hvis fornemmeste opgave er at sikre borgernes mulighed for at udfolde deres grundlæggende frihedsrettigheder, pludselig håndhæver et diktaturs normer på egen jord, er det et tegn på, hvor alvorligt Vestens magtposition er blevet svækket, og at vestlige lande selv bidrager til at svække den yderligere. Når der står kinesiske milliardinvesteringer eller lukrative kontrakter for vestlige virksomheder på spil, er selv arvesølvet til salg.

I det internationale magtspil er »soft power« i form af menneskerettigheder stadig et kort, som Vesten spiller. Men det er ikke længere noget es, og lande som Kina, Rusland, ja selv Tyrkiet med Erdogans nylige blokering af Twitter og Youtube afslører i øjeblikket Vestens bluff.

Synet af et afklædt Vesten, der selv bidrager til denne form for ydmygende strip-poker, er ikke kønt. Hvis man ikke engang vil stå på vagt for egne fundamentale rettigheder på egen jord, hvad er så sandsynligheden for, at man kan agere en troværdig og effektiv fortaler for disse rettigheder i international sammenhæng? Hvor seriøst mon Kina tager de europæiske protester over fængslingen af nobelprisvinderen Liu Xaiobo, dissidenten Xu Zhiyong eller den brutale fremfærd i Tibet, når europæiske borgere, der vil udnytte deres frihedsrettigheder til at protestere over disse krænkelser over for kinesiske ledere, bliver forhindret deri af egne myndigheder? Det er kun en styrke, at vestlige demokratier lægger større vægt på dialog, tolerance og imødekommenhed end diktaturer, som ikke er vant til debat og opfatter kritik som fornærmende og undergravende for deres egen autoritet. På lang sigt vil lukkede systemer gøre sig sårbare på grund af den viden og kritiske debat, de holder ude, men som er afgørende for evnen til at omstille sig og gøre fortsatte fremskridt. Men imødekommenhed og tolerance går begge veje, ligesom reel dialog kræver åbenhed for modsatrettede synspunkter.

I et demokrati betyder det blandt andet, at borgerne har ret til på fredelig vis at forsamle sig og ytre sig kritisk i forhold til både egne og udenlandske regeringer.

Disse rettigheder kan vi ikke begrænse, uden at vi både underminerer vores politiske kultur og mister respekten hos de diktaturer, der oplever, at de kan kujonere floskeldemokratier med pisk i form af censurkrav og gulerod i form af milliarder.

23 kommentarer RSS

 1. Af Preben Jensen

  -

  Ja, der synes at være mindre og mindre respekt for ytringsfriheden, for både i Danmark og ude omkring i Europa lægges der flere og flere hindringer i vejen for de mennesker som protesterer mod overgreb og magtmisbrug, eller som bare prøver at få sandheden frem om hvad der foregår. I politisk korrekte kredse synes der at være et ønske om at svække og invalidere den frie demokratiske debat.

  Hvis denne sabotage og undergravning af demokratiet og borgernes ret til at ytre sig kritisk om de magthavere, politikere og systemer de er underkastet………………. får lov til at udvikle sig yderligere, vil det skade demokratiet og befolkningen meget alvorligt.

 2. Af Preben Jensen

  -

  PS: Her fik jeg så et indlæg på, men har i de sidste par uger oplevet at avisen er begyndt at tilbageholde mine fortællinger og vidneudsagn om hvad der sker i samfundet af dårlig og uretfærdig behandling af danskerne. Tekster indsendes, men forbliver usynlige for læserne. Det synes jeg er en trist udvikling. Nu har jeg skrevet gratis for avisen i flere år, og så pludselig begynder man at skjule mine saglige og sandhedssøgende kommentarer, der (vil jeg tillade mig at mene) hele vejen igennem er et forsvar for civilisationen og det danske folks værdier, interesser, rettigheder, traditioner og fremtidsmuligheder.

  En undergravning af ytringsfriheden er jo den sikreste vej til et totalitært, Udemokratisk og Umenneskeligt samfund.

 3. Af R. VANGKILDE

  -

  FRIHEDSRETTIGHEDERNE ER BLEVET EN HANDELSVARE! – politikerne går efter kompromis.
  Når demokratiet skal forhandle er det altid med laveste fællesnævner, som udgangspunkt og aldrig konkret! – vestens demokrati er et ringe styringsredskab, når det handler om magt.

 4. Af Kim Kaos

  -

  Politiske svagpissere hele banden – Det ene øjeblik så er det islam vi skal bøje os for og det næste øjeblik er det rødfacisterne fra Kina der sætter dagorden.

  Resten af tiden er det EU der bestemmer.

  Er der noget at sige til at folk er ved at være godt trætte af hele cirkusset.

 5. Af Jesoer Høegh

  -

  Der er noget om SNAKKEN der er ridser i LAKKEN -Kim Kaos

  deres modsvar

  Vi er globale – nej vi er blevet NULLITETER – UDNYTNINGSOBJEKTER!

 6. Af Aage Petersen

  -

  Til kamp mod erhvervslivet – højre om, venstre om, det gør ingen forskel. Ret ind.

 7. Af Bo Nielsson

  -

  Danmark er jo i dag et land i dyb, dyb krise. Ikke den krise som regeringen påstår, men en politisk, åndelig og moralsk krise, hvor alle de værdier som længe har været betragtet som selvfølgelige, smuldrer med stor hast. En regulær nedrivning af velfærdsstaten og nationalstaten er jo hvad regeringen er i færd med. Og hvis man tager den tidligere regering VKO med i betragtning, ser det heller ikke for lyst ud. Det var jo VKO som indførte et hav af nye afgifter, over to hundrede, og de gennemførte en kommunalreform der har haft masser af skadelige bivirkninger. Nogen videre tiltro til Lars Løkke er det svært at have, og K og O svigtede jo også på mange punkter. Man udrettede jo nærmest intet positivt på de ti år. Noget systemskifte var der ikke tale om.

  Nu har den nuværende regering så videreført VKOs politik på de fleste punkter, og det har jo kun gjort tingene endnu værre. Alt i alt må Danmark siges at bevæge sig i en retning der er skræmmende.

  Hvis det er rigtigt at Berl.dk. er begyndt at censurere debatten, er det endnu et ildevarslende tegn på at udviklingen og demokratiet er ved at køre af sporet, og man må håbe at Berl. kommer til besindelse.

  Der er nemlig virkelig brug for kritiske tænkere og folkelige protester i disse tider, hvor alt synes at være i bevægelse eller opløsning. Og hvis Berl. vil favorisere en overfladisk eller tandløs debat frem for en oplysende og kritisk debat, vil det afgjort mindske bladets troværdighed og anseelse.

  Jeg har længe fulgt med som læser, og har glædet mig over de mange skarpe indlæg fra de bloggere som tydeligt har en positiv og demokratisk og samtidig kritisk indstilling til samfundsudviklingen, men hvis de fremover bliver forhindret i at være med, så vil jeg da foretrække at udskifte Berl. med facebook og andre medier, og det er vel ikke lige det B. ønsker, at læserne skal søge andre græsgange?

 8. Af Hans Hansen

  -

  Ja der er noget om snakken. Man er godt dum i nakken, hvis man bider den hånd der fodrer.

  Man kan have sine meningers mod, man kan internt i et land selv afgøre regler og moralkodeks, men man går stille med dørene, hvis disse meninger er i konflikt med sine handelspartnere.

  Noget andet så at lade politiet fare frem med bål og brand, fordi en eller anden står fredeligt og vifter med et Tibetansk flag. Noget bliver Kinesere bare nødt til at acceptere, blandt andet i al fredsommelighed at blive mindet om, at man altså ikke her i landet er enige i alt hvad Kineserne gør.

  Derfra til at tro at menneskerettighederne er episteme, evigt sandhedsgældende til enhver tid i ethvert samfund, har bare ikke hold i virkeligheden.

  Hvordan i himlens navn, skulle vi få råd til at betale jeres overførselsindkomster, hospitaler, og alt andet der har med velværd at gøre, inklusiv politikernes smiden-om-sig-med-andres- penge, hvis man gør sig uvenner med sine indtægtskilder?

 9. Af Aage Petersen

  -

  @ Jesoer Høegh

  Det er et stort år for Danmark i år: Vi kan fejre 200 året for den tvungne afståelse af Norge og 150 året for nederlaget i 1864, tabet af både Slesvig og Holsten. Og to tabte, permanente krige, “missionerne” til Irak og Afghanistan – næsten allerede gået i Glemmebogen. Og Rigsfællesskabet knager i furerne. Så det her, du skrive med versaler “NULLITETER”, kan jeg kun give dig ret i, men ikke i ligefrem i, hvis det er det, du mener, at det er kinesernes skyld, at vi er det.

 10. Af K.Larsen .

  -

  Rusland, Cuba og Kina stemte imod resulotionen.

  Da Kina for nogle år siden manglede tømmer, gik de over grænsen til Tibet, fældede træer for at smide dem i floden så de kunne samle dem op på deres side af grænsen.
  Kan de ikke leve uden Gulag, kan de finde deres ansigt i Vestens; Den Europæiske Centralbank ECB i Frankfurt.til 9 mia. kr. der er betalt af hårdt arbejdende skatteborgere.
  Politik et fortidsuhyre !
  MVH
  T.Rex

 11. Af Jan Petersen

  -

  New World Order / Corporate Business / Bilderberg Group styrer ….. og de styrer ikke just efter demokrati / ytringsfrihed / frihedsrettigheder …… det show er kørt ….. !

 12. Af Aage Petersen

  -

  Lad mig sige det sådan: Der er aldrig nogen i Kina, der har forsøgt at belære mig om, hvordan jeg skal forstå – hvordan jeg skal tolke – eksempelvis Wienerfreden, Opiums Krigene, “1864”, Versaillestraktaten, Danmark under 2. verdenskrig, “68” og Vietnam Krigen med, for den sags skyld. Eller om “Pax Americana”, Det militær-industrielle Kompleks, USA’s permanente krige, hvoraf første fase – i denne nu indledte ombæring – har været “missionerne” til Irak og Afghanistan m.m.

  Naturligvis håber jeg på, at det ender med, at Vesten og Den 3. Verden atter går hver til sit, når den fase, vi er inde i, er overstået. Der vil gå en rum tid. I må forsøge at stå det igennem – så godt I kan, indtil da.

 13. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Klosterhaver med urtegårde og lægeurter i krukker forebygger en naturfredning, spørg Dalai Lama.

 14. Af Preben Jensen

  -

  Ja, retten til at protestere fredeligt mod systemets overgreb eller politiske tåbeligheder er eller bør være en sikker rettighed. For ellers vil borgerne jo skulle finde sig i alt, og politikerne vil ikke få anledning til at rette op på tingene i tide, og så kan det jo ende med store uroligheder eller oprør som i DDR, Ukraine, Grækenland, Spanien, Sovjet-unionen og mange andre lande.

  I Danmark er der mange ting der kalder på fredelige, men markante protester. F.eks. behandlingen af kriminalitetens ofre…………..eller de psykisk eller fysisk syge……….. eller de mange hundredtusinder af danskere som er hårdt ramt af arbejdsløshed og mange nye afgifter/ bøder/ gebyrer og økonomiske stramninger. (mens der ingen smalle steder er når det drejer sig om at sende MILLIARDER af kroner ned til Mellemøsten og Afrika osv.)

  Og så er der jo mørklægningsloven, salget af DONG og NETS og danskernes privatliv til udenlandske skuffeselskaber i skattely. Ligesom de mange IT-skandaler, DSB skandaler og tvangsdigitaliseringen vel også kalder på kritik og protester. Plus at man nu lukker stribevis af skadestuer og skoler osv. Og der er jo også det med magtmisbrug eller ulovligheder mv. overfor husejere der er blevet pålagt at betale skat af ikke eksisterende ejendoms-værdier.

  Hvis man i et land der skal forestille at være demokratisk har en regering eller partier som R og S som konstant angriber befolkningens økonomi, velfærd, familieliv, sundhed og sikkerhed, så bør det selvfølgelig være tilladt med kritik, så der kan blive rettet op på tingene.

  Folkelig medindflydelse og vågne, aktive borgere er i længden det eneste der kan forhindre at et land ender i anarki og kaos og vanvittige/ umenneskelige tilstande.

 15. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Esbjerg, den 15. april 2014.

  Kære redaktion.

  Læserbrev til kirkeblad og hjemmeside i sognet:

  Om hobbyfolket.

  Hobbyfolket, hobbitterne, enkeltgravsfolket, der red lige så godt på heste som på havets bølger bosatte sig vest for Himmelbjerget med et runehus som et sognehus med en avisstue og et hobbybibliotek sat sammen af bogudvalg i lokale foreninger.

  Folkekirkens Oplysningsforbund(FO) har forældre- og lørdagsskole i sogneskolen som tegneskole i foreningsregi, hvor yngre tager ved lære af ældre. Gymnastik- og idrætsforeninger underviser i lørdagsskolen, amatørteatre på skole- og friluftsscenen, malere i formningslokalet, seniorer rengør, reparerer og maler sognets bænke i sløjd- og metalværksteder, naturfredningsforeningen underviser i biologilokalet, rejseklubber i geografi-, historie- og filmlokaler, sangforeninger i musiklokalet. Præst og degn er rejseførere for læse- og studiekredse i biblioteksbussen, der besøger venskabsforeninger i andre egne og lande.

  Venligst Arne Rud, sognelisten.

 16. Af Aage Petersen

  -

  Jeg fornemmer visse modsætninger blandt de borgerlige festaber: Arne Rud, jeg tror hverken du ville kunne overtale Jacob Mchangama til at stille op som kandidat på din sogneliste eller til blot at stemme på den. Skal ikke kunne svare på, om hans dagsorden dybest set er en anden end din, dybest set altså, men han har sin egen liste: Scientology Retsstaten for Ytringsfrihed og Demokrati.

  Noget i den stil.

 17. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Kirker er bygget af skibskor, ro i takt, det gir magt gennem en brænding; en skibsklokke holder troldtøj fra skib, sogn og skole; uden morgensang ingen folkeskole: Som dybest brønd gir altid klarest vand.

  Enkeltgravsfolket er et organisationsfolk, stridsøkser var kun til pynt, Danmarks første Brugsforening lå i Thisted grundlagt af en sognepræst og Verdens første Andelsmejeri i Hjedding ved Varde.

 18. Af Aage Petersen

  -

  Jamen, det forstår jeg godt, Arne Rud, men hvad er så dine bedrifter? Det forekommer mig, at du stedse pynter dig med lånte fjer – fra længe, længe før du blev født.

 19. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Ved valg af kandidater i et politisk parti er der brug for en neutral stemmeseddel i stedet for en stemmeseddel med en identificerbar underskrift.

  Når en klasse i en skole vælger en ordstyrer og et elevråd, så skriver man navne på kandidater på en tavle og hver får sit bogstav.

  På en neutral stemmeseddel er der yderst lodret en række bogstaver og øverst vandret en række tal; der sættes kryds ved kandidater i den rækkefølge, som en elev ønsker dem valgt; vælgere kan følge den neutrale optælling af afgivne stemmer ved et bord i lokalet.

 20. Af Chr. Nielsen

  -

  Prisen for at handle så meget med Kina, kan vel også blive at Kina får råd til at opruste med hangarskibe, atom-Ubåde, atomraketter, langtrækkende bombefly osv. En kæmpestor oprustning er jo allerede i gang, og en krig mellem Kina og omgivende lande er ikke helt usandsynlig.

 21. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  En arrest er en psykiatrisk skadestue og et fængsel ligger i en kaserne, børn leger røvere og soldater, men en skolegård er ingen kasernegård med soldater som gårdvagter, der marcherer frem og tilbage, for frem og tilbage er ikke lige langt, det er dobbelt så langt.

  En skolegård er et legecenter som den himmelske freds plads med en friluftsscene med terrasseskak eller skolekomedier med et skoleorkester som cirkusorkester, en skolegård har tavler og en byggelegeplads, som idrætsplads har den bold-, skateboard-, rulleskøjte- og skøjtebaner med Sognebetjent Søren som pedel, idrætslærer, dirigent, tryllekunstner og gårdvagt med en cykeltræningsbane på skolens parkeringsplads.

 22. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Hvadenten Kina producerer varer i Europa ! Og skriver “made in China ! ” Eller det drejer sig om varer der bliver produceret i Kina ! Saa vil jeg under alle omstændigheder “fravælge” ! Alt, hvad der har noget, at gøre ” Med Kina! “

 23. Af georg christensen

  -

  Prisen for, at hadle, med “hvem?”. Hvad er prisen for “handlen”?.

  Demokrati, hvad fortæller dette “ord” os i grunden?

  Er det “frihed uden hensyn” (den stærkeste “magtbegærlighed” vinder), eller er demokratiet i bund og grund kun en “illusion”, at betragte, som “en tro på”, et eller andet , (for de fleste fjernt)., når dagligdagen løber der ud af,.

  Er det, når “yttringsfriheden” forlanger åbenhedhed, og får den, men ingen lytter til den?.

  Er det, de amerikanske,kinesiske,russiske eller andre “magtbegærlige”, diktatore, som Europæerne bør følge?

  Mit klare svar er “NEJ”.

  Europæerne med alle vores “erfaringer” (myttesløse magtbegærlige krige) og kulturelle sammenhænge, bør ikke lade os forlede af “børsnoteringens” spillegale “kursnoteringer”, men finde vejen til “folkedemokratiet”,

  Folkelighed, kan jeg let frstå, hvorimod jeg overhovedet ikke forstår ordet “demokrati”.

Kommentarer er lukket.