Ophævelse af sessionslogning: Et (foreløbigt) skridt i den rigtige retning

Af Jacob Mchangama, Justitia 9

Tidligere i dag meddelte justitsministeren, at man vil ophæve den såkaldte sessionslogning, der medfører registrering af danskernes internettrafik. Den positive overskrift dækker dog over, at Justitsministeriet samtidig konkluderer, at telelogning (registrering af bl.a. informationer om – men ikke indhold af – sms, opkald samt masteoplysninger) ikke er i strid med EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder. Det uanset, at EU domstolen tidligere i år erklærede det underliggende logningsdirektiv for ugyldigt netop med henvisning til Charteret.  Justitsministeriets fortolkning af denne dom er dog baseret på en snæver (men ikke nødvendigvis fejlagtig) fortolkning af EU-Domstolens afgørelse, hvor man udlægger den sådan, at det er en lang række momenter, der samlet set gjorde, at direktivet var ugyldigt. Det forhold, at EU-Domstolen fandt, at generel logning af alle menneskers persondata uden mistanke udgjorde et intensivt indgreb i privatlivets fred, fandt ministeriet ikke i sig selv tilstrækkelig begrundelse for at gøre den danske ordning ugyldig, eftersom de danske regler indeholder en række retssikkerhedsgarantier, der ikke følger af direktivet.

Under dagens åbne samråd i Retsudvalget om netop dette emne, kom det dog også frem, at det ikke primært er retssikkerhedsmæssige betragtninger, der har fået Justitsministeriet til at ophæve sessionslogningen, men derimod det forhold, at den måde ordningen er ”skruet sammen på” har vist sig ikke at virke og derfor ikke udgør et effektivt redskab for politi og efterretningstjenester. Justitsministeren åbnede endog op for, at man kunne tænke sig en ny sessionslogningsordning ”skruet sammen” på en ny måde, der virkede. Det er således ikke de 3,5 billioner af data, der indsamles og øger risikoen for misbrug, som fik regeringen til at handle, men derimod tekniske udfordringer.  Helt generelt fremgik det også meget klart, at justitsministeren er stærk tilhænger af logningsreglerne og, at hun ”slet ikke [kunne] forestille sig”, at politiet ikke havde den slags redskaber.

Der er således intet, der tyder på, at efterårets revidering af logningsreglerne vil medføre et paradigmeskifte i tilgangen til registrering af den almindelige danskers personfølsomme data fra politisk hold. Derimod må man forvente, at borgere eller foreninger vil udfordre Justitsministeriets fortolkning af EU-Domstolens afgørelse ved de danske domstole, da en række holdepunkter i dommen formentlig vil kunne støtte synspunktet om, at automatisk logning uden forudgående mistanke er uforeneligt med privatlivets fred. Ministeren skal derfor ikke regne med, at det sidste kapitel om logningsbekendtgørelsen er skrevet, når sessionslogningen er ophævet.

9 kommentarer RSS

 1. Af Henning Svendsen

  -

  som sædvanlig en verdensfjern Mchangama-mit problem med computeren er ikke om politiet kan opsnappe en mail men derimod alle disse” opdateringer” det er jo indbrud ved højlysdag foruden vold og chikane og ulovlig bosættelse krænkelse af mine retigheder ifølge grundloven. her burde Justitsminnisteren helre sætte ind, gøre noget med regler så man kan låse” døren”og være i fred.

 2. Af Preben Jensen

  -

  Ja, i disse uger hvor al opmærksomhed er koncentreret om nogle habitter og sko mv., er der vel ikke så mange der lægger mærke til eller tænker over at regeringen er i fuld gang med angribe vi danskeres økonomi, privatliv og personlige sikkerhed. Med tøjsagen er det jo lykkedes at aflede borgernes opmærksomhed fra at regeringen

  er ved at tvangsindlægge nærmest samtlige danskere i et centralistisk digitaliseringsprogram der vil gøre livet surt og besværligt for mange, der vil blive en stor udgift for mange, og som vil lægge store dele af deres privatliv og sygdoms-journaler m.m.m. ud til offentlig beskuelse. En skandale nok MANGE TUSINDE GANGE STØRRE end sladderblads-sagen.

  Oveni kommer at en tvangsordning som denne vil lægge postvæsnet i ruiner og gøre portoen langt dyrere ……….. plus at man vil chikanere og tyrannisere mange borgere……………… plus at statens formynderi, overvågning, kontrol og automatiske bøder vil få endnu en tand.

  I forvejen er der et væld af tossede og milliard-dyre IT skandaler i politikernes kølvand. Men åbenbart har man svært ved at tage ved lære, siden man fremturer med tåbelighederne.

  Oveni er der så adskellige andre mega-store skandaler. Det kommer vi tilbage til senere.

 3. Af michael mikkelsen

  -

  Problemet behøver ikke at blive gjort til et voldsomt debatemne:

  Kære nyvalgte medlemmer af Europaparlamentet og danske EU-embedsmænd og andre politikere:

  Hvis man mener menneskerettighederne alvorligt, så arbejd seriøst på at få ophævet logningsdirektivet og dets brug i medlemsstaterne.

  EU-domstolen har ikke monopol på at definere grænserne for privat- og familieliv.

  Ved siden af har vi Europarådet og Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

  Så det er bare om at komme i gang med at gøre noget effektivt for at forsvare EU-borgernes rettigheder.

 4. Af Preben Jensen

  -

  MEGA-SKANDALER siden 2011…………………….

  Regeringen er i gang med en stor spareøvelse. Mange er nok stadig ikke klar over at der er tale om en virkelig STOR “øvelse”.

  Der er nemlig tale om en kæmpebølge af besparelser, nedskæringer, lukninger og forringelser. Ja, der er faktisk tale om en begyndende nedrivning og afskaffelse af velfærdsstaten. Hundredtusindvis af danskere er ved at blive skubbet ud i “græske” former for retsløshed og elendighed.

  F. eks. vil regeringen nu spare næsten to milliarder på det allerede det allerede nedskårne sundheds-system. Tusinder af assistenter, sygeplejersker, specialister, jordemødre og rengøringsfolk mv. vil blive fyret. Skadestuer og sengeafsnit vil blive lukket. Fagfolk, læger og professorer i sundhedsøkonomi siger at de er meget bekymrede, for de voldsomme nedskæringer vil betyde alvorlige forringelser som vil gå ud over patienterne.

  En anden eller tredje skandale er at regeringen også er i gang med det største fremmedindtog i Danmark nogensinde. Et indtog der er ved at få karakter af en invasion og ny besættelse af vores land. Kulturberigere, løntrykkere og kriminelle strømmer ind i landet i tusindvis. Det er snart værre end da et herrefolk for nogle årtier siden besatte Dannevang. Antallet af fremmede nærmer sig en million, og udgifterne til deres underhold er over 100 MILLIARDER om året.

  Endnu en skandale er den UDPLYNDRING af danskerne som regeringen har sat i værk. Den største udplyndring nogensinde!! De danske sparegrise, tegnebøger og hjem tømmes i et aldrig før set tempo, dels via en regn af nye og større afgifter, gebyrer, bidrag, licenser, ejendomsskatter og bøder mv…………………. dels via ind- og udrejsende tyve- og indbruds- banders virksomhed. Selv kirkesølvet og togenes kobberkabler stjæles nu i stort omfang. Eller folk overraskes ved at røvere er trængt ind i deres stue eller soveværelse.

  Og at regeringen har medvirket til at sende tusindvis af arbejdspladser ud af landet, plus at den har forringet dagpengene og andre tryghedsordninger, er jo også skandaløst. For der er penge nok. De bruges bare på fjerne folkeslag, der i regeringens øjne er langt mere interessante end danskerne.

  Den rødradikale regering arbejder også på at underminere folkekirken, forsvaret, retssikkerheden, familieværdierne, demokratiet og meget mere.

  Kort sagt: regeringen Vestager, Jelved og Helle skader langt mere end den gavner. Den er så kynisk, uduelig og tåbelig, at det vil få ubehagelige eller katastrofale konsekvenser for millioner af danskere.

 5. Af Preben Jensen

  -

  Rettet udgave og en fortsættelse af indlæg ovenfor kl. 20.47……..

  MEGA-SKANDALER siden 2011…………………….

  Regeringen er i gang med en stor spareøvelse. Mange er nok stadig ikke klar over at der er tale om en virkelig STOR “øvelse”.

  Der er nemlig tale om en kæmpebølge af besparelser, nedskæringer, lukninger og forringelser. Ja, der er faktisk tale om en begyndende nedrivning og afskaffelse af velfærdsstaten. Hundredtusindvis af danskere er ved at blive skubbet ud i “græske” former for retsløshed og elendighed.

  F. eks. vil regeringen nu spare næsten to milliarder på det allerede nedskårne sundheds-system. Tusinder af assistenter, sygeplejersker, specialister, jordemødre og rengøringsfolk mv. vil blive fyret. Skadestuer og sengeafsnit vil blive lukket. Fagfolk, læger og professorer i sundhedsøkonomi siger at de er meget bekymrede, for de voldsomme nedskæringer vil betyde alvorlige forringelser som vil gå ud over patienterne.

  En anden eller tredje skandale er at regeringen også er i gang med det største fremmedindtog i Danmark nogensinde. Et indtog der er ved at få karakter af en invasion og ny besættelse af vores land. Kulturberigere, løntrykkere og kriminelle strømmer ind i landet i tusindvis. Det er snart værre end da et herrefolk for nogle årtier siden besatte Dannevang. Antallet af fremmede nærmer sig en million, og udgifterne til deres underhold er over 100 MILLIARDER om året.

  Endnu en skandale er den UDPLYNDRING af danskerne som regeringen har sat i værk. Den største udplyndring nogensinde…..!!! De danske sparegrise, tegnebøger og hjem tømmes i et aldrig før set tempo, dels via en regn af nye og større afgifter, gebyrer, bidrag, licenser, ejendomsskatter og bøder mv…………………. dels via ind- og udrejsende tyve- og indbruds- banders virksomhed. Selv kirkesølvet og togenes kobberkabler stjæles nu i stort omfang. Eller folk overraskes ved at røvere er trængt ind i deres stue eller soveværelse.

  Og at regeringen har medvirket til at sende tusindvis af arbejdspladser ud af landet, plus at den har forringet dagpengene og andre tryghedsordninger, er jo også skandaløst. For der er penge nok. De bruges bare på fjerne folkeslag, der i regeringens øjne er langt mere interessante end danskerne.

  Den rødradikale regering arbejder også på at underminere folkekirken, forsvaret, retssikkerheden, familieværdierne, demokratiet og meget mere.

  Kort sagt: regeringen Vestager, Jelved og Helle skader langt mere end den gavner. Den er så kynisk, uduelig og tåbelig, at det vil få ubehagelige eller katastrofale konsekvenser for millioner af danskere.

  Se også jp’s debat og Den korte avis/ 180 grader.

 6. Af Jan Petersen

  -

  Staten skal jo fange “terrorister” via denne super overvågning. Det har USA da i det mindste hævdet siden 9/11-2001. Godt nok har man ikke afsløret nogen ….. but no big deal ….. så kan man da bruge overvågningen til anden form for spionage.

  ET STORT SVINDEL NUMMER ! ! ! ! !

 7. Af Gert Bodilsen

  -

  Det er vigtigt at huske, at den på Amager fødte finmekaniker, og som mange af sine fæller zionistisk sindede Nils Bernstein , var formand for det udvalg, “Bernstein-udvalget” [Sic!], som kom frem med de kontroversielle beslutninger, og endog havde overvejelser on at aflytte hele bolig-blokke.

  En skønne dag når en tilstrækkelig modig og indsigtsfuld skribent arriverer, vil en udførlig biografi blive skrevet om dette individ, om hvor meget han oprigtigt mente at Israels og resten af verdens interesser efter 9/11 var blevet sammenfaldende, sådan at resten af verdens militær skulle ordne Israels fjender en efter en [Bernstein var departementchef ved deployeringen af danske soldater i både Afghnanistan og Irak og et godt bud er at han havde været parat til oghså at støtte et felttog mod Iran], og at metoder anvendt i årtier internt af den israelske politistat, også skulle anvendes her – i mange tilfælde med israelsk opfundet udrustning.

 8. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Der er også folk i Kjerteminde og Hobro, spørg Amanda og Aarhus.

 9. Af K.Larsen .

  -

  Ministrene skal ligeledes heller ikke forvente, at dobbelt statsborgerskab, er integrationsfremmende, eller gør det lettere at udvise kriminelle.
  De Danskere der flytter til Muslimske lande, bliver straffet for ikke at være Sharia.
  De Muslimer der flytter til Danmark, får opbakning fra deres hjemland til at må udøve Sharia, eller krig med landet, for frihedsberøvelse af deres borgere.
  Venstre er gået sammen med S, SF, LA og El om aftalen.
  Danmark er på UDSALG !
  ALT SKAL VÆK.

Kommentarer er lukket.