Misforstået “Frihedsaktivisme”

Af Jacob Mchangama, Justitia 28

”Frihedsaktivisten” Lars Kragh Andersen har for nyligt offentliggjort både statsminister Helle Thorning Schmidt og forsvarsminister Nicolai Wammens CPR-numre på Internettet. Ifølge Lars Kragh Andersen har han gjort det for at skabe opmærksomhed om den tiltagende statslige overvågning af borgerne.

At overvågning udgør et stigende problem – eksemplificeret af bl.a. logningsreglerne, NSA afsløringerne, loven om Center for Cybersikkerhed og den massive deling af persondata mellem offentlige myndigheder – er jeg meget enig i. Jeg mener også, at regeringen udviser en blanding af nær ligegyldighed og manglende vilje til transparens på dette område og dermed kraftigt undervurderer den betydning, som særlig elektronisk overvågning spiller.

Men jeg tager stærk afstand fra Lars Kragh Andersens metoder i denne sag. At offentliggøre andre menneskers CPR-numre er en invitation til chikane og misbrug, eksempelvis i form af identitetstyveri, om end det nok vil være uklogt for en kriminel at anvende lige præcis statsministerens CPR-nummer. Der er derimod ikke tale om ”whistleblowing”, hvor Lars Kragh Andersen afslører misbrug eller ulovligheder, og det er også svært at opfatte afsløringen som en form for civil ulydighed, der er moralsk forsvarlig ud fra demokratiske principper.

Lars Kragh Andersen går efter at skade statsministerens person, snarere end at udstille embedet eller en af de statslige myndigheder, der foretager overvågning. Igen: jeg mener, at de oplysninger, der indsamles, er for mange og for detaljerede, ligesom der er for lidt kontrol med eks. efterretningstjenesternes anvendelse deraf. Men mig bekendt har ingen offentlig myndighed med overlæg offentliggjort Lars Kragh Andersens personoplysninger. De oplysninger, der indsamles, har hjemmel i love vedtaget af Folketinget, og disse love kan gøres genstand for offentlig debat – hvilket sker i betydeligt omfang – og det kan endda medføre ændringer såsom justitsministerens nylige ophævelse af sessionslogning, selvom begrænsninger af overvågning er undtagelsen snarere end reglen. Hvis Lars Kragh Andersen havde hemmelige informationer, der demonstrerede, at den overvågning, der foregår i Danmark, misbruges eller, at lovgivningen systematisk overtrædes, ville det efter omstændighederne kunne forsvares, at han offentliggjorde dem, da det har klar almen interesse. Men hvilken åbenbar almen interesse har vi i statsministerens CPR-nummer? Hvordan styrker viden om noget dybt personligt offentlighedens indsigt i myndighedernes overvågning?  Man kan drage en parallel til NSA skandalen: Det er i offentlighedens interesse at vide at NSA foretager langt mere omfattende (og givetvis også ulovlig) overvågning end hidtil antaget, men det er ikke offentlighedens interesse at kende til NSA direktør Michael S. Rodgers sociale sikkerhedsnummer eller evt. patientoplysninger.

Med mindre man slet ikke anerkender, at staten har nogen som helst legitimitet i forhold til at overvåge borgerne på nogen måde, må man acceptere, at staten generelt vil have langt flere beføjelser i forhold til at indsamle, dele og anvende oplysninger om borgerne end borgerne selv. Det accepterer vi i et demokratisk samfund, fordi de fleste af os anerkender, at der rent faktisk er tilfælde, hvor det er vigtigt, at PET kan få adgang til overvåge terrormistænkte, hvilket sandsynligvis har reddet liv. Ligesom det rent faktisk kan være gavnligt at give forskere og sundhedspersonale adgang til persondata, der kan være med til at øge vores viden om dødelige sygdomme m.v.  Problemet er derfor ikke overvågning som sådan, men overvågningens omfang, regulering og kontrollen dermed. Alle områder der trænger til en langt mere gennemgribende reform mhp. at sikre persondata og privatlivsbeskyttelse end hidtil.

Den præmis underkender Lars Kragh Andersens offentliggørelse af statsministerens CPR-nummer. Den yderste konsekvens af et sådant verdenssyn er, at det ikke er demokratiske stater reguleret af love og med domstolskontrol, men derimod tech-kyndige der ud fra egne vilkårlige præmisser bestemmer hvilke oplysninger, der skal være offentligt tilgængelige, og hvem der står for skud. Det har vi allerede oplevet med store koordinerede hackerangreb, der påvirker mange menneskers datasikkerhed og virksomheders evne til at operere. Selv i en verden med NSA, Center for Cybersikkerhed og logningsregler er en sådan udvikling ikke ønskværdig.

28 kommentarer RSS

 1. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Præsten i Thorning betaler sin skat uden numre og Peter Sabroe på Østbanetorvet i Smilets By skuer ud over Aarhusbugten efter den etiske fordring.

 2. Af Hans Hansen

  -

  JACOB MCHANGAMA

  CPR er da ikke hemmeligt længere. Det er i hvert fald hvad politikerne forlængst har deklareret. At man så kan bruge CPR som password til diverse af borgernes personlige oplysninger, er vist kun en politisk svipser, af de større måske, men man skal jo ikke glemme at politikerne blot er mennesker, som de ind imellem pludselig husker.

  Hvis CPR ikke længere kan betegnes blandt personlige oplysninger, hvad er der så galt ved at offentligøre dem? Jeg mener, selv en elev på systemudvikleruddannelsens første semester ved, at det er helt ude i hegnet at bruge CPR som entydige database nøgler, eller til enhver anden brug, hvor det kan være nødvendigt at ændre nøglen. Men CPR kan ikke bare lige ændres …

  Keyword som eksempelvis Modulus 11 (tjek det ud), gør det nogenlunde overskueligt at udregne enhvers CPR, med indkluderede forsøg.

 3. Af Maria Due

  -

  “Problemet er derfor ikke overvågning som sådan, men overvågningens omfang, regulering og kontrollen dermed. Alle områder der trænger til en langt mere gennemgribende reform mhp. at sikre persondata og privatlivsbeskyttelse end hidtil.”

  Ja, og jeg forstår ikke, hvordan Datatilsynet kan svigte så helt og aldeles som for eksempel vedr. tingbogsoplysningerne. Hvorfor er det pludselig bydende nødvendigt at oplyse alverden om folks fødselsdata, det var det da aldrig tidligere, og man kunne nemt have “undertrykt” dem teknisk i netudgaven, det er blot et spørgsmål om at tænke sig om. . De gamle håndskrevne tingbøger indeholder ikke den slags oplysninger og er i øvrigt også lagt ud på nettet.

  For 40 år siden var det avanceret og sund fornuft at bruge cpr-numrene i forskellige administrative sammenhænge, men så kom nettet til og ændrede alt, så at vi blev mere sårbare. Dertil kommer en udbredt mangel på omtanke indenfor offentlig administration, hvor man prioriterer sin egen behagelighed frem for borgernes sikkerhed.

  Endelig kommer vi ikke udenom, at der er mange udygtige mennesker ansat i offentlige stillinger, og det er ingen hemmelighed, at de offentlige it-systemer aldrig har brilleret.

 4. Af K.Larsen .

  -

  Hvis CPR der er om en persons identitet, ikke er hemmeligt længere, har vi heller ikke nogen selvstændighed.
  Teknokrater spiller Tuba på Cuba.

 5. Af Preben Jensen

  -

  Alt tyder på at danskerne har haft deres bedste tid, og at fremtiden kommer til at handle om diktatur, kafkaske processer, islamisering, total skattepyndring, ingen personlig frihed og befolkningen terroriseret til underkastelse…….. eller på det nærmeste lagt i lænker, spændetrøje og benlås ligesom i Sovjet-unionen i sin tid. osv.

  L. K. Andersen har udtalt, at han finder at en del politik er ikke bare udemokratisk, men kriminel. Og ihvertfald kan man konstatere at visse partier er skruppelløse når det drejer sig om at tryne, udnytte og svigte eller bedrage vælgerne/ befolkningen.

  Da borgerne i sin tid blev nummereret som kvæg, hed det sig at det skulle være et strengt privat nummer, som kun skulle anvendes i meget begrænset omfang. Nu flyder det overalt, privat er det ikke mere, og et omfattende misbrug af numrene er også i gang.

  Hvad er efterhånden forskellen på DDR og Danmark? Nu har regeringen jo indført at folk kan komme i fængsel for at være så fattige, at de ikke kan betale hvad kommunen forlanger af penge til et eller andet “grønt” projekt. Det kan være 50.000 eller over 100.000 kr. som afkræves en arbejdsløs eller en kronisk syg.

  Regeringen har jo også etableret en slags mørklægning af hvad der foregår i diverse ministerier, og den sælger ud af borgernes privatliv og sygejournaler mv. til firmaer og skuffeselskaber i fjerne lande. Så det er vel forståeligt at nogle danskere protesterer.

  De røde jublede da Danmark fik sin første kvindelige statsminister. Men det har ikke været nogen succés for hverken demokratiet, velfærden eller retssikkerheden, tværtimod. Den feministiske regering med Vestager, Jelved, Helle, Karen og Mette i spidsen er ved at skubbe Danmark helt ud over kanten.

 6. Af Preben Jensen

  -

  Alt tyder på at danskerne har haft deres bedste tid, og at fremtiden kommer til at handle om diktatur, kafkaske processer, islamisering, total skattepyndring, ingen personlig frihed og befolkningen terroriseret til underkastelse…….. eller på det nærmeste lagt i lænker, spændetrøje og benlås ligesom i Sovjet-unionen i sin tid. osv.

  L. K. Andersen har udtalt, at han finder at en del politik er ikke bare udemokratisk, men kriminel. Og ihvertfald kan man konstatere at visse partier er skruppelløse når det drejer sig om at tryne, udnytte og svigte eller bedrage vælgerne/ befolkningen.

  Da borgerne i sin tid blev nummereret som kvæg, hed det sig at det skulle være et strengt privat nummer, som kun skulle anvendes i meget begrænset omfang. Nu flyder det overalt, privat er det ikke mere, og et omfattende misbrug af numrene er også i gang.

  Hvad er efterhånden forskellen på DDR og Danmark? Nu har regeringen jo indført at folk kan komme i fængsel for at være så fattige, at de ikke kan betale hvad kommunen forlanger af penge til et eller andet “grønt” projekt. Det kan være 50.000 eller over 100.000 kr. som afkræves en arbejdsløs eller en kronisk syg.

  Regeringen har jo også etableret en slags mørklægning af hvad der foregår i diverse ministerier, og den sælger ud af borgernes privatliv og sygejournaler mv. til firmaer og skuffeselskaber i fjerne lande. Så det er vel forståeligt at nogle danskere protesterer.

  De røde jublede da Danmark fik sin første kvindelige statsminister. Men det har ikke været nogen succés for hverken demokratiet, velfærden eller retssikkerheden, tværtimod. Den feministiske regering med Vestager, Jelved, Helle, Karen og Mette i spidsen er ved at skubbe Danmark helt ud over kanten.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx…………………..

 7. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Der er ingen hjemlandstoner hos de kulturradikale, de er europæere, danskere, det blev de aldrig.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Det skrevne ord og at argumentere på lovlig demokratisk vis, betyder desværre ikke ret meget i dagens Danmark. Det eneste, der flytter noget, er desværre provokationer og civil ulydighed ….. og helt i billed eller video format ….. det kan selv de fleste “tomhjerner” forholde sig til.

 9. Af Mads Kofoed

  -

  Fordi, som borger er det umuligt at blive hørt. Og i dette tilfælde ville hans stemme bare være en eller anden på FB, der havde en skør hjemmeside der hed noget med aktivisten. Der er ingen mulighed for at politikere gider høre på folket – det er det udgangspunkt han tager, fordi det er sådan det føles. Og med rette langt hen ad vejen. Det er jo ikke fordi mange af valg løfterne bliver holdt. De bliver faktisk vendt 180 grader, nogle af dem. Og så bliver man desperat, som borger. For hvis det der siges ikke gøres, jamen hvad kan man så stole på.

  Uetisk måde at blive hørt på, ja, men problemet er hørt. Man bliver som borger bange når ens personlige oplysninger bliver videregivet, fordi man jo ved med sikkerhed at der sidder en skurk et sted, der også sælger ud af dem til knapt så velmenende mennesker. Sådan er verden, og sådan har den altid været. Det er den blotte skiden på folks mulige meninger. At man ikke engang gider stille tingene til valg fordi man allerede er valgt ind. Jamen at man er valgt ind betyder jo ikke, med gode beviser fra historien, at man fører den politik man siger man vil. Eller at alt hvad man synes og vil gøre, er noget folket synes om. En borger som Lars Kragh, er der rigtigt mange af i Danmark. Men man tør jo ikke sige noget, af angst for at blive forfulgt af medier og få sit navn ødelagt for stedse. Det er da vildt skræmmende – vi snakker om Danmark

  Jeg tror ikke det er nemt at føre sin politik ud i livet. Og jeg tror derfor også at mange mister noget af den ild de kom ind i politik med. Fordi det i sidste ende står og falder på hvem der har de bedste spindoktorer, kontakter og vil tilgodese den moral som er moderne hos borgerne.

  En lidt rodet kommentar, men meningen håber jeg kan gennemskues

 10. Af Patrick ligegyldigt i ved det.

  -

  Hvis CPR er så skide hemmeligt. Hvorfor fanden bruger skoler det så som login koder?
  Mange gange bliver de råbt op på skoler? Kunne være man skulle blive lærer eller bare holde tæt på VUC? Der er massere at hente der i hvert fald både på lærer elever. Og jeg ved da at med cpr numre så du kun 1. skridt fra at kunne fuck ens liv op?

 11. Af Søren Revser

  -

  Hvordan pokker kan man stjæle en andens identitet, blot fordi man kender et CPR nummer?

  Kom nu lige ned på jorden igen.

 12. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Se og hør dameradio(DR) på Amager og hobbyradio(TV2) på Fyn, der er oplysningsforbund for foreninger og folkeuniversitet for erhvervslivet landetom.

  Talenter underviser man i en forening, hvor yngre tager ved lære af ældre(mesterlære) og studerende underviser folkeuniversitetet i virksomheder, hvor der er samtale før, under og efter en undervisning, fordi elever med samme hobby taler samme sprog, så de er lærenemme(hobbylære).

 13. Af Preben Jensen

  -

  Der er vist efterhånden en tendens til at kritiske og slagkraftige indlæg “forsvinder” på visse blogs. Nogen synes at foretrække tandløse og politisk korrekte indlæg. Og en skriver at psykiateren Henrik Day Poulsen er blevet udelukket som blogbestyrer, fordi han tillod kritiske indlæg. Hvilken troværdighed har disse debatter hvis der ikke er ytringsfrihed og frihed til saglig debat?

 14. Af Preben Jensen

  -

  PS: På flere blogs kan støjsendere og debat-sabotører som Arne Rud og Knage m.fl. få lov til at pakke de saglige indlæg ind i dusinvis af vrøvletekster og tåbeligheder. Blot se 2. halvdel af Lilleørs blog.

 15. Af Hans Hansen

  -

  SØREN REVSER – 19. JUNI 2014 7:38
  Hvordan pokker kan man stjæle en andens identitet, blot fordi man kender et CPR nummer?

  Kom nu lige ned på jorden igen.

  ———–

  Det mener du fordi du ikke forstår Søren. Al forståelse afhænger af viden, og den får man ikke ved at tro.

  Retspræsident erkender: Dit cpr-nummer kan aflures i tinglysning
  Tinglysningsretten kan ikke gøre noget ved misbrug af personfølsomme oplysninger. Med personnummeret i hånden er det muligt at gennemføre identitetstyveri, hvor man kan oprette lån eller på anden vis misbruge andres penge eller oplysninger. Den type kriminalitet rammer over 50.000 danskere om året.

  Forståelsen indehaves af IT kyndige. Hvor mange forstår IT på så tilstrækkeligt niveau, at politikernes beslutninger IHT sikkerhed minder om noget fra Anders And?

  Du burde i det mindste være opmærksom på, at politikerne er ganske uvidende med deres manglende praktiske erhvervserfaring, såvel som en politisk revser burde kunne informationssøge.

 16. Af Peder Pedersen

  -

  Det er en dejlig dag i dag, Facebook er nede.

  Bliv nede byld.

 17. Af Peder Pedersen

  -

  Aktionen er udtryk for, at Politikerne har vist yderst inkomptence og derfor må prøve at føle på deres egen person, hvordan det føles at være eksponeret.

  Noget andet er naturligvis, hvor stor betydning et CPR nummer har.

 18. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Ungdomsoprøret begyndte på Psykologisk Institut, så skolepsykologer destruerer skolepsykologiske journaler, når elever forlader folkeskolen, men skolepsykologer har private notater og arkiver, spørg familielægen.

 19. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Da idéhistorien kom til bjerget, se Bogtårnet, hvor bibliotekstrolde oversætter svenske kriminalromaner, så drev den etiske fordring til havs i en sindig spiral og endte ved Kalø Slotsruin, læs Hjortens Flugt af Christian Winther, en konfirmationsgave i hovedlandet.

 20. Af Preben Jensen

  -

  Den korte avis i dag fortæller om vold og overfald i busser…. om ISIS problemerne i Irak, der også kan få konsekvenser for Danmark….. om stenkast mod politi, brandfolk og ambulance-folk, om ballade ved den nye moske osv.

  (Der er også pjat og ekstra-blads- eller SE & HØR- agtig snask, men det kan man jo sortere fra)

 21. Af Jan Petersen

  -

  Frihedsaktivismen kører da lige efter bogen med indvielsen af en ny terrorplatform (moske) finansieret af Qatar med 150 mill kr, som iøvrigt også er hovedsponsor for øvrige Al Qaeda aktiviteter i Mellemøsten og Afrika. Alle Radigale må da være total happy ……. Gud ved hvorfor de ikke deltog i indvielsen?

 22. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  En skibsklokke, andagt og alsang holder troldtøj fra skib, sogn og skole, men der er ingen hjemlandstoner hos De Radikale, de er europæere, danskere, det blev de aldrig.

  De kultur-radikale tåler ingen modsigelse, så bliver de mopsede, blokerer og hygger hovedet af den lille havfrue; kultur-radikalismen er religionskritik af jødedom og kristendom og kulturkritik af demoktati og borgerrettigheder.

  En mor underviser bedst derhjemme, men jeg får intet med hjem, når formutter står på prædikestolen, se og hør DameRadio(DR).

 23. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  De kultur-radikale er en kulturberigelse?

 24. Af Preben Jensen

  -

  “Ordet er dit”, praler DR. Men er der tale om andet end en demokratisk narresut? En stor del af tiden går med snak om DR selv og tekniske ting og tlfnumre osv. Det er svært for lytterne at komme igennem, der sorteres hårdt, og det meste af tiden er det DRs egne folk og indkaldte favoritter der taler. Så den folkelige deltagelse er reduceret så meget, at den nærmest ingenting betyder.

 25. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Hos enkeltgravsfolket vest for Himmelbjerget er der sammenhæng i tilværelsen, men den blå betænkning var uden værksteder og skoleskibe og det nødvendige seminarium var projektorienteret.

 26. Af Peder Pedersen

  -

  .
  Er det ikke dig der har misforstået noget J. McHangama.

  De eksponerede CPR numre er frembragt ved opslag i en offentlig tilgængelig tjeneste (tinglysning).

  Ergo kan staten ikke dømme nogensomhelst for noget, som de selv har gjort tilgængeligt pga. deres egen misligholdelse (dvs. de skulle have beskyttet disse oplysninger).

  Hvis eksponering af CPR er en forbrydelse, så er er det i sandhed også en forbrydelse at CPR er offentlige tilgængelige.

 27. Af K.Larsen .

  -

  Hos Jyderne ses tegning af en Stor moske, med buede vinduer i Muslimsk stil, som det bedste, der nogensinde i arkitektonisk forstand, er oprettet med udgang i selvstændighed, for landets værd.
  Arkitekten der har Dansk statsborgerskab, mener at det er fuldt ud i stil, med landskabshensyn.
  Slå billederne op fra indvielsen af “Runestenen”.
  CPR numre, er bedst tolket af eksperter.

 28. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Så var der melodien, der forsvandt, spørg Larsen.

Kommentarer er lukket.