Et tandløst tilsyn viser gummer

Af Jacob Mchangama, Justitia 21

Da regeringen som led i vedtagelsen af de nye love om hhv. PET og FE skulle beskrive det nye Tilsyn om Efterretningstjenesterne (der afløser Wamberg-udvalget) var der dyb afstand mellem regeringen på den ene side og eksperter og kommentatorer på den anden. Morten Bødskov kaldte Lovudkastet for ”historisk og skelsættende” og fremhævede særligt det nye Tilsyn. Undertegnede og en række andre fremhævede dog, at Tilsynet alene skal fokusere på indsamling og behandling af (person)oplysninger, men ikke øvrige aktiviteter såsom tvangsindgreb og agentvirksomhed, at Tilsynet ikke kan komme med bindende tilsagn, at tilsynet har et forsvindende lille budget på DKK 5 millioner (mens PET ved samme lejlighed fik tilført DKK 11 millioner ekstra). Da Tilsynets medlemmer blev udpeget blev det også klart, at dets medlemmer ikke har særlig ekspertise eller fagkundskab ift efterretningsvirksomhed.

Samlet set fremstår Tilsynet mest som et produkt af de bekymringer der gjaldt vedrørende personregistreringer på baggrund af politisk aktivitet under Den Kolde Krig og hvor fysiske arkiver og kartoteker var dagens orden. Men i dag er efterretningstjenesternes arbejdsmetoder radikalt ændret som følge af nye teknologiske landvindinger, der giver mulighed for omfattende og intensiv overvågning af borgere i hele verden fra et skrivebord i Maryland eller på Amager. Selv en almindelig borger med adgang til Google, Facebook, Twitter m.v. vil kunne finde oplysninger om de fleste medborgere, som man i analoge tider kun ville kunne skaffe via mere indgående fysisk overvågning.

Som følge af Edward Snowdens NSA afsløringer er spørgsmålet om omfanget af kontrol med efterretningstjenesterne igen blevet aktuelt.  Og her er der grund til at fremhæve den rolle Tilsynet har spillet. Ikke i forhold til den kontrol Tilsynet udfører (så vidt vi ved). Men fordi Tilsynets formand landsdommer Ulla Staal ved flere lejligheder har nægtet at lade sig misbruge til politisk spin og dermed vist, at selvom Tilsynet ikke har mange beføjelser eller ressourcer, hæger Tilsynet om dets måske vigtigste kapital: nemlig dets uafhængighed.

I efteråret 2013 kørte debatten om aflytning og overvågning højt som følge af afsløringer af, at NSA angiveligt havde aflyttet bl.a. den tyske Kansler Angela Merkels mobiltelefon. I den forbindelse fremhævede statsminister Helle Thorning Schmidt at vi ”Vi har i Danmark faktisk en temmelig effektiv og ordentlig kontrol med vores efterretningstjenester”, og henviste udtrykkeligt til både Folketingets kontroludvalg og det nye Tilsyn med Efterretningstjenesterne.

I den forbindelse udtalte Ulla Staal, at

”Vores udgangspunkt bliver at kontrollere, at PET og FEs behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer er i overensstemmelse med lovgivningen. Vi skal ikke kontrollere tvangsindgreb såsom aflytning. Det er ikke vores opgave,«

Da Information i sidste uge afslørede et angiveligt omfattende samarbejde mellem NSA og FE vedrørende tapning af fiberkabler for bl.a. rådata kørte forsvarsminister Nicoali Wammen igen Tilsynet i stilling som garanten for effektiv kontrol og retssikkerhed:

”Vi har for nylig styrket tilsynet, sådan at folk med en landsdommer i spidsen holder øje med efterretningstjenesterne og skal lave en rapport om, hvorvidt de overholder de spilleregler, som Folketinget stiller op, og det er en ordning, som jeg er tryg ved.”

Et udsagn der isoleret set er korrekt, men i konteksten af et samarbejde mellem NSA og FE om aftapning og udveksling af rådata er misvisende, hvilket følgende nøgterne udtalelse fra Ulla Stal da også demonstrerer: ”videregivelse af ikke erkendte data [vil] som udgangspunkt ikke…være et fokusområde for tilsynet«.

Havde Ulla Staal været mere diplomatisk og politisk fintfølende kunne hun have undladt kommentere på ”konkrete sager” eller talt i mere generelle termer om Tilsynets rolle. Men ved klart, kontant og sagligt at redegøre for hvad Tilsynet kan, og i særdeleshed hvad det ikke kan, har Tilsynets formand allerede været med til at give offentligheden en bedre forståelse af hvor begrænset den retlige kontrol med efterretningstjenesterne er i Danmark. Dermed har Tilsynet klædt befolkning og politikere bedre på til den nødvendige demokratiske debat om, hvorvidt det nuværende kontrolniveau er tilfredsstillende eller der er behov for yderligere lovændringer. Snarere end at medvirke til at lukke debatten om kontrol med efterretningstjenesterne som regeringen synes at have håbet på med vedtagelsen af et nyt tilsynsorgan, har Tilsynet været med til at åbne og kvalificere debatten. Det tjener Tilsynet til ære, og hvem ved om det på sigt kan medføre at de nappende gummer får tilføjet bidende tænder.

21 kommentarer RSS

 1. Af Peder Pedersen

  -

  .
  Lige siden romertiden (eller før) har overvågning (spionage) været en del af civilitationen dvs. et samfundsfænomen.

  Men med digitaliseringen er det “normale” gået ud over alle breder og iflg. McHangama er man (læs politikerene) ikke i stand til at styre det (eller rettere, at finde en fungerende løsningsmodel).

  Men det formår de nok heller ikke i stand til i andre lande.

  Det er sådan en lidt mærkelig situation, hvor man lever under forhold hvor det først er farligt når det bliver brugt og det først er løgn når det bliver opdaget !

  Jeg har ikke synderlig meget tillid til de siddende ministre. Den ene utroværdige og inkompetente torsk afløser den anden… (En af de værste var Lene Espersen som reelt bare kom med en sludder for en sladder og iøvrigt bare var interesseret i sin løn og pension).

 2. Af Flemming Ast

  -

  Privatlivets fred er privatlivets fred, som skal beskyttes.

 3. Af Ulf Timmermann

  -

  “Friheden” er blevet en politisk – og juridisk – teknikalitet. Under alle omstændigheder, hvis du har en hang til cubanske cigarer – eller til at videresælge dem i din lille Nebengeschäft – gør du klog i ikke at betale din leverandør nede i Hamborg i US-dollars.

 4. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Privatlivets fred beskytter man bedst, når morgenkaffen mellem kl. 8 og 9, frokost og middagssøvn mellem 12 og 14 og aftensmad mellem 18 og 19 kan nydes på altaner og terrasser fri for lyde af græsslåmaskiner, hækkeklippere og jordfræsere med en maskinkraft som en kamphelikopter. I øvrigt mener jeg, at maskiner bør komme hviledagen i hu, så man holder den hellig.

 5. Af K.Larsen .

  -

  Rødgardister har kun perler i munden, dem spytter de ikke ud !
  Da Pet fik til opgave at undersøge forholdet om den nye stormoske, blev de sat på pension, så borgernes penge, blev anbragt hos deres helte.

 6. Af P Jensen

  -

  Er den tiltagende overvågning af borgerne…………

  startende med snageri, dyneløfteri og statsstøtte til anonyme stikkerier til nu hvor postvæsnet afskaffes lidt efter lidt og cpr-numre flyder rundt (med 50.000 identitets-tyverier og 100.000 andre krænkelser pr. år tilfølge),

  og hvor borgerne tvinges til at bruge de NemID- og E-box systemer der er hullede som sier, og som er plaget af mange nedbrud og andre tekniske problemer……. og hvor danskernes privatliv er afskaffet,

  og hvor staten/ regeringen har væltet milliard-udgifter over på borgerne………..

  Er denne tiltagende overvågning og afskaffelse af privatlivets fred,

  i virkeligheden tilløb til og forberedelser til at lægge befolkningen ind under et diktatur hvor alle borger-rettigheder er afskaffet??!!!

  At danskernes rettigheder er under pres, kan bl.a. ses af en grotesk sag omtalt i dagens presse. En kvinde ramt og invalideret af SYV blodpropper kan ikke arbejde, siger specialister og læger. Det tror vi ikke på, siger Næstved kommune.

  Sagen minder om en anden sag, hvor en mand der havde mistet det ene ben og den ene arm i en tog-ulykke fik afslag på kontanthjælp da en kommune “skønnede” at han bare kunne tage sig et job. Og den minder om mange sager hvor meget syge mennesker har fået afslag på hjælp, ved at kommuner afviste lægeattester. Deres bureaukrater var klogere end lægerne.

  Den minder også om de tusindvis af sager hvor landets patienter enten ingen hjælp får, eller de smides på gaden længe før de er kommet til kræfter, eller de skal selv medbringe dyner, lagner, kaffe, saftevand, småkager, servietter, mælk og madpakker.

  Forklaringen på de tusindvis af groteske sager finder vi måske i de stramninger, byrder og mange nye opgaver, som “folketinget” har læsset over på kommunerne, uden at der fulgte penge med.

  At regeringen ikke har ret mange penge til danskernes velfærd kan have sin årsag i at der nu bruges over 200 milliarder kroner om året på indvandring, “integration”, ulands-programmer og diverse projekter, som f.eks. indkøb af tog der ikke kan køre, selvom de har kostet flere milliarder kr.

  Men man har dog stadig råd til at sende hundredvis og tusindvis af millioner af kroner ned til fjerne og fremmede lande. Det sker hele tiden.

  Vi kan nok lige så godt se det i øjnene, Helle, Jelved og Vestager osv. er hverken interesseret i landets demokratiske værdier eller i danskernes liv og velfærd. Begge dele rager dem en høstblomst.

  Farvel frihed og folkestyre. Goddag diktatur, tvang og plyndring.

 7. Af P Jensen

  -

  PS: I en af dagens aviser er der også en ætsende skarp kritik af det nye lægevagt- og visitations-system der påviser at det fungerer ad helvede til. Fordi det hele er en camoufleret spareøvelse, der går ud på at gøre det besværligt for patienter og pårørende at få hjælp.

  (Helle fremstilles dagligt i nærmest samtlige aviser som en heltinde og filmstjerne på en beundringsværdig karriere-vej til en fin, fin top-post i EU. Hvad med at lade den malplacerede hyldest blive afløst af dybdeborende kritik af hendes og Vestagers svigt og kortsynede/ asociale/ landsskadelige tiltag overfor danskerne?)

 8. Af Søren Revser

  -

  Nævn mig et offentligt tilsyn eller en instans som fungerer tilfredsstillende – Nej vel!

  Ps. Og med finanstilsynet og SØK som de absolutte topscorere i uduelighed – Det er ren Olsen Banden.

 9. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Fjerner man korset i Dannebrog, så hører man et rødt tørklæde smælde.

 10. Af K.Larsen .

  -

  Islam i Danmark:
  Ved i hvad vi ikke er ?
  Når vi siger at vi er 100% islam, er det fordi vi har ret, uanset den ekstremist der vil slå dig ihjel, for at nævne forskelle.
  Når i siger at al mad fra den Kristne verden, er tilladt at spise, støtter vi alle op om retten til at slå ihjel !
  Og Gummerne røg ud for en perlerække ?

 11. Af Erik Bramsen

  -

  Rigtig god klumme. Hatten af for Ulla Staal.

 12. Af Preben Jensen

  -

  PS: Se også under Gotfredsens blog ang. den mere og mere udbredte vanrøgt af borgerne. Eller læs den korte avis.

 13. Af Jan Petersen

  -

  I Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lov nr 602 12/06/2013 står der bl.a følgende:

  “Stk. 3. Forsvarets Efterretningstjeneste er national it-sikkerhedsmyndighed, militær varslingstjeneste for internettrusler m.v. (MILCERT) og statslig varslingstjeneste for internettrusler (GovCERT). Opgaver i medfør heraf er ikke omfattet af kapitel 2-7, men reguleres særskilt”

  Så de medlemmer af Folketinget, der hævder, at de ikke har stemt for NSA tapning af internet oplysninger, har formentlig ret. Bagdøren til NSA (MILCERT og GovCERT) reguleres nemlig særskilt.

  Jeg har forsøgt at google nævnte regelsæt, men selvsagt ikke fundet det :)

 14. Af Preben Jensen

  -

  PS: Velfærden bliver ringere og ringere, og det er det samme med sundhedsvæsnet.

  Og nu synes retsvæsnet også på vej mod en slags kollaps. En mand der med en skarp genstand skærer et dybt hul i tindingen på en mand, så denne er tæt på at dø, slipper med en advarsel. (4 mdr. betinget fængsel) Er det ikke skørt? En mand der forsvarer den overfaldne, får samme “straf”, men burde have været frikendt.

  Så er der en butiksejer der har filmet en tyv der stjæler løs i en butik, det fik han en bøde på 5000 kr. for. En mand fik 10.000 i bøde for at rense sin tagrende. Så er der fattige og syge, som man vil smide i fængsel for ikke at kunne skaffe penge hurtigt nok…… til at betale en kommune 50.000 kr eller 140.000 kr. som kommunen vil bruge på noget klima-pjat. Og der var landmanden som fik en bøde på en million kroner for at have spildt lidt roesaft på en mark. Derudover er der mange fimaer der får kæmpebøder for bagateller.

  Endelig er der forfølgelsen af boligejerne og bilisterne, der overdænges med alle mulige krav og bøder. Det sidste nye er bøder på 2000 kr. til bilister som ikke møder til syn tidligt nok, selvom de har fået besked om at møde til syn. Og bøderne idømmes ved retsmøder som folk ikke indkaldes til. Arbejdsløse og pensionister etc. får ingen rabat.

  Og snart vil regeringen også have folk straffet for ikke at have en computer, eller for ikke at kunne bruge den pga. sygdom, ulykke eller andet.

  Regeringen er ved at afskaffe alt med ret og rimelighed og retssikkerhed. Og privatlivet vil den også afskaffe.

  Så var der den 16-årige der med knivstik myrdede en dansker for at stjæle hans tegnebog og mobil-telefon. Han tog billeder af den myrdede og brugte dem til at prale af sin udåd til venner og bekendte. Fik han psykopatforvaring på livstid? Næh, slet ikke, han blev behandlet med fløjlshandsker og kom hurtigt ud igen.

  Regeringen og det danske retsvæsen er vist snart mere på forbrydernes side end på ofrenes side.

  There is something rotten in the state of Denmark.

  Læs selv om hvad der foregår på Den korte avis/ 180 grader/ Uriasposten og Snaphanen.

 15. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Preben, det gælder om at få noget positivt ud af det man møder.

 16. Af Preben Jensen

  -

  RETTET UDGAVE fordi et IKKE mangler ovenfor i 3. afsnit ang. bøder på 2000 kr. til bilister.

  PS: Velfærden bliver ringere og ringere, og det er det samme med sundhedsvæsnet.

  Og nu synes retsvæsnet også på vej mod en slags kollaps. En voldsmand der med en skarp genstand skærer et dybt hul i tindingen på en sagesløs mand, så denne er tæt på at dø, slipper med en advarsel. (4 mdr. betinget fængsel) Er det ikke skørt? En mand der forsvarer den overfaldne, får samme “straf”, men burde have været frikendt.

  Så er der en butiksejer der har filmet en tyv der stjæler løs i en butik, det fik han en bøde på 5000 kr. for. En mand fik 10.000 i bøde for at rense sin tagrende. Så er der fattige og syge, som man vil smide i fængsel for ikke at kunne skaffe penge hurtigt nok…… til at betale en kommune 50.000 kr eller 140.000 kr. som kommunen vil bruge på noget klima-pjat. Og der var landmanden som fik en bøde på en million kroner for at have spildt lidt roesaft på en mark. Derudover er der mange fimaer der får kæmpebøder for bagateller.

  Endelig er der forfølgelsen af boligejerne og bilisterne, der overdænges med alle mulige krav og bøder. Det sidste nye er bøder på 2000 kr. til bilister som ikke møder til syn tidligt nok, selvom de IKKE har fået besked om at møde til syn. Og bøderne idømmes ved retsmøder som folk ikke indkaldes til. Arbejdsløse og pensionister etc. får ingen rabat.

  Og snart vil regeringen også have folk straffet for ikke at have en computer, eller for ikke at kunne bruge den pga. sygdom, ulykke eller andet.

  Regeringen er ved at afskaffe alt med ret og rimelighed og retssikkerhed. Og privatlivet vil den også afskaffe.

  Så var der den 16-årige der med knivstik myrdede en dansker for at stjæle hans tegnebog og mobil-telefon. Han tog billeder af den myrdede og brugte dem til at prale af sin udåd til venner og bekendte. Fik han psykopatforvaring på livstid? Næh, slet ikke, han blev behandlet med fløjlshandsker og kom hurtigt ud igen.

  Regeringen og det danske retsvæsen er vist snart mere på forbrydernes side end på ofrenes side.

  There is something rotten in the state of Denmark.

  Læs selv om hvad der foregår på Den korte avis/ 180 grader/ Uriasposten og Snaphanen.

 17. Af Preben Jensen

  -

  Kl. 23.10 må gerne slettes……….

 18. Af Preben Jensen

  -

  PS: På den korte avis er der nu fire-fem film der viser rå overfald på sagesløse. Og i mindst syv lande foretager muslimer/ islamister nu angreb på kristne, der får boliger, biler og kirker brændt af, mens de kristne selv hugges ned, skydes eller brændes inde osv.

  Iflg. medierne mv. fungerer både sundhedsstyrelsen, lægemiddelstyrelsen, arbejdsskadestyrelsen, skilsmissebureaukratiet, børneværns-systemet og mange andre styrelser, klageinstanser og ordninger meget dårligt. Det kommer vi tilbage til.

  Se Gotfredsens blog ang. uhyrlige tilstande.

 19. Af Preben Jensen

  -

  PS: Jeg ved snart ikke om Snaphanen og Uriasposten ønsker at blive læst. De redigeres på en noget rodet måde, de er lidt besværlige at blade i, der er tit start-artikler der nærmest beder om at blive sprunget over, og alt for meget er ikke oversat til dansk, og det vil sikkert irritere en del læsere. Men har man tålmodighed nok, kan man dog godt finde interessante oplysninger om situationen i Sverige, England og Danmark osv.

 20. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Hos enkeltgravsfolket i Ribe Stift har Folkekirkens Oplysningsforbund egen skoleradio og eget skoletv i Bramming som oplysningsforbund for hobbyforeninger og folkeuniversitet for erhvervslivet stiftetom.

  I den vestjyske skoleordning har en forældreskole i et sogn sin egen radio- og tvstation med morgensang, kor, orkestre og skolekomedier til gavn for forældre derhjemme og til glæde i de gamles hjem.

 21. Af georg christensen

  -

  Et efterretnings tilsyn, bestående af en flok uvidende politikere og deres, af og til korrupte embedsfolk. Hvad gør FOLKET så?.

  Vi vælger politikeren og den valgte vælger så embedstingesten som er i stand til at følge ministeren. Det vil så ganske enkelt sige: Går ministeren er også topembedstingestens ansættelses kontragt udløbet. Hvis nogen så ikke gider følge med , så find et andet “JOB”. Arbejdsformidlingen står klar.

  Udsagnet er ikke at betragte som en hån mod embedsvældet, men en opmuntring til, at vores politikere igen får lov til selv at bestemme deres topledere i deres styreformer ud fra deres egne politiske idiologiske offentliggjorte indstillinger og ikke længere lader sig narre af en flok bedrevidende “embedstingester”. .

Kommentarer er lukket.