Kan jødiske journalister dække Gaza-konflikten?

Af Jacob Mchangama, Justitia 82

I den seneste måned har konflikten i Gaza fyldt den danske sommerdebat med ophedede diskussioner, og særligt på de sociale medier har tonen været hård i begge lejre.

Men med underskriftsindsamlingen ”Palæstina i de danske medier” har den danske debat nået et nyt lavmål. P.t. har 3.172 mennesker skrevet under på en erklæring henvendt til danske politikere, der  indeholder følgende ordlyd:

 ”Dækningen af begivenhederne har været intensiv i de danske medier. Problematikken er dog den skævhed der er i dækningen, og om de danske medier har valgt side. Det mener vi de har, specielt når flere af korrespondenterne, Steffen Jensen, Allan Sørensen, Hanne Foighel, Martin Krasnik med flere, enten er zionistiske, gift israelsk eller bosat og opvokset i Israel. Den danske journalist stand som dækker Palæstina består udelukkende af hebraisk talende journalister. Dette i sig selv er ikke ensbetydende med at de er pro-israelske, men præger langt henad vejen deres dækning af konflikten. Dels ved at Israel på godt og ondt er “særligt” for de jøder som identificerer sig som zionister, og dels ved at disse korrespondenters netværk hovedsagligt består af israelere, og at deres omgangskreds naturligt præger den dækning. Når disse journalister troner frem på skærmene, er der ingen der diskutere deres “farvet” tilgang til konflikten, da de betragtes som danske, i modsætning til hvis Hussein, Mohamad eller Ali skulle dække konflikten, da disse stadig betragtes som indvandrere. Vi er mange som er frustreret og trætte af denne ensidige dækning til fordel for Israel, hvor palæstinenserne konstant bliver udstillet som de onde, værende på Vestbredden, Gaza eller i selve Israel. Derfor kræver vi med denne underskriftsindsamling, at vores politikere som udbetaler mediestøtte midler til DR og TV2, reagere på denne ulighed i dækningen af konflikten!”

Det mindst angribelige ved denne erklæring er ikke, at den ikke indeholder ét eneste eksempel på den påståede ensidighed, eller at den er faktuel forkert med sine påstande om, at alle journalister, der dækker konflikten for danske medier, er jødiske, zionistiske m.v. Eksempelvis har den dygtige danske journalist Nagieb Khaja (der har afghansk baggrund) rapporteret fra Gaza for både TV 2 og Ekstra Bladet og har valgt eksplicit at vælge side i konflikten med en række stærkt Israel kritiske udmeldinger. Det står i modsætning til Allan Sørensen, der fremhæves som en af de ensidige i erklæringen, og som blev lagt for had i dele af Israel efter at have offentliggjort et billede, der viser israelere klappe, når missiller rammer Gaza.  Nagieb Khaja fremhæves dog ikke som ensidig i erklæringen, ja han nævnes end ikke.

Det, der får hårene til at rejse sig, når man læser erklæringen, er den eksplicitte præmis om, at jøder ikke kan dække konflikten ligeså kvalificeret som andre, ja det at være jødisk gift eller have et netværk blandt israelere diskvalificerer tilsyneladende personen. Helt absurd bliver det, når en erklæring som denne, der bygger på en slet skjult understrøm af anti-semitisme, rejser en uunderbygget anklage om, at hvis en dansker med indvandrerbaggrund fra et muslimsk land dækkede konflikten, ville vedkommende blive dømt på baggrund af sin oprindelse, mens de jødiske journalister fremstår som danske og ikke-farvede.

Fik De den: danske jøder og de der er for tæt på zionistiske kredse formår at skjule deres ensidige pro-israelske dækning, mens andre indvandrergrupper ville være blevet mistænkeliggjort; en eksplicit racistisk anklage sukret ind i en abstrakt påstand om fordomme mod andre. Eller med andre ord, en dansk version af den klassiske antisemitiske anklage om den jødiske mediedominans. Erklæringen kræver, at politikerne ”reagere [sic] på denne ulighed i dækningen af konflikten”. Hvad det krav præcist indebærer er uvist, men umiddelbart ville den mest nærliggende løsning være, at journalister, der er jødiske, jødisk gift eller på anden måde har tætte bånd til jødedom eller Israel, ikke må dække konflikten. Altså rendyrket racisme, hvor din etniske baggrund og ikke dine kompetencer skal være afgørende for, hvilket job du må bestride. Det er chokerende, at over 3000 borgere i dette land kan skrive under på en sådan erklæring.

82 kommentarer RSS

 1. Af Axel a

  -

  Så gik der hul på bylden! Jeg slettede navnene på de journalister, der kræves afskåret fra at belyse striden mellem Israel og Hamas, og så gik kommentaren igennem. Men det er da en underlig censurpræget holdning at administrere en blog med, som vel er til for at muliggøre en åben debat, hvor tingene ikke skal stikkes under bordet. De pågældende journalister har jo været nævnt adskillige andre steder.

 2. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Finn Bjerrehave, du har nok desværre meget ret, journalisterne har fundet ud af, at journalistik kan gøres til underholdning og splatterfilm. Et hurtigt voksende ukritisk publikum vil have event og går ikke så højt op i sandheden, og om fotografier af krigens gru er af ældre eller nyere dato, endsige om de er fra rette sted. Reportager om død og vold gør journalisterne til STjERNEreportere med højere lønninger og prestige.

  Axel Artke, der er noget kludder med teknikken, flere af min indlæg har været forsvundet i over et døgn, selv om de var fredelige og ikke indholdt ord, der kan tænkes at provokere til censur.

 3. Af Niels Hjøllund

  -

  Jeg er selv læge og vi må som læger acceptere at offentligheden mener at vi ikke kan være uhildede hvis vi har tætte forbindelser til medicinalindustrien. Er journalister bedre? I alle undersøgelser over troværdighed rangerer journaliststanden i bunden. Og hvis det er korrekt at rigtig mange journalister på palæstinakonflikten har en jødisk baggrund er spørgmålet da slet ikke irrelevant. Det er der ikke noget galt i at være jøde, men det vil da være sælsomt hvis ens baggrund ikke gjorde at man havde større forståelse for den part man kender bedst. At kalde dette antisemitisme er langt ude. Burde redaktionerne arbejde hen imod flere neutrale journalister?

 4. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  Denne farceagtige erklæring beviser blot endnu engang, at de såkaldte anti-fascister er de værste fascister og racister.

 5. Af johnny Højgaard

  -

  Antisemitisme- og racismekortet bliver trukket alt for tit. Betegnelserne bliver tomme af den megen misbrug. Selvfølgelig kan man forholde sig kritisk til Staten Israel uden at være jødehader, og selvfølgelig kan en jøde berette om, hvad der sker i konflikten. Man behøver ikke være zionist, fordi man er jøde. Det har de sociale medier bevidnet til overflod i den sidste tid. Man må have noget personligt i klemme eller være meget naiv, hvis man holder med nogen i denne konflikt. Derfor er det også ganske usmageligt med den lange opstilling af heppekor for enten Gaza el. Israel. Hvis man skal arbejde professionelt med noget, man har et stærkt personligt engagement i, må man selvfølgelig bekende kulør eller selv indrømme, at man er inhabil; ellers opdages det hurtigt og ens engagement vendes til den modsatte virkning. Det er ikke dårlig journalistik at lade en palæstinensisk ambassadør interviewe af en dansk jøde, men det er mangel på pli i den nuværende konflikt. Når nu det skulle være et udslag af antisemitisme at påstå, at der er mange jøder i nyhedsmedierne, hvorfor bruger man så ikke nogle af de gode kræfter, der ikke umiddelbart ville kunne hævde anklagen om tendentiøs fremstilling.

 6. Af B Nielsen

  -

  Niels Hjøllund mener tilsyneladende, at det er helt fint at forlange, at jøder ikke må dække nyheder om Israel.
  Jeg går ud fra, at han derfor også mener, at sorte ikke kan være upartiske, når de dækker nyheder, hvor afrikanere er involveret.
  Der kunne nok findes andre tilsvarende eksempler.
  Jeg synes, at man begynder at få en grim smag i munden.
  Når man i øvrigt ser, hvilken velvillig presse terrorbevægelsen Hamas får i dansk TV, så virker det direkte latterligt, når påstande om favorisering af jøderne fremsættes.

 7. Af Arne Rud

  -

  Der var ingen værksteder og skoleskibe i den blå betænkning, men Folketinget behøver ikke at nedlægge folkeskolen, det klarer personalet.

  Et stift har et skoleskib, der ligger bedst i Esbjerg og Flensborg i Ribe og Haderslev Stift. Ungdomsskolen i en fjordby er et skoleskib og Nakskov er velbeliggende for bygning af skoleskibe Østersøenom.

 8. Af Torben Mølgaard-Andersen

  -

  “Vi er mange som er frustreret og trætte af denne ensidige dækning til fordel for Israel, hvor palæstinenserne konstant bliver udstillet som de onde, værende på Vestbredden, Gaza eller i selve Israel.”
  Jamen, palæstinenserne er jo de onde. De vil destruere et helt folk. De er åbne og ærlige omkring det. Som zionist, da jeg mener Israel skal eksistere, frustreres jeg over en pressedækning, der kort kan opsummeres som:
  “Hamas oplyser……Israel påstår”

 9. Af Axel Eriksen

  -

  Hvorfor bliver den ofte citerede FN-konvention kun gentaget halvt ? Den hedder nr. 242.

  “Israel skal rømme de besatte områder……………….. MEN på den BETINGELSE, at nabolandene/ muslimske organisationer i området skal anerkende Israels eksistens og sikkerhed for befolkningens ret til at leve inden for sikre grænser”.

  Og hvorfor må de mest kompetente journalister på området – sproget er jo ikke en ringe forudsætning – ikke dække det?

  Axel Arkte har fat i noget! Hvorfor ikke lade “amatører” overtage alle områder??

 10. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Bosætter-politikken, som atter er roden til konflikt i Palæstina er jo drevet af jødiske fundamentalister med offentlig støtte af staten Israel. Som kristne humanister bør vi være kritiske overfor muslimske fundamentalisme, men bestemt også overfor fundamentalistiske, jødiske BZ’ere på Vestbredden. Heller ikke denne krig i Gaza kan alene forstås som et verdsligt fænomen, og det er derfor heller ikke ligegyldigt, hvordan jødiske trosfæller i Danmark forholder sig til samme. Hvis de var integrerede danske burde de værdimæssigt forholde sig kritisk til Israels militære overgreb på den palæstinensiske civilbefolkning, eller i det mindste holde deres kæft. Derfor er det også ganske problematisk, hvis jødiske trosfæller med journalist-job i Danmark ikke anerkender egen inhabilitet til at beskæftige sig med den aktuelle krig. I alt fald må de tåle, at offentligheden vejer deres ageren under interviews i sagen på en knivsæg. Og vi danske må have en ytringsfrihed, som også rækker til at kritisere jødiske trosfæller skarpt i denne sag uden derved at blive rubriceret som generelle anti-semitter.

 11. Af Jan Christensen

  -

  Nu vi er igang med at dømme professionelle journalister ude, hvorfor så stoppe med jøder. Journalister med politisk ståsted fra Socialdemokratiet og venstre ud bør so så også betragtes som inhabile til at rapportere om sociale forhold og de forfærdelige konsekvenser af de såkaldte “forringelser” og af de offentlige wellnessydelser.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  Man kunne også se på dækningen i israelske medier. Det konservative Jerusalem Post er naturligvis temmelig enøjet, men det liberale Ha’aretz indeholder megen kritisk journalistik og er ikke bange for at kalde Netanyahu regeringen for en flok idioter (hvilket de gjorde i forbindelse med skibskrisen for to år siden). I Gazas tilfælde har jeg set noget af den mest kritiske journalistik her. Faktisk er det jødiske–endda israelske–journalister der skriver.

  I øvrigt, istemmende med hvad fornuftige folk allerede har sagt: Hvis vi skulle følge dette princip, fandtes der ikke længere danske nyhedsmedier, for danske journalister kan naturligvis ikke skrive om Danmark.

  Så det korte af det lange er, at kritiske journalister naturligvis er kritiske til alt, hvad de ser og hører. Der findes naturligvis bladnegere (her må man vel gerne stadig bruge dette ord) alle vegne; men der er ingen grund til at tro, at det har noget med etnicitet at gøre. I Wien for et par uger siden fik jeg rig mulighed for at se det engelske al-Jazeera’s udsendelser, og her var nogle af de mest kritiske interviews under Gaza-krigen, som jeg har set og hørt (hvad der foregår på det arabiske al-Jazeera, har jeg ingen mulighed for at følge med i). Arabiske interviewere tillod faktisk israelske repræsentanter at få lov til at sige, hvad de havde på hjertet–uafkortet og ucensureret.

  Man vil også se, hvor problematisk selv CNN finder den næsten ubetingede amerikanske støtte til Israel under dette forløb. Selvfølgelig–som en amerikansk ven har skrevet–så forstår de intet af dette, hvis de bare følger Fox News.

 13. Af Torben Laursen

  -

  Ja, det er uhyggeligt at en person med jødisk baggrund skal påduttes at være partisk i denne konflikt. Kunne jounalister med en kristen baggrund så ikke dække de forskellige balkankrige i det tidligere Jugoslavien i 1990’erne?
  Personligt mener jeg snarere de danske medier har haft en for Israel kritisk holdning og set gennem fingrene med HAMAS, der jo er en fascistisk organisation, som ikke holder sig tilbage fra brutal undertrykkelse af egen befolkning, etnisk udrensning i områder de kontrollerer og benytter civilbefolkningen som et nyttigt skjold.
  Det er godt at læse diverse udenlandske mediers dækning af same begivenhed!

 14. Af Thanh Nguyen

  -

  Trist, trist, trist, krigen er trist. Hvad skal jeg skrive, uden at der vil blive opfattet, at jeg holder med den ene eller den anden. Men der er trist at opleve ondskab i krig, og hvis vi på nogen måde, gerne ville hjælpe, må man hjælpe kvinder og børn, som er ofre i denne krig.

 15. Af Arne Rud

  -

  De gamles Hjem er omgivet af velholdte gangstier og fortorve her til lands.

 16. Af georg christensen

  -

  Et spørgsmål med mange facetter, et spørgsmål næsten håbløst at besvare, alligevel vil mit svar være “JA”. Kun et ja med betingelser; som bør være: Alle får muligheden , på lige vilkår ,og kun med betingelserne af, at modsætningerne, i samme program bliver konfronteret med hinanden, og ikke ensidigt belyst med forskellige propaganda modeller.

  Når dette skrives, er det ikke kun Israel/Palæstinenser konflikten jeg tænker på, men overalt hvor TV med oftest værdiløse ord forsøger at propagandere for “eneretten”. En eneret som de aldrig får, så længe “internettet”, på sociale medier får lov til at eksistere.

  NB: En eneret, som magtbegærdet for længst har tabt, og derfor kun med åbenhed vil kunne overleve.

 17. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Jacob Mchangamas spørgsmål er set i tidens spejl relevant, men også jeg finder det uhyggeligt, fordi det vidner om en civilisations forfladigelse og undergang.

  Glem alt om den højt berømmede danske tillid, den blev ødelagt af socialismens snagende mistænkeliggørelse og af den muslimske indvandrings misbrug af naive socialrådgivere og “gode mennesker”, der ikke tænker ud over deres egen næsetip.

  Lighedsmageriet er sygeligt, og hvis folk har en beskidt fantasi og ikke tror, at en person med et bestemt etnisk islæt kan udføre sit arbejde, så at andre kan være tjent med det, må disse andre jo søge deres oplysninger andet steds. Det er nemt nu til dags, og vi bør alle gøre det til en vis grad for at forvisse os om, at vi er på rette “spor”.

  Det er en helt hysterisk og overforkælet tanke, hvis man kræver, at DR skal have et reporterkorps, der repræsenterer alle trosretninger, ateister, etniske variationer og køn og ikke-køn og miks af alverdens variationer, som jeg ikke har fantasi til at forestille mig eller gider at tage i betragtning, fordi jer er fed up. Det vil i givet fald stensikkert ikke løse nogen problemer, fordi folk vil sidde forvirrede tilbage efter bombardementet med forskellige oplysninger og kræve, at det hele koges ned til noget, “som vi almindelige mennesker forstår”.

 18. Af john p

  -

  Det må jo så betyde, at kvindelige journalister ikke kan udtale sig om ligestilling, at journalister der er forældre ikke kan lave indslag om daginstitutioner, at journalister der er hundeejere ikke kan lave indslag om bidske hunde, at journalister der er bilister ikke kan udtale sig om trafikforhold, o.s.v.
  Spændende udvikling.

 19. Af Andreas Bjørnkilde

  -

  Kan en jødisk journalist dække Gaza konflikten?
  Kan en palæstinensisk? Kan en venstreorienteret eller radikal journalist?
  Hvis nej kan Danmark ikke dække konflikten.

 20. Af Arne Rud

  -

  De gamles Hjem er omgivet af velholdte gangstier og fortove, men Danmark er en sygekasse, se Handicaporganisationernes Hus.

 21. Af Jørn D.

  -

  Selvfølgelig kan jødiske journalister dække Gaza-konflikten
  men
  tilsyneladende udelukkende set fra Israel’s og jødernes side !
  idet
  “Vi er ikke spejdere, men ærlige folk” typen, tydeligvis først og
  fremmest er “skabsIsraelere” og partiske på en meget udansk facon,
  der ikke hører hjemme på danske public service kanaler, der burde
  indeholde neutral journalistik !
  og
  Hvis vi ikke får neutrale analyser af situationen; men alene ensidige
  “Israel venlige” fortolkninger , så vil sandheden blive farvet af
  løgne og fortielser fra “Vi er ikke spejdere, men ærlige folk” typen
  der
  har vist sig som mestre i at tie/skrive “sig og sine ud af historien”
  og
  fortidens fejltagelser vil blive gentaget igen og igen og igen !
  ja
  det er tilsyneladende næsten lige så slemt, som i USA
  hvor
  i anslået 90 til 95 % af medierne er ejere og journalister af
  “vi er ikke spejder, men ærlige folk” typen !
  og
  onde tunger mener at mange har taget “mere engelske navne” for, at
  det ikke skal virke påfaldende, at det altid er journalister og
  specialister med “Israelske” navne, der kritiserer det kristne USA !
  men
  der er heldigvis jøder, som Norman Finkelstein, der ikke er faldet for
  den zionistiske propaganda !
  f.eks.
  DR2’s Adam Holm blev under et Interview af en førende jødisk Israelkritiker
  Norman Finkelstein beskyldt for at “udspy” zionistisk propaganda !
  men
  uanset om de kalder sig det ene eller det andet, så virker ledelse,
  journalister og udsendelser – nu også på DR2 og DR kultur –
  i uhyggelig grad anti kristent og pro Israelsk !
  ligeså
  TV2 ( Tel Aviv 2 ), der dog ikke kan være helt så ekstreme,
  da de lever af frivillige reklameindtægter

  burde DR2 og DR Kultur samt Tel Aviv 2 egentlig ikke
  betales af Israel og ikke af danske skatteydere !

  ironi.mus

 22. Af Jørn D.

  -

  Det hævdes at være antisemitisme, når der stilles spørgsmål til, at
  jødiske journalister er overpræsenteret og inhabile i dækningen
  af Gaza konflikten !
  mærkværdigt
  jøder er jo ikke semitter
  men
  det er vel derimod nærmest antisemitisme, at palæstinenserne ikke kommer til orde !
  og
  hvor er de radikale venstre henne i debatten ?
  idet
  de radikale tidligere førte sig frem med, at der skulle være en mere retfærdig
  etnisk fordeling overalt, hvor den enkelte etniske gruppe’s repræsentation,
  svarede til det procentvise antal !
  ok
  de radikale har jo nok en dårlig sag, idet “vi er ikke spejdere, men ærlige folk” folket
  jo er tydeligt overpræsenteret bl.a. i medie verdenen og blandt journalister !

  ironi.mus

 23. Af gerhardt høffner

  -

  når man skal bedømme krigen i Israel mellem jøder og muslimer, skal man nok gå lidt længere tilbage i historien. den engelske lord balfour gik i 1917 med til at jøderne måtte få et stykke land i Palæstina til de jøder der gerne ville til landet for at få en egen stat. der var flere forskellige krav til de jøder der ville rejse til Palæstina .man. måtte ikke behandle de boende palæstinensere dårligt, men skulle behandle dem som jævnbyrdige borgere. den store indvandring af jøder startede gradvist, og i 1948 blev staten Israel skabt. så blev der ballade og jøderne smed ca. 750000 palæstinensere ud , og satte dem i flygtningelejre. disse flygtninge har vel nu formeret sig til nogle millioner, der rejser rundt i verden uden et fædreland. den svenske diplomat dag Hammarskjöld var ikke helt tilfreds med udviklingen, og derfor blev han likvideret af jøderne.. alle de krav der dengang blev stillet er blevet overtrådt. man har bygget boliger til ca.500 tusind jøder på Vestbredden på jord der er palæstinensisk. man har bygget lange høje mure for at adskille mennesker. man har lavet kontrolposter så de palæstinensiske borgere skal løbe zig – zag for at komme hen til deres jord hvis den da ikke allerede er annekteret .den palæstinensiske befolkning er pariaer i deres eget land. efter en periode på 2000 år mener jøderne at de har krav på landet. og at det skal hedde Israel, og man må sige at de er godt på vej. tænk hvis danskerne efter bare 1000 år ville gøre krav på de områder vi havde besat. og erobret.-

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære GERHARDT HØFFNER,

  at Dag Hammerskjöld blev myrdet af jøderne er et ubegrundet kandestøberi, som skæmmer dit ellers udmærkede indlæg.. Ikke engang svenskerne tror på det, du siger, og de er ellers glade for sådanne teorier. I øvrigt var Dag Hammerskjöld mere end bare en svensk diplomat. Han var generalsekretær for FN, da han døde.

  Jeg tror, at du forveksler ham med FNs fredsmægler i Palæstina, Folke Bernadotte, som blev myrdet af Yigael Shamirs gang i 1948.

 25. Af Jørn D.

  -

  “Nemesis forfølger den hovmodige og den onde med ubrydelig hævn.
  Hybris (synd og hovmod) straffes med nemesis (undergang).
  Der, hvor jordisk lov ikke kan ske fyldest,
  træder en guddommelig mekanisme i funktion”.
  OK
  lige hårdt nok overfor de hårdprøvede Israelere !
  men
  De radikale , som jødisk parti , udstiller gang på gang et umådeligt had
  til alt hvad der er dansk og kristent og forherliger det multietniske !
  og
  det er tilsyneladende vigtigt for dem at forstærke “dem og os” følelserne !

  “Gammel T. parti” de radikale
  syntes målrettet at leve for at ødelægge Danmark !
  men
  Nu har gammel T. parti det radikale venstre “grinende” i årevis
  henvist til internationale konventioner, når de ønskede at “hidse”
  danskerne op med forbedrede forhold for herboende Palæstinensere,
  ja endog give dem statsborgerskab !

  nu er det på tide, at forbedre forholdene for Palæstinenserne i Israel !
  men
  det er jo ikke så godt, da det betyder at Israel, så fremover får sværere
  ved at gå ram forbi, med deres behandling af Palæstinenserne
  og
  det er vel kun rimeligt at Israel betaler for de enorme ødelæggelser, som de
  har påført Gaza – for verdenssamfundet skal vel ikke blive ved med at betale !
  ja
  betaling af krigsskadeerstatning er måske det eneste, der kan stoppe Israel !
  og
  det kan sågar ende med at Israel må underkaste sig de, af det danske
  jødiske gammel T. parti det radikale venstre, højt besungne internationale
  konventioner ang. menneskerettigheder og i sidste ende de af
  FN’s Generalforsamling udstedte erklæringer, hvori den fordømmer hvad
  den kalder “massiv og systematisk overtrædelse af menneskerettighederne”
  i Palæstina !
  uha
  den var værre – nu har jøderne ikke vundet en popularitetskonkurrence i 5000 år !
  for
  derved at sikre sammenholdet, ved altid at have fjender !
  Har i vildand på menuen ?
  nej
  men vi har en tam, som vi kan hidse op !

  Har i terrorister ?

  ironi.mus

 26. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Gerhardt Høffners indlæg er ikke udmærket, som Lemcke skriver. Det er tværtimod meget misvisende, men hvem gider efterhånden korrigere alle de indlæg, der smider benzin på det bål af had til Israel, som selv personer som Lemcke bidrager til.

  Det er ikke et spørgsmål om intelligens, men om nogle følelser, der tager magten over fornuften. Den i slags kan man ikke imødegå i en argumentation som her, da årsagen kan ligge gemt de mærkeligste steder i sindet og ikke vedkommer os andre. Det er blot uendelig trist at overvære sådanne primitive reaktioner fra krybdyrhjernen.

  N.B: at jeg ikke gør mig forestillinger om, at israelerne er engle, jeg efterlyser blot almindelig rimelighed og redelighed. Nogle af os har børn, der gerne skulle kunne overleve resultaterne af disse års politiske dårskaber. Der er grund til at frygte for den skæbne, som politisk korrekt følelsespornografi er i færd med at lægge til rette for dem, og her tænker jeg ikke på, at landet om føje år ikke får råd til offentligt ansatte af Lemckes art, hvilket få vil bemærke.

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Rasmus Vestergaard, som ikke engang kan stave til Lemche:

  Undertiden har jeg spurgt min israelske svigerdatter, om hun tror, at den moderne stat Israel bliver ligeså gammel som kongedømmet Jerusalem (1099-1187)?

  En af de største trusler mod det moderne Israel er dets ukritiske supporters. Selvfølgelig kan Israel knase Hamas; det skulle være temmelig enkelt; men derefter er der mange hundrede millioner arabere at kvase. Kongeriget Jerusalem holdt stand, så længe Cairo og Damaskus ikke fandt sammen. Da det skete, gik det stærkt. Det moderne Israel har nu eksisteret i 66 år. Tror du, at det er her om 22 år, hvis der ikke er nogle, der hjælper dem til at få en overenskomst med araberne?

  Så det kan bestemt diskuteres, hvem der er den største trussel mod Israel: Dig med din ukritiske holdning, eller jeg med min kritiske mening.

  Og så lige dit ordvalg: Jeg har allerede sagt én gang, men gentager det gerne: Tomme tømder buldrer mest.

 28. Af Rasmus Vestergaard

  -

  NIels Peter Lemche

  Det er beklageligt, at jeg stavede dit efternavn med k i stedet for med h, men mon ikke du har oplevet det før, Lemcke er jo langt mere almindeligt .

  ”Undertiden har jeg spurgt min israelske svigerdatter, om hun tror, at den moderne stat Israel bliver ligeså gammel som kongedømmet Jerusalem (1099-1187)?”

  At du nænner det!

  ”Tror du, at det er her om 22 år, hvis der ikke er nogle, der hjælper dem til at få en overenskomst med araberne?”

  Mange har gjort alt for at hjælpe, og intet har hjulpet. Jeg har længe troet, at der er krige, som må kæmpes til ende, og at Vesten er magtesløs ift. Mellemøsten, hvor man kynisk kalkulerer med vores indblanding og på den måde forsøger at smyge sig selv fra ansvaret . Jeg er således ikke begejstret for USA bombning i Irak i dag, men jeg forstår, hvis Obama mener, at alternativet var værre.

  ”En af de største trusler mod det moderne Israel er dets ukritiske supporters.”

  Som jeg understregede, hører jeg ikke til de ukritiske supportere, og der er intet i mine indlæg, der vidner om andet. Men da jeg som mange andre er generet af den ensidige mediedækning og heller ikke kan få mig selv til at foreslå, at israelerne skal lade sig udradere for at behage islamister og Vestens røde front, støtter jeg Martin Krasniks interview, hvor det kom frem, at den norske helt Mads Gilbert arbejder på et hospital, hvor Hamas har et hovedkvarter og således gemmer sig bag andres nød og udsætter dem for unødvendig fare. Gilbert påstår endda, at han kender hospitalet ud og ind.

  Krasniks interview har også skabt dønninger udenlands, og det er ikke svært at forstå. Tanken om en voldsomt politiske agerende lægehelt, der dækker over Hamas og ikke mener, at der er tale om en terrororganisation eller at det er forkert at udsætte patienter for livsfare for at dække over Hamas, er trods alt ubehagelig for de fleste.

  ”Så det kan bestemt diskuteres, hvem der er den største trussel mod Israel: Dig med din ukritiske holdning, eller jeg med min kritiske mening.
  Og så lige dit ordvalg: Jeg har allerede sagt én gang, men gentager det gerne: Tomme tømder buldrer mest.”

  Angående ordvalget, burde du så ikke vide, at det på korrekt dansk skal være ”Dig med din ukritiske holdning, eller mig med min kritiske mening”?

  De tomme tønder kan du beholde for dig selv. Det er dig, der skriver om kongeriget Jerusalems undergang, og det var dig, der roste Høffners misvisende indlæg, skønt du antageligvis ved, at der sammenlignet med i 1947 bor ca. tre gange så mange arabere i Israel i dag. De præcise tal kendes ikke, men det meste af 21 % af Israels befolkning er af samme grund arabere og deraf langt de fleste muslimer. Disse mange mennesker er ikke dumpet ned fra himlen, så hvor tror du, de kommer fra, og hvorfor tror du, at de fleste har israelsk statsborgerskab?

 29. Af GAARD GUST

  -

  Kan muslim, og den samme slags propagandister journalister dække Gaza-konflikten? Aldrig i dette land!!!

 30. Af Arne Rud

  -

  Skolekommissionen i Esbjerg inviterede Maria Montessori på besøg, Gormsgade havde skolehaver for alle elever i 1914 og børnehaveklasser for alle byens børn i 1920, men alle folkeskoler fik lovpligtige børnehaveklasser i 1970 her til lands.

 31. Af Jørn D.

  -

  Can’t Buy Me Love – men penge kan købe et et effektivt militær !
  men
  Politikere og gældsramt adel og sågar muslimske sultaner
  har til alle tider været til fals for ussel mammon !
  ligeledes
  Hillary Clinton, der er afhængig af jødiske kampagnepenge
  til en evt. præsident valgkampagne !

  Hillary Clinton i skarpt forsvar for Israel:
  “Det er det gamle PR-problem, som Israel har.
  Ja, der er en dybtliggende antagonisme eller
  antisemitisme mod Israel, fordi det er en
  magtfuld stat og har et effektivt militær”.
  men
  Jøder er jo ikke semiter, men araberne er – så hvordan antisemitisme ?
  og
  Antagonisme: modsætning.
  Indenfor sovjetmarxismen skelnedes der mellem antagonistiske modsigelser
  (f.eks. modsigelsen mellem arbejde og kapital eller mellem imperialistiske stater)
  og
  ikke-antagonistiske modsigelser
  (f.eks. mellem produktion og forbrug eller mellem by og land).
  hvor
  de ikke-antagonistiske modsigelser kan forsones med hinanden,
  i
  modsætning til de uforsonlige eller antagonistiske, som kun kan
  ophæves, hvis de drives til det yderste gennem en krise.

  har i vildand på menuen
  nej – men vi har en tam vi kan hidse op !
  men så
  har i terrorister
  og
  en modsætning som kun kan “ophæves”, hvis de drives til det yderste gennem en krise.

  ironi.mus

 32. Af Jørn D.

  -

  Flashback
  I morgen Danmark fortalte en Politiken fotograf om sine billeder af Gaza konflikten !
  hvor
  det hidtil har handlet om 2000 døde i et et sønderbombet Gaza forvandlet til en grus grav
  og
  Israelere, der hujede og klappede hver gang en Israelsk bombe smadrede en Gaza bydel !
  og
  israelske soldater der lykønskede hinanden med en liggende high five, når en i gruppen
  havde skudt en ubevæbnet palæstinensisk 18 årrig !

  var formålet for det synagogale politiken og TV2 ( Tel Aviv2 ) her, at fortælle
  at palæstinenserne jo egentlig har det meget godt !
  med
  billeder af bl.a. et værelse med en ged – udenfor alt sønderbombet !
  hvor
  påstanden var at selvom, der var gået ged i den, så gik det egentligt meget godt !
  ja
  det hele virkede som et Israelsk propaganda forsøg !
  og
  ligesom for at understrege journalistens partiskhed

  blev TV2’s journalist et par dage senere pressemedarbejder i Liberal Alliance,
  der med R er 2 alen ud af et dårligt stykke synagogal radikal – i 2 forsøg !
  Flashback:
  det var det samme “billede” som vi så i en film om “jøderne i den polske ghetto”
  idet
  filmen, der var lavet for nazisterne af en jødisk fotograf om den polske ghetto,
  foregav at jøderne egentligt havde det meget godt i ghettoen !
  ja
  de sad og blev beværtet på ghettoens bedste restaurenter !
  Flashback:
  det med Israelske jøder, der fryder sig over at andre bliver bombet,
  forekom også under NINE ELEVEN terror angrebet i New York City !
  Flashback:
  her tænker jeg ikke på det israelske TV hold vi har set, der “tilfældigvis”
  den dag, var igang med at filme arbejdet i New York brandvæsen !
  nej
  snarere det hold israelske fotografer, der blev udvist af USA for på mistænkelig
  vis, at have været på plads og filmet da flyene fløj ind i de 2 tårne
  og
  ydermere begejstret havde givet hinanden high five !
  og
  efterforskningen førte til, at yderligere ca. 200 israelske “studerende”,
  blev udvist af USA !
  men
  “Nemesis forfølger som bekendt den hovmodige og den onde med ubrydelig hævn.
  Hybris (synd og hovmod) straffes med nemesis (undergang).
  ja
  Der, hvor jordisk lov ikke kan ske fyldest,
  træder en guddommelig mekanisme i funktion”.
  men igen
  når man styrer medierne, så kan man åbenbart skjule uhyrligheder – selv for “Guderne” !

  det er egentligt modigt gjort at spørge:
  “Kan jødiske journalister dække Gaza-konflikten”

  ironi.mus

Kommentarer er lukket.