Inkorporering af menneskerettighedskonventioner: Hvad vil regeringen?

Af Jacob Mchangama, Justitia 30

I går aftes (torsdag den 14/8) udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse. Når et ministerium udsender en pressemeddelelse på et sådant tidspunkt ledsaget af et par korte kommentarer fra justitsministeren, må man antage, at det ikke ligefrem er et emne, som ministeren ønsker profileret i medierne og den offentlige debat.

Det kan undre, da der rent faktisk er tale om et vigtigt skridt på vejen mod opfyldelsen af et af punkterne i regeringsgrundlaget. Efter de mange historier om løftebrud skulle man derfor også tro, at denne historie skulle bredt ud. Men man forstår godt, hvorfor der ikke er arrangeret pressemøde og solointerview på TV2 News. Pressemeddelelsen drejer sig om, at udvalget om inkorporering af menneskerettighedskonventioner m.v. nu – efter næsten ét års forsinkelse – har afgivet betænkning. Betænkningen er på 527 sider, så der går et stykke tid, før den er tygget igennem og kan analyseres nærmere. Men ved en gennemlæsning af resumeet får man en klar fornemmelse af, hvad det er, der har fået Justitsministeriets presseafdeling til først at trykke på send-knappen kl. 18.22. Udvalgets medlemmer er nemlig uenige og delt i tre større lejre. Den første lejr anbefaler inkorporering af seks af de syv relevante FN konventioner (kun konventionen om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder anbefales, meget fornuftigt, at forblive uinkorporeret). En anden gruppe på fire medlemmer konkluderer, at det først og fremmest er et politisk snarere end et juridisk spørgsmål, hvorvidt konventionerne skal inkorporeres, da disse indebærer en risiko for forrykkelsen af magtbalance mellem Folketing og domstole, hvorfor tre af disse ikke kommer med egentlige anbefalinger, mens ét enkelt anbefaler ikke at foretage yderligere inkorporeringsskridt.

Og så kommer det rigtigt interessante: De fem medlemmer, der repræsenterer regeringen, kommer slet ikke med nogen anbefalinger, fordi regeringen først vil tage stilling til de spørgsmål, som udvalget har arbejdet med i snart 2 år, når høringsfristen m.v. er forbi. Denne manglende stillingtagen skyldes, så vidt jeg er orienteret, dyb uenighed mellem Socialdemokratiet (der er skeptiske overfor inkorporering) og de Radikale (der er langt mere positive), ligesom der i Justitsministeriet (skepiske) og Udenrigsministeriet (positive) er meget forskellige holdninger. For de, der ønsker, at Danmark skal inkorporere flere menneskerettighedskonventioner, er denne uenighed ikke godt nyt, da det medfører en risiko for forhaling. Kommer der en borgerlig regering baseret på stemmer fra Dansk Folkeparti til magten ved et nyt valg før, der er truffet politisk beslutning, vil spørgsmålet om inkorporering med meget stor sandsynlighed være en dødssejler, (i visse dele af Blå blok vil man hellere opsige end at inkorporere ratificerede konventioner) og sporene fra den ikke særligt harmoniske proces vil givetvis afholde nye centrum-venstre regeringer for at røre ved emnet lige med det samme.

Jeg har i en længere rapport (pointer opridset i video)og denne blog analyseret samme emne og anbefalet, at man alene inkorporerer torturkonventionen (samt ratificerer en tillægsprotokol til den Europæiske Menneskerettighedskonvention) grundet netop risikoen for bl.a. en forrykkelse af magtbalancen mellem folketing og domstole (og internationale organer), rettighedsinflation og duplikering af rettigheder, og i stedet fokuserer på at styrke beskyttelsen af de grundlæggende menneskerettigheder, der allerede er en del af dansk ret i grundlov og EMRK. Med andre ord: et fokus på kvalitet fremfor kvantitet. Jeg ser dog frem til at læse betænkningen nærmere og særligt de argumenter for at inkorporere hele seks konventioner, som de medlemmer af udvalget, der har lagt sig fast på den linje, fremfører.

30 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Må blot håbe at DF/Venstre får så tilpas mange stemmer ved næste valg, at de kan være udslagsgivende for, at Danmark IKKE ædes af flere konventioner, MEN derimod opsiger flere af de eksisterende konventioner, her ikke mindst FN-Flygtningekonventionen !

 2. Af Hans Hansen

  -

  Det er en af mange årsager i rimeligheden af at stoppe Radikale Venstre. DVS at regeringen ikke bør genvælges. Problemet er først og fremmest, at Socialdemokraterne ikke kan opnå deres taburetter uden Radikale Venstre og derfor er i lommen på dem.

  FN konventionerne er et kæmpe problem for demokratiet, netop fordi ratificering fratager landets ret til selvstyre. Radikale Venstre har ikke tænkt sig at forholde sig pragmatiske, og derfor er partiet med deres 7-9 procent af befolkningstilslutningen et enormt demokratisk problem.

  Det kan ikke være rigtigt, at en sådan minoritet sidder på størstedelen af den politiske beslutningsproces. Socialdemokraterne er for magtbegærlige til at tage konsekvensen. Ikke at blå blok er bedre i så henseende, men de er dog mere pragmatiske på flere områder. Ingen af dem har tænkt sig at respektere befolkningsflertal IHT enkeltpolitiske sager, men Radikale Venstre’s politik er direkte landsskadelig.

 3. Af Niels B. Larsen

  -

  Den engelske indenrigsminister har anbefalet premierministeren at opsige den europæiske menneskerettighedskonvention.

  Det bør Danmark også gøre, så vi kan smide samtlige udlændinge på tålt ophold på først afgående fly til hjemlandet.

  Derefter bør konventionen om statsløse opsiges, så statsløse palarabere kan smides ud.

  Vi har fået mere end nok af vrangvillige og kriminelle udlændinge!

 4. Af Arne Rud

  -

  Grundloven beskytter land og folk, men konventioner er grænseløse.

 5. Af Jørgen F.

  -

  Der skal fokuseres på een rettighed alene – og det er danskernes ret til at leve frit i eget land.

 6. Af Arne Rud

  -

  En forfatter skriver slægtshistorier, en formutter fortæller familiehistorier, men præsten i Thorning betaler sin skat med glæde.

  Folkekirkens Oplysningsforbund har lektiecafé i sognehuset i foreningsregi, hvor yngre tager ved lære af ældre, en lektiecafé er en lille tegnestue, for undervisning er tegning, se hulemalerier.

  Stavelister indeholder de 15-1800 mest brugte danske ord; elever tegner navneord, en tegning siger mere end 1000 ord, og bevægeord træner elever med boldspil; kunsten at skrive har en afsender og en modtager, så en stil er et brev til bedsteforældre.

 7. Af Arne Rud

  -

  En forfatter skriver slægtshistorier, en formutter fortæller familiehistorier, men præsten i Thorning betaler sin skat med glæde.

  Folkekirkens Oplysningsforbund har lektiecafé i sognehuset i foreningsregi, hvor yngre tager ved lære af ældre; en lektiecafé er en lille tegnestue, for undervisning er tegning, se hulemalerier.

  Stavelister indeholder de 15-1800 mest brugte danske ord; elever tegner navneord, en tegning siger mere end 1000 ord, og bevægeord træner elever med boldspil; kunsten at skrive har en afsender og en modtager, så en stil er et brev til bedsteforældre.

 8. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  FN består, hovedsageligt, af dysfunktionelle og diktatoriske stater – de demokratiske er i klart mindretal – følgelig, bør de demokratiske stater udmelde sig, snarest muligt, og danne et helt nyt FN, hvor optagelseskravet min. er demokrati.
  Direkte patetisk at overvære, hvordan FN forholder sig til ISIS primitive, barbariske nedslagtning af børn og kvinder i den nye “Islamiske Stat” – hvor er de massive fordømmelser..? Hvor er de massive indsamlinger..? Hvor er alle de nationer, der bør intervenere, øjeblikkelig, for at standse dette præ-middelalderlige vanvid..? Ja…hvor er de alle sammen??
  Kvalmende…ikke sandt??
  PS.: Hvor mange af de arabiske og muslimske nationer er det nu lige, der selv har underskrevet menneskerettighederne..??

 9. Af Jan Petersen

  -

  @ Bjarne Munk Christensen

  Apropos de “brave” ISIS krigere er det TOTAL groteske, at når og hvis de bliver trætte af at skære halsen over på folk, kan de bare “flygte” til Danmark og udtale ordet ASYL. Da de formentlig står til dødsstraf eller “anden umenneskelig behandling” i deres hjemland, kan Danmark ikke sende dem hjem igen, MEN hænger på dem til de dør af naturlige årsager.

  Dét er, hvad dysfunktionelle magthavere kalder “menneskerettigheder” ….. jeg vil nærmere betegne det som en TOTAL GALEANSTALT, og Danmark og andre vestlige demokratier er vel reelt allerede langt inde i afviklingen af vort tidligere retssamfund !

 10. Af Jørgen F.

  -

  Anbefalet til næste S kongres:

  Når jeg ser en radikal MF’er vrøvle
  helt blankt på en vårfrisk dag
  kan høre ham sælsomt fortælle
  om globalisme, kriminelle, hans sag
  Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
  mens det koger af kraft i mit mod,
  thi det flag, der nu trædes på i sølet,
  er jo rødt, og hvidt, som mit brusende blod….

 11. Af Preben Jensen

  -

  DE RADIGALES POLITIK ER EN QUISLINGE POLITIK………

  S er jo fuldstændig i lommen på de radigale, som er et indskrænket, selvisk og nykommunistisk parti. Men S er ligeglad med om R fører sig frem med asocial og landsskadelig politik, for det eneste der betyder noget for Helle og co. er at have statsministerposten. Så pyt med om den er tømt for indhold, fordi Helle er reduceret til en marionetdukke for Vestager, Jelved og Stampe.

  R kan aldrig få nok af MR til de asylanter de importerer. At danskernes MR trædes under fode i millioner af tilfælde, interesserer derimod ikke Vestager det mindste. At Danmarks identitet, økonomi, fred og sikkerhed konstant undergraves af den fladpandede radikale politik……… er de radikale jo også ligeglade med.

  Danmark er ganske rigtigt ved at blive omdannet til en galeanstalt, som BMC skriver ovenfor. Det næste kan blive at vores land omdannes til en fattiggård, et wild-west område og en slagmark.

  Det med galeanstalten kan illustreres med hundredvis af eksempler. Den skumle hoppeborg og regeringen synes ikke at have styr på nogetsomhelst.

  Staten og systemet ligner mere og mere et gigantisk apparat betjent af åndelige dværge.

  I pressen kan man f.eks. læse om hvor totalt latterligt og vanvittig det går til, på alle mulige områder, fra når DSB skal have nye tog til når man skal have nyt pas, til hvis man klager over en kommunal afvisning af hjælp til huslejen osv……..osv. Og Metro-Express skriver at der er dobbelt risiko for at dø hvis man kommer på hospitalet i week-end’er eller ferier.

  Hvis Danmark ikke kommer ind på en anden kurs, er det kun et spørgsmål om tid før demokratiet og rets- og velfærdsstaten bryder sammen under vægten af tåbelig, pervers og landsforræderisk politik.

 12. Af Arne Rud

  -

  Matadorbyen, det er det DR, en hoppeborg.

 13. Af Kjeld Hesselmann

  -

  FN-konventionerne, især dem der drejer sig om menneskerettigheder, er i dag forældede. De blev formuleret i en efterkrigstid, hvor den internationale situation var en anden. – I dag står vi overfor problemer, man ikke kunne forudse dengang. Kan de ikke laves om i FN-regi – og det tyder det ikke på, da FN nu domineres af 3. verdenslande – skal DK ensidigt opsige dem. DF/Venstre skulle som det første opsige konventionerne, dér hvor de kolliderer med de nationale sikkerhedsinteresser.

 14. Af Eva Madsen

  -

  En reference til en artikel om menneskerettigheder af Hr. Morten Messerschmidt se ===

  denkorteavis.dk/2014/er-tiden-inde-til-at-bryde-med-konventionerne-og-blive-herre-i-eget-hus/

 15. Af Preben Jensen

  -

  PS:

  VANVIDDET BLOMSTRER……..

  At det går latterligt og vanvittigt til i dagens Danmark, er der tusinder af eksempler på. Her er et enkelt eksempel:

  Regeringens nye sociale ankesystem skulle halvere ventetiden på afgørelser. Ved hjælp af digitalisering, centralisering, standardisering og specialisering. Plus at der skulle opstå stordriftsfordele.

  Men det nye system har kun FORDOBLET ventetiderne. Som i forvejen var alt for lange.

  Det er ligesom med den nye 1813 “ordning”, som også er en fiasko.

  Udueligheden i visse partier har nået et grotesk omfang.

 16. Af Jan Petersen

  -

  Så iøvrigt lige dette på JP’s site:

  “FN’s Sikkerhedsråd har fredag aften vedtaget en resolution, der har til formål at svække de sunnimuslimske ekstremister fra Islamisk Stat (IS), der i den seneste tid har indtaget store områder og byer i det nordlige Irak og Syrien.

  De 15 medlemmer af Sikkerhedsrådet stemte alle for resolutionen, der blandt andet søger at ramme gruppen økonomisk. Målet er desuden at stoppe strømmen af personer, der slutter sig til de voldelige jihadister.

  FN-resolutionen sætter navn på seks personer, der rammes af et internationalt rejseforbud, ligesom den indefryser aktiver og indfører en våbenembargo mod islamisterne.”

  Så verdenssamfundet har kendskab til 6 massemordere, hvilket alt andet lige må betyde, at de øvrige massemordere frit kan rejse til f,eks Danmark ….. udtale ordet ASYL ….. og leve resten af deres dage i H.C. Andersens eventyrland ……. uden mulighed for udvisning, thi “staklerne” står nok til dødsstraf eller anden “umenneskelig behandling” i deres hjemland.

  Udtryk for normal tankegang …….. eller bare en ren “juridisk” GALEANSTALT ?

 17. Af Henrik Knage

  -

  Altså, der er 179 folkevalgte minoriteter også kaldt politiske galninge, med møl i taburet – polstret, og borebiller i alle fire politiske taburetben, der forsøger med held, at gnaske sig (som termitter ) gennem andre partiers taburetben. Politikere der åbenlyse er medlemmer af Bevidst Arbejdssky Elementer, eller Bevidst Homo – orienterende supstistenløse mentalt forvirrede alm. borgere der ved en fejl har forvildet sig bevidst ind på Borgen, for at imødekomme tvangsindlæggelse på nærmeste psykiatriske hospital.

 18. Af Arne Rud

  -

  Biskop Absalon flyttede Lærernes Hus fra Lund til Roskilde med en domkirke som Sangens Hus og et skibskor i hvert sogn, men Skåne, Halland og Blekinge har de bedste sømandsviser i Skandinavien, hvor et stift har et skoleskib, der ligger bedst i Flensborg og Esbjerg i Haderslev og Ribe Stift, så festivaler her til lands under The Tall Ships Races er festlige, folkelige og fornøjelige med sømandssange og harmonikamusik.

 19. Af Arne Rud

  -

  I Smilets By er en sognebetjent pedel og færdselslærer med en cykeltræningsbane på skolens parkeringsplads, li’ som et plejehjem har hjertestier. Cykelstier er sundere end hospitalssenge og cykeleliten er hjælpetrænere i byens skoler, husk cykelstier i kryds.

 20. Af Michael Pedersen

  -

  Angst, frygt, mindreværd , egoisme, det er tilsyneladende den danske folkesjæl, hvis debattørene på denne side er repræsentative for den danske befolkning, og jeg som troede at vi var gode, kloge og dygtige.

 21. Af Eva Madsen

  -

  Hvad jødeforfølgelserne angår er der kun én ting at sige. Hvis nogen blandt Allah´s lystige lejesvende ” nydanskere ” ( dette ord burde ikke eksistere , for de er jo ikke Danske og bliver det aldrig. ) ikke kan lade andre nyde godt af den fred og frihed, som de selv har opnået her i Danmark , må de udvises !!!! .

  Det er efterhånden blevet så katastrofalt – at det ikke kun er jøder, men også utallige kristne danskere som bliver overfaldet, voldtaget og myrdet af “Fredens” Religion , uden at der bliver gjort noget seriøst ved det !!!.

  Det er politikernes ( Quislingenes ) skyld – – det er dem – der har importeret jødehaderne til Danmark – -muslimerne vælter dagligt i hobetal ind over den Danske grænse — det er jo en besættelses hær , man inviterer ind, !!!!— besættelses hæren anvender ikke en gang en Trojansk hest – men kun dumme politikere, imanere, menneskesmuglere og EU / FN `s tåbelige love om asyl og ophold.

  Det er på tide at politikerne nedlægger integration ministeriet eller omdøber det til udvisnings ministeriet og påbegynder hjemsendelsen af et af Danmarks historiens største fejltagelser , nemlig indvandringen af muslimer i Danmark.

  God fredsmarch –håber politiet får hjælp af hæren – for de har aldrig før magtet / ønsket at holde styr på muhammedanerne – der i symbiose med enhedslistens tæskehold og uromagere – forhindrer fredelige mennesker i at afholde demonstrationer.

 22. Af Arne Rud

  -

  Uden frivillig morgensang ingen folkeskole, men der er ytringsfrihed foran en lære- og prædikestol her til lands.

 23. Af Jan Petersen

  -

  @ Michael Pedersen

  Kritik af andre er altid nemt ….. har du ellers andet “frugtbart” på tapetet ?

 24. Af Krister Meyersahm

  -

  Det er én ting, at tilslutte sig de “grundlæggende” menneskerettigheder. Det kan man gøre med stor legitimitet, idet det er rettigheder og garantier, som langt de fleste kan bakke op om men, det er betænkeligt at gå længere. Man kommer med stor sikkerhed på kollisionskurs med de ubrydelige spilleregler, der er gældende for folkestyret og – bestemt i Grundloven. Folkestyret bliver tømt for indhold, hvis de folkevalgte skal bindes eller lader sig binde af stramme og detaljerede konventioner og traktater. Folketingets vilje, skal og må ikke, begrænses af mellemfolkelige eller overstatslige aftalers, så kaldte, forrang – folketingets integritet er uantastelig jvnf. Grundlovens § 56. Af denne grund kan fremtidige folketing naturligvis ophæve forpligtelser som tidligere ting har bestemt om.

  Når spørgsmålet kommer til, ikke-danske, domstoles ret til, at dømme den danske stat, så er det jo en juridisk uoverkommelighed, som slet ikke burde kunne lade sig gennemføre. For, den dømmende magt i riget, er tildelt domstolene (de danske) og den ret folketinget har til, jvnf. Grundlovens § 20, at afgive suverænitet, gælder naturligvis kun rigets myndigheders suverænitet – ikke domstolenes. Danske domstoles suverænitet, kan kun ændres ved en ændring af Grundloven.

 25. Af Hans Hansen

  -

  Jo enig, men prøv lige at fortælle Radikale Venstre det. Så længe de sidder på taburetterne, så er der absolut intet der tyder på, at de har tænkt sig at begynde selv at tænke. Sådan noget har man jo folk til …

  Jeg tror slet ikke Radikale Venstre kan tænke selv. Hvad skulle pludselig kunne få dem til det? Argumenter? Aldrig i livet. Argumenter overlader man til andre. Demokratisk forståelse? Aldrig i livet. Demokratiet overlader man til andre.

  Radikale Venstre har deres ideer,m og dem holder de på. Ingen skal da kalde dem for forvirrede … Ingen og intet kan slå Radikale Venstre ud af kurs, slet ikke argumenter. Sådan noget er jo blot populisme, ikke sandt?

  Hov hov. Radikale Venstre lytter skam siger de. Til hvem spørger andre? Til eksperterne svarer Radikale Venstre. Hvem er så de lyder spørgsmålet? Alle andre end befolkningen siger Radikale Venstre. Vi lytter gerne til vores imamer, de siger så mange kloge ting, og de er SÅ veltalende, siger Radikale Venstre.

  Mener i de der homofober fra Hizb-ut-tahrir i har indlemmet i Radikale Venstre? Er i nu sikre på at de er eksperter? Jo da, svarer Radikale Venstre, vi har selv spurgt dem, og vi lytter jo. Det er jo det vi siger. Hvorfor siger du de har med Hizb-ut-tahrir at gøre, og hvad er det der er så slemt ved Hizb-ut-tahrir. De siger jo de ikke vil indføre sharia i Danmark.

  Ja, og det tror i på? De siger de vil indføre sharia andre steder, hvorfor så ikke i Danmark?

  Hvorfor skulle vi ikke det når de jo siger de ikke vil det?

  Okay, men i tror ikke på hvad befolkningen siger, at jeres imamer i Radikale Venstre lyver?

  Nej.

 26. Af Preben Jensen

  -

  Desværre opfører politikerne sig ikke længere som de burde. De varetager ikke det danske folks værdier og interesser, de har udhulet og undergravet demokratiet, almenvellet og rigets fred og sikkerhed, og MR manipuleres der fiffigt med, så de snart kun gælder asylanter. Fra dag 1 har de større og bedre rettigheder end danskerne selv.

  Respekten for grundloven, danskheden og gængs moral er ved at blive afløst af partipolitisk ligegladhed og topmålt arrogance.

  Grundloven beskytter ikke nogen, hvis der ikke er vilje til at følge den.

  I Sovjet-unionen var grundloven spækket med MR, men det forhindrede ikke den store røde statsterror, der kostede millioner af borgere livet, og sendte de fleste af unionens familier ud i årelange lidelser.

  Den mere og mere fascistiske politik som R og S praktiserer, kan også føre til elendighed, død og undertrykkelse.

 27. Af Arne Rud

  -

  Et observatorium er en osteklokke med Thyge Brahe som teknisk tegner med lineal og passer, men søspejdere er videnskabsmænd, der tegner blade fra kundskabens træer på venstre side i en dagbog eller et herbarium og skriver 3-7 hovedpunkter med en formskrift om tegningen på højre side, li´ som en lærer bruger en tavle, spørg bladtegnere.

 28. Af Preben Jensen

  -

  HVAD VIL REGERINGEN

  spørges der.

  Det er let at svare på. Efter at den har pisset på fem millioner danskere uafbrudt i tre-fire år…..

  vil den genvælges……!!

 29. Af Arne Rud

  -

  Alexanderband er værdig til H. C. Andersens Litterasurpris.

 30. Af Inkorporering af menneskerettighedskonventioner: Hvad vil regeringen?

  -

  […] Læs Jacob Mchangamas blog herom  […]

Kommentarer er lukket.