Dan Park: Når krænkelse bliver til hets mot folkgrupp

Af Jacob Mchangama, Justitia 22

Flere danske medier har i modsætning til deres svenske pendanter reageret med fordømmelse af dommen, der sendte den svenske provo-kunstner Dan Park seks måneder i fængsel.

Svenske medier lægger vægt på, at Danmark også har en lovgivning mod hate-speech, og at kunstnere også kan blive dømt. Firoozeh Bazrafkan blev eksempelvis fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 266b, selvom hun gjorde gældende, at hendes udtalelser om islam og muslimske mænd var udtryk for kunstnerisk frihed. Men læser man pressemeddelelsen fra Malmö Tingsrätt (selve dommen er ikke frit tilgængelig), er der fra et juridisk synspunkt (og med forbehold for ordlyden af selve dommen) noget, der tyder på, at Tingsrätten ved et lille kunstgreb har indsnævret beskyttelsen af ytringsfriheden mere, end hvad der følger af retspraksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

I pressemeddelelsen fremgår det, at

”Tingsrätten skriver i domen att den som utnyttjar sin yttrandefrihet – i bild, tal eller text – också har en plikt att så långt möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och uttalanden som inte bidrar till någon form av allmän debatt. I domen står att Dan Parks och galleristens syfte med utställningen inte har varit att föra en saklig debatt utan mer att provocera. På det sätt de spridit bilderna har de inte tagit sitt ansvar. Skyddet för den enskilde att slippa kränkningar och nedsättande omdömen går därför i detta fall före yttrandefriheten och rätten till den fria konsten”

Rettens passus om, at den, der udnytter sin ytringsfrihed, har et ansvar for ikke unødigt at krænke andre, er næsten verbatim taget fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgørelse i Otto-Preminger mod Østrig (og går også igen i sager som I.A. v. Turkey og Murphy v. Ireland).

Men disse sager handler om blasfemi og krænkelse af religiøse følelser, ikke om hate speech. Her er et citat fra præmis 49 i Otto-Preminger sagen:

“whoever exercises the rights and freedoms enshrined in the first paragraph of that Article (art. 10-1) undertakes “duties and responsibilities”. Amongst them – in the context of religious opinions and beliefs – may legitimately be included an obligation to avoid as far as possible expressions that are gratuitously offensive to others and thus an infringement of their rights, and which therefore do not contribute to any form of public debate capable of furthering progress in human affairs.”

EMDs præmis om, at man ikke unødigt må krænke andre – der i sig selv er dybt problematisk– gælder altså ikke generelt, men særligt i sager om religiøse følelser. Med andre ord har Malmös Tingsrätt tilsyneladende anvendt en ”krænkelsesstandard”, der finder anvendelse i blasfemisager, i en sag om hate speech, hvilket medfører, at standarden for, hvad der udgør hadsk tale er blevet sænket betragteligt. En sådan argumentation har man mig bekendt ikke set danske domstole anvende. I forhold til § 266 b skal der være tale om trusler eller ”forhånende og nedværdigende” udtalelser rettet mod en bestemt gruppe. De to sidstnævnte begreber er i sig selv ikke nemme at definere, men der skal betragteligt mere til, før en udtalelse kan kategoriseres som ”forhånende og nedværdigende” end blot ”krænkende” uden at krænkelsen er kvalificeret.

Denne form for hvad man på engelsk kalder ”scope creep”, hvor anvendelsesområdet for en bestemmelse løbende udvides, er en indbygget fare i hate speech paragraffer, og vi ser det – i betydeligt mindre omfang – også i Danmark, hvor der som bekendt har været en stigning i antallet af sager siden år 2000, og hvor selv tilhængere af bestemmelsen har udtrykt bekymring over dens usikre grænser.

Hvor hurtigt opfattelserne af, hvor ytringsfrihedens grænser skal ligge, kan ændre sig, kan man forvisse sig om ved at læse følgende udtalelse fra Sveriges repræsentant i FNs Generalforsamling, der under den Kolde Krig protesterede mod ideen om at indføre en hate speech bestemmelse i FNs Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder, fordi ”the effective prophylaxis lay in free discussion, information, and education…fanatical persecution” [skulle imødegås med] “free discussion, information and debate”.

Den norske repræsentant advarede på vegne af Danmark, Norge og Sverige om, at

“advocacy to national hatred that constitutes incitement to hostility’ was so easy to misconstrue that those whom the provision was supposedly designed to protect might very well find themselves its victim”.

Det er sørgeligt, at lande, der under Den Kolde Krig forstod faren ved at kriminalisere meninger, har overtaget logikken fra deres ideologiske modstandere. Det forhold, at Sveriges begrænsninger af ytringsfriheden i modsætning til Sovjetunionens tager udgangspunkt i gode intentioner, er i den forbindelse en ringe trøst.

22 kommentarer RSS

 1. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – Et yderst vigtigt indlæg, der bør danne præcedens for beskrivelsen
  af “demokratiets deroute” i et af verdens, engang, måske fremmeste demokratier.
  – Foregangslandet Sverige eksisterer ikke mere í form af begrebet “folkehjemmet” –
  i stedet har man “skabt” et politisk korrekt utopia, der er dømt til at forsumpe i
  et multi-kulti-vanvid af kriminalitet, fattigdom og armod for det etniske svenske
  folk, der blindt styrer imod dets egen undergang – ganske ufatteligt!

 2. Af Hans Hansen

  -

  De svenske politikere har jo voldsomme indrømmelses problemer. Når man først som dem, er kørt ud af et sidespor, så kan man ikke bare lige stoppe. Det kan man heller ikke selvom den svenske befolkning holdninger divergere særdeles kraftigt med politikerne, især i sydsverige.

  Det ville jo være at indrømme fejl, og sådan noget ligger ikke lige til politikernes højreben. Slet ikke hvis man er venstrebenet.

  Svenskernes politikere, og øvrige beslutningsindehavere, har skaffet deres befolkning en længere række af problemer på halsen, og befolkningen er rimelig bange for dem. De er bange for at miste jobbet, hvis de offentligt siger deres mening. Sådan har det været meget længe i sverige. Derfor foregår diskussionerne mere i privat regi. Her bliver der til gengæld ikke lagt fingerende imellem.

  Det er også en medvirkende forklaring på, at især sydsvenskerne kan lide danskerne. Det er ikke blot på grund af historisk tilhørsforhold. De svenske politikere forstår at vifte med den “røde klud” foran befolkningen.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Nævnte dom er vel bare et klart bevis på, at begreber som “hate speech og racisme” er et par misfostre i lovgivningen. Bedste eksempel herpå er vel sagen om de 1400 piger i England, der systematisk blev voldtaget af en flok “multikulturelle”, men af frygt for at blive kaldt racister lukkede systemet (incl politiet) både øjne og ører.

  I det hele taget ret paradoksalt at “politisk korrekthed” favoriserer de grupper, der sætter sig udenfor retsstaten i parallelsamfund og straffer dem der indordner sig samfundets almene regler og orden. Interessant nok ser det da også ud til, at hele dette ….. formentlig velmenende …… sociale eksperiment splitter folk mere end det samler dem. Men løsningen herpå er lige for ….. flere regler og forbud ….. skruen uden ende, lige indtil det hele braser sammen af sig selv.

 4. Af Preben Jensen

  -

  Ja, civilisationen skal nok brase sammen, men galskaben og elendigheden kan jo fortsætte i 100 år eller 500 år.

  I Sovjet er der stadig mange der stadig lider under det røde gangstervælde der startede i 1917. For millioner af russere er eftervirkningerne slet ikke væk endnu.

  Svenskerne finder sig tålmodigt i at blive tyranniseret af nomenklaturaen, og derfor kommer de til at finde sig i endnu mere. Ubegrænset masseindvandring, tusinder af nedbrændte skoler, tusinder af overfald på kvinder, tusinder af knivstikkerier, røverier og afbrændte biler osv. og nu EKSTRA skatter ( 48 milliarder ) er hvad svenskerne skal stå model til.

  Hvad angår forfølgelsen af Dan Park er den jo et udtryk for at Sverige har et sygt og perverst/ totalitært forhold til ytringsfriheden. Man prøver jo med fængselsstraf og trusler om straf at bestemme over borgernes meninger, samtaler og kritiske holdninger.

  At kriminalisere meninger er udemokratisk og en form for tyranni. Som desværre også sniger sig frem her i Danmark.

 5. Af Preben Jensen

  -

  PS: Den korte avis og 180 grader fortæller meget om de værre og værre tilstande i Sverige, England, Danmark og hele Europa. Eller se Snaphanen den 23. august ang. Islamisk Stat set indefra. (der er et billede af en kanon, klik midt i billedet og vælg et minut senere mellem mange forskellige film om terror og verdens tilstand)

 6. Af John Ståhle

  -

  Endnu en understregning af, at grænsen mellem Europa og Asien går ned gennem Øresund.

 7. Af Preben Jensen

  -

  PS: Ytringsfriheden synger muligvis også på sidste vers på disse blogs. For ca. ti dage siden installerede avisen tilsyneladende et nyt restriktivt blogfilter. Ihvertfald er der stigende problemer med at sætte kommentarer på. Masser af indlæg forsvinder i den blå luft. Svar til andre bloggere forhindres hyppigt……. grundige indlæg spærres tit…… de korte indlæg slipper lettere igennem. Som om man ønsker en overfladisk og politisk korrekt debat.

  Vi er flere som er ophørt med at skrive indlæg, bortset fra korte kommentarer.

 8. Af Preben Jensen

  -

  PS: Jacob M forsvarer jo ytringsfriheden og demokratiet, men hvis han er alene om det, får blogfiltret vel lov til at amputere og ødelægge debatterne.

 9. Af hans andersen

  -

  Sandheden er ilde hørt og hvis folk ikke vil holde kæft så må de straffes.

 10. Af r. vangkilde

  -

  ER HATE SPEECH POLITISK SPROG,
  når fjendesynet er en vigtig del af
  modsætningsforholdet i politik. Vi
  har jo danske politiker, som bruger det med stor succes!

 11. Af benny b

  -

  Det forekommer tydeligere og tydeligere, at rettigheder, det er kun noget indvandrere og religiøse fanatikere har.
  Etnicitet og religiøsitet er blevet uangribelige størrelser, de overtrumfer simpelthen alt andet.

  De borgere som betaler gildet, ja de skal holde deres kæft og vente pænt i køen på motorvejen, hvor skat, politi og læger gennemlyser og screener dem for alle tænkelige ugerninger.
  her, er man skyldig til det modsatte er bevist og dine børn eller arbejde må pænt vente til, at du er blevet podet i munden.

  modsat, så vover politiet ikke at sætte deres ben i asylcentre og ghettoer, hvor der bevisligt gemmer sig mange stjålne mobiltelefoner og computere.

  hvor længe skal vi finde os i det???

 12. Af G*ert Bodilsen

  -

  Lisbeth Knudsen har indført censur
  – på sin blog, og udelukker dermed sig selv for at hun kan tales til fornuft af os suveræne og oplyste invånere i verdens ældste kongedømme – verdens bedst oplyste mennesker. Hun forstår ikke at det er i hendes egen interesse begærligt at suge til sig fra vores overvældende viden; det kan kun gavne alle, hvis hun ender med at blive lige så klog som wos. Så her er hvad jeg postede hos hende her til morgen, men som endnu ikke er dukket op:

  Lisbeth Knudsen er igen helt ude at svømme, og svadaen herover afspejler på pinlig vis hendes isolerede tilværelse i en af kongerigets mest derangerede kulturer, Hellerup-Gentofte. ISIS er vokset FORDI den blev støttet med våben og penge i Syrien af Obama administrationen., og bevægelsen er først og fremmest lokal i sit sigte – altså den ønsker at omdefinere mellemøstens grænser, som de fleste er enige om blev kunstigt tegnet af Sykes og Picot i 1917, og som uretfærdigt lige siden kunstigt har opdelt befolkningerne. Selv om de ønskede at udbrede deres stat “globalt” [sic!] – kunne de så det? Nej.

  Det er Lisbeth Knudsens dybe uforstand — og den måde disse farlige synspunkter kommer frem i hendes hollandsk ejede lokalavis, som er så farlige, fordi de får [andre] uforstandige sjæle til at overreagere i [kvindeligt] hysteri, som nu vedkommende forstyrrede kælling i S-toget forleden.

 13. Af Preben Jensen

  -

  Et indlæg sat på i nat er ikke kommet på……..??

 14. Af Preben Jensen

  -

  Hej Jacob Mchangama…………

  Hidtil har du jo selv redigeret denne blog. Hvis det stadig er tilfældet, bedes du venligst sætte det manglende indlæg om ytringsfrihed på.

 15. Af Preben Jensen

  -

  Ja, Gert Bodilsen har jo ret i at befolkningens/ de fem millioner danskeres samlede viden er langt større end politikernes og journalisternes. Så hvorfor ikke mest muligt trække på denne viden….?!!

 16. Af Claus Andersen

  -

  Kan vi ikke give Dan Park asyl i Danmark? Vi kan bytte ham med en af de utallige importerede voldspsykopater fra Mellemøsten som svenskerne elsker.

 17. Af Blog – Dan Park: Når krænkelse bliver til hets mot folkgrupp

  -

  […] Læs direktør Jacob Mchangamas vurdering på bloggen her […]

 18. Af Preben Jensen

  -

  Se også Benny Bs kommentar ovenfor kl. 7.51 og se evt. også film på Snaphanen ang. Islamisk Stats rædsels-regimente. (den 23. august, foto af kanon)

 19. Af Malmö Tingsrätts lille kunstgreb « Snaphanen

  -

  […] EMDs præmis om, at man ikke unødigt må krænke andre – der i sig selv er dybt problematisk– gælder altså ikke generelt, men særligt i sager om religiøse følelser. Med andre ord har Malmös Tingsrätt tilsyneladende anvendt en ”krænkelsesstandard”, der finder anvendelse i blasfemisager, i en sag om hate speech, hvilket medfører, at standarden for, hvad der udgør hadsk tale er blevet sænket betragteligt. En sådan argumentation har man mig bekendt ikke set danske domstole anvende. I forhold til § 266 b skal der være tale om trusler eller ”forhånende og nedværdigende” udtalelser rettet mod en bestemt gruppe. De to sidstnævnte begreber er i sig selv ikke nemme at definere, men der skal betragteligt mere til, før en udtalelse kan kategoriseres som ”forhånende og nedværdigende” end blot ”krænkende” uden at krænkelsen er kvalificeret.Dan Park: Når krænkelse bliver til hets mot folkgrupp. […]

 20. Af Lars Pedersen

  -

  “those whom the provision was supposedly designed to protect might very well find themselves its victim”.

  Det har man kommet udenom i Sverige ved at specificere at kun visse grupper er beskyttet af lovgivningen, f.eks er indfødte svenskere og kristne vist nok ikke beskyttet.

  Måske kan du skrive et nyt indlæg om det problematiske i dette…

 21. Af 1894: Danskt och svenskt at Vilks.net

  -

  […] på. Där diskuterar juristen Jacob Mchangama med Martin Aagård. Mchangama har tidigare skrivit ett inlägg i Berlingske om tingsrättens dom mot Park. Han hävdar att tingsrättens åberopande av en […]

 22. Af Ytringsfrihed og Dan Park-sagen | Den politiske puls

  -

  […] har aktivt engageret sig i forsvaret af Dan Parks ytringsfrihed, Mchangama vist nok første gang den 24. august, og den 3. oktober går Mchangama i rette med PEN og Anders Jerichow for ikke at bakke op om Dan […]

Kommentarer er lukket.