Hvad skal vi gøre med Syrien-krigere II

Af Jacob Mchangama, Justitia 45

Den 24. september vedtog FNs Sikkerhedsråd enstemmigt Resolution 2178 om bekæmpelse af ”Foreign Terrorist Fighters”. Resolutionen er vedtaget under FN-Pagtens Kapitel VII, hvilket gør den retligt bindende for FNs stater, herunder Danmark.

Resolutionen er en følge af den stigende trussel fra Islamist Stat, der både påvirker lande i Vesten og Mellemøsten. Men spørgsmålet er, hvad resolutionen kommer til at betyde for Danmark?

Da FNs Sikkerhedsråd den 28. september 2001 vedtog Resolution 1373 vedrørende bekæmpelse af terrorisme som følge af terrorangrebene 11. september, gik der under tre måneder , nærmere præcist frem til 13. december 2001, før daværende justitsminister Lene Espersen fremsatte L 35 der indeholdt et forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere m.v., også kendt som ”Terrorpakke I”. Terrorpakke I indeholdt et paradigmeskiftet i bekæmpelsen af terrorisme og indførte bl.a. en selvstændig definition af terrorisme, et omfattende forbud mod direkte og indirekte medvirken, samt et detaljeret regelsæt beregnet på at stoppe finansiering af terrorisme.

Vedtagelsen af Resolution 2178 vil med sikkerhed ikke få samme omfattende betydning for dansk ret, selvom en nærmere juridisk vurdering af forholdet mellem resolutionen og indholdet af dansk ret kræver en større og langt mere detaljeret analyse, end blogformatet tillader. Umiddelbart har Danmark med reglerne i straffelovens §114 og 114a-h nemlig taget højde for de væsentligste dele af resolutionen. Eksempelvis blev to somaliske brødre tidligere i år af Landsretten fundet skyldige i forsøg på at modtage træning af en terrororganisation efter et ophold i en Al-Shabaab træningslejr i Somalia. Det er også muligt at dømme danskere, der eksempelvis har kæmpet for Al-Nusra, Islamisk Stat eller andre terrororganisationer i Syrien, såfremt det kan bevises, at de har deltaget i sådanne aktiviteter (hvilket ofte er meget svært).  Det er dog interessant, at regeringen allerede før vedtagelsen af resolutionen offentliggjorde en handlingsplan om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, der bl.a. indeholder ”forslag til lovændringer, der gør det muligt at inddrage passet fra danske statsborgere, som mistænkes for at ville udrejse for at deltage i en væbnet konflikt. Politiet vil også få mulighed for at udstede et udrejseforbud, som det vil være strafbart at overtræde”. Endvidere vil regeringen anmode Straffelovsrådet om at vurdere, hvorvidt den danske straffelov indeholder et tilstrækkeligt værn mod terrorisme, hvor også Resolution 2178 må antages at blive inddraget.

I tråd med Resolution 2178 lægger regeringen altså vægt på at stoppe personer med ophold her i landet fra at rejse til Syrien m.v. Men læg mærke til, at regeringen tilsyneladende vil inddrage passet fra statsborgere som mistænkes for at ville deltage i en ”væbnet konflikt”. I Resolution 2178 Operational Paragraph 6 (a-c)   gøres straf for udrejse (samt forskellige former for medvirken hertil og organisering heraf) afhængig af

”perpetration, planning, or preperation of, or participation in, terrorist acts, or the providing or receiving of terrorist training”.

Umiddelbart (og med forbehold for ordlyden af et egentligt lovforslag) kunne det således tyde på, at den bebudede danske lovændring går videre end påkrævet af Resolution 2178 på dette område, eftersom de danske regler også ville ramme personer, der deltager i væbnede konflikter for grupper, der ikke begår terrorisme eller måske endda kæmper mod IS og Al-Nusra.

Regeringens forudgående ”overimplementering” af Resolutionen kan skyldes, at det på grund af beviskrav netop har været svært at stoppe personer, der havde til hensigt at rejse til Syrien, samt dømme dem efterfølgende. Ændrede man reglerne således, at man kun kunne inddrage passet og udstede rejseforbud for personer mistænkt for at ville rejse ud for at begå eller facilitere terror, ville man også meget hurtigt kunne komme i bevismæssige vanskeligheder. Disse vanskeligheder er ikke elimineret med de bebudede lovændringer, men det må alt andet lige antages, at det er nemmere at bevise, at en person har påtænkt sig at deltage i en væbnet konflikt end, at vedkommende har til hensigt at begår terror. Omvendt risikerer man så at behandle den sekulære syrer, som tager til Syrien for at bekæmpe Assad og/eller IS med henblik på at skabe en demokratisk syrisk stat, på samme måde som den jihadist, der rejser til Syrien for at deltage i IS’ brutale og hensynsløse mord og forfølgelser af uskyldige. Dilemmaerne står i kø.

45 kommentarer RSS

 1. Af Krister Meyersahm

  -

  Menneskerettighedskonventionen, af folketinget vedtaget som lov, forhindrer, at staten kan udvise danske statsborgere eller forhindre dem i ind- eller udrejse. Man kan heller med hjemmel i konventionen fra 1997 fratage borgere deres statsborgerskab, blot fordi de har været i “krig” – kun hvis man kan bevise, at de har været til skade for Danmark.

  Vi kan i øvrigt ikke være tilfredse med blot at udvise banditterne – vi skal af med dem, for tid og evighed. Det kan vi gøre ved, at etablere en lovgivning, der burer “hellige krigere” inde på livstid, uden ret til strafforkortelse eller benådning og frataget de privilegier mht. udgang og besøg, fanger normalt har – naturligvis efter domstolsprøvelse.

 2. Af K.Larsen larsen

  -

  KRISTER MEYERSAHM – 26. SEPTEMBER 2014 15:41
  Vi skal af med flygtninge
  Et andet spørgsmål er hvorfor flygtninge i det hele taget har fået statsborgerskab ?
  Deres status er ikke ansøgere om borgerskab, kun Asyl som værende truet.

 3. Af Erik Larsen

  -

  Kære Jacob, “resolutioner” m.m. løser da INTET PROBLEM overhovedet. Det har vi jo set om og om igen. Danmark har kun EEN ENESTE CHANCE for at “overleve” – og måske slippe for de skrækkelige ting der loves os. Ting der jo kun skyldes, at “landsforræderne”, de radikale (som altid har været det) og de andre røde partier har i nu 40 år sørget for at Danmark jo slet ikke er Danmark anymore! Chancen for at Danmark slipper for terror og indvandrere, asylansøgere i ufatteligt antal (som allerede) findes kun, hvis vi kommer ud af EU, Schengen m.m. – OG hvis et dansk parti, et DANSK parti som f.eks. DF FIK rent flertal. SÅ ville Danmark blive Danmark igen. Men, men, men, som jeg har sagt om og om igen, så forstår de unge slet ikke hvad der sker – og er sket i mange år – de snorksover – og medierne er rigtig, rigtig gode til at “sløre” alt det der sker. Jacob, du er en fornuftig person, du har ikke danske rødder, men det betyder intet i dit tilfælde, du er både fornuftig og dygtig, men hvor mange hundrede tusinde VI har “inviteret” kan vi give den samme “betegnelse”? Ikke mange.
  For os ældre danskere, er det hele en mega-katastrofe – og vi, vi tænker jo ikke bare på vores sidste “tredejedel ” af vores liv, men på¨ vores børn og børnebørn m.m. Jeg som blev født under krigen og har LÆRT hvad Hitler, Stalin m.fl. gjorde kan jo se at det er præcist det samme der ruller ind over Europa lige nu. Skrækkeligt.

 4. Af Søren Sørensen

  -

  Normalt forestiller Mchangama bekymring om overtrædelse af eksisterende paragraffer hvorfor ikke her?

  Hvad skal indlægget gøre godt for udover at skabe splid og borgerlige vinde via DF proletariatet således de lige som sidste gang kam mere end fordoble indvandrerantallet under deres 10år end Nyrup under sit.

  Hyklerisk!

 5. Af Arvid Holm

  -

  Danmark er så hæmmet af hensyn til individet, at man næppe kan true potentielle islamiske krigere til adfærdsændringer.

  IS er derimod slet ikke hæmmet af sådanne hensyn.
  Organisationen er åbenbart ekstremt intolerant og voldelig.
  En islamisk kriger bliver formodentlig behandlet meget dårligt, hvis han forbryder sig mod de normer, der gælder for organisationen?
  Retssikkerheden er nok begrænset, så en anklaget kan sikkert ikke forvente frifindelse, selvom beviserne ikke lever op til standarden i det danske retssystem?
  Og IS følger jo med på You-tube og de sociale medier, så det må være let at dryppe malurt i krigerens bæger?

  Det er derfor nærliggende at true med IS, hvis man ønsker at kontrollere potentielle krigeres valg af adfærd.

 6. Af Hans Hansen

  -

  Ja det er et mega problem med mulige perspektiver. For nu at sige det ganske kort og på jævnt dansk, så skal Danmark ud af de aktuelle FN konventioner, de politiske tosser mod al fornuft tvang befolkningen ind i.

  Det vil sige samtlige politiske partier, der helt med hovederne under armen, i ren begejstring for at overdrage folkestyret til alle andre end befolkningen, især Radikale Venstre, men også andre, ikke mener at man kan stole på sin egen befolknings dømmekraft.

 7. Af Søren Revser

  -

  Syrien krigere og terrorister i al almindelighed, burde bundles sammen, og så sendes hen hvor peberet gror.

  Syrien krigerne vil nok ikke blive savnet og Folketinget får vi såmænd også nok besat igen.

 8. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvis vi er så bange for krigere hjemkommet fra udlandet, skal vi som stat måske forbyde handlingen, og hvis den forekommer, må samfundets svar være: Hele familien udvises, og måske denne voldsomme beslutning, får den unge eventyrlystne samt familien , på bedre tanker.
  Soldater skal være made in denmark.Finn vig

 9. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Hvor svært kan det være..??

  – de danskere, der meldte sig til Waffen SS på Østfronten under 2. verdenskrig blev, efter hjemkomsten i 1945 straffet som flg..
  – 46 blev prompte henrettet af politiet
  – resten fik fængselsstraffe – de fleste omkring 4 – 5 år – nogen væsentligt længere
  samt
  udelukket fra samfundet i mange flere år – ingen ville røre dem med en “ildtang”.
  – vi taler om

  decideret KRIGSFORBYDELSER samt FORBRYDELSER MOD MENNESKEHEDEN
  – der bør, endvidere, skelnes til

  KRIGSFORBRYDER DOMSTOLENs afsigelser i Nürnberg i 1946, der taler for sig selv.

  – men nutidens lalle svage, stupide retssystem er nok ikke i stand til at afsige noget som helst……………………ikke sandt??
  PS.: efter DK nu aktivt går ind i i krigen med luftvåbenet kan såkaldte “frivillige danske krigere”, der kæmper for IS ( læs = krigsforbrydere ) nu betegnes som deciderede landsforrædere i tillæg til ovennævnte krigsforbrydelser.

 10. Af Søren Revser

  -

  99.99% af alverdens problemer er skabt og nurset af politikere, der kun tager hensyn til sig selv .

  Magt tiltrækker per definition altid de forkerte typer. Sådan må det være, og sådan har det altid været.

  Politikere er derfor selvsagt terrorister, når terrorister er værst.

  At befolkninger og journalister så enten er for dumme, eller betalt for, at ignorere naturens helt basale egenskaber, fortæller vel blot hvor primitivt mennesket egentlig er.
  Dumme som lemminger, men udstyret med en grænseløs selvovervurdering.

 11. Af rene´ vangkilde

  -

  DILEMMAET FORPLIGTER! – når velfærdsstaten også har råd til at gå i krig.

  ELLER er vi kun i krig for, at redde vores eget skin , kan vi også redde flygtninge ved , at modtage vores andel af krigens omkostninger, som ikke kun er militær isenkram,
  ELLER er vores politiker bare kolde bag i, og uden selv at kravle i kampuniformen.

  LICENS TIL AT DRÆBE! – er det forbudt privat personer, at drage i krig ELLER, skal det
  være fra det organiserede demokrati, der blå stempler krigs deltagelsen ved lov,
  når unge drager i krig på begge fronter, – og for tiende gang.
  “AT KÆMPE FOR DEMOKRATI I ARABISKE LANDE ER UTOPI!
  – undskyld! – handlede det om olie.

 12. Af Den blå pimpernel

  -

  Hvorfor frasorteres selv helt korte kommentarer…??

 13. Af Den blå pimpernel

  -

  Nogen på B. ønsker at afskaffe den demokratiske debat, det er soleklart.

 14. Af Den blå pimpernel

  -

  Nærmest alle blogs er fra nu af underkastet cen xx sur. Enten kommer seriøse indlæg slet ikke på, eller de forsinkes i timevis eller dagevis. Debatterne reduceres mere og mere til skin-debatter. Farvel og (ingen) tak.

 15. Af Den blå pimpernel

  -

  Man kan konstatere at flere seriøse bloggere blokeres eller chikaneres, mens visse mindre seriøse bare kan fortsætte. Målet er vel en tandløs og politisk korrekt debat efter svensk forbillede.

 16. Af En dansker

  -

  Tænke sig, selv korte og humoristiske kommentarer skjules. Hvorfor……?

 17. Af En dansker

  -

  Tænke sig, selv korte og humoristiske kommentarer skjules. Hvorfor……?

  hhhhhhhaaaaaaaaaaa%%%%%%

 18. Af Mads Timo

  -

  Så kan vi vel slippe for Preben F1, når nu han gemmer sig under navnet “Den blå Pimpernel”.

 19. Af Den blå pimpernel

  -

  Ja, det politiske geni Mads Timo fra R, EL, DKP eller lignende, vil sikkert få mere plads fremover, så læserne i fremtiden vil kunne få endnu større glæde af hans intelligente kommentarer og dybe indsigt i alting. Så hurra for det nye fil x ter. ,

 20. Af EN DANSKER

  -

  Her slap nogle korte kommentarer igennem, men et lidt længere indlæg er stadig usynligt efter mange timer. Debatten på Berl. er ved at blive til en svensk skin-debat. De borgerlige, dansksindede og seriøse bloggere chikaneres.

 21. Af Kren Bertelsen

  -

  Så længe disse besynderlige personer ikke gør andet end at rejse til Langbortistan for der at blive aflivet, finder jeg ingen grund til bekymring.

  Kren

 22. Af Henrik S

  -

  Nu når vi sender fly mod IS , så er vi i realiteten i krig med IS og dermed også med IS i Danmark.
  Derfor skal vi vel finde danske IS krigere ,fange dem , internere dem eller slå dem ihjel her i Danmark.
  Mærkeligt at PET ikke er gået igang med at fange landets fjender , når de går blandt os.
  Og så må vi ingen gang gå med kniv , for at kunne forsvare os , hvis nogen vil skære hovedet af os !
  Vi er sgu et underligt land!

 23. Af Søren Sørensen

  -

  Bjarne Munk Christensen

  Ja, det var godt nok besynderligt hvorledes de borgerlige fhv. Støtter af Hitler regimet fik travlt hjemme med at henrette 46 og fængsle hvor mange? Disse borgerlige politiker, dommere mv sendte jo deres sønner ud i Københavns gader hvor de marcheret rundt i skrårem indtil slutningen af 1943 hvor det så sort ud for deres parti DNSAP -hvis skare som læses i Børge outze’s studier derom -var ren borgerlig.

  De skulle jo nødig selv ha fulgt med der? Borgerlige politiker mv. Er fuldstændigt latterligt når men hører borgerlige idag angribe deres medborgerlige R for ikke at ha gjort nok modstand. Hvis ledelsen havet været rent K var vi gået ind i krigen som Hitler’s mest loyale undersåtter.

 24. Af Henrik S

  -

  Det mindste PET kunne gøre , var at give danskerne en liste over IS folk i Danmark ,så vi kan se , hvem vi skal passe på og hvem vi som landets soldater , skal slå ihjel.

 25. Af Søren Sørensen

  -

  Henrik s

  Danmark skal naturligvis ikke slå nogen ihjel blot fordi de støtter en totalitær styreform..så skulle 25% af borgerlige DK jo også følge trup? Men de borgerlige sønner i militæret der ikke havet talent for andet en aftrykker trykning fik da endeligt arbejde.

 26. Af Niels B. Larsen

  -

  Vi skal have ændret love og opsagt konventioner, så vi kan

  1. forhindre udrejste i nogen sinde at vende tilbage. Statsborger eller ej.

  2. Internere “would be” krigere på livstid i arbejdslejre, hvor de må udføre arbejde for at tjene til kost og logi.

 27. Af søren sørensen

  -

  men kan jo også sige at islamistisk stat bare vil havet et samfun uden klasser og det er meget sympatetisk istedet fir som set i danmark hvor et prosent ejet alle værdi.
  snart kommer jo mærsk og transpoter krigsmatriel som set før.

  alle vrd jo at mærsk er sponsoriseret af cia for men vil havet verdensherdømme på havet. Derfor bygget han opraen i arbejdernes sved og blod for at -1 procent kun hygge sig med finkultur.

  islamistisk stat er humanisme og ægt socialisme som men havet set.

 28. Af Søren Sørensen

  -

  Indlægget kl. 9.42 er ikke skrevet af undertegnet.

 29. Af Henrik S

  -

  Desværre har Jacob slettet en falsk “Søren sørensen 9.42”
  Der så vi ellers hvad en dansk muslim mener om IS :
  Han skrev at IS er humanitær og den ægte socialisme.
  Hvor mange af den slags har vi i Danmark og som sikkert tilmed har fået dansk statsborgerskab af m.jelved og co.
  Man kan rigtigt være stolt af at være dansker – ikke sandt.
  Jeg vil gætte på , at indenfor 10-20 år vil alverdens konventioner langsomt blive opsagt , efterhånden som solidariteten i vesten mellem landenes befolkninger forsvinder.

 30. Af Henrik S

  -

  Ups:jeg så en ældre udgave , og troede at Jacob havde slettet en kommentar – sorry!

 31. Af Søren Sørensen

  -

  Vi skal naturligvis need b fjerne kommentaren da den er et åbenlyst plagiat af en bedere stavere og tænkere . Men de plejer jo at lade sådanne misbrug stå.

 32. Af Søren Sørensen

  -

  Bedre…

 33. Af Hans Hansen

  -

  Ja. Det er ikke nemt at programmere sig ud af debat forfalskninger og sprogbrug, og det er tilsyneladende heller ikke nemt at stave. Selve forfalskningerne med navne, får åbenbart, men forventeligt, ikke visse til at forstå, at de bør tage en slapper.

  Jeg begriber ikke hvorfor Berlingerne ikke tager konsekvensen, og opretter en tilmeldingsprocedure. Bitnami Drupal (softwaren Berlingerne kører på) tillader man kan det.

  Ellers er det i sig selv rimeligt underholdende.

  IHT emnet, så er løsningen på problemet helt overordnet, muligvis, eller snarere formentlig, ikke konsekvent, at give befolkningen retten til folkestyret. Politikerne er ikke længere, og bliver aldrig igen, i stand til at erstatte befolkningens samlede generelle overlegenhed.

 34. Af Lars Jensen

  -

  @Søren Sørensen (som nok ikke er dit navn) Jeg tror at du skal spørge de 130.000 kurdere der lige er flygtet hvor humane og sociale IS er

 35. Af Kim Olsen

  -

  Jeg tror, at søren sørensen i det indlæg han ikke har skrevet, er kommet til at tale lidt over sig.

  Det sker jo i kampens hede, at man giver udtryk for sine sande holdninger – for senere at fortryde.

 36. Af Henrik S

  -

  Kim Olsen
  Jeg læser aldrig Søren Sørensens indlæg , så jeg ved ikke hvor dårligt han staver.
  Men med indlæg 12.07 kunne det tyde på , at du har ret.
  Så ham kan jeg fortsat roligt springe over :)
  Mon han er prototypen på danske muslimer ?

 37. Af Flemming Ast

  -

  De skal for en krigsdomstol og dømmes med vidners hjælp og helst i USA, hvor der er dødsstraf.

  Samtidig skal de medlemmer på Bogen i Udenrigspolitisk nævn, der var orienteret om de 100 + hensigter, sigtes for overtrædelse af Folkeretten.

 38. Af Frank Lassen

  -

  De skal henrettes i det øjeblik de sætter deres forkrøblede korpus på Dansk jord.
  Vi skal få genindført dødsstraffen med det samme – den burde aldrig have været afskaffet.
  De dyr skal væk fra jordens overflade.

 39. Af Michael Rasmussen

  -

  Som start kunne man stoppe med at kalde dem krigere. For da er en butikstyv jo en forretningsmand.

 40. Af Bergner Frederiksen

  -

  Syrien krigere skal ikke kunnne komme tilbage til landet uanset om det er Danmark eller
  andre Vestlige lande. Deres pas skal fratages dem og de skal vaere – persona non grata –
  saa de ikke kan komme ind i EU og hvis de kommer omgaaende bliver arrasteret og
  smidt i faengsel for en tid inden de bliver uidvist. Saa let er det faktisk, men uheldigvis
  toer de vestlige lande ikke goere hvad der skal goeres for at standse dem. De er
  simpelthen bange for Muslimerne og vesten oedelaegger sig selv indefra og doer af
  Fumanisme. Islam er i krig med Vesten men Vesten vil ikke anerkende det og tror man
  kan tale problemet vaek. 2. verdenskrig carpet bombede man tyske og japanske byer,
  det gjaldt og at slaa fjenden.

 41. Af Dionysos Venus

  -

  Det var dog en stor masse kommentarer af morderiske ekstremister fra den yderste højrefløj i dette indlæg. Vi må håbe PET følger med.

  Skal igen bede Mchangama fjerne det falske indlæg og frigive mine 2 kommentarer.

 42. Af Henrik S

  -

  “Venus”
  Ja det ville være godt hvis PET fulgte med , for at lære hvordan fjender af landet bør behandles , inden de skader landets uskyldige borgere, med halshugninger og lignende.
  Men som venstreorienteret tænker du jo mere på forbryderne end på de lovlydige borgere – det ved vi godt!

 43. Af Kim Olsen

  -

  Hvad skal vi gøre med Syrien-krigere ? Vi skal starte med at kalde dem hvad de er: Tilrejsende muslimske voldsmænd fra Danmark.

 44. Af hans andersen

  -

  Hvad skal man stille op med hovedafskærende muslimske røvere, de har jo kun fulgt deres overtros befaling.
  Et humant samfund vil selvfølgelig opbevare dem på kolbøttefabrikker indtilde er helbredt.

 45. Af Hvad skal vi gøre med Syrien-krigere III | Retsstaten

  -

  […] regeringens bebudede lovforslag vedrørende Syrien-krigere, som jeg tidligere har behandlet her på bloggen, samt i en nylig […]

Kommentarer er lukket.