Efter terroren. Hvad nu?

Af Jacob Mchangama, Justitia 28

Dårligt har krudtrøgen oven på de seneste dages franske tragedie lagt sig, før justitsministeren og flere andre politikere melder ud, at nu skal PET have flere beføjelser. Mette Frederiksen udtalte således, at

– Vi kommer til – det føler jeg mig overbevist om – i de kommende år at træffe nogle valg, hvor vi bliver nødt til at give efterretningstjenesten og politiet redskaber, som de ikke har haft før

Lad mig først slå fast, at justitsministeren naturligvis har et helt afgørende ansvar for at sikre danskernes sikkerhed mod trusler fra terrorisme, og at det i en situation, hvor et så brutalt terrorangreb udspiller sig hos en tæt allieret, er naturligt at overveje, om ens eget beredskab er tilstrækkeligt. De af os, der mener, at frihedsrettigheder er afgørende værdier i et frit samfund, som kun undtagelsesvist bør begrænses, må også erkende, at vi i disse år står i en særlig situation, og at den konkrete terrortrussel mod de åbne samfund demonstrerer, at vores frihed ikke kun sikres af frihedsrettigheder, men at ”We sleep safe in our beds because rough men stand ready in the night to visit violence on those who would do us harm”, som Orwell (muligvis) har udtalt det. I disse tider afhænger bl.a. ytringsfriheden af, at mænd med våben er klar til at beskytte journalister og forfattere, når terrorister sætter sig ud over statens voldsmonopol og gør sig til lovgiver, anklager, dommer og bøddel over deres medmenneskers ytringer.

Men i et frit samfund må tildelingen af nye beføjelser til politi og efterretningstjenester, der griber ind i den frihedssfære, som adskiller det frie samfund fra det lukkede, kun ske modstræbende og kun, når  det er en absolut nødvendighed. Øgede beføjelser må ikke tjene som et alibi for politikere til at udvise handlekraft i en situation, hvor vi alle føler afmagt, eller for at have ryggen fri, hvis (når?) det bliver Danmarks tur til at sørge over døde efter et terrorangreb. Af den grund mener jeg derfor også, at udmeldingen fra Mette Frederiksen på nuværende tidspunkt er uansvarlig.

Der er sandsynligvis ingen, der allerede nu har det fulde overblik over, hvordan det kunne lade sig gøre, at en fransk terrorgruppe uden at blive opdaget kunne planlægge og gennemføre så brutale og hensynsløse aktioner som angrebene på Charlie Hebdo og dens udløbere. Men det, vi ved, er, at de franske efterretningstjenester var fuldt ud vidende om, at brødrene Kouachi var radikaliserede og udgjorde en potentiel trussel. Den ene var endog dømt for at rekruttere til terror.

Wall Street Journal skriver således, at

The U.S. provided France with intelligence showing that the gunmen in the Charlie Hebdo massacre received training in Yemen in 2011, prompting French authorities to begin monitoring the two brothers, according to U.S. officials. But that surveillance of Said and Chérif Kouachi came to an end last spring, U.S. officials said, after several years of monitoring turned up nothing suspicious.….The brothers fell through the surveillance net because of a lack of resources, current and former French officials said….“We have to make choices,” said Christian Prouteau, the founder and former head of the GIGN, an elite counterterrorism force that reports to the French Defense Ministry. “It’s the people coming from Syria that worried us.”

Det er også afgørende at pege på, at Frankrig i 2013 vedtog en meget vidtgående lovændring, der giver efterretningstjenesterne mulighed for at følge mobil- og internettrafik i ”realtime”, uden forudgående retskendelse, og dermed går langt videre end de dansker logningsregler, som har været genstand for megen debat.  Frankrig har også allerede vedtaget en lov, der giver mulighed for at stoppe franske ”fremmedkrigere”, ligesom den danske regering har foreslået. Forud for denne lovændring kunne Le Monde i 2013 afsløre, at myndighederne i vidt omfang allerede – i hemmelighed – anvendte sådanne overvågningsmetoder, der minder om ”Prism”-programmet, som blev afsløret af Edward Snowden.

Der er derfor noget der kunne tyde på, at det ikke var nye eller vidtgående beføjelser de franske myndigheder manglede. Måske manglende man derimod tilstrækkelige ressourcer, ligesom det ikke kan udelukkes, at der er truffet forkerte valg, eller – og det er helt centralt – at der simpelthen ikke var noget, man med rimelighed kunne pege på, kunne have afværget angrebet. Disse mulige scenarier kan vi vanskeligt rette op på med lovgivning i Danmark.

For lad os ikke bilde os ind, at vi kan garantere sikkerhed. Når USA, der om nogen har oprustet mod terror, ikke kunne forhindre terrorangreb som Fort Hood Massakren eller bombeangrebet mod Boston Marathon, er det en god indikation på, at vi aldrig kan udlicitere vores sikkerhed til efterretningstjenester og forvente, at der dermed aldrig vil opstå problemer.

Omvendt kan det vise sig, at de beføjelser, som Frankrig har vedtaget i forhold til udvidet overvågning, har været afgørende i forhold til at lokalisere terroristerne og optrevle deres netværk. I så fald bør det naturligvis også indgå i de fremadrettede overvejelser.

Men alle disse spørgsmål er der ingen som kan svare på endnu, og da slet ikke myndighederne her i landet. Derfor bør politikere og regering være tilbageholdende med at melde ud at man vil give nye beføjelser, som muligvis slet ikke er påkrævet, men som med garanti vil underminere retsstaten. Særligt justitsministeren bør holde hovedet koldt i disse dage, hvor politikere taler om ”nødret”, og debattører kræver et opgør med frihedsrettigheder. På min egen Facebook profil giver en tidligere pressechef for et politisk parti udtryk for at Danmark lovligt og legitimt kan dræbe og internere (altså uden retsproces) mennesker der udøver propaganda for IS, eftersom Danmark er i krig.

Når vi tager hul på debatten om balancen mellem hensynet til sikkerhed og frihed må vi også insistere på at eventuelle skærpelser alene bliver indført hvis det bliver dokumenteret, at det er absolut nødvendigt. Her må efterretningstjenesterne i langt højere grad end hidtil dokumentere, hvordan og hvorfor nye midler er nødvendige, så befolkningen får et indblik, i hvorfor deres rettigheder indskrænkes, og således at de politikere der trykker på den grønne knap, gør det på et informeret grundlag. Endelig må eventuelle nye beføjelser også ledsages af bedre kontrol med efterretningstjenesterne, der på trods af nye love stadig halter efter andre demokratiske lande.

I debatten om terrorlovgivning bliver det ofte fremført at hvis vi går på kompromis med retsstaten går vi terroristernes ærinde. Det mener jeg er forkert. Jihadister er ligeglade med reglerne i straffe- og retsplejeloven. De bliver først tilfredse den dag vi alle lever under Sharia og kættere og vantro er dræbt. Vi skal derfor ikke passe på vores værdier af frygt for at terroristerne skal vinde, men fordi et retssamfund er både ufatteligt dyrebart og skrøbeligt. Det sætter vi ikke pris på i hverdagen, men vi vil mærke tabet den dag det er væk.

28 kommentarer RSS

 1. Af adriano viterbo

  -

  Hvis en flertal af politikere og almindelige mennesker vælger tryghed fremfor frihed hvis de blive nødt til at vælge mellem de to, forsvinder demokratiet, og så skabes grobund for vold, undertrykkelse, revolutioner og borgerkrige, som kan vare lang, lang tid

 2. Af Martin K. Nielsen

  -

  “For lad os ikke bilde os ind, at vi kan garantere sikkerhed. Når USA, der om nogen har oprustet mod terror, ikke kunne forhindre terrorangreb som Fort Hood Massakren eller bombeangrebet mod Boston Marathon, er det en god indikation på, at vi aldrig kan udlicitere vores sikkerhed til efterretningstjenester og forvente, at der dermed aldrig vil opstå problemer.”

  Sandt nok, men de fleste vægter tryghed meget højt og vil støtte Mette Frederiksen. Overvågningskameraer til private går allerede som varmt brød hos Coop og mange andre, selv om de vist ikke er meget værd.

  Eksemplet med Fort Hood indeholder et tabu, som der kun kan hviskes om i USA og Danmark. Spørgsmålet er jo, hvem der kan betros hvad, og hvor langt man skal gå for at sikkerhedscleare? Hvordan forhindrer vi trojanske heste og potentielle terrorister i at blive placeret på væsentlige poster, hvor de kan skade vitale samfundsinteresser?

  Det kan vi næppe, men vi behøver jo heller ikke at fremelske ansvarsløshed, og under clearingen bør de ansvarlige have det tindrende klart for sig, at det nærmest er reglen, at terrorister beskrives som sympatiske og fredelige mennesker, der pludselig ændrer væsen på dramatisk vis.

  For mit eget vedkommende funderer jeg over, hvordan terroristerne kunne vide (som påstået i aviserne), at Charlie Hebdo holdt redaktionsmøde på det givne tidspunkt. Havde de en ven eller “indenfor”?

  Under Anden Verdenskrig blev den engelske befolkning stedse indprentet, at der var “ører” alle vegne, og i det tidligere Østeuropa. vidste man det En sådan tilstand bliver svær at undgå i det lange løb, og i det hele taget ligger det lige for at antage, at den europæiske betagelse af “mangfoldighed” kommer til at koste os uhyggeligt dyrt og forringe vore samfund.

 3. Af Søren Revser

  -

  Mette Frederiksen er en idiot, og hun bør melde sig ind i Dansk Folkeparti. Så kort kan det vist siges.

  99% af Verden terrorisme er statsterrorisme som understøttes aktivt af diverse efterretningstjenester.

 4. Af Edvard Peter Fryland

  -

  Her i landet er der ingen mening i at give politiet yderligere beføjelser, for vi har så lidt politi, at der snart ikke r nogen til at benytte disse.

 5. Af B. Nielsen

  -

  Hvad Mette Frederiksen siger eller ikke siger, er af begrænset værdi.
  Den nuværende regering har i sjælden grad ladet munden løbe med tomme løfter, som de er fragået igen lige så hurtigt, som de har afgivet løfterne.
  Næ, lad os se på, hvilke(t) parti, der vedblivende igennem flere år har advaret imod muslimsk ekstremisme.
  Det giver noget mere troværdighed, end tomme floskler fundet frem til lejligheden.
  Det er ikke et spørgsmål om at købe sig aflad ved at smide en slat penge til PET, det, der er brug for, er en dybtgående ændring af den nuværende asyl-og indvandringspolitik.

 6. Af Jan Petersen

  -

  “Efter terroren. Hvad nu?”

  Som svar på dette spørgsmål, et modspørgsmål. Jamen terror virker, så hvorfor ændre på det?

  Hvad demokrater kan sidde i en rundkreds og diskuttere og debattere i timevis, ugevis, månedvis, årevis …… kan en terrorist klare i løbet af et splitsekund og selv sætte dagsordenen fremover. Det er sgu da personlig engagement, så det vil noget.

  Kan demokrati/retsstat sætte noget op mod det? Ja naturligvis, men det kræver, at staten klart definerer, hvem der er demokratiets fjender. En imam/moske, der prædiker vold mod demokratiet, er vel ret åbenlys at jagte, frem for at mistænkeliggøre og overvåge alle andre lovlydige borgere.

 7. Af P Jensen

  -

  Ja, efter den lille terror kommer nok den store terror, så vi har da noget at se frem til. (ironisk sagt)

  Men vi er allerede derhenne, hvor der ligesom er to slags terror her i landet, nemlig den der, som i Sverige, består i massevis af overfald på kvinder og andre fredelige fodgængere. Endnu har vi ikke svenske tilstande, men de nærmer sig.

  Hertil kommer så diverse bureaukratier og “systemer” som tyranniserer borgerne. F.eks. er der familie-bureaukratierne som tyranniserer og terroriserer tusindvis af børn og fraskilte mænd. Og der er en regering som tyranniserer befolkningen med spareøvelser, forringelser, formynderi, tvangsdigitalisering, skatteplyndring, masseindvandring og angreb på privatlivets fred.

  Hovedårsagen til at terrortruslerne mod Danmark vokser og vokser, er jo den socialakrobatiske og radikale politik siden 1970 og 1983. En politik så illoyal og kortsynet, at den ligner en blanding af frækhed og dumhed.

  Den nuværende flodbølge af indvandrere fra Syrien og Nordirak skyldes den siddende regerings ekstreme slaphed og pladderhumanisme. Plus at asylanterne lokkes hertil med ydelser på over 450.000 kr. pr. familie pr. år.

  Hvis anti-dansk, landsforræderisk og hjernedød politik ender i Danmarks undergang, bør man ikke blive forbavset.

 8. Af E rik Larsen

  -

  Jacob, du siger jo selv det rigtige – de fanatiske religiøse tåber bliver jo ikke tilfredse før de har overtaget vores samfund. Så hvad kan vi gøre. Det vi Har GJORT er jo forkert. Vi har bare taget imod uden at se på HVEM vi har taget imod. Hvor svært kan det dog være at forstå at mennesker fra helt, helt, helt andre religioner, lande ikke , ikke, IKKE ´kan leve sammen med demokratiske danskere. Jeg er meget ked af at sige det men vi er bare så ekstremt blevet ført bag lyset i årtier af danske såkaldte politikere, der kun tænker på sig selv og ikke os borgere. Se Søren Pind, Se endnu værre Uffe e. , OG allerværst Helle T. der laver sit uafladelige Selfie-stunt p.t. i Ishøj eller EU. FØJ, FØJ

 9. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – Til ære for prins Knud – endnu engang:

  – hvis demokratierne havde lallet rundt og henvist til int. konventioner, demokratiske rettigheder m.m havde de tabt både 1ste. og 2. verdenskrig.
  – kun massive jubelidioter og ignoranter er ikke klar over, at den vestlige verden i
  særdeleshed er i krig med den fascistoide ideologi FORKLÆDT som religion, der
  kalder sig islam og i krig gælder ALLE midler og ALLE våben.
  – Eksempelvis havde englænderne underskrevet Genekonventionen INDEN 2. verdenskrig, som klart foreskriver at gengældelses bombardementer på civile byer
  var ULOVLIGT uanset hvad, og hvad gjorde især englænderne..?
  – Vi må nu standse enhver tale om faren for demokrati, faren for “dit og dat” såfremt vi. osv – hvis vi ikke gør det snarest eksisterer demokratiet nemlig ikke længe.
  -Den absolut største fare for de vestlige demokratier er flertallet af dets egne
  politikere samt det såkaldte “politisk korrekte segment”.
  -Imorgen skal vi så bevidne det største hykleri, når det “politisk korrekte segment”,
  repræsenteret ved adskillige vestlige politikere, går “sørgemarch” igennem Paris – den “sørgemarch” som de selv har iscenesat og er 100% ansvarlig for – FØJ!

 10. Af P Jensen

  -

  Ja, hvis England i 1939 havde været et feminiseret samfund med en flok kvinder/feminister i spidsen, havde englænderne fået at vide at de fleste nazister var moderate, at nazismen bare var et modefænomen der hurtigt ville gå i sig selv igen, at jøderne i almindelighed blev behandlet humant og at de iøvrigt selv var ude om det, og at tyskerne var gode nok, bortset fra nogle få ekstremister, og at krigen let kunne undgås hvis bare “tonen” overfor Hitler og de flinke nazister var tilpas venlig og underdanig. Det ville have været det samme overfor Stalin.

  Men nazisterne stræbte efter verdensherredømmet, og de russiske kommunister ville sætte sig på hele Europa og Mellemøsten. Og både nazisterne og de røde var ekstremt brutale og blodtørstige. Millioner af uskyldige og harmløse mennesker blev tortureret og myrdet af disse bevægelser. I alle lande de fik herredømme over startede de rædselsregimer, og terror og massehenrettelser blev dagligdags rutiner.

  Når feministerne/pladderhumanisterne og de (skabs)radikale har så travlt med at bortforklare og bagatellisere alle totalitære trusler, skyldes det nok at de selv er totalitære betonhoveder.

  I Sverige demonstrerer de radiGALE/feministiske fascister nu året rundt, at der ingen grænser er for deres vanvid og ondskab. (Læs Jalving og Uhrskov samt “Der VAR et yndigt land” og “EU = Europas undergang”.)

 11. Af Henrik S

  -

  Nu er der nogle enkelte , foranlediget af Hirsi Ali , der pipper lidt om , at det nok ikke alene er islamister , men nok også islam der er noget galt med !
  Tænk engang , at der er nogen der tør pippe lidt om det der er logisk for enhver idiot der kan tænke en smule klart.
  Var der nogen islamister , hvis der ikke var et islam ? – nej vel !
  Problemet er islam , der ikke burde anerkendes som religion i vesten og forbydes pga opfordring og årsag til vold , mord og undertrykkelse.
  Hvis islam repræsentere noget overnaturligt , kan det kun være djævelen.
  Hvem andre kan udmøntes i en sådan grusomhed?
  Så Jacob eneste løsning på dit spørgsmål er at forbyde islam og de der ikke kan acceptere dette , må rejse til et muslimsk land.

 12. Af P Jensen

  -

  Tekst skjules af fi….

 13. Af P Jensen

  -

  Tekst sendt ind ca. 1.21 er usynlig

 14. Af Hvorfor slettes saglige indlæg igen og igen?

  -

  Har B. overhovedet ingen respekt for demokratiet/ytringsfriheden? Er avisen opkøbt af svenskere?

 15. Af Hvorfor pisser B. på læserne af debatterne?

  -

  Hvad er det for en vul gær og små lig radigal id..t der har spærret/slettet to indlæg hos Lilleør om de radigales politiske krig mod danskerne? Berl. taler, ovenpå terroren i Paris, smukt om hvor vigtigt det er med ytringsfrihed, samtidig med at B. ce n su re rer og frasorterer stribevis af seriøse indlæg fra mange forskellige debattører. Både læsere og skrivere er til grin efter at det manipu lerende fil ter er sat på. Og nu har man strammet yderlige op med slet ninger. B.s debatter skævvrides konstant. Vi stopper vores abonnementer. Farvel B. og LK.

 16. Af Jesper Lund

  -

  B.dk’s version af ytringsfrihed er at slette kommentarer, de ikke er enige med.

 17. Af Niels B. Larsen

  -

  Jeg er også underlagt censuren hos Lilleør…

  Som en anden har været inde på, kan kun en tåbe tro på, at islamisk kultur og islam på nogen måde kan leve side om side med andre kulturer/trosretninger uden at det resulterer i brand og vold.

  Der er derfor kun én holdbar løsning: adskillelse. Ikke i paralelsamfund indenfor et lands grænser, men i hver sin verdensdel.

  Der har været så meget vold, så mange mord, så mange terrorhandlinger fra muslimsk side, at det ganske enkelt er en frækhed, når politikere stiller sig op og taler om fredelig sameksistens.

  De seneste 40 års udvikling i Europa taler sit entydige sprog: fredelig sameksistens er en umulighed.

  Også selvom måske 99% af muslimerne er kulturmuslimer!

  Der skal bare én rabiat muslim til for at sætte brand i gaden – og rabiate muslimer er der aldrig mangel på.

  Vi ved ikke hvor eller hvornår den næste muslim begår en terrorhandling i Europa. Men vi ved 100% sikkert, at det sker.

  Kan politikerne vedblivende forsvare den tilstand – eller vil de nu, med 30 års forsinkelse, gøre noget effektivt ved truslen?

  Jeg tillader mig at have min tvivl…

 18. Af Niels B. Larsen

  -

  Jeg vil gerne gøre opmærksom på et indlæg, som Henrik Dahl har på sin Facebook-side “Henrik Dahl i Folketinget”, som begynder med: “Jeg synes ikke, debatten i gårsdagens “Deadline” var vellykket. Adam Holms præmis for det store interview om islam var nemlig forkert.”

  Det er noget af det mest velskrevne, jeg har læst om islam og Europa.

 19. Af a .

  -

  Når Islam svarer med død og terror, om spørgsmål til deres religion, har de selv lagt stilen til debatten.
  Ikke mere indflydelse, ikke mere samhandel, ikke mere indvandring.

 20. Af P Jensen

  -

  Det ser ud som om de fleste blogindehavere er frataget retten til at redigere, for de senere uger er det blevet stadig sværere at sætte noget på. Selv harmløse indlæg spærres, hvis B. er uenig eller finder dem for oplysende. F.eks. forhindres en præcis gennemgang af hvad der foregår af uhensigtsmæssige ting overfor borgerne, selvom debat herom i længden kunne blive til fordel for alle. Bør LK og andre journalister ikke holde et møde om hvorvidt cen su ren skal fortsætte?

 21. Af Gert Jessen

  -

  At give efterretningstjenesten og politiet flere beføjelser, løser ingen ting.
  En effektiv bekæmpelse af Islamisk terrorisme kræver forståelse af årsagerne til denne.
  Vi danskere / europæer bliver nødt til at forstå de reelle årsager til at et stort antal utilpassede arabere er kommet hertil.
  Forældede konventioner som gør indvandring / menneskesmugling mulig.
  Politikere og ledere som for enhver pris vil fremstå ”politisk korrekte”. Lovgivningen på asylområdet giver retsgarantier som gælder for alle indbygger i den tredje verden. Dette er galmandsværk.
  Endeløse analyser er foretaget for at forstå hvorfor herboende muslimer udvikler parallelle samfund og radikalisering. Uden at vi er blevet klogere af det.
  Der mangles erkendelse af at islam er en tilbagestående tro som er skabt af et samfundssystem, der undertrykker og styrer mennesker. Se på Saudi Arabien – styreformen er jo som tilbage i middelalderen her i Europa, hvor herremænd, adelen og biskopper også brugte religionen til undertrykke folket. Islam er en totalitær og autoritær tro. – Flere moderate islamister har udtrykt, at islam skal konverteres til en anden tro – en reformering af religionen er ikke tilstrækkelig.

 22. Af Rikke Nielsen

  -

  Husk i den forbindelse på, inden islamkonspirationsvanviddet taqger overhånd, at den terror, vi oplever, og især har oplevet ganske tæt på, ikke typisk er udført af muslimer.

  Jeg fremhæver ydmygst terrorangrebet på Utoya udført af “pærenorske” Anders Breivik i 2011, der medførte drabet på 69 personer – 69 norske unge mennesker!

 23. Af Rikke Nielsen

  -

  Meget relevant kommentar fremhævet af anden debattør på anden tråd:

  “Beware that, when fighting monsters, you yourself do not become a monster… for when you gaze long into the abyss. The abyss gazes also into you.”

  ? Friedrich Nietzsche

 24. Af P Jensen

  -

  Til rødstrømpen Rikke der igen og igen udstiller sin uvidenhed: må man spørge om hvor gammel du er eller hvilken skoleklasse du går i…? Hvorfor har du så travlt med at bagatellisere det der skete i Frankrig? Er du radigal?

  Bortset fra det er Lilleørs blog nu den mest spærrede blog. Tidligere var der ikke hverken ce n s ur eller sletninger. Nu sortlistes seriøse bloggere. Og nu slettes nærmest alt over fem linjer, hvis B. er uenig, eller hvis man forsøger at gå i dybden med hvordan tingene fungerer i samfundet. Ce n s ur er jo ellers i strid med grundlovens ånd og bogstav.

 25. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Rikke Nielsen – 11. januar 2015 23:46

  Breivik var et enkeltstående tilfælde.

  Det kan man sådan set også sige om den muslimske terror; der er da sjældent mere end ét tilfælde i samme land pr. dag….

 26. Af Helena Hansen

  -

  Man får kvalme når man ser Europas politikere på rad og række lede demonstrationen i Paris: det er jo deres skyld at muslimerne har fået mulighed for at meje folk ned i Paris, Madrid og London. Det er i deres lande terroristerne, som dræbte 4000 mennesker (ja, tænk lige på det antal) i New York, blev uddannet til ingeniører.
  I den forgangne uge dræbte Boko Haram 2000 mennesker i Nigeria. Men I bliver fortsat ved med at stikke hovedet i sandet. Muslimerne strømmer ind i Danmark og bliver -uden at danskerne ved om det- indkvarteret i alle de små kommuner rundt om i landet. Hvordan vil det påvirke vores fremtid? Om nogle år vil der være demokratisk flertal for indførsel af Sharia love. Jeg har heldigvis familie i både Schweiz og USA samt mange bekendte i Norge og kan flytte med kort varsel, så jeg og min familie klarer os nok, -værre er det for dem som har deres indkomst fra besiddelser i Danmark.

 27. Af E rik La rsen

  -

  Hallo, er der stop for ytringer igen?

 28. Af georg christensen

  -

  Ja, hvad nu kære Jacob, hvad gør vi nu?. Vi gjorde intet for at forhindre våben og Finans magten sammen med politiske og religiøse tosserier for at forhindre at det skete, Så hvad gør vi nu?.

  Her har jeg en “ide”, først ytringsfrihed og åbenhed, som grundlag for al sameksistens.

  ikke længere illusionens magtbegærligheder som for tiden i især “reklameindustrien”, (fradragsberettiget) delvis samfundsbetalt sammen med forskellige “magtbegærligheder” er tilstede.

  Lad os endeligt få sendt “illusionen” på forbrændingsanstalten og begynde forfra med fortidens fejltagelser i erindringen.

  Vi må alle lære af hinanden for bedre at forstå hinanden for at hjælpe hinanden især med “OPLYSNING” og viden om? ( alt), og ikke bare udnytte hinanden for at opfylde vores egne magtbegærligheder, vi nå passe på hinanden og ikke udnytte hinanden nu hvor verden er i gang med at “globalisere” sig. Grundlaget hvorpå vi i fællesskab byger den nye “verdensorden” på, må bare ikke længere bygges på “illusioner” og forskelsbehandling, ikke længere på de gamle “enevælds principper”.

Kommentarer er lukket.