Men-menigheden og Voldsmandens Veto

Af Jacob Mchangama, Justitia 63

Som deltager i gårsdagens mindehøjtidelighed på Østerbro kunne man ikke undgå at blive berørt og føle en høj grad af samhørighed med de øvrige deltagere, på trods af at deres ansigter og navne var ukendte. Det er det frie samfunds allervigtigste våben mod ekstremisme, når helt almindelige mennesker forsamles og med værdighed, mod og ord svarer igen på had og vold.

Men hvor længe holder borgfreden og solidariteten? Hvor længe før omfordelingen af skyld begynder og fingrene begynder at blive peget på de der ”krænker”, som vi så det efter angrebet mod Charlie Hebdo, hvor ”Men-menigheden” hurtigt meldte sig på banen med beskyldninger om racisme, fremmedhad og uansvarlighed. Ikke særligt længe. I dagens Politiken kan man eksempelvis læse et debatindlæg fra Birthe Rønn Hornbech (V), der spørger, hvorfor ”vi står så fast på retten til at håne og spotte profeten”.  På Facebook findes en lang række varianter over ”hvorfor skal vi udnytte vores ytringsfrihed til at optrappe en konflikt mellem ’dem og os’”.

Jeg skal ikke gå nærmere ind i, hvorfor det er så væsentligt for ytringsfriheden også at forsvare ytringer, der kan krænke. De synspunkter har jeg og andre fremført ad nauseam andet steds (eks. her, her og her) – tillad mig dog blog at fremhæve Flemming Roses interview i The New Yorker. Jeg har endnu til gode at læse et ligeså velovervejet, sagligt og seriøst bud på, hvorfor ytringsfriheden bør forvaltes mere nærigt fra men-menigheden der ofte undlader at forholde sig til deres modstanderes argumenter.

Grunden til at det ikke er afgørende (igen) at fremhæve, hvorfor vi skal forsvare karikaturtegnere, journalister og redaktørers ret til at krænke er, at angrebet på Krudttønden jo netop IKKE ”blot” var et angreb på Lars Vilks. Det var et angreb på en offentlig debat om islam og ytringsfrihed, hvor hverken den dræbte eller nogen af de øvrige deltagere (udover Vilks selv) havde noget medansvar for den tegning, som har gjort Vilks til jaget vildt. Det kan meget vel tænkes, at flere af tilhørerne, som gerningsmanden var villig til at myrde, var enige i, at karikaturtegninger af Muhammed er krænkende og ville have givet udtryk for det, hvis de havde fået chancen. Det er jo trods alt hele meningen med en offentlig debat, at forskellige meninger brydes og afprøver hinandens styrker og svagheder og derved gør omverdenen klogere. Men de røde linjer for Voldsmandens Veto går nu ikke længere ”blot” ved aktivt at fremsætte krænkende ytringer, tegninger m.v.. Blot det at organisere og deltage i en diskussion om islam og ytringsfrihed med deltagelse af en ”krænker” kan være nok. – ”Guilt by Association” er blevet til en potentiel dødsdom. Er der virkelig nogen i men-menigheden, der er villige til at udvide argumentet om, at man ikke bør krænke religiøse følelser så langt, at ”tolerance” og ”omtanke” nu fordrer at vi i Danmark ikke længere har offentlige debatter om islam og ytringsfrihed, og at det er krænkende og stødende blot at deltage i et sådant? Skal vi med andre ord gøre Flemming Rose, Salman Rushdie, Yahya Hassan, Charlie Hebdo m.v. til spedalske, som ikke længere bør debattere offentligt?

At nogle i men-menigheden rent faktisk er villig til at argumentere for dette blev hurtigt klart, da journalisten Jesper Strudsholm skrev følgende på sin Facebook profil med foreløbigt 271 likes som følge:

”En mand mistede i aftes tilsyneladende livet og flere blev såret, efter nogen fandt det passende – mindre end en måned efter Charlie Hebdo – at invitere en tvivlsom svensk kunstner, hvis væsentligste berømmelse skyldes en elendig forhånelse af Muhammed, tegnet som hund to år efter, at Jyllands-Postens stunt satte verden i brand. Nej, vi skal ikke lade os kue. Men kan vi ikke – for fredens skyld – lige tage en pause i vores insisteren på at optrappe en konflikt, hvor forhånelse synes at spille en større rolle end respekt og et ønske om fredelig sameksistens?«

Det spørgsmål vil med meget stor sandsynlighed blive aktuelt igen. For Omar El-Hussein står ikke alene. Det demonstreres af interviews i Ekstra Bladet, TV2 og JP, hvor flere unge muslimske mænd udtrykker støtte til Omar El Husseins handlinger. Til Ekstra Bladet udtaler en Abdullah ”Det var selvforskyldt, fordi de har krænket vores profet” (et interview med en person med samme navn og samme budskab kan ses her). ”For Jer er han et uhyre, men for os er han en god mand” udtaler en anden til EB. ”Vi tager ikke afstand. Det er vores pligt som muslimer at stå sammen. Nej, en muslim tager ikke afstand fra én, der elsker profeten Muhammed” siger en tredje til JP.

Samtidig kan man samme sted i JP læse et interview med den såkaldt ”moderate” imam Fatih Alev, der skyder en del af skylden for terrorangrebene på tonen i debatten og den ekskludering af muslimer, som han mener Danmark er præget af – samme budskab udgår fra Imran Shah, talsmand fra Islamisk Trossamfund. Karakteristisk er således den totale mangel på selvkritik og selvransagelse. Hverken de unge fundamentalister eller de religiøse talsmænd er åbne over for tanken om, at problemerne også kan skyldes religiøse fortolkninger eller en usund kultur i visse muslimske miljøer. I den ene tolkning har det danske samfund angrebet islamisk ære, hvilket retfærdiggør vold, i den anden fortolkning har det danske samfund hetzet muslimer så meget, at nogle muslimer har valgt ekstremismen. I begge fortolkninger er det ytringsfriheden og dens udøvere, der er de egentlige brandstiftere.

Men hvis man virkelig ønsker fredelig sameksistens burde danske og europæiske muslimer være de ivrigste ytringsfrihedsfundamentalister.

Når unge mennesker opvokset i et velstående velfærdssamfund som det danske kan udtrykke støtte til drab på uskyldige mennesker på grund af ”krænkelse af en profet”, 100 danske muslimer rejse til Syrien for at kæmpe for islamisk stat (hvis overgreb mod minoriteter vist nok er lidt mere vidtgående end dem som minoriteter bliver udsat for i Danmark), og giver udtryk for absurde konspirationsteorier og ekstrem antisemitisme tyder det på at der er for lidt kritisk diskussion af islam i disse miljøer. Der eksisterer således et akut behov for, at europæiske muslimer indleder en omfattende diskussion af, hvordan man sikrer, at islam i alle dets varianter kan tilpasses til det sekulære demokrati. For det er islam og ikke demokratiet der skal tilpasses, hvis sidstnævnte stadig skal have primat og være baseret på frihed og lighed.

Der kan her trækkes en parallel til et kritisk nedslagspunkt i hhv. Europa og Osmannerrigets udvikling. Gutenbergs trykpresse spredte sig overalt i Europa, mens den i Osmannerriget blev forbudt (med visse undtagelser for jøder og kristne). Først i 1729 blev det tilladt at trykke bøger (under streng censur), men i perioden mellem 1729 og 1838 blev der kun trykt 142 af slagsen, mens trykkekunsten gav næring til debat, spredning af viden, kunst og kultur, der slog sprækker i etablerede sandheder om religion, styreform og videnskab i Vesteuropa. Det er muligt, at forbuddet mod trykpressen i Osmannerriget skånede dets indbyggere for religionskrænkelse (og konsoliderede religiøse autoriteters magt). Men indbyggerne blev også berøvet et af de vigtigste instrumenter i forhold til at skabe fremskridt, oplysning og tolerance. På samme måde skåner vi muligvis europæiske muslimer for ”krænkelse”, hvis vi undlader at debattere og lave satire med islam. Men vi frarøver så også en befolkningsgruppe, der gerne skulle indgå på lige fod i samfundet med alle andre grupper, muligheden for kritisk selvrefleksion af de religiøse dogmer, som dele af denne befolkningsgruppe vægter så højt, at et lille mindretal er villigt til at slå ihjel for dem.

Men europæiske muslimer bør også støtte op om ytringsfriheden af egeninteresse. For hver gang islamistiske terrorangreb rammer Europa, og nyhederne præges af nye historier om islamisters hærgen i Nigeria, Somalia, Syrien, Irak, Yemen, Libyen m.v., øges risikoen for at europæiske befolkninger stemmer politikere til magten, der gør alvor af trusler om at begrænse muslimers ytrings- og religionsfrihed i form af forbud mod Koranen, opførsel af moskeer m.v. Skulle det ske, vil de muslimer der kræver begrænsninger af ytringsfriheden have gjort det nemmere at indføre sådanne drakoniske tiltag ved at opbløde den principielle forståelse af ytringsfriheden som gældende for alle, også de miljøer hvorfra der udgår krænkende og forfærdende ytringer, som andre er dybt uenige i. Et mindretal der kræver begrænsninger af de friheder, som i sidste ende sikrer dets ret til at leve i overensstemmelse med egne værdier og overbevisninger, tænker således kortsigtet, og kan meget nemt komme til at gøre arbejdet for dets værste modstandere.

63 kommentarer RSS

 1. Af Mikkel Hansen

  -

  Indlæg 15.54 er fanget i elektronikfiltret.

 2. Af Hans Hansen

  -

  Muslimer har ganske rigtigt tegnet muhammed i mange hundrede år. Derfor er hele dette islamiske fornærmelsescirkus fuldstændig til grin, kun iscenesat for islamister og andre halvhjerner, men selvom muslimerne ikke havde tegnet muhammed, så skal de sateme ikke komme her og bestemme over hvad jeg tegner. Jeg vil skide på deres sindsyge religion, og alle andre for den sags skyld. Hvad rager det dem …

 3. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – Ja – korrekt Erik Larsen – der er i høj grad censur på ALLE aviser i DK og jeg kan, desværre, ikke forklare baggrunden, andet end vi er vidne til “1984” samt “Fagre
  nye Verden” – begge bøger som ALLE frihedselskende danskere bør og skal læse.

  – Vi skal ALLE være klar over, at det “politisk korrekte segment” ( repræsenteret ved de radiGALE, Danmarks TV ( i daglig tale blot DDR-senderen ) samt store dele af pressen er svært inficeret af “multi-kulti-kulturens” velsignelse og det kan der ikke
  opponeres imod

  – Oraklet HUSSEIN Obama i USA er ligeledes svært inficeret – bemærk især han seneste “stunt” i.f.m. kansler Merkels nylige besøg – citat/

  ……..”Man skal ikke være bange for det IRANSKE atomvåbenprogram – det er IMOD deres religion”!

  citat/slut..

  ………………………. så kan det vist ikke være mere bizart – vel?

  De nøgterne kendsgerninger er, at vi er vidne til verdenshistoriens STØRSTE forræderi overfor de europæiske-/vestlige folk iværksat af mennesker, som vi selv har valgt og BETALT for at varetage netop VORE interesser – netop VORE interesser.
  Netop derfor fatter størstedelen af de europæiske folk ikke, hvad de vitterlig er “oppe-imod” og derfor er LØGNEN så meget mere “gangbar”.

  PS:: allerede i 2012 advarede jeg i 3 indlæg her på Berlingske imod distance blænderen HUSSEIN Obama – se ( hvis muligt og få “gravet frem”)

  “Obama er en farlig mand for Vesten I – II og III”

  Verden vil, som bekendt, bedrages og det bliver den – i HØJ grad p.t. !

 4. Af Karl Pedersen

  -

  Selv journalister bør kunne forstå at hvis samfundene og nationalstaterne går i opløsning, vil det også gå ud over journalisterne. 40-50 af dem var jo heldige med ikke at blive myrdet for få år siden. Og et Europa i kaos vil også kunne føre til store mængder af terror, ubehageligheder og dødsfald.

 5. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Hvis vi nu skal til, at opleve flere forsøg til attentat, eller attentater forekommer i Danmark, så bliver vi nødt til, at indføre skærpede foranstaltninger for, at forsvare vort samfund!
  Vi ser tilkendegivelser på offentlige medier, at der ude i samfundet, samt i fængsler, er flere end ventede, potentielle terrorister i Danmark!
  Vi har erklæret krig mod terrorisme, så en åbenbar foranstaltning for, at beskytte samfundet er
  “Internering”, af de af myndighederne vurderede mistænkelige personer!
  Internering blev brugt i vid udstrækning under sidste verdenskrig!
  M.v.h.

 6. Af søren rasmussen

  -

  catch-22

  Kasper Støvring havde en fremragende artikel i Morgen Berlingerne d.d. ==> 20.02.15

  Jeg ville gerne kommentere den direkte men kan ikke finde den på net avisen.

  Vi har et problem i DK og resten af den vestlige verden.

  Vi har en ‘Kontra logik’ i vores demokratiske samfund når det gælder fjender af vores frie demokratiske samfund.

  Vi har en retspleje som binder os på hænder og fødder. (eller som PH mund og hånd).

  Vi har en naivitet på venstrefløjen og hos de radikale som modarbejder almindelig sund logik. Vi har tøsebørn, som en umoden partileder, uden livserfaring, uden børn, uden uddannelse, uden den grundlæggende tænksomme viden, man først opnår når man har lært af en livsbane, som indeholder evnen til at tænke, at handle og se kompromisser i komplekse problemer. Det kan de børn ikke.

  catch-22 – er et eksempel på det vores demokrati står over for når vi taler om kriminelle muslimer og alt det lort der omgiver dem. EU, konventioner, retspleje kontra logik og sund fornuft.

  A catch-22 is a paradoxical situation from which an individual cannot escape because of contradictory rules.

  Hvis vores kamp for demokrati og vores økonomi skal vinde, så vi ikke skal koste skatte milliarder efter dem muslimske folkevandring til DK, på bekostning af vores ældrepleje, skolevæsen, sundhed, infrastruktur, kriminalforsorg, politi og PET/FET etc. – så skal vi handle så ingen skal være i tvivl om at nu ‘kæmper vi for alt hvad vi har kært’. – så kan vi begynde at se vores modige modstandsfolk i øjnene igen. Dem som hjalp jøder etc. dem som gjorde os ære.

  Prøv at læse og søg logikken i følgende.

  Naivitet vil tabe i demokratiets tjeneste.

  Det er sørgeligt at vores folkelige flertalsdemokrati ikke er i stand til at vælge en logisk og rigtig løsning på et problem vi ellers ikke kan løse. Vores demokrati lader sig dikterer af konventioner som hører en anden tid til. – problemerne kunne løses ved:

  Stærkt kriminelle 1-2-4 generations…. skal efter straf udvises.
  Danske statsborgere 1-2-3 generations….skal have frataget dansk statsborgerskab ved stærk kriminalitet.
  Der skal ses bort fra konventioner etc. når et land ikke længere ønsker en borger i eget land.
  Familier og pårørende der har været vidende om den kriminelle handling skal tilsvarende kunne straffes. I grove tilfælde udvises.
  Udviste skal aldrig have mulighed for at vende tilbage til demokratiet i pågældende land.
  Enhver tilskyndelse til had mod et demokrati skal medføre udvisning.
  gældende lov skal overholdes.
  Grænser og pas kontrol skal gøres effektive så det logistisk holder uønskede kriminelle ude af landet.

  Demokratiet vil opnå at mange fordele og potentielle kriminelle vil tænke sig ekstra godt om inden de kaster sig ud i sindsyge kriminelle handlinger. Så kan de lærer det.

  Eller vi kan vride vores små hænder, forsvarer vore frie tanke om at alle er gode og alle religioner vil os alle sammen det bedste, og så tabe hele den vestlige verden på gulvet.

  Vores frihed kommer aldrig tilbage hvis vi først taber den til dumhed og overtro.

  PS jeg ville gerne have haft en lille runde med dig Kasper Støvring om John Lennon, PH, som jeg mener, skal ses i en anden kontekst og tid, og ditto din snak med den relativt fornuftige skribent på Poilitiken Rune Lykkeberg. Men mit budskab her er det vigtigere. Nu skal vi ikke relativere problemet, kriminelle muslimer. De skal erkende at enten retter de ind eller ud af klappen. Det er det den brede almue, de fleste dansker inkl. jeg selv ønsker.

 7. Af Thomas Nielsen

  -

  To overskrifter fra dagens avis:
  “Imam i København talte hårdt mod jøder dagen inden attentat”
  “Indsatte jubler over terror”
  Bruger de ikke bare deres hellige ytringsfrihed? Eller ER der et “men” selv for ytringsfrihedsfundamentalisterne?

 8. Af P Jensen

  -

  Iflg. pressen var terroristen i fængslet under påvirkning af den kendte fortaler for krig mod Vesten, Mansour. Man tror det er løgn. Mansour får altså lov til at propagandere videre for sine krigs- og terror-idéer selvom han er dømt for 2. gang for at opfordre til terror.

 9. Af A E

  -

  @ Thomas Nielsen!

  Der er ytringsfrihed for alle!

  Men når tegninger og ord bliver besvaret med skud, vold og mord, er der ikke tale om ytringsfrihed – men om kriminelle handlinger!

  Er det så vanskeligt at forstå??

 10. Af Thomas Nielsen

  -

  @ A E
  Du misforstår mig: Jeg hævder på ingen måde at vold har noget med ytringsfrihed at gøre. Jeg forsøger blot at antyde, at der er ytringer som jeg tror et flertal af danskere/vesterlændinge finder helt uacceptable, som f.eks. når indsatte i danske fængsler jubler over Islamisk Stats brutale henrettelser – eller når herboende personer hylder deres helt Omar El-Hussein på Facebook. Her går der en grænse for langt de fleste mennesker, jeg kender. Vi synes det er totalt langt ude og vi spørger os selv om det virklig kan være rigtigt at der i vores midte er mennesker som hader vores kultur og vores værdier så dybt.
  Hvorfor kan man så ikke forstå at der for andre mennesker er andre grænser. At tegninger af Muhammed som hund er lige så grænseoverskridende for troende Muslimer som hyldest af bestialsk terror er for os?
  Er det ikke netop her vi skal mødes, moderate fra begge sider, i gensidig enighed om IKKE med forsæt at håne, spotte, såre og latterliggøre hinanden og hinandens værdier? Men tværtimod gå i dialog om hvordan, om muligt, vi kan leve side om side – for det gør vi jo!
  Jeg fatter virkelig ikke at dette synspunkt kan være så kontroversielt – og at man skal skydes i skoene at man støtter vold eller tilhører en “men-menighed” fordi man forsøger at nuancere debatten og forhindre yderligere frugtesløst grøftegraveri. For helt ærligt: Vilks og co kan tegne videre, det er deres ret – men hvad udretter det? Får vi en eneste muslim i tale på den måde? Eller støder vi tværtimod selv moderate muslimer fra os? Kan vi ikke i god ro og orden tage den diskussion?

 11. Af A E

  -

  @ Hans Nielsen!

  Jo, i god ro og orden kan vi godt tage den diskussion.

  Med dine uddybende kommentarer er vi måske ikke så langt fra hinanden, og du har ret m.h.t., at “grænsen” mellem forskellige menneskers opfattelse af den også er anderledes.

  Men jeg mener stadig, at tegninger og ord ikke skal gengældes med andet end det samme – og ikke skud og mord!

 12. Af Hans Hansen

  -

  Thomas N.
  Så længe i ikke forstår, rettere politikerne ikke forstår, at udvælge indvandring under hensyn til befolkningens ønsker, så er det naivt at tro der bliver borgfred.

  Dit argument herunder er IKKE gyldigt:
  “At tegninger af Muhammed som hund er lige så grænseoverskridende for troende Muslimer som hyldest af bestialsk terror er for os?”

  Kan du virkelig ikke selv høre hvor tosset det er?

  I har ikke ret, i får ikke ret, og hvis i nægter at lære, så bliver der brugt de metoder der er nødvendige for at bevise og forhindre jeres dårskab. Det kan udmærket være hån, spot og latterliggørelse, og ikke kun at mindrebemidlede muslimske islamister.

  Se det positivt som dem milde version. Det er pennen som sværd. Det kan sagtens blive meget meget værre. der er ingen, udover muslimske, venstre- og højreorienterede ekstremister der ønsker det. Det tragikomiske er Thomas N, at i gør ondt værre.

 13. Af Hans Hansen

  -

  Thomas N.
  Jeg kan også sige det på denne måde.
  De selv samme funktioner og metoder, der i 200 år har holdt fundamentalistisk kristen religiøsitet under den politiske spærregrænse, er dem i nu ønsker at ophæve til ære for en delmængde af overfølsomme nærtagende muslimer, godt hjulpet på vej af fanatiske potentielle islamiske terrorister.

  Kristne er systematisk kritiseret indtil deres religiøsitet blev demokratisk acceptabel. Så meget faktisk, at selv de fleste kristne Lutherske præster i dag tager afstand til religiøs ideologi.

  Noget tilsvarende skete i 70’erne, blot med venstreorienterede ekstremister. Blekingegadebanden, for den hjemlige andedams vedkommende.

  Problemet er at i ikke kan se skoven for bar meninger, og derfor bliver i aldrig klogere. heller ikke selv om personer som Akkari forlængest har set hvad i (som gruppe) formentlig aldrig bliver i stand til.

Kommentarer er lukket.