Vold Virker: Blasfemi, afbrænding af hellige bøger og Dannebrog

Af Jacob Mchangama, Justitia 39

”Vold virker” skrev Jyllands-Posten i prisværdig ærlig leder efter angrebet mod Charlie Hebdo, som forklaring på, hvorfor Jyllands-Posten ikke genoptrykker Muhammedtegninger (med vilje). At det er korrekt har vi netop fået demonstreret med regeringens beslutning om at følge Straffelovrådets anbefaling om ikke at ophæve blasfemiparagraffen. Justitsminister Mette Frederiksen begrunder beslutningen med at

»Men samtidig peger Straffelovrådet på, at hvis man afskaffer bestemmelsen, vil der kunne forekomme offentlige afbrændinger af hellige bøger som Bibelen eller Koranen, som myndighederne ikke vil kunne gribe ind overfor. Jeg har svært ved at se, hvordan vi får et stærkere samfund, eller hvordan det vil kunne berige den offentlige debat, hvis man gjorde det lovligt at brænde hellige bøger af”

Det er interessant at sammenligne regeringens beslutning og begrundelse i denne sag med dens indstilling i et lignende spørgsmål. For i 2012 fremsatte Dansk Folkeparti et beslutningsforslag, der ville gøre det strafbart at brænde Dannebrog (i lighed med andre nationers flag).  Danske Folkeparti begrundede bl.a. forslaget med at

“Man burde efter Dansk Folkepartis opfattelse hellere slå fast én gang for alle, at vi flager med Dannebrog her i landet, og nedgørelse af flaget ved at brænde det af kan medføre, at man må imødese en straf”.

Mens der mig bekendt aldrig har været en straffesag vedrørende afbrænding af koraner eller Bibler her i landet. tog Dansk Folkepartis beslutningsforslag udgangspunkt i, at der ved flere lejligheder har været offentlige afbrændinger af Dannebrog i protest mod bl.a. Muhammedtegningerne. Dansk Folkepartis forslag blev dog – med rette efter min opfattelse – afvist af et stort flertal af Folketingets partier.

Og det er her regeringens opfattelse af ytringsfrihed bliver interessant. For daværende Justitsminister Morten Bødskov begrundede afvisningen af beslutningsforslaget med følgende udtalelse:

”Efter denne – indrømmet – mere tekniske indvending mod beslutningsforslaget vil jeg dog gerne understrege, at regeringen ikke på nogen måder har nogen sympati for eksempelvis en afbrænding af Dannebrog, men muligheden for, at man frit kan kritisere Danmark og det danske samfund, er nu engang noget, der er helt centralt for ytringsfriheden her i landet.

Vi lægger i Danmark vægt på, at der er en udstrakt grad af ytringsfrihed. Man skal i et demokratisk samfund som det danske frit kunne ytre sig kritisk om landet. Den danske lovgivningsmagt bør efter regeringens opfattelse derfor ikke kriminalisere meningstilkendegivelser, hvorved Danmark kritiseres, uanset hvordan denne kritik af Danmark bliver udtrykt. Det gælder også, hvis kritikken udtrykkes ved en afbrænding af det danske flag. En sådan kriminalisering rettet mod meningstilkendegivelser ville i øvrigt også kunne rejse visse spørgsmål i henhold til bestemmelserne om ytringsfrihed i den europæiske menneskerettighedskonvention, nemlig dens artikel 10. Jeg kan i øvrigt tilføje, at en afbrænding af det danske flag under visse omstændigheder jo ville kunne være noget, der var strafbart, bl.a. efter § 3 i det, der hedder ordensbekendtgørelsen”

Også de radikales ordfører Zenia Stampe lagde vægt på ytringsfriheden:

”Et sundt demokrati er jo kendetegnet ved en udstrakt grad af ytringsfrihed. Ytringsfrihed er en forudsætning for fri information, det er en forudsætning for fri holdningsudveksling, og dermed er det også en forudsætning for den frie meningsdannelse. Hvis man skal sige, hvad demokrati er i sin essens, må man sige, at det jo er den frie meningsdannelses styreform. Men selv i et demokrati gælder der undtagelser – få undtagelser, men nødvendige undtagelser. Det gælder f.eks., når ytringsfriheden bringer nationens sikkerhed i fare. Det er derfor, vi har et forbud mod at forhåne fremmede nationers flag. Det gælder også, når ytringsfriheden bringer enkelte individers sikkerhed i fare. Det er grunden til, at det er forbudt at fremsætte løgne eller truende og nedværdigende uddannelser udtalelser om andre.

Hvad angår det konkrete forslag, vil jeg slet ikke lægge skjul på, at jeg synes, at det er både plat og hensynsløst at forhåne eller brænde Dannebrog, men det er hverken en trussel mod rigets sikkerhed eller den enkeltes sikkerhed, og derfor mener vi, at det er et fuldstændig unødvendigt indgreb i ytringsfriheden, især da det handler om kritik af nationen eller et af nationens stærkeste symboler. For det er jo netop adgangen til at kritisere, der er den sande lakmusprøve for både demokratiet og nationens styrke, og det er jo lige præcis her, hvor de ufuldstændige demokratier og de truede nationer fejler. Det er den kritik, man ikke tillader i de lande, vi normalt ikke vil sammenligne os med. Men i Danmark er vi civiliserede. Vi går ikke amok, når vi ser nogle brænde det danske flag. Vi ryster på hovedet og synes, at det er en dårlig måde at bruge sin ytringsfrihed på, men vi værner om ytringsfriheden, for det kan vi godt rumme.”

Selvsamme regering der nu mener, at vi ”ikke får et bedre samfund af at brænde koranen”, mener altså ikke at samme hensyn gør sig gældende i forhold til Dannebrog, uanset at der næppe er meget empirisk forskning der tyder på at vi får et bedre samfund eller en bedre debat, ved afbrænding af nationalflaget. Den nærliggende fortolkning af denne markante form for inkonsistens, er at ingen truer med vold eller terror, når religiøse ekstremister eller andre afbrænder Dannebrog. Men afbrænder man de selvsamme religiøse ekstremisters hellige bøger, kan man forvente at det vil skabe voldelige protester, og i yderste konsekvens menneskeliv. Det mindste regeringen kunne gøre var derfor at følge i Jyllands Postens fodspor og åbent erklære, at når vi ikke afskaffer blasfemiparagraffen, er det fordi Vold Virker.

39 kommentarer RSS

 1. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  I teorien rigtigt omkring det med ytringsfriheden. Men i praksis er flagafbrændinger ofte forbundet med markeringen af et territorialt herredømme. Den, der iscenesætter flagafbrændingen, behersker territoriet. Det flag, som afbrændes, symboliserer den tidligere, men nu forhenværende ordensmagt i territoriet. Prøv at protestere hørligt og synligt mod flagafbrændingen på stedet og mens den foregår, og vi skal se, hvor meget ytringsfrihed du har.

 2. Af Søren Revser

  -

  Det kan godt være vold virker. Men økonomisk terrorisme Ala centralbankernes huseren slår langt hårdere, og vil formentlig snart fremavle vold fra kanter man slet ikke havde regnet med.

  Men Befolkningerne ved tilsyneladende endnu ikke hvor voldsomt de pt. bliver terroriseret og udplyndret af seddelpressen.

 3. Af Martin Nielsen

  -

  Udmærket indlæg og endnu et eksempel på, at der her i landet opereres med dobbelte standarder.

  Endnu et eksempel. Det er hånligt og nedværdigende, at muslimer og deres trossamfund kalder ikke muslimer for “vantro”. Hvorfor tåles det så inderligt godt af myndigheder og politikere, og hvorfor belønnes disse trossamfund med særlige rettigheder?

  Og et mere. Hvorfor skriver danske medier oprømt om, at muslimer dannede en freds-ring om synagogen i Oslo, når troværdige vidner fortæller, at der i den ring på cirka 1.300 mennesker højst befandt sig 30 og måske kun 20, der ikke havde et udpræget etnisk norsk udseende, dvs. var yderst få personer, der med rimelighed kan antages at have været muslimer? Det er også rimeligt at spørge, om samme medier ikke er klar over, hvor stærk antisemitismen er i Norge og også var det under krigen, da norske politibetjente allerede i 1942 anholdt norske jøder,, dvs. et år førend tyskerne slog til overfor danske jøder. Mange af de norske jøder omkom, og der var meget få nordmænd, der forsøgte at hjælpe dem over grænsen til Sverige, der dog er lang og øde og næsten over alt var ubevogtet .Norske jøder modtog heller ikke hjælp som de danske jøder i Theresienstadt, og få norske debattører forsvarer den dag i dag israelske interesser, hvorimod de palæstinensiske nærmest er hellige for dem. For nylig blev den fanatiske og yderst kontroversielle norske læge Mads Gilbert i det store norske dagblad VG kåret som årets navn af læserne, og der var ikke tilnærmelsesvis nogen, der kunne hamle op med hans popularitet. Gilbert er en folkehelt i Norge og udtaler sig voldsomt fordømmende om jøder. Israel har nu forbudt ham at rejse ind i Gaza, hvor han efter alt at dømme var Hamas’ mand om en hals. Den udnævnelse kunne fortjene et efterspil ved Martin Krasnik.

  Eller hvorfor er medierne begyndt at kalde åbenbare medlemmer og tilhængere af Det Muslimske Broderskab for “moderate”?

  Jeg kunne fortsætte i flere timer med at beskrive sådanne eksempler på ulogisk, illoyal og manipulerende adfærd til fordel for muslimer, der afhængigt af, hvad der i nuet passer bedst i de argumenterendes kram, kaldes en forfulgt minoritet eller en majoritet på 1,6 milliarder?

  Disse dobbelte standarder er meget destruerende for den gensidige forståelse mellem muslimer og ikke-muslimer og i bund og grund politisk dikteret

 4. Af Cen su r er vanrøgt af demokratiet

  -

  Der er jo lande hvor demokratiet og ytringsfriheden voldtages i systematisk omfang. F.eks. sker det dagligt i Sverige. Men selvfølgelig vil det ALDRIG ske i Danmark. Her benytter vi os ikke af snuskede metoder som c en s ur , hetz og sletteri.

 5. Af Hans Hansen

  -

  Oh yes. Vold virker. Man kan dække sig under alle mulige argumenter, men kun krigere har modet når alt andet slår fejl. Er der nogle der tror at islamister har noget at miste?

  Hvis ja, så tro om igen. Svaret er endnu argumenteret, men ikke for altid. Hvis politikerne fortsætter med at kloge sig på ting de ikke har forstand på, så er fredeligheden for alvor på spil.

 6. Af Går JM ikke ind for fri debat?

  -

  Tekst er tilbageholdt (22.23)

 7. Af Jan Jeppesen Jeppesen

  -

  Dybt saglige kommentarer afvises. Hvad har redaktionen gang i?

 8. Af Sober system kritik afvises systematisk

  -

  Ja, hvad pok… har de gang i…..??

 9. Af K.Larsen .

  -

  Den hellige bog “Med lov skal land bygges” ER brændt af, med Islams krav om multikultur ved terror, for siden at kunne overtage landet.

 10. Af Søren Rasmussen

  -

  Jeg er ret sikker på at Føreren var ret ligeglad med hvilke bøger hans bevægelse brændte af i maj 1933 – helst bøger af Jødiske forfattere – men den optimale forfatter Nazisterne kunne brænde af var en kombination af en kommunist, Jøde, Socialdemokrat og Socialliberal (Tyskerne har deres eget småbondeparti og bevægelse – der i øvrigt overlevede i DDR – deres partileder hjalp Hitler til Magten i 1933 – vicekansler og senere ambassadør i Tyrkiet).

  Von Papen…..der slap for videre tiltale ved Nurnbergprocesserne.

  Det er lidt underholdende, at vi Danskere stadigvæk fortsætter med at ignorere vores dygtighed og viden om jordiske forhold.

 11. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Hele mentaliteten blandt politikere og politiske journalister kan godt undre mig lidt. Regeringens antiterrorpakke koster en milliard, og regeringen har ikke fundet pengene her og nu, men henviser til kommende budgetforhandlinger. Og det spinder man så en lang ende over: den nuværende regering får æren for antiterror-tiltagene, mens den kommende regering efter valget får bøvlet med at forklare de medfølgende besparelser andre steder til vælgerne. Følgelig lyder der krav om., at antiterrorpakken skal være finansieret fra dag 1. Ja værsgo, gå lige ud og find en ledig milliard på den allerede vedtagne finanslov.

  Ingen tænker åbenbart over, at vælgerne måske ønsker sikkerhed mod at blive skudt ned med maskinpistol på åben gade. Og at vælgerne måske godt forstår, at den sikkerhed koster penge, som så skal findes andre steder. Selv når mennesker bliver slået ihjel, skal det åbenbart stadig udelukkende handle om det sædvanlige valgkamp-sorteper-spil.

 12. Af mikael bruus

  -

  Iskoldt og kynisk:
  ”Vold Virker”; ja, vold virker og derfor er vi også i krig på 15. år, men terror er meget billiger og koster ikke nær så mange menneskeliv.

  Vores andel i en konfliktnedtrapning må altså være, at stoppe krigshandlingerne og indtage den samme respektfulde tilgang til det muslimske som vi selv ønsker af dem.

  For ytringsfriheden er vel ikke mere hellig end koranen, eller er det i virkeligheden det den tilsyneladende infantile magtkamp handler om?

 13. Af Søren Revser

  -

  Vi har udøvet angrebs krig i 15 år. Ja men vi er jo de gode, og alle de andre er de onde :-)

  Intet er dog så helligt, at det ikke må tegnes eller kritiseres – Infantilt eller ej.

 14. Af Hvorfor slettes masser af indlæg?

  -

  Indlæg fra 22.23 skjules fortsat

 15. Af Helge Olsen

  -

  Vold virker – undertiden. Under krisen om Muhammedtegningerne for år tilbage var det ikke nogen positiv oplevelse at se det danske flag og billeder af landets statsminister brændt af og trampet i sølet. Men vi fik et overbevisende indblik i, hvordan uoplyste masser kan manipuleres og misbruges i en dårlig sags tjeneste.

  Offentlige bogbrændinger og anden ødelæggelse af kulturværdier er en uskik, som man normalt tillægger mørkemænd som ISIL, Taliban, nazister m.fl.. Men også den kristne verden, katolikker såvel som protestanter, har bidraget til bålfesten, og man så i 1900-tallets USA offentlige afbrændinger af “kommunistisk litteratur”.

  Blasfemiparagraffen forhindrer ikke kritik af og debat om religion. Men hvis paragraffen kan være et værn mod forhånelse af anderledes tænkende i form af offentlige bogbrændinger eller anden skænding af hellige skrifter, så OK for mig.

 16. Af Søren Revser

  -

  Helge Olsen: Næh diverse Danske statsministre så jeg også hellere bag lås og slå – end blot deres billede trådt på.

 17. Af Martin Nielsen

  -

  “Men hvis paragraffen kan være et værn mod forhånelse af anderledes tænkende i form af offentlige bogbrændinger eller anden skænding af hellige skrifter, så OK for mig.”

  Virkelig, Helge Olsen. Du er vist ikke for kvik.

  Hvornår har nogen sidst set “hellige skrifter” afbrændt i Danmark? Under M-krisen gik der en shitstorm igang via. mobilerne, hvor muhamedanere forsøgte at bilde folk i andre lande ind, at i Danmark brænder man koraner. Det var som det meste andet i den sag lodret løgn, og det må mange af afsenderne have vidst.

  For 500 år siden røg der noget katolsk kirkeinventar på bålet, men det var hurtigt overstået. Jeg skal ikke kunne sige, om der af og til ryger en bibel i danske brændeovne, men det gør der nok. Hvis jeg havde haft en brændeovn, havde jeg selv brændt nogle gamle arvede bibler sammen med andre bøger, som ingen er interesserede i, heller ikke antikvariaterne. Det ville i så fald ikke have været en hån mod kristendommen, for den er modsat islam ikke afhængig af det materielle.

  Et nyt kæmpeproblem er i færd med at tårne sig op, og det er kampagnerne med vanvittige løgne og konspirationer og falskhed af hver en art. I kan jo blot se her på sitet, hvordan sabotørerne boltrer sig med insinuationer for at ødelægge debatten, og de er over alt. I starten troede jeg, at der var tale om DF’ere, men det er ikke tilfældet, der er tale om karikaturer skrevet af personer, der ikke ønsker debat, fordi de selv har set lyset og mener, at videre diskussion, der ikke foregår på deres betingelser, er af det onde.

 18. Af P Christensen

  -

  Blasfemi- og racismeparagraffer er en løjerlig gang meningsbeskyttelse, oftest af de tommeste tønder.
  Hvorfor er lige religiøse skrifter og observanser omfattet, men ikke politiske ditto, al den
  stund at religion som den fx. praktiseres i islam oftest er politik?

  Kan vi der ikke kan udholde enfoldige pladderhumanister tilsvarende forlange paragraffer til at holde deres indflydelse og ret til at tale frit nede?

 19. Af Ulf Timmermann

  -

  Det bliver ikke bedre, ikke anderledes – med hykleri og dobbeltstandarder – førend vi får en ny regering. Som så mange gange før. Håber også klimaet kommer på stemmesedlen, så kan vi også selv bestemme det. Og tyndeloven, den kan vi ophæve ved simpelt stemmeflertal.

 20. Af Christian Rasmussen

  -

  Hvorfor skjules kommentaren fra kl. 22.23 selvom den er efterlyst flere gange. Lad os dog se den. Hvad bilder man sig ind at mørklægge store dele af debatten?

 21. Af Martin Nielsen

  -

  Anders Thornvig Sørensen, du har ret i det med flagafbrændinger, men så langt er vi endnu ikke nået. M-krisens flagafbrændinger foregik i Langtbortistan og forekom i hvert fald for mig at være groteske og uvirkelige. Som noget fra en oldgammel film fra 30’erne eller 40’erne, hvor “de vilde” demonstrerede deres dumhed og primitivitet.

  De følelser, der ved den lejlighed kom op i mig, er nok det nærmeste, jeg nogensinde har været på den meget omtalte”racisme”, for jeg følte kun kold foragt. Det var ikke mit Dannebrog, der blev afbrændt, og idioterne kunne ryge og rejse .

  Jeg har ikke kendskab til koranafbrændinger i Danmark – det er jo koraner vi taler om, for ingen på venstrefløjen ville gide at kommentere det, hvis det var bibler. Men hvis jeg skulle komme i den situation, at jeg oplever en offentlig afbrænding af Biblen eller koranen, der har til hensigt at håne, vil jeg også føle foragt og give udtryk for det.

  Vil det ikke være en helt almindelig dansk reaktion? På nuværende tidspunkt.

 22. Af J Nielsen

  -

  ” Men vi fik et overbevisende indblik i, hvordan uoplyste masser kan manipuleres og misbruges i en dårlig sags tjeneste.”

  Angrebet på Irak er et andet godt eksempel.

  “Hvorfor er lige religiøse skrifter og observanser omfattet, men ikke politiske ditto, al den stund at religion som den fx. praktiseres i islam oftest er politik?”

  Fordi, i modsætning til politisk standpunkt, er visse religioner arvelige. Man har ikke valgt selv, den videregives fra forældre til børn. Jeg tror for eksempel ikke man selv kan vælge at holde op med at være jøde.

 23. Af Martin Nielsen

  -

  “Fordi, i modsætning til politisk standpunkt, er visse religioner arvelige. Man har ikke valgt selv, den videregives fra forældre til børn. Jeg tror for eksempel ikke man selv kan vælge at holde op med at være jøde.”

  J. Nielsen. Tja, det kommer jo ganske an på, om man opfatter sig selv som et selvstændigt og frit individ eller blot et underordnet medlem af en klan, hvor andre dikterer.

  De fleste danskere er blevet døbt til den luthersk-evangeliske tro, fordi vore forældre fulgte denne tradition. Dvs. at de fleste danskere i princippet ikke selv har bestemt deres religion. Officielt hedder det sig, at vi bekræfter dåben, når vi konfirmeres, og det havde en vis relevans før i tiden, da konfirmationen ofte markerede, at de unge mennesker kom hjemmefra og ud på arbejdsmarkedet. Men i nyere tid og som personligt myndige har vi dog aldrig været mere bundet, end at vi uden mindste besvær kan melde os ud af folkekirken, og det behøver vi ikke at fortælle til nogen, det er en helt privat sag. Hvis man studerer gamle kirkebøger, kan man konstatere, at de fleste børn tidligere blev døbt kort tid efter fødslen, hvilket hænger sammen med, at de indtil da ikke betragtedes som kristne, og at børnedødeligheden tidligere var stor. Hvis man ikke kunne komme til kirke f.eks. pga. barnets dårlige helbred eller en snestorm, kunne enhver kristen døbe et nyfødt barn, og sådan er det vist stadig.

  Jeg er truffet på mange af jødisk afstamning, der ikke bekender sig til en religion, eller vis familie overgik til kristendommen for adskillige generatioer siden. Nogle føler tilknytning til et jødisk skæbnefællesskab og andre ikke. At nogle religiøse jøder ikke vil godtage, at man kan sno sig fri, er ikke dissidenternes ansvar eller “skyld”.

  På samme måde med muslimer, og når de har valgt at leve i det frie Vesten, har de menneskerettighederne på deres side og bør for alles skyld vedkende sig deres personlige holdning. En stor del af den danske debat handler jo netop om, at muslimer selv må tage langt mere affære og ansvar. Vi har siden oplevet flere patetiske udspil fra rasende arabere, der er veludannede og ikke har forstået, at de reagerer på rygmarven i stedet for, som de opfordres til, at tænke selvstændigt. En af dem – en læge – skrev her forleden i Berlingske et rasende angreb på Henrik Day og kaldte hans læsere for “pøblen”.

  Den slags trækker de fleste danskere blot på skuldrene af og finder ubegavet. Det sårer ikke, fordi det overhovedet ikke er i nærheden af at ramme.

 24. Af Demokratiet er snart kun en illusion

  -

  Det er virkelig sørgeligt, men JM er åbenbart frataget redigeringen her, selvom han står som blogholder og oplægsholder. Det står ihvertfald klart at ytringsfriheden undertrykkes i massivt omfang på disse blogs, og at der altså er tale om en manipuleret og forfalsket debat.

 25. Af J Nielsen

  -

  @M Nielsen

  Det ændrer ikke ved svaret på dit spørgsmål, som gik på hvorfor religion er omfattet, men politisk standpunkt ikke er.

  Man er som oftest født ind i en religion. Man kan senere afsværge sig denne religion så meget man vil. Hvis ikke omverdenen køber den, er man lige vidt.

  Dette forhold eksisterer muligvis også i politik, men i så fald i langt ringere grad.

 26. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Martin Nielsen, det er naturligvis fuldstændig rigtigt det du skriver om afbrændingen af Dannebrog i Mellemøsten dengang under krisen med tegningerne. Jeg havde den samme følelse af, at det ikke var mit lands flag, de brændte af.

  Men ikke desto mindre var det stadig en magtdemonstration og en territorial markering, da de afbrændte deres hjemmelavede efterligning af Dannebrog. Ikke en markering af erobret dansk territorium, men territorium erobret fra politiske og etnisk-religiøse rivaler på hjemmefronten.

 27. Af Martin Nielsen

  -

  J. Nielsen, lad være med at spilde min tid med at fejlcitere mig. Jeg har ikke skrevet om “hvorfor religion er omfattet, men politisk standpunkt ikke er”.

  Du skriver: “Man kan senere afsværge sig denne religion så meget man vil. Hvis ikke omverdenen køber den, er man lige vidt.”

  Det kan jeg ikke sætte mig ind i, for så afhængig er jeg ikke af, hvad andre tænker om mig, og jeg ville foragte mig selv, hvis jeg udviste sådan et slavesind og hykleri. Jeg ville også foragte de omgivelser, der forlangte en sådan løgnagtig attitude af mig. Dit svar er selvmedlidende og fatalistisk.

 28. Af J Nielsen

  -

  Oprindeligt citat af P. Christensen, beklager. Havde ikke opdaget at svaret kom fra tredjepart.

  Da svarstilen begynder at indeholde fornærmelser, stopper samtalen her.

 29. Af Martin Nielsen

  -

  J. Nielsen, gerne for mig, og din sagsbehandler vil sikkert forstå dig.

 30. Af Redigerer de radikale disse debatter

  -

  Indlægget 22.23 er nu skjult på 3. døgn. Debatten ligner humbug.

 31. Af Allan Nielsen

  -

  Danske tegninger af profeten som muslimer ikke kan lide udmønter sig i afbrændinger af flag og døde muslimer.

 32. Af Hans Hansen

  -

  Tegningerne af denne metaforiske såkaldt profet, ville aldrig være lavet, hvis politikerne havde bestemt love der kunne forhindre islamisternes adgang.

  Formentlig heller ikke selvom muslimer har tegnet deres muhammed i mange hundrede år. Det oser tykt af dumhed og fornærmet religiøse mindreværdskomplekser.

  Men en tegning kan tydeligvis fortælle mere end mange ord,

 33. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Krigen mod Islamisk Stat føres med muslimske lande som allierede. I den situation vil det være en taktisk dumhed at afskaffe blasfemiparagraffen. Det vil hjælpe Islamisk Stat meget mere end det fremmer ytringsfriheden. Hvis Islamisk Stat vinder krigen, bliver ytringsfriheden grundlæggende truet, med eller uden blasfemiparagraf.

 34. Af Hvorfor bortcensureres saglige indlæg?

  -

  Ce n su r ( = vold mod ytringsfriheden ) virker også. Debatten kan forvrænges, røde favoriseres, sandheder holdes ude, og befolkningen nede.

 35. Af søren rasmussen

  -

  Jakob – meget enig med dine skriblerier men du har et problem.

  du tør jo ikke rigtiget.

 36. Af Hans Hansen

  -

  Andre tør hvor mange tier. Jacob tør nu godt. Man skal bare kende argumentationerne på forhånd, og ikke mindst spørgsmålene for ikke at blive sat til vægs af en smart opportunist med uventede spørgsmål.

  En dag, måske om hundrede år, så sidder folk og taler om det primitive demokrati nogle kaldte folkestyre i begyndelsen af det 21 tyvende århundrede. I virkeligheden var der tale om politikós syntrípsei, men dengang viste de ikke bedre, så derfor troede de var dem der bestemte. Det var det bare ikke. Heller ikke selvom alle viste demokrati betyder folkestyre.

  Hvor primitivt.

 37. Af georg christensen

  -

  Blasfemi?, Afbrænding af bøger, af alle mulige arter. Det kender vi, det hændte i 1930`erne. for ikke så lang tid siden. Om bøgerne var hellige eller dannebrog opfattes som “symbol” illusioner, er i grunden fuldstændig ligegyltigt.. Afbrænding og destruktion af (modstanderen), er et tegn på “respektløshed” overfor modstanderen,

 38. Af Terrorens pris bliver også betalt med frihed | Retsstaten

  -

  […] Men også fordi Mette Frederiksens forgænger justitsminister, partifællen Morten Bødskov, i 2012 afviste et forslag om at forbyde afbrænding af Dannebrog med […]

 39. Af Poul Kelså

  -

  Jeg ville så gerne lave en event, hvor 5 ærkedanskere der betaler kirkeskat, gik med jesussandaler og smed æg efter ‘Jesus på korset’ vendt på hovedet, samt satte en fakkel under bibelen.
  Samt 5 danske muslimer der smed æg efter nogle tegninger af Muhammed som hund eller med en bombe i turbanen, samt satte en fakkel under koranen. Og i midten skal der være et Dannebrog, hvor begge parter har en fakkel nedenunder.
  Så kan vi jo se hvem der går mest ind for ytringsfrihed. Eller rettere mindst.
  Men det tør jeg sgu ikke. Både kristne og muslimer vil formodentlig korsfæste os alle 10.
  Jeg giver ikke en skid for ytringsfrihed, når det ikke går begge veje.
  Jeg er ikke kristen, men jeg støtter den danske folkekirke. Og jeg mener jeg har mere moral og etik end mange danske præster.

Kommentarer er lukket.