Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse udvides fortsat

Af Jacob Mchangama, Justitia 32

Myndighedernes muligheder for at foretage tvangsindgreb uden retskendelser og dermed få adgang til privat ejendom er fortsat støt stigende. Det viser Justitias nye opgørelse, som vi netop har offentliggjort, og som er omtalt i dagens Information. Opgørelsen rummer både ny lovgivning, hvor der er indført hjemmel til tvangsindgreb uden retskendelse og lovgivning, bekendtgørelser mm., hvor en eksisterende hjemmel er blevet udvidet. Den nye undersøgelse viser, at der i 2015 er 268 lovmæssige hjemler, der giver offentlige myndigheder mulighed for at foretage tvangsindgreb uden retskendelse. Til sammenligning eksisterede i 2003 ca. 185 af sådanne love og regler, men tallet i 2009 var ca. 225 og 240 i 2013.

Udviklingen i antallet af hjemler

Offentlige myndigheders muligheder for at få adgang til privat ejendom (herunder både private hjem og virksomheder) er således både støt og ofte uden den store opmærksomhed løbende gennem årene blevet udvidet. Det gælder både, når vi ser på indførelsen af nye lovhjemler samt i forhold til udvidelsen af allerede gældende bestemmelser. Selvom beskyttelsen mod vilkårlige og uretmæssige tvangsindgreb ifølge både grundlovens § 72, EMRK’s art. 8 og retssikkerhedsloven fra 2005 har status som en grundlæggende og fundamental rettighed, har disse rettigheder ikke udgjort et tilstrækkeligt værn. Tværtimod må vi konstatere, at udviklingen er gået i stik modsat retning, hvor hensynet til myndighedernes behov for kontrol samt effektiv og nem adgang synes at vægte højere end borgere og virksomheders retssikkerhed.

 

I undersøgelsen ses desuden på, hvor mange hjemler med adgang til privat ejendom uden retskendelse, der er blevet indført under hhv. VK-regeringen og SR(SF)-regeringen i perioden oktober 2008 til oktober 2014 for at afdække, om der eksisterer sammenhæng mellem en regerings politiske orientering og antallet af indførte hjemler. Opgørelsen viser, at der i den pågældende periode ikke har været forskel på, den siddende regeringens politiske orientering og dens tilbageholdenhed eller iver til at give offentlige myndigheder adgang til private hjem uden retskendelse. Der blev således under SR(SF)-regeringen indført ca. 36 af sådanne hjemler, mens der under VK-regeringen blev indført ca. 37 hjemler.

Grafik_Hjemler indført under fors regeringer

32 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  …”vi skal se på om vi bryder grundlovens bud om ejendomrettens ukrænkelighed for meget, altså at vi ikke får nok ud af det når vi gør” ….

  Venstres retsordførers bud på en god løsning i morgen – Puke!

 2. Af Alexander Beaumont

  -

  Det her er jo endnu et ildevarslende tegn på at de dominerende politiske partier ikke respekterer grundloven og danske borgeres rettigheder. På alle mulige måder og på mindst 268 forskellige punkter/områder er de enkelte borgeres og hjemmenes retssikkerhed under nedbrydning. Danmark er på vej til at blive en diktaturstat, hvor hver eneste borger er alene og retsløs overfor et statssystem der regner et menneskeliv for lidt eller intet. Men når Danmark fjernstyres og der kun er et halvt eller kvart demokrati tilbage, er det selvfølgelig svært at stille noget op mod den totalitære udvikling. Selv V og K har jo givet op, eller løber villigt med. Og rød stue er begejstret for at statssystemet dominerer og dikterer mere og mere. Borgernes økonomi, privatliv, familieliv, fritid og meninger osv. er jo mere og mere i lommen på et statsstyre som favoriserer politikere og udlændinge, og som diskriminerer/udnytter egen befolkning.

 3. Af Henrik Knage

  -

  Det ser ud som om, at Staten klør Staten på ryggen, “Den søde kløe” ikke mindst. Foreløbig er der heller ikke ret meget der tyder på, at diverse bekendgørelser går ud på ret meget andet, end at vedligeholde “kløen” – den kløe der går ud på, at skabe flest mulige ulykker med vilje, så man senere (med løn) naturligvis, kan samle stumperne op igen.

  Jurister lever af både død, ødelæggelse, samt kærlighed, både når huset skal bygges, samt når det skal på tvangsauktion.

 4. Af Hans Hansen

  -

  Men er befolkningen enig i at politikerne fortsat begrænser boligens såkaldte ukrænkelighed? Er befolkningen enig i at politikerne fortsat begrænser offentlighedsloven? Socialdemokraternes Bødskov løj før sidste valg. Er man enig i logningsbekendtgørelserne, der blev indført af EU, og vil befolkningen finde sig i yderligere begrænsninger uden retskendelser?

  Hvad med politikernes nyeste vedtagede DNS censurering? Mener folk det er i orden, at myndighederne tvinger ISP’erne til at begrænse internettet? Den strider principielt mod grundlovens § 77. Vil man tillade politikerne yderligere suverænitetsafgivelser?

  Jeg tror det ikke.

 5. Af Sten T Bundsgaard

  -

  Hvorfor bliver kommentarer ikke vist?

 6. Af P Christensen

  -

  Især Konservative og Venstre er på banen i spørgsmålet.
  Det er iøvrigt sjovt nok de 2 “liberale” med det socialistiske og planøkonomiske
  krav om håndværkerfradrag, dvs at staten kommet ind over hækken
  og lader mig betale for naboens privatforbrug.

 7. Af Hans Jerlhede

  -

  @P Christensen

  Enig, men håndværkerfradraget er peanuts ift. hvad der stjæles via inflation.

  Tænk på hvor enorme summer der bliver tørret af på naboen, når rente og afdragsfrie lån trylles væk med inflation og devalueringer.

 8. Af r. vangkilde

  -

  REGERINGEN ER UMÆTTELIG ! æder sig ind på privat ejendomsret med fælles stats socialisme, hvor Corydon kan øge den offentlige vækst til DDR kommunisme. Uden retskendelse er ganske normalt i rød politik , når borgerne ikke vil makke ret.
  Håndværker fradraget skal blot bøde for! sort arbejde, øge beskæftigelsen i bygge sektoren ELLER kald det, at regeringen pynter sig med flere i arbejde.

 9. Af Henrik Knage

  -

  Det ligner nærmest Gestapo under 2. verdenskrig, forklædt som Mette Frederiksen og kollegaer. De gik også bare ind hos jøderne og tog deres liv og deres malerier, diamanter, guld og sølvtøj.

  Det er imidlertid lidt svært for en amatør som mig, at finde ud af hvem der er gerningsmanden og hvem ofret er, eller om der er 2 ofre Retssystemet fordi det ikke tjener penge på noget det ikke yder (retskendelse), samt den borger, der udsættes for overgrebet.

  Iøvrigt er der flere, deriblandt mig der mener, at både retsvæsenet og Christiansborg trænger til en alvorlig “frisering” med tættekam og dobbelt lusekur.

 10. Af Helge Nørager

  -

  My home is my castle.

  ER en fuldblods liberal kongstanke, ja mere end det.
  En liberals opfattelse af privat ejendomsret.
  Privat grund, indtrængere vil blive politi anmeldt.

  Men nej en gang whabi fantaster fra Sudia Arabien kunne ændre hele verden, vores liv var ikke mere værdifuldt end at en osama kunne fratage alle vores frihed for at beskytte os.
  I mod hvad dræber færrer end hvis folk kunne…
  Huske at vaske hænder efter toiletbesøg.
  Huske at overholde fartgrænser.
  Huske at gå til læge før det er for sent
  Huske at undgå uskikker sex med ukendte
  Huske at tænke frem for at tro på en illusion og 72 jomfruer, valhalla, paradis, genfødsel, at skabe et liv som er værdigt, og forhåbenligt gavner også andre.

 11. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  Jacob Mchangama

  Tak for notatet der dokumenterer, at det der var tænkt som undtagelsen – krænkelse af boligen og privatlivets fred – uden hjemmel fra en domstol, nu er blevet hovedreglen.

  Embedsmændene har åbenbart taget magten fra politikerne, for der er altid gode argumenter for øget kontrol og overvågning af borgerne. Embedsvældet har skabt et system der fungerer som en evighedsmaskine, der til stadighed sikrer dem flere beføjelser, mere magt og flere ansatte kontrollanter. Og hvad den danske embedsklasse ikke selv kan opfinde af nye kontrol- og overvågningstiltag uden domstolskontrol, er kollegerne i det enorme EU leveringsdygtige med.

  Et andet kontrolområde hvor vi er havnet i noget der ligner østtyske tilstande er de sociale pensioner, hvor dyneløfteri og opfordring til stikkeri supplerer de samkøringer af register oplysninger som skal sikre mod socialt bedrageri.

  Det fungerer så effektivt at folkepensionister der er kærester ikke tør overnatte hos hinanden og førtidspensionister ikke vover at arbejde i egen have af frygt for at blive frakendt pensionen.

  Men der var en gruppe af pensionister som unddrog sig dette effektive kontrolregimente, nemlig de danskere som var bosat i udlandet.

  Derfor vedtog VK-regeringen i 2010 med støtte fra DF og Kristendemokraterne at skærpe indsatsen mod socialt bedrageri blandt udlandsdanskere der modtog social pension ved at etablere særlige kontrolteams på de danske ambassader i lande med mange pensionister.

  Næsten 5.000 danskere bor uden for Danmarks grænser og hæver hver måned deres danske folke- eller førtidspension. Danske kontrolteams i udlandet tjente i 2012-2013 knap seks en halv million kroner til statskassen i sammenlagt 37 sager om førtidspension, hvor betingelserne ikke var opfyldt, og der derfor blev rejst krav om tilbagebetaling.

  Men kontrollen med førtidspensionisterne under fremmede himmelstrøg er slet ikke tilstrækkelig, udtalte Venstre i januar i år:

  “Når man sender kontrolhold til de her lande, hvor mange danske førtidspensionister bor, så finder man folk, der er ude på at udnytte systemet. Det er helt bestemt småpenge, vi har fået opgjort indtil videre, men beløbet ville sikkert ikke være så lille, hvis vi havde en ordentlig kontrol. Og det er jo de danske skatteborgere, der i sidste ende taber på det her. ” (Venstres Jakob Engel- Schmidt, som er medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg).

  “Regeringen udviser en inderlig ligegyldighed på det her område, og det er stærkt bekymrende. Man har valgt ikke at forlænge kontrollen i Marokko og Thailand, selv om den giver resultater, og kontrollen i Tyrkiet har været flere år undervejs. Jeg ønsker ikke et samfund, hvor man skal kontrollere stolpe op og stolpe ned, men jeg ønsker heller ikke et laissez faire-samfund, hvor det er opportunt at snyde systemet. Og den grænse balancerer regeringen på i øjeblikket,” siger han.

  Den konservative beskæftigelsesordfører, Charlotte Dyremose, efterlyser ligeledes mere kontrol:

  “Vi vil gerne have anstændige ordninger med ydelser, man kan leve af, men så må vi også sikre, at de går til mennesker, der har behov for dem. Vi må holde en rimelig streng justits, så vi ikke bare fanger dem, der ikke lever op til reglerne, men også sikrer en præventiv effekt,” siger hun.

  Ifølge underdirektør Ellen Dalsgaard Zdravkovic i Udbetaling Danmark, der står for udbetalingen af førtidspension og etableringen af kontrolteams, bliver udgifterne ved kontrollen i dag tjent ind.

  “Vi kan konstatere, at det, vi kræver tilbagebetalt, overstiger de omkostninger, der er ved vores kontrolindsats. Vi kan dog ikke forvente, at tilbagebetalingskrav – eksempelvis efter den særlige indsats i Spanien – vil være i samme størrelsesorden år efter år. Hvis vi lige har undersøgt alle førtidspensionister, vil der formentlig ikke allerede året efter være ligeså mange sager, hvor borgerne ikke opfylder betingelserne,” siger hun.

  Efter aftalen mellem de borgerlige partier i 2010 skulle kontrolindsatsen i udlandet gennemføres ved at oplysningerne primært blev indhentet fra de tilgængelige lokale registre, som for eksempel tinglysningsregistre, folkeregistre og skatteregistre.

  Dette har man åbenbart opgivet, for i 2014 er det pensionisten selv der skal fremsende dokumentation til kontrolteamet om adresse, indtægt og samlivsstatus. Til gengæld tilbyder Udbetaling Danmark at undersøge, om pensionisten får udbetalt det korrekte beløb i pension.

  Hvis pensionisten ikke indsender den krævede dokumentation inden for en frist på tre måneder, så bliver pensionen stoppet helt eller delvist.

  Det var måske en opgave for Justitia at undersøge, om en sådan praksis, hvor borgeren under trusler skal bevise sin “uskyld” overhovedet er i overensstemmelse med loven, retsstatsprincipper og konventionerne.

  Ideen er hermed givet videre. Jeg er i besiddelse af materiale der dokumenterer Udbetaling Danmarks beskrevne fremgangsmåde, og fremsender det gerne til Justitia såfremt der er interesse for sagen.

  Måske er det lidt uretfærdigt at lægge så stor en del af ansvaret for kontrol- og overvågningsregimentet på embedsmændene. I denne sag er det åbenbart politikerne, først og fremmest de erklærede liberale, der fører an, men socialisterne er nu også ganske godt med.

  Jeg vil næsten væde på, at den særlige kontrolindsats af pensionister i udlandet har kostet et langt større beløb end der er kommet i kassen og at yderligere øget kontrol vil få færre og ikke flere penge i kassen. Man generer og truer en masse syge og ældre mennesker til ingen verdens nytte. Stop nu denne overvågningshetz!

 12. Af Helge Nørager

  -

  Jan, prøv dog at indse at kontrolbesøg på eksotiske rejsemål, som lavt betalte socialkontrolanter aldrig ville kunne fantasere om at opleve for egne penge
  Nu bliver betalt med 24 timers løn, forsikring og ret til at lege James Bond, det er da ren win win, for en lavt betalt djøfer, cand jur, eller socialrådgiver.
  ‘Og så er der lidt til TV2 og de andre blå smølfer med hang til misundelse og mistro.

 13. Af Hvorfor tilbageholdes saglige indlæg?

  -

  Hvorfor er ytringsfriheden delvis sortlistet her?

 14. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  Helge Nørager

  Udbetaling Danmark kan nu ikke beskyldes for ligefrem at smide om sig med penge til aflønning af kontrolmedarbejdere til bekæmpelse af socialt bedrageri i udlandet.

  Et stillingsopslag fra Den Danske Ambassade i Madrid fra marts 2012 viser, at kontrolmedarbejderen bliver ansat efter spansk overenskomst og arbejdsret. Arbejdet vil mest bestå i at søge efter information i tilgængelige spanske offentlige registre. Udgangspunktet er, at hovedparten af oplysningerne kan indhentes fra Madrid, men der kan i få tilfælde blive tale om rejseaktivitet, hvis oplysningerne skal indsamles i regioner eller kommuner.

  Til gengæld for en lav spansk løn forlanger man skyhøje kvalifikationer. Medarbejderen skal kunne tale og skrive både spansk og dansk, have et godt kendskab til spanske samfundsforhold, være dygtig til at bruge it-systemer og internettet. Kunne arbejde systematisk, og være initiativrig. Vedkommende skal kunne arbejde effektivt og selvstændigt og løse opgaver på egen hånd.

  Et kontrolteam består af to personer der er i tæt samarbejde med Udbetaling Danmark.

  Der synes ikke at være meget skæg og blå briller over det job, som vel først og fremmest kan tiltrække danskere som allerede er bosat i Spanien. Det fremgår også, at alder ikke spiller nogen rolle blot kvalifikationerne er i orden.

  Trods lave lokale lønninger synes disse kontrolteams og de tilknyttede kontrolafdelinger hos Udbetaling Danmark knapt nok at være lønnen værd.

 15. Af Er filtret et sort hul på 1000 solmasser?

  -

  Ër filtret godkendt af ja cob m?

 16. Af Mads K.

  -

  Man kan ikke tage en avis eller kommentator alvorligt som blokerer for ytringsfriheden!!

 17. Af poul boie pedersen

  -

  Når det kommer til den udøvende magts stadige indtrængen ind over borgerens rettigheder, er der ikke højre og venstre i folketinget. Derimod er der en indbygget trang i ethvert myndighedssystem til at gøre egen stilling stærkere og problemløsningen lettere.
  Og det gælder desværre de udøvende institutioner faktisk i hele den demokratiske verden.
  For indtrængen på privat område er jo blot et hjørne af den tendens.
  Med terrorpakkerne fratog myndighederne i en række lande borgerne alvorlige bidder af frihedsrettighederne.
  Hele overvågningsmonsteret og ændringer i retsplejeloven er en konsekvens af dette, og til de der tror, at det bare handler om terror må jeg melde hus helt forbi. Det handler om kontrol af borgerne og omfattende systematisk personlig og industriel spionage i et omfang, der bare for få år tilbage ville blive karakteriseret som grov spionage.
  Overvågningen opfylder myndighedernes iboende trang til øget magt (at gøre egen stilling stærkere) og til at billiggøre det administrative arbejde (gøre problemløsningen lettere), på bekostning af borgerens ret til privatliv og retsstilling.
  Det så vi tydeligt, da regeringen for ganske nylig måtte opgive leddeløs adgang til aflytning af danskere i udlandet, og retirere, så der kræves dommerkendelse.
  Var denne ændring kommet igennem, ville vi have sanktioneret, at efterretningsvæsenet kunne anvende de ulovlige data i NSA lovligt, og dermed en bid af vejen imod næste mål, at en stribe allerede eksisterende illegale data også om danskere i Danmark også kan indhentes uden dommerkendelse.
  Hele denne suppedas skal endvidere ses i lyset af den udvikling, som EU systemet er eksponent for. I dag vedtager folketinget for 75% vedkommende love, der ratificerer EU-direktiver, der pr. definition er gældende ret i Danmark.. Men hvor kommer disse direktiver fra?
  Det er ministerrådet, det er initiativtager til disse direktiver – ikke parlamentet – og det vil altså sige, at landenes udøvende myndigheder i dag dikterer 75% af lovgivningsarbejdet i det danske folketing, ligesom det formentligt også gælder i de øvrige lande.
  Lægger man alt dette sammen, må vi tale om en demokratisk krise, hvor de udøvende myndigheder, uafhængigt af partifarve, har udviklet sig til et monster, der med stor arrogance tromler hen over de demokratiske principper og borgernes rettigheder, og som med fuldfed arrogance uanset partifarve, tiltager sig stadig større magt.

  Jeg håbe, at Justitia og en stribe andre personer og organisationer vil kæmpe for demokratiets genindførelse.

 18. Af K. Larsen .

  -

  Regel nr. 1 i juridiske spørgsmål er: Penge er ikke juridisk gyldigt argument.
  Regel nr. 2: Suverænitet kan afskrives, når det gælder handel.
  Regel nr. 3: EUfori kan forekomme.
  Regel nr. 4: Tvang gennem diktatur gør at vi er enige, velkommen til den nye æra, hvor mørklægningsloven sikrer din fremtid.

 19. Af Ole Hansen

  -

  Det er meget tankevækkende at en avis som denne vil være bekendt at manipulere debatten, så at røde eller fjollede indlæg prioriteres og favoriseres, mens saglige indlæg meget ofte skjules. Jeg opsiger familiens abonnement på avisen i morgen.

 20. Af søren rasmussen

  -

  Det ville klæde den Radikale leder, Morten Østergaard, selv at gå foran og fremsætte et lovforslag hvor alle i folketingen, nuværende og tidligere ministre, går ned i pension og som først kan træde i kraft som ved lov som nuværende folkepension.

  Radikales leder, Morten Østergaard og hele det radikale sekment er dygtige til at skumme fløden på det arbejdende folks vegne. De har altid mulighed for at blive freelance skribenter på deres partiavis Politiken. Dumheden kender ingen grænser i det parti og menneskesyn er at måle med fej nepotisme.

  Gid at DF og det der kalder sig venstrefløjen kunne blive enige om at vi alle er lige og at der ikke er mere lige end andre., og fremsatte et forslag som nævnet.

 21. Af Pierre Larsen

  -

  Socialistiske systemer har aldrig haft respekt for frihed og f.eks. retten til privat ejendom eller bare privatliv.

  Bureaukratier, hvoraf DK har verdens nok største i omfang, vil med tiden altid miste formål fra oprindelig opgave til selve bureaukratiets udbredelse og konsolidering.

  Begge dele mærker man tydeligt her til lands..

  Dette sammen med en utilsvarende grundlov, der med gummiparagraffer giver den udøvende magt til at tilsidesætte stort set alt, betyder at vi er meget dårligt stillet.

  Vi har en grundlov, hvor den udøvende og lovgivende magt stort set er den samme.

  Vores dømmende magt er nærmest indsyet i den udøvende magt. En meget stor procentdel af dommerne er tidligere embedsmænd. Dette betyder bl.a. at f.eks. embedsmænd bedømmes af dommere, hvor f.eks. formanden er tidligere fagforeningsformand for selvsamme embedsmænd.

  Vi har heller ingen forfatningsdomstol.

  Vi har derfor det resultat, at det stort set kan tælles på en hånd de gange i nyere tid, hvor højesteret har tilsidesat love fra den udøvende magt.

  Endelig er den fjerde statsmagt så overbefolket med socialister, at selve kritikken af ovenstående stort set er forstummet..

 22. Af Øster Mortengård

  -

  Nu nævner du Morten Østergård – Han vil have os til at arbejde længere, og udsætte pensionsalderen.

  Man skulle tro at RV HADER alle danskere.

  De skriger og råber om velfærd – MEN samtidigt importerer de 1000 vis af flygtninge.

  Hvis der blev regnet på hvor meget alle de kære muslimer koster DK – så kunne man se, at de ville få det bedre i deres regioner – med hjælp af vores penge – og at vi pludselig ville få råd til at behandle danskere ordenligt.

  DA’s udmeldinger om at fratagelsen af pension for syge vil gøre dem raske – er jo helt i strid med RV dansker-hetz.

  DANSKERE skal tortureres af det danske system – imens indvandrer skummer fløden !!

  Hvad har vi dog gjort siden at vi skal udsættes for denne urimelige forskelsbehandling ?

 23. Af søren rasmussen

  -

  OPROP til ansvarlighed i folketinget.

  Det ville klæde den Radikale leder, Morten Østergaard, selv at gå foran og fremsætte et lovforslag hvor alle i folketingen, nuværende og tidligere ministre, går ned i pension og hvor pensionen først kan træde i kraft som ved gældende lov som nuværende folkepension.

  Det vil de Radikale ikke. Nej for radikale er radikale….

  Men hvad med DF, EL, SF, Konservative? – Ja tænk hvis Venstre eller socialdemokraterne turde…..

  Et forslag som nævnt ville vise hykleriet i tredie potens. Så kunne de folkevalget godt trække gardinet for og finde sandkage og portvinen frem og græmme sig.

  Tænk hvis der var substans på Tinge. Tænk.

  Man taler meget om politikerlede? Hvorfor dog det?

 24. Af georg christensen

  -

  Hvordan kan en formodentlig veluddannet jurist overhovet fremsende et sådant indlæg, velviden om, at USA´´s halv privatiserede NSA, lytter med, hvor det passer dem uden nogen former for rests ordninger og samtidig forlange dommerkendelse i danmark.. Politisk, juristisk og manglende erfaring er vel nok bare grundlaget for overhovedet, at starte en sådan diskussion.

  Her bør FE være ihændehaverne af ” alle til rådighed stående midler” som den øvrige verdens orden tillader. Det er simpelthen for dummende, når en jurist med bedre viden om, boltrer sig i klovnerollen med uvidenheden som baggrund.

 25. Af georg christensen

  -

  En tillægsbemærkning til mit foregående indlæg til Jacob: I danmark har vi PET, som skal arbejde ud fra danske regler. Hos FE, Det danske forsvar, gælder det vilde vestens regler, det burde du som jurist være bekendt med. Så med mine øjne set, dummer du dig sammen med de fleste danske politikere, når der forlanges dansk regelsæt brugt hos FE. Igen ikke andet, som en cirkusforestilling hvor alle forsøger med deres selv bestaltede “logik”, i grunden kun gør sig selv til grin overfor offentligheden, som for længst har gennemskuet fidusmanegeriet, så stop det..

 26. Af Allan Hansen

  -

  Om overvågning samfundet!
  (digital overvågning).

  ” Alle vogter alle!
  Nuvel, i disse tider tales, der meget om
  overvågning – her og der,,, Big ” Brother,, is here & there.
  ( Nineteen Eighty-Four – George Orwell).
  Men sådan har det jo altid været – det er ikke noget vi tænker
  over i vores hverdag
  Vi overvåges ustandselig!
  Alle samfund og stater overvåger hinanden!!!

  Men er det nu også rimeligt ?
  Og hvornår overskrider vi den “demokratiske grænse
  for privatlivet krænkelser ?
  Kort sagt: er denne overvågning -sund
  eller skadelig?
  Èn ting er sikker – den er kommet for at blive.

  Når vi går på gaden, bliver vi overvåget.
  Når vi handler i Brugsen, bliver vi overvåget.
  Når vi tanker vores bil, bliver vi overvåget.
  Når vi trækker penge i automaten, bliver vi overvåget.
  Når vi tager toget eller skal flyve til udlandet, bliver vi overvåget.
  Når du er til fodboldkamp, bliver du overvåget.
  Internettet er den største sladderhank !
  Alt din internet trakfik, bliver naturligvis også overvåget – der er altid “nogen,, der lytter med! You are never alone!
  Alt hvad du skriver
  på nettet kan læses af “andre,,.
  Der er det mærkelige fænomen med nettet ” hver gang du går ind
  – går du også ud på nettet.
  For ca. 10 år siden opdaget man en defekt i datidens
  netforbindelse etc. man blev pludselig opmærksom på, at
  hver gang du gik på nettet så stod alle dine skrive bords skuffer
  åbne og tilgængelige for alle, og det var jo en skandale!!!
  Dette “sorte hul,, har man forsøgt, at lukke lige siden (…).

  Personligt er jeg mig bevidst, om disse overvågnings kameraer, men i sidste ende giver de også trykhed; det vender vi tilbage til.
  Som sagt, er det ikke noget man går og tænker over
  til hverdag, medmindre man er narkohandler eller pædofil
  og den slags. Hvis man ikke har noget, at skjule, så tænker man ikke
  mere over det. (jeg har hørt, om disse programmer, hvor man kun skjule
  sin IP.add men hvad skal jeg med dem? det skal lige tilføjes,at disse også
  kan spores – naturligvis).
  Men nu holder I lige fast.
  For et par dage siden, så jeg et program, om hvor let
  det er ;ved hjælp af et par cigarkasser og lidt skruer
  og andre tricks kan man se dit fulde navn Cpr. nummer
  din adresse og de sidste fire “hemmelige,, nummer
  på dit dankort og bankkontonummer.
  Med den samlede sum af alle disse personlige og
  “følsomme,, oplysninger – begynder dit levende helvede.
  Din bankkonto, bliver tømt.
  Din identitet, bliver stjålet.
  Sener bliver din familie og venner også afpresset etc. etc.
  Kort sagt: det anbefales, at man “skriver,, så få
  personlige “følsomme,, oplysninger, som overhovedet
  muligt – ikke fordi man har noget, at skjule, men for at beskyt
  sig selv.

  * om sikkerhed og trykhed (…).
  Overingkameraer får ikke forbryderne til, at
  stoppe deres forbrydelser, MEN de sætter flere
  forbryder bag tremmerne.

  Lidt om nettet:

  I dag er internettet verdens største arbejdsplads!
  Man kunne også sige, at hvis nettet bryder
  sammen, så bryder stor dele af den globale
  forretnings verden sammen – øjebliklig!
  – sådan er det!
  Alt bryder sammen! fly, tog, banker, telefoner, og
  i sidste ende EL og vand, der alle er EDB. styret
  systemer – sådan er det – vi lever i ” en Cyber verden
  langt fra hinanden.
  Samtidig (og det skal man være opmærksom på),
  er internettet også verden største
  “arbejdsplads,, for “net,, forbryder.
  Cyber Crime koste ca 2 milliarder, om året!

  Om staveplader og sociale medier:
  Den med stavepladerne – er måske
  ikke så dårlig endda!
  Vi kunne jo, starte med, at få styr
  på vores begrebsverden (…) (?).

  De såkaldte ” sociale medie, som Twitter
  og Face Book, er store penge maskiner,
  det er ikke noget man tænker over – fordi,
  det fortæller de aldrig!
  Det nyest er så, at de såkaldte Smart TV. kan
  aflytte alt hvad du siger hjemme i stuen.
  De ikke alene KAN — de gør det sgu
  automatisk. Altså en dyb krænkelse af
  den personlig frihed.
  Så man bør være forsigtig med de dårlige
  vittigheder, om svigermor og den slags.
  Et andet eksembel:
  Din smart phone lægger på bordet – og den
  er slukket.
  Din smart phone har naturligvis en
  mikrofon – ellers kunne den ikke fungere!
  Folk fra FBI. og CIA. etc. etc.
  kan aktiverer denne mikrofon (hvis de gider)
  også selv om den er slukket.
  Så, for at undgå ballade med svigermor
  og den slags – bør man tage sim kortet
  ud af sin smart phone,,,,,,,
  Pas på der ude – det er koldt på nettet.
  Keep smiling.

  Pas på, der ud i den store verden.

  ” The law is reason, free from passion,, Aristotle.

  Lev Vel. Mvh. Ærligmand.

 27. Af Hans Hansen

  -

  Jacob’s kritik af lovgiverne’s dispositioner, har intet med PET, FET, NSA, eller andres dispositioner at gøre. Det er en sammenblanding der kræver begrundelse. Det synes helt ude i hampen Georg C … Vil du være så venlig at begrunde din pointe?

  Hvad er det der gør man ikke bør kritisere politikeres og myndigheders begrænsning af borgernes rettigheder? Hvorfor skal man ikke beskytte sig selv selv mod samme myndigheders begrænsning? Tror du eksempelvis, at lovgiverne ikke varetager interessenters interesser før borgerens?

  Hvorfor er det i det hele taget nødvendigt med diskussionen, hvis ikke hovedbegrundelsen lige var, at idioterne i Folketinget har importeret et forment fem cifret islamisk, mere eller mindre salafistisk, antal religiøse antidemokrater?

 28. Af Allan Hansen

  -

  Et lille P.S:
  Stort set alle samtaler bliver “optaget
  og, om nødvendig aflyttet.
  Stort set alle teleselskaber gemmer
  dine samtaler i ca. 90 dage
  mht. senere efterforskning.
  Hvis du ringer til politiet, bliver
  dit opkald “optaget,, og gemt.
  Hvis du ringer til ambassaden, bliver
  dit opkald “optaget,, og så fremdeles.
  Man har faktisk pligt til, at oplyse
  borgerne om, at du bliver “optaget,,
  men det sker ikke altid.

  Pas på, der ud i den store verden.

 29. Af Allan Hansen

  -

  Efter terror angrebet i Paris har den
  franske regering nu vedtaget en ny
  lov, der gør det muligt, at aflytte borgerne
  i et langt større omfang end tidligere.
  Det er måske også nødvendigt ?

 30. Af Allan Hansen

  -

  Man bør aldrig stole på alle de smudsig ørken
  “profeter og slavehandler,, der løber rundt
  på krammer market i Mekka – de er altid “fulde,,
  af løgn!!! Så er den vist ikke længere!

 31. Af Allan Hansen

  -

  STOR ÅND OG SMÅ DYDER.

  Ak ja, hvor gives der stor ånd?
  Men blot narrehuer og maskespil.
  Citat: Friedrich Nietzsche: tysk grovsmed, der filosofrede
  med hammeren.

 32. Af georg christensen

  -

  Hallo, “justisia”, hvad betyder privat “ejendoms ret”, hvis den er bygget på “samfundet”, et måske forældet samfundssystem?. Hvis privatismen stadig består ud fra enevældens lovebestemmelser?.

  Så har vi stadig en uforanderlig enevældig diktaturlignende demokratiforståelse, to modsætninger i kamp mod hinanden. Privat ejendomsret bygget på samfundet, uden samfund var ejendomsretten ikke muligt?. Hvad svarer så “justisia” ?.

Kommentarer er lukket.