Kan Bladtegnerne forhindre nyhedsmedier i at vise Muhammed-tegningerne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 17

I gårsdagens Jyllands-Posten kunne man læse, at Danske Bladtegnere (der hører under Dansk Journalistforbund) har meddelt Danmarks Radio, at sidstnævnte ikke længere må vise Muhammed-tegningerne fra Jyllands-Postens famøse artikel af 30. september 2005 uden forudgående tilladelse. DR havde ifølge en aftale med CopyDan ret til at vise tegningerne, men dette aftaleforhold har bladtegnerne nu fået mulighed for at ændre. At DR nu står i samme situation som andre medier, er der ikke i sig selv noget dramatisk i. Men baggrunden for at undtage netop Muhammed-tegningerne synes at bunde i et bredere ønske fra bladtegnerne om at forhindre nyhedsmediers brug af tegningerne som sådan, med mindre der opnås tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Ifølge bladtegnerne er der således tale om en krænkelse af tegnernes ophavsret, såfremt nyhedsmedier viser tegningerne.

Formanden for Danske Bladtegnere Lars Refn udtaler således til Politiken, at

”Dermed bringer vi DR i samme situation som alle andre medier. Det betyder bare, at DR nu skal spørge tegneren først og i øvrigt aftale en pris. Det sker blandt andet fordi, der har været debat om Adam Holms brug af tegningerne i forbindelse med et interview med Flemming Rose. Og fordi, der er nogen, der kalder sig ytringsfrihedsfundamentalister, der med knyttede næver siger at nu skal vi genoptrykke alle Muhammed-tegningerne. Og så er det bare, vi siger, at man ikke skal trykke noget som helst uden at have vores accept”.

Tidligere formand for Danske Bladtegnere Claus Seidel, som har underskrevet brevet til DR, udtaler til JP, at

”Efter min vurdering er det et brud på ophavsretsloven, når en hvilken som helst avis trykker tegningerne uden at spørge tegneren selv,« siger Claus Seidel, der ikke mener, at genoptrykning af tegningerne kan høre under mediernes ret til at citere et værk. Han pointerer, at »ingen bladtegnere var blevet spurgt«, da for eksempel Information, Politiken, Berlingske og Jyllands-Posten m.fl. genoptrykte tegningerne i 2008. »Alle aviser skal følge loven, som den altid har været. Men gang på gang har de danske dagblade ikke respekteret dette,«

Da jeg ikke er ekspert i ophavsret, skal jeg ikke gå nærmere ind i spørgsmålet om, hvorvidt Danske Bladtegnere har ret i, at ophavsretsloven giver dem ret til at forhindre nyhedsmedier i at bringe tegningerne, udover at pege på, at der i hvert fald findes et par Landsretsafgørelser, der synes at balancere hensynet til ophavsret mod retten til ytringsfrihed.

Men skulle et dansk medie vælge at trodse Bladtegnerne og eksempelvis trykke tegningerne den 30. september i år, hvor te har 10 års jubilæum, vil det i tilfælde af et retsligt opgør ikke nødvendigvis være ophavsretsloven alene, der afgør, hvem der får ret. Også den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der er en del af dansk ret, er en relevant retskilde, som ophavsretsloven vil skulle fortolkes i lyset af, såfremt sidstnævntes indhold medfører indgreb i en konventionsrettighed.

I Ashby Donald and Others v. France fra 2013 slog den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) netop fast, at ytringsfriheden i Menneskerettighedskonventionen også finder anvendelse i sager om ophavsret, hvilket EMD har gentaget i den svenske admissibilitetsafgørelse Fredrik Neij and Peter Sunde Kolmisoppi (The Pirate Bay) v. Sweden (se disse to (I, II) glimrende blogs om afgørelserne).

De to sager drejede sig henholdsvis om nogle modefotografer, der blev dømt for på en hjemmeside for at have anvendt ophavsretligt beskyttede fotografier fra et modeshow i kommerciel sammenhæng, samt om den svenske fildelingstjeneste Pirate Bay, der uden tilladelse tillod brugerne af dele ophavsretligt beskyttet materiale som film og musik, og hvis bagmænd blev dømt derfor. EMD slog fast, at mens ytringsfriheden er relevant i disse sager, skal den balanceres mod hensynet til rettighedshaverne, der også nyder beskyttelse under konventionens art 1 protokol 1 vedrørende ejendomsret. I begge tilfælde fandt EMD, at hensynet til ophavsretten vejede tungere end hensynet til ytringsfriheden. Men det skyldes i vidt omfang, at der i begge sager var tale om anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale til kommercielle formål, snarere end om videreformidling af indhold med af interesse for den offentlige debat, hvorfor ytringsfriheden blev tildelt begrænset vægt.  Det er afgørende at lægge mærke til EMDs udtalelse i den svenske sag:

In this connection, the Court would also underline that the width of the margin of appreciation afforded to States varies depending on a number of factors, among which the type of information at issue is of particular importance. In the present case, although protected by Article 10, the safeguards afforded to the distributed material in respect of which the applicants were convicted cannot reach the same level as that afforded to political expression and debate.

Det er svært at forestille sig et emne, der giver anledning til mere offentlig og politisk debat end ytringsfrihedens grænser i kølvandet på Muhammed-tegningerne. Derudover er det væsentligt at pege på, at pressen og nyhedsmedier generelt nyder en højere grad af ytringsfrihed end andre aktører under konventionen (se eks. Oberschlick mod Østrig) og, at der generelt skal mere til at retfærdiggøre indgreb i pressefrihed end i ytringsfriheden for eks. en kommerciel hjemmeside eller en ulovlig fildelingstjeneste. Når Adam Holm i et interview med Flemming Rose vedrørende ytringsfrihed oven på angrebet mod Charlie Hebdo viser tegningerne, og når danske aviser oven på et terrorforsøg   mod Kurt Westergaard gør det samme, er det altså en helt anden situation end den, hvor eks. en privatperson lægger samme tegninger op på egen hjemmeside med et hadsk udfald mod muslimer, eller hvor tegningerne bliver brugt i kommercielt øjemed.

Man kan også forestille sig, at danske domstole og/eller EMD vil lægge vægt på, at tegningerne har været bragt i mere end 150 medier i 43 lande (pr. 2006), samt i adskillige danske trykte og elektroniske medier uden, at tegnerne tilsyneladende har gjort gældende, at deres ophavsrettigheder er blevet krænket.

På den baggrund må det antages at være tvivlsomt, om Danske Bladtegnere kan få medhold i, at danske nyhedsmedier i et hvert tilfælde skal indhente tilladelse til at vise Muhammed-tegningerne som dokumentation i nyhedsdækningen af et emne, som er af væsentlig offentlig interesse – en interesse der givetvis kun vil højnes frem mod 10 års jubilæet 30. september i år.

 

17 kommentarer RSS

 1. Af Hans Hansen

  -

  Ja det kan de med henvisning til “husregler”. Sådan nogle er ikke under lovgivningens forbud mod egentlig censurering. Der er mange misforståelser omkring censurering, f.eks. hvor der er tale om sådan, såvel som nogle tror at ytringsfrihed er total.

  Før der er tale om egentlig censur, så skal den være lovgivet. Det er ikke tilladt.

  Imidlertid er det tilladt at indføre interne husregler der ikke tillader bestemte ytringer. De kan være relevante i flere forbindelser, f.eks i forbindelse med såkaldt trolling. I andre forbindelser bør injurie lovgivning være relevant.

  Men helt generelt er det overordentligt kritisabelt, at offentlige medier indfører enhver form for regel, der forhindrer kritik af politik og religion. Det er ganske enkelt ikke acceptabelt, og en sådan husregel vil givetvis medføre intensiv kritik, på en måde der endnu ikke har set dages lys fra andre kilder end den aktuelle.

  Tror man at muhammed tegningerne er eksempel på sådan, så tror man forkert.

 2. Af Hans Hansen

  -

  I forbindelse med ophavretten, så skal der indhentes tilladelse fra ophavsindehaveren. Det er der generelt ikke noget nyt ved, men er et emne tidligere officielt udgivet, så vil det være en nyhed, hvis ikke rettighederne stadig gælder ved at henvise til tidligere udgivelse.

  Eksempelvis ved at søge på: “Alle de tapre kyllingehøge på Din Debat”

 3. Af Søren Sørensen

  -

  Liberalister har ingen humanisme eller fleksibilitet mht andre menneskers liv. Kun deres økonomiske og politiske egeninteresser interessere. Såsom ikke at lade tegnerne af Muhammad-hvis liv er i fare-selv bestemme om de vil udsættes for mere fare via gengivelser. Mchangama tager fejd mht at emnet her giver medier ret til at bruge et stk arbejde der før var harmløst men nu er livsfarligt.

  Jakob,Lilleør og fru. Chefredaktør lav jeres egne muhammad tegninger og bestem selv om i ønsker dem frigivet i al evighed men fortæl ikke tegnerne at de er tvunget til at sætte livet på spil i jeres “indvandrerpolitik” for at vinde næste valg. Selv om lav ko vil lige som VKO blot fordoble antallet af indvandrer igen.

  Ytringsfrihed er bestemt af dem selv og ikke jer liberalisters ønsker.

 4. Af Helge Nørager

  -

  Privat ejendomsret til egne produktioner, og jord, penge, huse, aktier, skal respekteres.

  Men privat ejendomsret til satire, kunst, plakater, korte tekster, er underlagt copyright osv, noget kan være varemærkebeskyttet.

  Men almennytte og almen interesse gør at normale spilleregler ikke gælder for muhammed tegninger, nej da, det gør det ikke.

  At den simple årsag at en forbud er formålsløst, da der er penge i at trykke billereder eller gavn af nogens politiske agenda.

  Min personlige mening er, at det er op til tegnere, de ejer deres produktion,

 5. Af P Je

  -

  Som tilhænger af rød og radigal politik respekterer Nørager næppe danskernes ret til penge, jord, huse eller nogetsomhelst andet, eftersom den radigale politik er i færd med at frarøve danskerne deres penge, land, boliger, jobs, familieliv, velfærd og alle borger- og menneskerettigheder.

 6. Af Rikke Nielsen

  -

  Det er selvfølgelig vigtigt for enhver, der udgiver noget som helst´at kontrollere, hvilken politisk kontekst det udgivne materiale måske bliver misbrugt i.

 7. Af K. Larsen .

  -

  Var det ikke lettere at smide Islam ud af Vesten, som den tidligere Pave gjorde, da de hendvendte sig om medindflydelse ?
  “Det kan der ikke blive tale om, før i viser vilje til selv at række en hånd, hvilket verden indtil nu, ikke har set.”

 8. Af søren rasmussen

  -

  Det forhøjede beredskab i København vil koste den borgernære politiindsats dyrt, lyder det fra samtlige politiforeningsformænd på Sjælland. De efterlyser åben og ærlig tale om konsekvenserne af antiterrorindsatsen. Rigspolitichefen mener, at man efter en nylig tilførsel af 130 mio. kr. står i en »langt bedre situation«. Det samme mener justitsminister Mette Frederiksen (S).

  ok…………y

  den havde vi ikke lige set komme.

  og løsningen?

  Kom nu….. kom nu for helvede…..

  Muslimer, perker, islam, islamister og alt det lort – ud med lortet, med eller uden konventioner og retsplejen.

  Muslimer, perker, islam, islamister og alt det lort dræner samfund for juridisk retspleje.

  JACOB MCHANGAMA jeg er ikke i tvivl om at du er en dygtig jurist men du er en skide bogholder der ikke fatter hvad der sker omkring ørene på dig. Du kan tørre din juridiske retspleje i røven når du ser din moster blive stenet for muslimsk ditto.

 9. Af p jensen

  -

  En terror aktion mere, med måske 50, 100 eller 200 dræbte, vil nok stadig være en mindre ting i forhold til de hundredtusindvis af danskere der har fået……. ( og de lige så mange der vil få ) ……. deres liv ødelagt af politikernes svigt, udskejelser og overgreb.

 10. Af Hans Hansen

  -

  K. Larsen

  Ville det ikke være nemmere at stille betingelser indvandreres for ophold i Vesten?

  Diskussionen er forplumret i uhyggelig grad af Socialdemokrater og Radikale Venstre, underligt nok også af Venstre.

  Helt ærligt. Hvor dum er man hvis man tillader islamister ophold? Det oser så langt væk af idiotisme, at det kun kan beskrives superlativt.

  Prøv at høre. S, RV og visse dele af både venstre- og højrefløjen, er dummere end dum … Kan det siges tydeligere?

 11. Af J Nielsen

  -

  ” … – ud med lortet, med eller uden konventioner og retsplejen.”

  Ophavsmanden til det her løber den indlysende risiko, at han selv ryger med ud. Når der alligevel skal ryddes op, kan man ligesågodt tage alt skraldet med.

 12. Af J Nielsen

  -

  I øvrigt håber jeg virkelig de her tegninger snart bliver genudsendt. Jeg er ved at få abstinenser.

 13. Af J Nielsen

  -

  I mere øvrigt, når man vælger at øge politibetedskabet med XXL millioner, så er det et politisk dikteret valg. Der skal signaleres handlekraft, især i et valgår. Man kunne også lade være.

  Det her var jo langt fra at være det mest alvorlige der er sket herhjemme i den retning. Der skal vi tilbage til det tredobbelte bombeangreb i 1985. Samt eventuelt diverse brandbombeattentater i samme år.

  Jeg gad godt vide hvor meget der blev oprustet for ved den anledning.

 14. Af P Christensen

  -

  “Det er svært at forestille sig et emne, der giver anledning til mere offentlig og politisk debat end ytringsfrihedens grænser i kølvandet på Muhammed-tegningerne.”

  Ja. Man må i høj grad sige at Radikale-venstrefløjen i DK i deres racisme-paranoia har
  bombet Danmark tilbage til den sorte middelalder.

 15. Af Jan Petersen

  -

  Utrolig folk virkelig tror på al det pladder omkring ytringsfrihed. En simpel vare der blot styres af udbud og efterspørgsel som al anden handel. Vaskepulver og ytringsfrihed er et og samme, en simpel være.

 16. Af hasse gårde-askmose

  -

  Det vil sandelig være en national katastrofe, hvis Jyllandspostens tegninger ikke bliver genoptrykt i anledning af jubilæet. Ikk’?

  Min reaktion, da jeg i sin tid så tegningerne i Jyllandsposten:

  Jeg grinede højt…da jeg så tegningerne.
  Da jeg så læste Roses kommentarer, tænkte jeg. “NU bliver der ballade”….og det blev der.

  Hvorfor nævnter jeg dette:
  Jeg tror ikke, at tegningerne i sig selv var anledningen til balladen.
  MEN ROSES KOMMENTAR!!!

  Da så Akari m.fl. “markedsførte” i bl.a. Mellemøsten, skete det selvfølgelig med en oversættelse af Roses tekst. “Hån og latterliggørelse”, osv., osv. osv.

 17. Af Erik Larsen

  -

  Det mest uhyggelige er næsten, at jeg ikke et sekund tror på at nogen politikere læser seriøse indlæg fra borgere = deres vælgere nogensinde. HVIS de gjorde “kunne” det måske være, at de opdagede at deres såkaldte program ikke bare “lignede” noget som almindelige danskere virkelig ønsker og beder om. Vågn dog op politikere!!! og bare prøv bare prøv at lytte lidt til hvad modne danskere beder jer om at forstå! Og lad os så – DESVÆRRE – se i øjnene at i 1972 stemte vi for EU – men i dag kan vi ikke komme hurtigt nok ud, sammen med England. Og lad os SÅ få et Danmark igen , hvor VI SELV KAN BESTEMME DE VIGTIGSTE TING FOR VORES LAND OG VORES FAMILIE, BØRN OG BØRNEBØRN!!!

Kommentarer er lukket.