Norge gør op med blasfemiparagraffen

Af Jacob Mchangama, Justitia 29

Den 26. februar meddelte justitsminister Mette Frederiksen, at regeringen ikke vil ophæve straffelovens § 140, den såkaldte blasfemiparagraf. Justitsministeren lagde vægt på, at

”Straffelovrådets gennemgang viser, at blasfemibestemmelsen ikke er til hinder for kritik af religioner. Sådan er det – og sådan skal det være i et frit samfund. Men samtidig peger Straffelovrådet på, at hvis man afskaffer bestemmelsen, vil der kunne forekommen offentlige afbrændinger af hellige bøger som Biblen og Koranen, som myndighederne ikke vil kunne gribe ind over for. Jeg har svært ved at se, hvordan vi får et stærkere samfund, eller hvordan det vil kunne berige den offentlige debat, hvis man gjorde det lovligt at brænde hellige bøger”.

Justitsministeren henviste til Straffelovrådets længe ventede udtalelse om blasfemiparagraffen i Betænkning Nr. 1548. Udtalelsen indeholder en række forhold, der ifølge Straffelovrådet taler for og i mod en ophævelse af blasfemiparagraffen. I forhold til spørgsmålet om afbrænding af hellige bøger, der får regeringen altså var udslagsgivende, udtaler Straffelovrådet bl.a.:

Derimod vil en bibeholdelse af straffelovens § 140 kunne ses som en præventiv foranstaltning i forhold til den anden form for forstyrrelse af den offentlige orden – hvor det er personer, der føler sig krænket, som forstyrrer den offentlige orden.

[..]Hvis straffelovens § 140 ophæves, vil der derfor principielt kunne forekomme offentlige afbrændinger af Bibelen eller Koranen, som myndighederne ikke vil kunne gribe ind overfor, hvis afbrændingen ikke umiddelbart fører til forstyrrelse af den offentlige orden, men f.eks. har den (forventelige) virkning, at en gruppe af personer på et senere tidspunkt – eventuelt flere dage senere – som en form for hævn eller voldelig protest – foranstalter uroligheder.

[…]Det bemærkes herved, at afhængig af de nærmere omstændigheder vil sådanne offentlige afbrændinger mv. af Bibelen eller Koranen kunne give anledning til stærke reaktioner – herunder eventuelt voldelige reaktioner – både her i landet og i udlandet.

Regeringen synes altså at have valgt at bibeholde blasfemiparagraffen af hensyn til bl.a. at modvirke, at personer – i både ind- og udland – der måtte føle sig krænkede, vil ty til vold.

Det er derfor interessant, at man i Norge netop har førstebehandlet et lovforslag, der skal ophæve den norske blasfemiparagraf (beslutningen herom blev formelt taget i 2009 med udformningen af en ny straffelov). Lovforslaget blev hastefremsat (og enstemmigt vedtaget) i lyset af terrorangrebet mod Charlie Hebdo i Frankrig den 7. januar 2015.

Bl.a. fremhævede to af stortingsrepræsentanterne Anders B. Werp og Jan Arild Ellingsen følgende argument for afskaffelsen:

«Angrepet på det franske satiretidsskriftet «Charlie Hebdo» i januar 2015 var et direkte angrep på både ytrings- og pressefriheten. Selv om eksistensen av blasfemiparagrafen selvsagt ikke legitimerer vold, underbygger denne paragrafen etter forslagsstillernes mening en oppfatning om at religiøse ytringer og symboler har krav på et spesielt vern mot ytringer. Dette er meget uheldige signaler å sende, og det er på tide at samfunnet tydelig står opp for ytringsfriheten, også i religiøse spørgsmål….

Ytringsfriheten er et helt grunnleggende verktøy i et demokratisk samfunn. For å få en åpen dialog må maktstrukturer diskuteres og kritiseres på fritt grunnlag. Religion har historisk vært en betydelig kilde til makt, og i flere samfunn og kulturer har religion fortsatt en betydelig innflytelse. Religion bør og skal derfor kunne kritiseres på lik linje med andre maktstrukturer. En blasfemiparagraf, uavhengig av om den er sovende eller ikke, vil derfor sende et signal om at religion har en posisjon i samfunnet som er fritatt for en konstruktiv og kritisk dialog. På dette grunnlaget mener forslagsstillerne at blasfemiparagrafen i straffeloven av 1902 bør oppheves.»

De norske politikere lægger således vægt på en udstrakt grad af ytringsfrihed, og at religiøse følelser ikke bør nyde nogen særlig beskyttelse, samt at det i lyset af de angreb, som terrorister har rettet mod ytringsfriheden i bl.a. Paris, er afgørende at sende et signal om vigtigheden af ytringsfriheden, snarere end om vigtigheden af at undgå vold motiveret af krænkede religiøse følelser.  Det skal bemærkes, at man i den nye – og endnu ikke vedtagne – norske straffelov har en bestemmelse om ”Lite skadeverk”, der efter omstændighederne ”vil kunne ramme blasfemiske handlinger rettet mot kirkebygg eller gjenstander av religiøs betydning, selv om handlingen ikke innebærer noen nevneverdig økonomisk skade”. Såfremt man som Straffelovrådet og den danske regering opfatter afbrænding af eller urinering på hellige bøger som særligt problematisk, kunne man have indført en lignende bestemmelse og samtidig ophæve selve blasfemiparagraffen.

Fra et grundrettighedssynspunkt synes den norske fremgangsmåde langt mere spiselig den danske, hvor de, der tyr til vold, får indflydelse på, hvor langt en demokratisk retsstat som den danske vil udstrække ytringsfriheden.

29 kommentarer RSS

 1. Af Ulla Nielsen

  -

  Ja!Hatten af for Norge. Fornem logik og formulering, og tak til JM for at viderebringe.

 2. Af P Christensen

  -

  Kun kolbøttesamfund har forbud mod kritik af kolbøtter.

 3. Af Jan Petersen

  -

  FU.. up med blasfemi-paragraffen! Hvad med ophævelse af FN-flygtninge-konventionen?

 4. Af Niels B. Larsen

  -

  Kun samfund (læs: kun lande, som har politikere), som er skræmte over udsigten til en fri debat, har paragraffer som blasfemi- og racismeparagrafferne.

 5. Af merethe hansen

  -

  Hvad betyder ordet blasfemi………………semantisk præcist? Signifié ligger og flakser under signifiant……………..og vil altid gøre pga. sprogets, og kulturernes og mediernes udvikling. Derfor synes det ganske omsonst, at opretholde lovgivning på et begreb som dette.
  I princippet kunne jeg starte en religion nu, dette ved at opnå ét medlem udover mig selv, og så derefter være under blasfemiparagrafen…………………og kan så derefter påberåbe mig allehånde helle, udover hellighed, og sågar,…….netop lovligt, indføre et bud som siger, at alle vantro skal fodres til pitbullterriers…..blendet med helligblenderen……..
  Helt faktuelt er der lige nu en ny religion med 10millioner medlemmer som hedder: -det flyvende spaghettimonster- ,……… og ifølge blasfemiparagrafen,……….. om den vælges at anvendes på en bestemt måde,………… kan kritik m.m. af disse pastafari jo så kriminaliseres………det er jo da lidt absurd….
  Monty Python, Dave Allen, Frank Zappa, Simpsons etc. skulle aldrig have været vist, hvis denne paragraf rent faktisk tages helt på bogstavet som det skulle forstås dengang paragrafen blev skrevet…………………….man sniger den ind under samtidig læsning, og prøver dens kollision med ytringsfrihedsparagraffer………….halvabsurd øvelse……..så vi kan lige så godt afskaffe den helt…..
  Og hvornår er noget egentlig teologi, som f.eks. om Jesus havde en seksualitet, men bliver bragt under anke om blasfemi….

 6. Af merethe hansen

  -

  jeg blev pludselig i tvivl om man også skal være ministerielt anerkendt religion-sekt for at kunne komme under blasfemiparagraffen? Så har vi et yderligere problem med blasfemiparagraffen.
  Det aktualiserer også hele spørgsmålet om store og små sekter, hvor de store, udover pengespørgsmål, sidder tungt på sproget, kulturen og historien…..og er…. vel næsten indirekte blasfemiske…. over for de små nye sekter…………………i al fald holdes deres småsnabler ude af pengekassen, så det er mere til supersnabler………………….så for at komme ud over alt dette bør paragraffen slettes, og enhver sammenhæng økonomisk mellem stat og sekt ligeså….
  Egentlig grotesk at jomfrufødsler og deling af have etc. anerkendes, og sendes penge, men spaghettimonstre ej…… Sidstnævnte har ingen krige på samvittigheden…endnu….

 7. Af Søren Revser

  -

  Har lige fået slettet et indlæg på en anden blog. Kun fordi jeg nævnte det åbenlyse:

  At Christiansborg er besat af dybt kriminelle og korrupte politikere. Alle ved det, og taler om det, men det må ikke siges højt.

 8. Af merethe hansen

  -

  hvis ateisme selverklæres religion, er de så under blasfemiparagraffen?
  Er dette at skrive…..dræb de vantro etc….som mange sekter gør….så implicit blasfemi mod… ikke bare ovenstående ateisme,…………… men også andre religioner…….
  Der er jo egentlig blasfemi religionerne imellem netop i de respektive religiøse skrifter……som de så bruger ytringsfriheden til at udgive……sikkert ikke engang på genbrugspapir…..
  men igen………….det beror på fortolkningen………….hvilket i sig selv er absurd, så disse spørgsmål bør fjernes fra domstole, som også har udgifter herved………………….

 9. Af merethe hansen

  -

  hvis man laver en religion på to medlemmer, og en tredje frysende vantro så kommer til at tænde op i kaminen med et helligt skrift, så kunne den så komme under blasfemiparagraffen….
  Hvad nu hvis papir, træer eller brændeknuder anses som hellige i sig selv så må alt dette ikke brændes fremdeles. Nogle religioner tror jo faktisk på, at alt er helligt……
  Janisme fejer insekter væk på vejen………må man så ikke træde på en myre?………….
  Min pointe, er, at det er svært at undgå anløben fortolkning,……. og hvilken perception og hvilken subjektive hjerne skal definere ret ud fra hvilke objektive kriterier?
  Er religiøse skrifter i øvrigt ikke også under privat ejendomsret, så jeg kan antænde eller sætte under et vakkelben? Hvad nu hvis en psykisk syg optænder? Engang var det at sige
  -jorden kredser om solen- ulovlig blasfemi…
  Hvis jeg var religiøs, men senere bliver ateist, så må jeg ikke hælde mine erhvervede skrifter i kakkelovnen som opvarmning om vinteren? Må ateister så kræve, hvilke ateistiske skrifter m.m. de religiøse ikke må antænde, og nyder de samme beskyttelse den anden vej? Nej vel,……………slet paragraffen…..vi skriver 2015….

 10. Af D. Christensen

  -

  Hvem i alverdens riger og lande kunne dog finde på at forøge temperaturen til over 200 grader celsius rundt omkring en bog, med “KÆrlighedens og Fredens Evige Religiøse Tro” som emne ?

 11. Af Niels B. Larsen

  -

  Det kunne jeg!

 12. Af dora teglgaard

  -

  og en del kordrenge sikkert også

 13. Af søren rasmussen

  -

  Jacob Mchangama, jeg har stor respekt for din juridiske viden.

  Men du er og bliver en juridisk bogholder.

  Når det muslimske lort brænder sammen over vores demokrati vil du stadig sidde og plæderer for retsplejeloven og juridisk præferencer. – så er det bare for sent ven.

  Der mangler håndværkere i statsadministrationen som er vant til at handle når lokumet løber over….

  Er jeg for vulgær? så op i røven. Du kan bare censurer mit indlæg.

 14. Af søren rasmussen

  -

  Ok……. mit ovenstående indlæg gik i gennem. – tak for det.

  Kan i huske den gang vi ikke havde muslimer, islam og alt det lort i lille DK.

  Der hjalp vi hinanden.

  En hver ville gerne svarer sit……

  Nu har vi muslimsk lort i alle kroge i det danske samfund. – jamen det er jo ikke alle muslimer …..

  lort lort lort

 15. Af kim brodersen

  -

  Religion kæmper for udbredelse, og for at holde sine i folden, ofte med grove midler………Man har jo lov til ytringsmæssigt aktivt at bekæmpe religion, da den jo ikke just er en uskyldig størrelse…..Der er politik i alt, også i religion, og man har sgu ret til også at provokere disse……………..de er selv provokerende………….

  -I essayet “Is nothing sacred?” vurderer forfatteren Salman Rushdie modsat, at ‘det hellige’ er en konservativ konstruktion, et forsøg på at immunisere det hellige imod kritik:

  Citat Nej, intet er helligt i og af sig selv (…) Idéer, tekster, ja selv mennesker kan gøre hellige – ordet [det engelske “sacred”, red.] kommer fra latin “sacrare” (at ophøje som ukrænkeligt) men selv om disse søger at proklamere og bibeholde deres egen absolutte eksistens, deres ukrænkelighed, når den først er blevet etableret, er selve handlingen, at ukrænkeliggøre, en særdeles historisk hændelse. (…) Og historiske hændelser må altid underkastes kritiske spørgsmål, dekonstruktion, ja selv påstande om deres overflødighed. (…) Idéen om det hellige er simpelthen et af de mest konservative tankesystemer i hvilken som helst kultur, fordi den stræber efter at reducere andre idéer – Uvished, Fremskridt, Forandring – til forbrydelser. Citat
  Imaginary Homelands, 1989, p. 416-

 16. Af p jensen

  -

  Med politiske løgne og juridiske fix-faxerier og krumspring kan man nok holde en befolkning nede og holde flertallet for nar gennem lang tid. Men man kan ikke narre hele folket hele tiden. Når man f.eks. påstår at Danmark beriges og ikke afgiver suverænitet og selvbestemmelse, så vil virkeligheden hen ad vejen skabe en så stor og dyb kløft mellem teorierne og den barske virkelighed, at befolkningen nok vil miste den sidste rest af tillid til politikerne. Det er noget der kan få dramatiske konsekvenser!

 17. Af Søren Sørensen

  -

  I det store og hele er blasfemiparagraffen en fis i en hornlygte som kun bruges mod landets politiske ledere når de ønsker at vise deres borgerlige fascisme racisme mod muslimer.

  Ingen får jo det samme for at sige at kristenfundamentalister “avler som svin og voldtager deres døtre” i Danmark uanset om det er sandt eller ej. Men en muslim der sagde dette? Muligvis.

  Lad os hellere koncentrere os om at få ordentlige straffe på bordet for borgerlige pengekriminelle såvel som fjernet frimurer i politi,PET,militæret,politik og andre kristne anti-demokratiske danske grupper.

  Hvordan ulovliggør vi dem Mchangama?

 18. Af Rune Jensen

  -

  Det vil ikke være spiseligt før blasfemiparagraffen er totalt ophævet og *intet* sat i stedet.

  Husk her på, at en særlov omkring afbrænding af religiøse klenodier stadig er en *særlov*.

  Den særlov vil stadig gøre det fuldt lovligt at afbrænde ethvert videnskabeligt værk, hvilket er fuldstændigt uacceptabelt.

  Når det skal være lovligt at afbrænde videnskabelige værker, skal det også være lovligt at afbrænde religiøse symboler.

  Videnskaben er hvad der har bragt os hvor vi er nu med velstand og teknologi som hjælper os i hverdagen. Ikke religion.

  Man skal samtidig huske på, at det, en religiøs særlov under alle omstændigheder vil beskytte er de helt extremt voldelige tekster, som er i disse “bibler”.

  Bla. dræb alle vantro, hvorend du finder dem (islam). Såden særlov vil beskytte en udryddelse af os selv, da langt de fleste af os er ateister og ikke-troende.

  Fuldstændigt uacceptabelt.

  Fjern den paragraf HELT og sæt intet i stedet.

  Friheden til at udtrykke sig *må* være absolut.

  Kan man ikke finde sig i det, så må man finde et andet land at bosætte sig i. F.eks. et teokratisk diktatur i et arabisk land, hvor der yderligere også er censur og stening, tortur og fængsling for de forkerte tanker og ytringer.

 19. Af merethe hansen

  -

  hvis wiki har fået alt med, da har paragraffen kun været anvendt 10 gange i alt, og kun et par gange givet domme………..senest i fyrrerne, hvor et par klædte sig ud som præster……………

  Det må så være afbrændingsaspektet der er afgørende, hvilket straffelovrådet også siger i oplægget..
  Og pointen er såmænd god nok: hvis det kan forventes at sætte en kædereaktion i gang så er bedre at kunne forbyde det a priori…….og man har andre paragraffer som fungerer som ventiler eller det modsatte.
  Men alt i alt så står hensynet til ro og orden over det principielle i at kunne ytre sig fuldt…. også i kunsten eller gennem happenings. Hvis du var homoseksuel, så kan du provokeres og trues med bål og brand, evigt flammehav, men den selvsamme homoseksuelle må ikke sætte fahrenheit op på bogen, hvorfra og hvormed angrebene kommer fra…….Det hænger jo ikke helt sammen, og der er ingen paragraffer som omvendt går i rette med de religiøses overkill………………..

 20. Af Martin Nielsen

  -

  Norge er på mange måder et land med dybe dale og høje fjelde. Selvgodheden har perfekte kår og har i hvert fald tidligere givet sig udtryk i, at folk udråbte “rasismefri soner”. Dette kunne f.eks. være på biblioteker, hos læger og tandlæger, og Tromsø universitet gik også med på galskaben. At man dermed udråbte det meste af landet til at være racistisk vakte naturligvis opsigt, men kun forsigtig, så stor var angsten for at provokere.

  En af kulminationerne i dette cirkus var den lov, der blev vedtaget uden større opmærksomhed i april 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006. Jeg husker ikke den præcise betegnelse, den kaldes populært for Dhimmiloven og gjorde det muligt at retsforfølge folk med påstande om diskrimination. Deri var der ikke noget nyt, bortset fra at man ifølge Dhimmiloven kan kræve omvendt bevisbyrde. Den sagsøgte skal selv bevise, at vedkommende ikke har diskrimineret, og hvor tit kan man det?

  Jeg ved ikke, hvordan loven har fungeret i praksis, om den overhovedet har været i brug og eventuelt har haft indflydelse på lovgivningen om blasfemi. Den havde i hvert fald det resultat, at fra 1. januar 2006 forsvandt flere diskussionsfora fra nettet, da de økonomiske aspekter ifm. domme virkede stærkt afskrækkende.

 21. Af P Christensen

  -

  Jeg har (også) forlængst lavet min egen religion. Tilbedelsen af guden Yessir forbyder mig at holde for rødt lys og betale skat, lønforhøjelse på 145 % pro anno, 8 koner, samt giver mig fri bar og tillader mig at tisse i poolen på feriestederne.

  Jeg kræver fuld respekt af disse rettigheder, og frihed enhver for en kritik, forhånelse, stigmatisering og fornærmelse heraf jf. blasfemiparagraffen.

  Lyder det idiotisk og selvoptaget ?
  Så har du jo defineret religion.

 22. Af merethe hansen

  -

  jeg respekterer så sandelig Yessir-religionen……………..dybeste dybt dybt………….og den er heldigvis uangribelig nu……………..men, i salgsøjemed, kunne du måske overtales til at konstruere nogle mirakler og himler også……………………så den glider lettere ned……..mjaehh okay……..fri bar er lidt derhenad……..

 23. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, hvor mange helt almindelige danskere ved overhovedet, hvad blasfemi står for? Et godt gæt omkring 1% eller derunder!

 24. Af Helge Nørager

  -

  Tilhængere af Yessir, glemmer at dem som bestemmer tilbeder Nosir, og de siger nej.

 25. Af Arne Hornborg

  -

  Naturligvis skal den belastende, misbrugte blasfemiparagraf afskaffes.
  Hysteriet, beskyldningerne om blasfemi, specielt fra muslimernes side, når der stilles kritiske spørgsmål om deres ,,lovreligion”.
  Ytringsfriheden skal ikke knægtes under påberåbelse af blasfemi.

 26. Af Martin NIelsen

  -

  Nu undervurderer du danskerne, Jan Petersen. Alle over 50 ved, hvad blasfemi er.

  I øvrigt kan jeg ikke se, hvordan vi overhovedet kan fortsætte med at have mulighed for at dømme for blasfemi i et land som vores, hvor nogle og halvfems procent er ikke-muslimer og dermed en omvandrende gudsbespottelse for dem, der mener, at alle ikke-muslimer har svigtet den sande religion og i princippet burde straffes på det grusomste, medmindre vi betaler ekstraskatter til de rettroende. At der i blandt dem findes fredelige og mindre principfaste typer er ikke ensbetydende med, at der ikke altid vil være nogen, der er fromme bogstavtro i en sådan grad, at de mener, at deres love bør effektueres.

 27. Af nik Omok

  -

  Ytringsfrihed ? prøv at lave karikaturer af en eller andet vigtig kineser.

 28. Af muhammed muhammedsen muhammedsen

  -

  Her er hvad muslimer vil have indført i Danmark, når de får magt som de har agt.

  Nu vil han også indfører jihad og Sharia
  lov i Holland, så det bliver lovligt, at
  voldtage børn helt ned til 6 år.
  Jihad dvs systematisk udslettelse af
  Hinduer, buddhister, jøder og kristne, som
  abe Allah forlanger af sine slaver, som
  nu har stået på i 1400 år over alt i verden.
  Sharia lov dvs. dødsstraf til alle, der forsøger
  at flygte fra døds kulten islam.
  Dødsstraf for homoseksualitet og lesbiske, halshugninger,
  afhugning af arme og ben.
  Stening af kvinder og børn.
  Pryglestraf til mænd, der barberer og til alle
  der spiser svinekød og drikker øl.
  Systematisk mishandling af små børns kønsdele

 29. Af Arne Hornborg

  -

  Vi, man, burde med det samme afskaffe den lige så tåbelige, overflødige racismeparagraf?
  Det er ikke tilladt at kalde en neger for neger? Alle de besynderlige omskrivninger.
  Personligt kunne jeg ikke drømme om at udlade at benævne en neger som samme, hverken i skrift eller tale.
  Er det ikke mere racistisk at undlade benævnelsen. Dermed sættes der stærkere fokus på betegnelsen, forstærker betegnelsen, at det at være neger … noget uværdigt, laverestående?
  Enhver har ret til SIN opfattelse…. om end …

Kommentarer er lukket.