Ny dom fra Menneskerettighedsdomstolen underminerer internetfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 19

Når danske medier har fortæret valget, bør de nok nærlæse den nye storkammerdom Delfi v. Estonia (16/6 2015) fra Menneskerettighedsdomstolen (EMD), der potentielt kan få vidtrækkende konsekvenser for kommercielle nyhedsmediers onlineplatforme. Dommen blåstempler nemlig, at en populær estisk kommerciel nyhedsinternetportal holdes juridisk ansvarlig for brugernes (også anonyme af slagsen) æreskrænkelser, “hate speech” og (meget abstrakte) voldsopfordringer i kommentarer til nyhedsartikler. Det gælder, selvom portalen fjernede kommentarerne efter henvendelse fra en advokat, og selvom der på kommentarsiden var et notice-and-take-down system, hvor grove kommentarer kunne anmeldes, ligesom kommentarer indeholdende bestemte grove og vulgære ord automatisk røg i et spamfilter. Internetportalen havde sågar retningslinjer, der forbød visse former for grove kommentarer. EMD fastslog i paragraf 110, hvilke principper der er på spil og hvilke hensyn, der skal afvejes:

The Court notes at the outset that user-generated expressive activity on the Internet provides an unprecedented platform for the exercise of freedom of expression…..However, alongside these benefits, certain dangers may also arise. Defamatory and other types of clearly unlawful speech, including hate speech and speech inciting violence, can be disseminated like never before, worldwide, in a matter of seconds, and sometimes remain persistently available online. These two conflicting realities lie at the heart of this case. Bearing in mind the need to protect the values underlying the Convention, and considering that the rights under Article 10 and 8 of the Convention deserve equal respect, a balance must be struck that retains the essence of both rights. Thus, while the Court acknowledges that important benefits can be derived from the Internet in the exercise of freedom of expression, it is also mindful that liability for defamatory or other types of unlawful speech must, in principle, be retained and constitute an effective remedy for violations of personality rights.

I paragraf 115 uddyber EMD yderligere og indsnævrer dommens rækkevidde i forhold til øvrige ikke-kommercielle aktører:

Consequently, the Court considers that the case concerns the “duties and responsibilities” of Internet news portals, under Article 10 § 2 of the Convention, when they provide for economic purposes a platform for user-generated comments on previously published content and some users – whether identified or anonymous – engage in clearly unlawful speech, which infringes the personality rights of others and amounts to hate speech and incitement to violence against them. The Court emphasises that the present case relates to a large professionally managed Internet news portal run on a commercial basis which published news articles of its own and invited its readers to comment on them.

EDM slog samtidig fast, at sagen ikke vedrører andre platforme såsom sociale medier, private blogs m.v. I dommens paragraf 162 sammenfatter EMD sin vurdering og konklusion:

Based on the concrete assessment of the above aspects, taking into account the reasoning of the Supreme Court in the present case, in particular the extreme nature of the comments in question, the fact that the comments were posted in reaction to an article published by the applicant company on its professionally managed news portal run on a commercial basis, the insufficiency of the measures taken by the applicant company to remove without delay after publication comments amounting to hate speech and speech inciting violence and to ensure a realistic prospect of the authors of such comments being held liable, and the moderate sanction imposed on the applicant company, the Court finds that the domestic courts’ imposition of liability on the applicant company was based on relevant and sufficient grounds, having regard to the margin of appreciation afforded to the respondent State. Therefore, the measure did not constitute a disproportionate restriction on the applicant company’s right to freedom of expression.

Det skal i den forbindelse nævnes, at det – med respekt for manglende viden om estiske samfundsforhold – ikke synes klart, at samtlige af de pådømte kommentarer udgjorde ”clearly unlawful comments” samt, at rubriceringen af dem som indeholdende ”tilskyndelse til vold” synes baseret på en meget lav bevistærskel. Her er en række eksempler på de kommentarer, som nævnes i dommen:

” 11.  and can’t anyone defy these shits?”, 16.  “bastards!!!! Ofelia also has an ice class, so this is no excuse why Ola was required!!!”, 15.  “this [V.] will one day get hit with a cake by me. damn, as soon as you put a cauldron on the fire and there is smoke rising from the chimney of the sauna, the crows from Saaremaa are there – thinking that … a pig is going to be slaughtered. no way”.

Det er måske ikke høvisk tale, men heller ikke ligefrem Der Stürmer, og det er beklageligt, at EMD end ikke bedømmer de enkelte udsagn men finder, at de alle udgør en form for ”hate speech”.

Det er en stærkt uheldig dom for pressefriheden, og en sejr for krænkelseskulturen, hvis forkæmpere nu kan gå på jagt i kommentarerne på alverdens kommercielle websites og (afhængig af national ret) håbe på at få dømt det relevante medie. Ja, i et ikke helt utænkeligt scenarie, vil den skruppelløse endog selv anonymt kunne poste grove kommentarer om egen person/virksomhed på et nyhedssite og derefter få dømt ejeren, hvis den ikke fjernes straks. Det er klart, at man som bruger må stå juridisk på mål for egne kommentarer, og der er da også masser af eksempler på at almindelige mennesker dømmes for online kommentarer, der har været i strid med forskellige strafferetligt bestemmelser. Det er også klart, at det ikke er et ytringsfrihedsmæssigt problem, når medier af egen drift søger at moderere debatten ved at fjerne indhold som vurderes at være underlødigt, ulovligt, m.v. Men når onlinemedier risikerer at blive holdt juridisk ansvarlige for grove kommentarer risikerer man at underminere pressefriheden.

Dommerne Sajo og Tsotsoria stemte imod flertallet (mens den danske dommer J.F. Kjølbro skrev en concurring opinion og stemte med flertallet) og har skrevet en lang og overbevisende dissens, som er værd at citere fra:

In this judgment the Court has approved a liability system that imposes a requirement of constructive knowledge on active Internet intermediaries (that is, hosts who provide their own content and open their intermediary services for third parties to comment on that content). We find the potential consequences of this standard troubling. The consequences are easy to foresee. For the sake of preventing defamation of all kinds, and perhaps all “illegal” activities, all comments will have to be monitored from the moment they are posted. As a consequence, active intermediaries and blog operators will have considerable incentives to discontinue offering a comments feature, and the fear of liability may lead to additional self-censorship by operators. This is an invitation to self-censorship at its worst.

De potentielle konsekvenser for dansk ret, kræver en mere grundig analyse, så hvorvidt man kan bruge dommen til at få Ekstra Bladet dømt for eks. injurier som følge af kommentarer på Nationen, tør jeg ikke uden videre spå om. Men hvis jeg var Poul Madsen, ville jeg nok sidde lidt mere uroligt på min kontorstol. Men selv hvis den nuværende danske retsstilling ikke påvirkes af dommen åbner den op for at man fra politisk hold i videre omfang kan vedtage ny lovgivning, der holder medier ansvarlige for deres brugeres kommentarer. Som sådan trækker dommen, mutatis mutandis, i den modsatte retning af Jersild-dommen, hvor DR ved EMD fik medhold i at man ikke kunne dømmes for at viderebringe racistiske ytringer.

Den naturlige konsekvens af dommen er, som også fremhæves i dissensen, at nyhedsportaler enten helt dropper kommentarer eller opretter et omfattende ”censur” system, der fjerner kommentarer og dermed underminerer et af internettets store fordele, nemlig den almindelige borgers direkte og umiddelbare adgang til at tilkendegive sine holdninger uden filter eller redigering. Denne ordning betyder rigtig nok, at der findes spandevis af skidt på Internettet. Men værdien af den demokratisering af debatten, som den direkte adgang til at kommentere medfører, overstiger så klart de negative konsekvenser af trolls og de mange digitale hulemennesker. I et globalt perspektiv er dommen mildt sagt også uheldig. For hvis det er et nyhedsmedie og ikke brugerne, der holdes ansvarlige for indholdet af sidstnævntes kommentarer, kan det bruges til at forfølge medier i autoritære lande, hvor straffen ofte vil være langt hårdere end blot en mindre bøde.

19 kommentarer RSS

 1. Af Berlingske blog – Ny dom fra Menneskerettighedsdomstolen underminerer pressefriheden

  -

  […] Læs direktør Jacob Mchangamas blog om dommen på Berlingske […]

 2. Af preben f jensen

  -

  Menneskerettighederne er tilsyneladende ved at
  udvikle sig til et politisk instrument der kan bruges
  som et våben mod mennesker og befolkninger og
  mod alt med demokrati og national forankring.
  Allerede nu sker der en vis diskrimination ved at
  nogle grupper tildeles større MR end andre grupper.
  En farlig og totalitær udvikling der kan ende i at
  man som borger ikke kan tillade sig at mene
  nogetsomhelst om politik, om samfundet, om
  familie-mønstret, om sundhedsvæsnet, om fædrelandet,
  om folkevandringer, om kommunismen, om kriminalitet,
  om regeringen osv. En mundkurv på alle og nordkoreanske tilstande
  mv. overalt i Europa kan blive slutresultatet.

 3. Af John Andersen

  -

  Der er vist noget at tænke over i både jm’s og pj’s skriverier. Vil i anledning af valget foreslå at man også læser pj’s indlæg hos lyhne og day p. Der er mange gode pointer at hente der ( hos AL og HDP)

 4. Af Jan Petersen

  -

  Endnu et højst besynderligt politisk manifest fra en ligeså højst besynderlig afart af juraen, nemlig Menneskerettighedsdomstolen, Den her “dom” har jo intet med jura at gøre gøre. Det er ren politik! Og meningen med manifestet er vel netop at åbne op for nationale parlamenters adgang til at knægte ytrings- og mediefriheden yderligere.
  Iøvrigt er Menneskerettighedsdomstolen en politisk indretning styret af Europarådets Parlamentariske forsamling i Strasbourg.

 5. Af Helge Nørager

  -

  Emoji, må vel så tage over hvis man har store følelser.
  Men der går nok ikke længe før selv en smiley bliver forbudt :)

 6. Af Allan Nielsen

  -

  Helge Nørager, jeg har fået fjernet to opslag her i berlingske hvis eneste indhold var en smiley, og de var svar til en som kaldte mig en lyserød røvpuler og hvis kommentar åbentbart var helt okay for berlingske, for den står der stadig også selv om der er blevet klaget over ytringen. Så det er blevet forbudt at kommentere i Berlingske tidende ved at sende en smiley, mens det er i orden at sende en ytring som lyserøde røvpuler .

 7. Af Niels B. Larsen

  -

  Menneskerettighedsdomstolen er til stor fare for demokratiet og det frie ord. :-/

 8. Af p jensen

  -

  Det er værd at tænke dybt over, det
  som al lan ni el sen her afslører. man
  må gerne lave person angreb på andre,
  men de angrebne hindres i at svare.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Googlede iøvrigt lige “delfie vs estonia” …… and guess what …… ikke et eneste dansk massemedie nævner denne dom! Ikke bare skræmmende, men meget skræmmende!

 10. Af p jensen

  -

  I sve rige demonstreres det nu dagligt hvordan
  MR plus feministiske og radigale tankesæt kan
  ødelægge et land indefra. Se snap og den korte.

 11. Af Urban Hansen

  -

  Af Allan Nielsen

  Der er vist noget om snakken.

 12. Af Søren Revser

  -

  Tja sådan afskaffer man ytringsfriheden på “frivillig” basis.

  Der hersker vist ikke længere nogen tvivl om, at friheden er under stærkt pres i Vesten. Et tydeligt modtryk fra magthaverne affødt af befolkningernes ønske om bedre og mere demokratiske tider.

  Spørgsmålet er blot, hvordan befolkninger som i generationer har følt sig frie, vil reagere, når det går op for dem, at også friheden var en illusion. ligesom demokratiet viste sig at være.

 13. Af Editors responsible for comments, says ECH | Nils G. Indahl

  -

  […] “It’s a highly unfortunate ruling for freedom of expression and a victory for the offence culture if proponents can now go hunting in the comments of all the world’s commercial web sites and hope to have the relevant medium convicted,” wrote Jacob Mchangama, Director of the Danish think-tank Justitia, in a newspaper blog. […]

 14. Af Editors responsible for comments, says ECH | Nils G. Indahl

  -

  […] Editors of large, commercial news sites have a duty to avoid readers posting unlawaful comments, according to a ruling from the European Court of Human Rights (Delfi v. Estonia). Otherwise they can be liable for damages in national courts.“It’s a highly unfortunate ruling for freedom of expression and a victory for the offence culture if proponents can now go hunting in the comments of all the world’s commercial web sites and hope to have the relevant medium convicted,” wrote Jacob Mchangama, Director of the Danish think-tank Justitia, in a newspaper blog. […]

 15. Af Allan Nielsen

  -

  Prøve. Nu har jeg skrevet flere indlæg her siden i går uden at kunne få dem offentlig gjort, men det har måske noget med at de viser at ansatte på Berlingske tidende er ansvarlige for venstreorienteret chikane af højrefløjen og at indlæg der sympatiserer med højrefløjen bliver slettet. Jeg har oplevet det samme i Jyllandsposten da jeg abonnerede på den, der blev jeg udelukket fra at skrive da jeg åbenbart kom for tæt på at afsløre, at det var ansatte i Politikens hus der var ansvarlige for chikanerier af debatører med sympati for højrefløjen.

 16. Af Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 26 | Rule of law

  -

  […] at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke var overtrådt. Jacob Mchangama har på sin blog på Berlingske skrevet om […]

 17. Af Europa og ytringsfriheden | Retsstaten

  -

  […] Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i en dom fra juni fastslået, at en internetportal kan holdes ansvarlig for brugernes kommentarer, hvis den ikke af […]

 18. Af Nettredaktøren kan bli holdt ansvarlige for leserkommentarer | Jan Simonsens blogg

  -

  […] mediene potensielt kan bli holdt ansvarlig for kommentarer på sidene. Dommen ble grundig omtalt av skribenten Jacob Mchangama i Berlingske Tidende tidligere i sommer. I en konkret sak, som skaper pressedens, ble medie holdt […]

 19. Af Norsk Kreativ Ide » Nettredaktørene kan bli holdt ansvarlige for leserkommentarer, selv om de slettes

  -

  […] potensielt kan bli holdt ansvarlig for kommentarer på sidene. Dommen ble grundig omtalt av skribenten Jacob Mchangama i Berlingske Tidende tidligere i sommer. I en konkret sak, som skaper pressedens, ble medie holdt […]

Kommentarer er lukket.