De forbudte kommentarer

Af Jacob Mchangama, Justitia 27

I går frifandt retten i Odense to personer for at dele en vittighed på Facebook, der kunne opfattes forhånende over for muslimer, og i dag er DFs tidligere medlem af Europaparlamentet Mogens Camre blevet dømt for nogle grove udtalelser om muslimer på Twitter. Sammenholdt med, at der har været en stigning i antallet af sigtelser efter 136, stk. 2, som straffer billigelse af terror og, at der siden 2000 har været op mod 90 (83 siden juli 2014) sager vedrørende §266b (racismeparagraffen), virker det umiddelbart som om, at politi- og anklagemyndighed er blevet mere opmærksomme på at skride inde over for kommentarer på sociale medier.

Jeg glæder mig over, at retten i Odense frifandt de to personer, der delte en vittighed på en Facebook-profil med 100 følgere, og som måske nok var plat og usmagelig, men så heller ikke mere. Men det kan problematiseres, at der overhovedet blev rejst tiltale i sagen (i modsætning til sagen om Camre, hvis dom ligger mere i tråd med eksisterende praksis).

Sagerne viser, at der er brug for en større principiel debat om, hvorvidt vi som samfund ønsker at slå ned på ofte helt almindelige borgeres frisprog. Grove, racistiske, krænkende og usympatiske ytringer er ikke noget nyt fænomen. De har altid haft grobund i dele af befolkningen. Men hvor den slags tidligere dog først og fremmest blev ytret i private kredse blandt kollegaer, venner, på værtshuset m.v., har udbredelsen af sociale medier betydet, at ytringer som disse nu deles på platforme, hvor hele Danmark potentielt kan læse med, når en helt ukendt borger koger over og udgyder sin – ofte spontane – vrede på Facebook eller Twitter. Også selvom det ikke var hensigten, at alle skulle læse med, og selvom den pågældende ingen kontrol har over, hvorvidt jeg eller en journalist vælger at dele kommentaren, så den pludselig får sit eget liv i offentligheden.

Eftersom den nuværende udgave af racismeparagraffen stammer fra 1971 (med rødder helt tilbage til 1939), og forbuddet mod billigelse af terror stammer fra 1939, tager disse bestemmelser af gode grunde ikke højde for den demokratiske revolution i kommunikationsformer, som sociale medier har medført, hvorefter det ikke kun er en snæver elite af politikere, meningsdannere og journalister, der kommer til orde, men enhver med en smartphone, PC eller labtop.

Det stiller os groft sag over for to valg: Enten skrider vi ind over for alle de udtalelser, der overtræder de pågældende bestemmelser, også selvom det er kommentarer fra helt almindelige borgere. Det vil givetvis betyde en stigning i antallet af sager, men også en stor grad af vilkårlighed i tiltalepraksis, eftersom politi- og anklagemyndighed ikke vil have ressourcer til at efterforske og retsforfølge alle de mange grove kommentarer, der genereres dagligt.

Alternativt må vi overveje en model, hvor vi vænner os til at de store fremskridt, som internettet og sociale medier har medført, også har en skyggeside. Der er her en klar parallel til tidligere tider, med fremkomsten af bogtrykkerkunsten og censurens ophør. Også her betød disse revolutioner, at der blev plads til ”smudsskrifter” og underlødig litteratur, der gav samtiden stærk ubehag, men der er næppe en eneste nulevende dansker, der ville ønske, at disse landvindinger ikke blev indført.

Flittige læsere af denne blog vil ikke være overrasket over, at undertegnede går ind for fuld meningsfrihed. Men selv hvis man mener, at det er vigtigt, at samfundet markerer en symbolsk afstandtagen fra racisme, billigelse af terrorisme m.v., må den nuværende mere eller mindre tilfældige praksis, der hersker, give anledning til, om man ikke kunne indrette lovgivningen anderledes.

Hvis der fra politisk hold er et stærkt ønske om fortsat at straffe grove ytringer, kunne man eksempelvis fokusere på der, hvor ytringer bliver til en mere systematisk form for propaganda, snarere end at medtage den almindelige danskers spontane opkast på sociale medier. En sådan mere pragmatisk løsning ville dermed både tilgodese ytringsfriheden og de, der ønsker et strafferetligt værn mod racisme, billigelse af terror m.v.

27 kommentarer RSS

 1. Af s rasmussen

  -

  Påstand fra den politiske ‘udkant’.

  Politiken og DR gør folk dummere. De to organer promoverer egen politisk agenda og undlader faktuel kritik når den falder uden for radikal logikken.

  Politikere tør og kan ikke fjerne er magtorgan som DR. De man er bange. Man kan ikke bekæmpe vindmøller som er blevet en stat i staten.

  Relevans til denne blog? de fleste mediebrugere kan på forhånd beskrive hvad de enkelte medier melder ud i deres dækning af denne og enhver anden historie. DR og Politiken kan gøres næsten ordret…..

  Det kunne være en godt test at prøve.

 2. Af Svend Jensen

  -

  Ifølge Robert Spencer fra den kendte hjemmeside “Jihadwatch” er jagten på mennesker, der bestemt ikke bryder sig det religiøse indhold af muslimske hjerner, særdeles udbredt og har til hensigt til at klassificere alle ikke-positive ytringer om islam som islamofobiske.
  De bedste jægere er de lokale mediefolk og andre politisk korrekte personager.
  Den bedste betegnelse for jagtglæden kan meget beskrivende kaldes “Sverigessyndromet”, hvilket syndrom egentlig er en slags kollektiv sindssyge, dybt indlejret i visse følepornografiske fruentimmere fra fortrinsvis den indolente nydende overklasse.

 3. Af Erik Larsen

  -

  Er helt enig med dig Jacob.
  Var med familien i Cirkusrevyen i går og så Ulf Pilgårds sketch om ytringsfriheden!
  Vældig, vældig morsom – men bemærkede at der blev nævnt grove ting om Jesus, D.Lama, Buddha, Paven, kristne og mange flere, men ikke eet eneste ord om f.eks. “Muhammed-tegningerne”. Det gør man ikke , det tør man ikke – men en dansker der siger grove ting om Sharia, Koranen m.m. kan risikere anklager m.m. der jo ikke burde kunne findes i et moderne samfund, men hører DDR m.m. til.
  Paragraf 266 er dybt, dybt godnat. Enig.

 4. Af P Christensen

  -

  Det interesante er jo, hvornår og hvorvidt der med en befolkningsgruppe menes alle eller ej,
  enten af den der kommer med udsagnet eller fortolkeren heraf.

  Man kan opleve at nogle (typisk fortolkerne) ofte er yderst sensitive, og udlægger
  andres betegnelser af en gruppe som (negativ) generalisering,
  hvorimod fortolkerne (når de selv ytrer sig) i andre henseender generaliserer mod andre grupper uden at blinke.

  Eksempelvis er man varsomme med at anvende betegnelsen “muslimer” om islam,
  men en ideologi/religion er jo hvad dens udøvere gør den til, skønt at der naturligvis er forskel på folk.

  Derimod anvender man uden at tøve, bredt betegnelsen “danskerne” når blot en andel af befolkningen skal beskrives.

 5. Af Jan Petersen

  -

  Et samfund, der baserer sig på demokrati og dermed FRI meningsudveksling, er selvsagt ude på et skråplan, hvis man begynder at vægte ord fra ordbogen.

  Interessant nok er denne vægtning først blevet et domstolsanliggende, efter muslimer er begyndt at indvadere et ellers kristent land.

  Det misfoster af en racismeparagraf bør ophæves øjeblikkelig og alle skal have ubetinget ret til at udtrykke, hvad man lyster. Dem, der er for fintfølende til at høre eller læse andres meninger, må sgu bare lukke ører og øjne!

 6. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, kristne og andre med anden tro kaldes jo også rask væk for ‘vantro’, fordi det står (vist) i Koranen. Vores børn mødre kaldes rask væk for ludere osv. .. helt ærligt, hvorfor tale om racisme, der er tale om en religion, som sættes over alt andet.

  Der er blandt mennesker kun én race, idet vi er indrettet ens med lunger, nyrer og hjerte samme sted, hvorfor der er tale om forskellige fremtrædelsesformer, og vi kommer ligedan fra forskellige geografiske og miljømæssige forhold såvel som fra forskellige kulturer.

  Derfor er der tale om mellem-menneskelige ting og forhold, som naturligvis bør og skal kritiseres, hvor der er grund til det. Og – vi har ret til i ordentlige vendinger at sige fra, hvor vi for egen selvopholdelsesdrift ikke kan klare mere (økonomi) – eller hvor tilbagestående forhold ønskes implementeret i det danske samfund. Især forhold, vi har prøvet i generationer før os, og hvor der har været vægtige grunde til at lade falde.

  Kritik af kultur/er er el bør være velkommen – og vi har retten på vor side til at forsvare os, hvor andre bør følge trop såvidt muligt – ellers bliver det, landet her og vi, ‘bare’ en forlængelse af Mellemøsten, både i forh til mennesker og geografi, en udvidelse af dette område til også at slås på her og i Europa.

  Hvad har flygtninge så egtl opnået andet end en udsættelse? -Og vi ? Det er der ingen, der kerer sig om, andre end vi selv, vi sølle racister jo – vi kan da nok forstå, at vi er både ‘vantro’ og bare i vejen med vores danskhed osv.

 7. Af preben jensen

  -

  Pladderhumanismen der har tilhængere som sti ne bos se, jel ved, jo han ne, stampe, andr kam m og lignende, er een stor selvmodsigelse. For det er en “humanisme” som gerne udleverer sit eget folk og land til de blodige konflikter og katastrofer som storstilet indvandring altid ender i. Den historieløse og kortsynede pladderhumanisme er selv mor derisk og mor derisk tå be lig hed.

 8. Af Claus T.

  -

  Nu kan jeg jo ikke vide, hvad dommerne har tænkt i de to sager (og jeg har heller ikke læst dommene), men for mig er der den markante forskel, at i “vittigheds-sagen” er der tale om en dårlig vittighed. Den er nok ringeagtende over for muslimer, men først og fremmest bare ikke særligt god. Det skal selvfølgelig ikke være strafbart.

  Mogens Camre opfordrer til væbnet krigsførelse mod folk for deres religiøse overbevisning. Det er en helt anden snak, og jeg undrer mig ikke over, at han blev dømt.
  For nogle år siden blev lederen af Hisp ut-Tahrir dømt for en tilsvarende opfordring (rettet mod jøder), og han blev også dømt. Det manglede da bare andet.

 9. Af preben jensen

  -

  Hvis staten i et demokrati vil straffe vittigheder, satire, meninger og holdninger, bare fordi de efter nomenklaturaens opfattelse ikke er politisk korrekte, så er det et hult og forfalsket demokrati det handler om. Eller et ægte tyranni eller diktatur.

 10. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt adskiller racisme paragraffen sig væsentlig fra den oprindelige idé omkring frihedsrettigheder. Idet disse var ment som det enkelte individs beskyttelse mod statsmagten.

  Idag udlægges disse frihedsrettigheder af statsmagten som en beskyttelse for visse grupper af befolkningen imod andre grupper af befolkningen.

  Det har ikke noget med traditionelle frihedsrettigheder at gøre. Det må vel nærmere betegnes som eksklusive gruppe rettigheder.

  Og eksklusive gruppe rettigheder har ikke noget med demokrati at gøre. Det henhører under et diktatur!

 11. Af preben jensen

  -

  Virkeligheden er at nu er retssystemet begyndt at dømme folk for at sige sandheden. Og hvad folk siger kan blive forvrænget og udlagt som “racisme”. Man kalder f.eks. islamisme for en totalitær ideologi eller bevægelse. Det er der jo ikke noget racistisk i, da islamisme ikke er en “race”. Alligevel dømmes folk for “racisme”.

 12. Af Tom Erne

  -

  Man boer skelne vaesentlig imellem hvad hr og fru Danmark udtaler sig om i mere eller mindre privat sammenhaeng, og hvad eksempelvis politikere og journalister samt andre med generelt bredere eksponering og vaegt sender ud i det offentlige rum. Det kan ikke vaere meningen med en racisme paragraf, at vi alle skal liste rundt af frygt for at sige noget som kan stoede og saaledes vaere strafbart.
  Og hvor gaar graensen ioevrigt for, hvad der er harmloes drillen og hvad som er decideret racisme – eller for den sags skyld blasfemi?

  Mohammed bliver en tilfaeldig tirsdag koert over og doer.
  Ved himlens port moeder han Skt. Peter, som hilser ham indenfor og fortaeller at gud vil moede ham om kort tid.
  Mohammed forklarer at han er kommet for at moede Allah, ikke gud.
  Skt. Peter siger ja ja, bare rolig, Gud kommer om lidt. Mohammed er forvirret…
  Kort efter dukker Gud op, og hilser Mohammed velkommen. Igen forklarer Mohammed at det er Allah han er kommet for at moede, og Gud siger ja ja, bare rolig, han skal nok komme forbi. Gud spoerger derefter om Mohammed kunne taenke sig en kop te eller kaffe. Ja tak, siger Mohammed, en kop te ville vaere dejligt.
  Gud klapper to gange i haenderne og raaber, Allah – to te tak!

  Racistisk? Blasfemisk? Eller bare for sjov?

 13. Af J Nielsen

  -

  “Mogens Camre opfordrer til væbnet krigsførelse mod folk for deres religiøse overbevisning. Det er en helt anden snak, og jeg undrer mig ikke over, at han blev dømt.
  For nogle år siden blev lederen af Hisp ut-Tahrir dømt for en tilsvarende opfordring (rettet mod jøder), og han blev også dømt. Det manglede da bare andet.”

  Fuldstændigt enig med Claus T.

 14. Af J Nielsen

  -

  “Racistisk? Blasfemisk? Eller bare for sjov?”

  Nej.
  Nej.
  Det er drilleri på skolegårdsniveau. “Min far er stærkere end din far”.

 15. Af Jan Petersen

  -

  Her er iøvrigt udtalelsen Mogens Camre blev dømt for:

  “Om Jødernes situation i Europa: Muslimerne fortsætter, hvor Hitler sluttede.Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen.”

  Hvis ovennævnte er udtryk for racisme, er der godt nok mange racister i samtlige medier!

  Racisme paragraffen tjener kun ét formål, og det er at skabe frygt og menings terror i medierne og blandt befolkningen.

  Imponerende at dansk lovgivning indeholder et så eklatant angreb på ytrings- og meningsfriheden!

 16. Af Kim P Olsen

  -

  Det størst problem med racismeparAgraffen, er at den anklagede er afskåret fra at føre sandhedsvidner.

  Noget man ellers kun kender fra fortidens hekseprocesser.

 17. Af Jakob Rasmussen

  -

  Hvcsi der ikke var en yderst reel risiko for terror, kunne vi sagtens tillade ytringer, der hylder terrorister, men når riskoen for terror er reel, virker hyldesten til terroristerne, yderligere frygtskabende.Hyldesten til terroristerne er simpelthen et ledi frygtskabelseni forlængelse af terrroren.

  Desuden er vi nødt til at forebygge, at terrorister begår terror negtop for at opnår hyldest fra sympatisører.

 18. Af J Nielsen

  -

  “Virkeligheden er at nu er retssystemet begyndt at dømme folk for at sige sandheden. Og hvad folk siger kan blive forvrænget og udlagt som “racisme”. Man kalder f.eks. islamisme for en totalitær ideologi eller bevægelse. Det er der jo ikke noget racistisk i, da islamisme ikke er en “race”. Alligevel dømmes folk for “racisme”.

  Folk dømmes ikke for racisme. 266b er ikke en racismeparagraf. Det er en paragraf der gør det strafbart under visse omstændigheder at true, forhåne eller nedværdige grupper af forskellig art.

  Jeg vil tro, at Camres udtalelser falder ind under trusler. Det falder i hvert fald ikke ind under “sandheden.” Og blot fordi 266b har fundet anvendelse, behøver det ikke at have med racisme at gøre.

  Man ser argumentet, at islam er ikke en race, så hvordan kan man bruge racismeparagraffen? Der overser man, og det må efterhånden snart være med vilje, at “racismeparagraf” blot er et øgenavn for en lovtekst med mere omfattende dækningsområde:

  § 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

 19. Af preben jensen

  -

  Hvis man sammenligner de massakrer og grusomheder der er blevet begået af kommunister, nazister og islamister i diverse lande, vil man opdage at alle tre bevægelser har været ekstremt rå og blodtørstige. Så ret beset advarer Camre os blot mod hvad der kan ske hvis Danmark islamiseres. Og han antyder at situationen nu er lige så alvorlig som i 1937 eller 38.

 20. Af preben jensen

  -

  Vi er altså kommet dertil at hvis man sagligt og sandfærdigt forsøger at forklare Danmarks og danskernes situation, gøres man til “racist”.

 21. Af preben jensen

  -

  Hvis en borger siger at det kan være en god idé med en peberspray som værn mod gadeoverfald……. er vel også en “racist” der truer den gruppe af personer som tror at gadeoverfald på sagesløse er helt OK…….. ud fra domstolens særegne holdning til “racisme”.

 22. Af preben jensen

  -

  Hvis en borger siger at det kan være en god idé med en peberspray som værn mod gadeoverfald……. så er han vel også en “racist” der truer eller nedgør den gruppe af personer som tror at gadeoverfald på sagesløse er helt OK…….. ud fra domstolens særegne holdning til “racisme”.

 23. Af Helge Nørager

  -

  Preben “sagesløse”, er en landsby i ……
  Fat det dog, alle er skyldige, og kunne have tænkt sig om, været et andet sted, eller blot undgået at komme til skade, ved ikke at være født.
  Så “sagesløs” er ingen.

 24. Af preben jensen

  -

  Hvis folk overfaldes uden at have givet anledning til overfaldet, så er de sagesløse. Som hvis konfirmander eller drenge/piger der uddeler aviser/brochurer overfaldes af brutale røvere eller volspsykopater. Men iflg. visse jurister/dommere må man dårligt nok debattere den mangedoblede og voksende kriminalitet.

 25. Af Helge Hübschmann

  -

  Ytringsfrihed og demokrati er ikke en blankocheck til at svine enhver til efter forgodtbefindende. Snarere tvært imod. Skyldig hensyntagen til og respekt for også mindretal er en iboende del af demokratiets væsen, som man skal værne om. Ellers bliver den enes frihed nemt den andens trældom.
  Når dumhedens regimente får overtaget på de sociale medier kan det bestemt udgøre samme fare, som da dumhedens regimente tog magten på de tyske gader og stræder i starten af 30’erne. – Det kunne den menige kommunist og socialdemokrat og anstændige borgerlige ikke stoppe – og det kan den fornuftige, afdæmpede dansker heller ikke på de sociale medier. For enhver indsigelse imødegås med, at man “trækker racismekortet”, at man ønsker Danmark overtage af udlændinge og andet fordrukkent bodega-sludder, men som nu i stigende grad anerkendes som “argumentation” i brede dele af befolkningen. Derfor skal der naturligvis være en lovgivning imod de mest stupide ytringer. Hvordan den så skal være skruet sammen og implementeres, kan man så diskutere.

 26. Af Kim P Olsen

  -

  Helge

  Du må da have gjort dig nogle tanker om hvordan der skal lovgives mod “stupide ytringer”. Skal der evt. nedsættes en slags meningspoliti?

  Når dumhedens regimente får overtaget på de sociale medier, hvem er det så helt præcist den henviser til? Er det hende kunstneren fra Vesterbro, som mener at man ikke taler rigtigt sammen i Jylland? Er det Zenia Stampe eller er det Mogens Camre?

  Jeg antager, at du ikke selv tilhører dumhedens regimente, men hvilke objektive kriterier lægger du til grund for bedømmelsen af dig selv?

 27. Af georg christensen

  -

  Når dårligt uddannede politikere og deres “spindere” fjoller rundt i manegen , så har Danskeren et virkeligt problem.

  Et problem, som kun kan løses, med Dansk folkeparti sammen med Enhedslisten , på “tronen”. Det duer bare ikke, når ordforbruget mister “handlings evnen”.

  I bund og grund, er problemet let at se. Finansindustrien har overtaget magten overfor LIVET og det´s eksistensberettigelse.

  Det “sorte” i lange baner skal beskyttes, fradrag i lange baner sammen med HA og Banditos indtægter som let i “skattely” forvandles til “aktieposter” i det hvide “cassino spil”.

  I grunden en fallit erklæring overfor de gamle partier.

  NB: Ovennævnte er bare et forsøg på, at få en forbudt kommentar igennem, hvor “racismen” overhovedet ikke har betydning, så længe LIVET boltre sig i “illusions beskrivelser”, så længe vil også LIVET`s tomhed være bygget på “værdiløshed”. Så længe handling “arbejde” overskygges af værdiløse ord, kommer ingen af os videre.. .

Kommentarer er lukket.