Er racismen gået amok?

Af Jacob Mchangama, Justitia 38

Den seneste uge er debatten om ekstreme og racistiske kommentarer på sociale medier eksploderet, som følge af en række meget grelle eksempler på ”digitalt opkast” med rabiate udfald mod indvandrere og muslimer.

Det har fået nogle til at påstå, at det er et tegn på, at danskerne er blevet mere racistiske. I en livlig debat på journalisten Søren Villemoes Facebook side udtalte den allestedsnærværende debattør David Trads eksempelvis, at ”Racisme fandtes stort set ikke før i tiden. Det er noget der for alvor er kommet til os i 1990erne”.

Men er det nu også rigtigt? Lad os for at få et (ikke udtømmende og aldeles uvidenskabeligt) svar på det spørgsmål foretage en tidsrejse gennem Danmarkshistorien. Det er vel oplagt at starte med det historiske faktum, at Danmark er en tidligere kolonimagt, og at der i flere danske kolonier (samt i selve Danmark) var slaver, hvilket var en del af officiel dansk politik.

I 1733 udstedtes på de Vestindiske øer et slavereglement, hvis § 5 bestemte, at ”den neger, som giver en blank (hvid) knubbede Ord, skal uden Naade knibes tre Gange og derefter hænges” (§ 5) og ”En Neger, som kommer en Blank i Møde paa Vejen, skal gaae til Sideog Staae stille, indtil den Blanke er passeret ham forbi under Straf af en Lussing af den blanke” (§11). Efter et mislykket slaveoprør i 1759 blev en række af de frihedshungrende slaver tildelt særdeles grusomme straffe

Nogle blev sat i et lille jernbur i den brændende sol og døde først efter flere døgn. Andre blev knebet med gloende tænger og derpå brændt levende på bål eller hængt op i benene, inden de til slut blev kvalt. De to hovedmænd blev radbrækket og lagt levende på hjul og stejle, hvor de levede i henholdsvis to og tolv timer. Ti andre blev dømt til salg på fremmede øer i Vestindien

I 1825 kunne Danmarks måske mest feterede jurist A.S. Ørsted skrive, at indførelsen af særlige indskrænkende regler for frie farvede, der inkluderede korporlige straffe ”ei blot gælde for de Frigivne selv, men og for den hele farvede Afkom i det uendelige, der fordi den hører til Slavestammen, efter de coloniale sæder, ei kan agtes lige med de blanke Indvaanere”. Med andre ord: havde man sort blod i årene, var man for evigt dømt til at være et andenrangs menneske med færre rettigheder end den hvide befolkning.

Først i 1848 blev slaveriet ophævet (ophævelsen i 1792 gjaldt kun slavehandel og havde i øvrigt en 10 årig overgangsperiode).

Mens den sorte befolkning på St. Croix var blevet fri for slaveri, blev de fortsat ikke opfattet som ligeværdige. I 1905 blev to sorte børn således udstillet i et bur i Tivoli til stor morskab for publikum.

Hvordan så uddannelsessystemet på sorte længere oppe i 1900-tallet? Det kan man læse i disse afsnit fra to skolebøger fra hhv. 20erne og 30erne:

Negerracen bebor enkelte dele af det østlige Sahara samt Mellem- og Sydafrika, de egentlig negre, der bor længst mod nord, er sorte folk med kruset, uldagtigt hår, grove og fremtrædende ansigtstræk samt en knoklet legemsbygning. Det er i reglen barnlige, letsindige og lidt energiske mennesker, hvis religiøse forestillinger består i troen på spøgelser og ånder.” (Fra skolebogen ”Geografi, nr. 1: Større lærebog i geografi”, 1920)

Den hvide race: Høj, langskallet, smalt ansigt, udpræget hage, smal, lige eller krum næse, lyst hår og øjne, hvid og rød hudfarve. Viljestyrke, dømmekraft, forudseenhed, fantasi, i almindelighed tilbageholdende, men i den givne situation dristig, alt sammenlagt: En udpræget førertype.”  (Fra skolebogen ”Verdenshistorien – en oversigt til undervisningsbrug”,1936)

 Også i pressen kunne man møde stærke racistiske strømninger, der, må man formode, også levede blandt en stor del af befolkningen. Her er Jyllands-Postens anmeldelse af en Josephine Baker koncert under overskriften ”Niggertøsen” et godt eksempel:

»Det er med det største Ubehag, man griber Pennen for at give Læserne et Begreb om, hvor dybt Josephine Baker, der paastaar, at hun er et rigtigt Menneske, og maaske endog vil hævde, at hun er Kvinde, sænker Niveauet for at kunne holde interessen for sine Præstationer vedlige«. Anmelderen ”ækledes ved »den lange, smalle Skikkelse vrikke, sprælle, kure hen ad Gulvet, jonglere med Arme og Ben, at se det abeagtige Ansigt med den store tyklæbede Mund vrænge, at se de stereotype Neger-Step og groteske Bevægelser, at se det uskjønne Hoved, der på grund af det klistrede korte Haar har en vis Lighed med en Sælhund, at se det store hvide Gebis”.

Jazz musikken blev af store dele af det pæne borgerskab anset for degerende og var genstand for frådende angreb blandt andet fra Olaf Söby, der i 30’erne skrev følgende:

Jazzen mispryder den europæiske Kultur som et vædskende Saar, og kun Helbredelse

kan finde Sted ved fuldkommen Bortskæring. At den hvide Race finder sig i en lavere

Kulturs Indtrængen og Forsøg paa at dræbe vor egen højt udviklede Kultur turde

være et Tegn paa, at vor Race er i Forfald.

I forbindelse med Krystalnatten i 1938 trykte Jyllands-Posten en leder, der mere end flirtede med stærkt negative antisemitiske stereotyper, og ved Folketingsvalget i 1943 stemte 43.000 danskere på det nazistiske DNSAP, hvis partiprogram var eksplicit racistisk.

Ifølge David Trads var 1980erne det sidste uskyldsrene årti, hvilket han baserer på egne erfaringer som ung i diverse jyske byer. Nuvel, hvis privat empiri tæller med, kan jeg nævne, at en af de eneste gange, jeg har oplevet åbenbar racisme, var i 80erne, hvor en gruppe grønjakker kalde min far og jeg for aber på Østerbro. Vi på den pænere del af Østerbro brugte i det hele taget meget tid på at frygte grønjakkerne fra Studsgaardsgade. Rent faktisk var Grønjakkerne så omtalte, at DR Journalisten Jens Olaf Jersild i 1985 producerede en dokumentarudsendelse med flere af dem. Det endte i en straffesag, som Jersild tabte i Højesteret, men vandt ved Menneskerettighedsdomstolen. Mere interessant end juraen er dog de udtalelser, som grønjakkerne fremkom med, og som ikke ligefrem tyder på et Danmark lykkeligt frit for racisme:

..Nordstaterne ville ha’, at niggerne skulle være frie mennesker, mand, de er ikke mennesker, de er dyr, ikke, det er helt forkert, mand, det der skete. Folk skulle ha´ lov til at holde slaver, det synes jeg i hvert fald.” “…en nigger det er ikke et menneske – det er et dyr – det er andre fremmedarbejdere – også – tyrkere og jugoslaver – hvad de så hedder alle sammen”…”Altså – det at de er perkere, dem kan vi ikke lide – vel – og så kan vi ikke lide deres mentalitet …Det vi ikke kan lide, det er når de farer rundt i Zimbabwetøj og så snakker hula-hula-sprog ude på gaden…” ” De sidder for narko alle perkere.”

Alle disse eksempler viser, at racismen tidligere var institutionaliseret og systematiseret med slaveriet, at racismen senere var udbredt og socialt accepteret, også blandt eliten. I anden halvdel af det 20. århundrede var det mere marginaliserede og ressourcesvage grupper, der stod for racismen, mens eliten i stigende omfang blev eksplicit antiracistisk (men begyndte ironisk nok at italesætte racismen som et stigende problem). Den udlægning støttes også af empiriske data, måske mest markant professor Peter Gundelachs omfattende værdiundersøgelse, der i 2011 konkluderede, at ”I løbet af de sidste knap 30 år er danskerne gradvist blevet mere tolerante over for indvandrere. Og der er ingen tegn på, at den udvikling vender foreløbigt. Danske værdier er i bund og grund meget stabile”. I 2013 fik Mehmet Ümit Necef og Henning Bech udgivet bogen ”Er Danskerne Racister?, der behandler 20 års forskning vedrørende danskernes racisme og konkluderer, at påstandene om udbredt dansk racisme savner dokumentation.

Det forholder sig snarere sådan, at sociale medier agerer en form for mikrofon ind i det private rum, hvortil racismen i meget høj grad er blevet fortrængt. Det er både godt og skidt. Skidt fordi det minder os om, at en del af befolkningen stadig nærer had mod andre på grund af deres religion, herkomst eller hudfarve, godt fordi vi dermed får udstillet og kan konfrontere racismen og fremmedhadet. Og det er jo netop, hvad der sker. Ikke en eneste toneangivende politiker eller debattør har støttet indholdet af de rabiate Facebook kommentarer, efter brandattentatet mod Islamisk Trossamfund, og jeg har heller ikke kunnet finde nogen i den kategori, der har haft mod på at forsvare det antimuslimske tweet, som Mogens Camre blev dømt for.  Den (berettigede) forargelse over racistiske og rabiate ytringer vidner om, at vi her i landet er blevet mindre, snarere end mere racistiske. Det bør få vores politikere til at tøve, før de falder for fristelsen til at skride ind med nye begrænsninger af almindelige borgeres ytringer. For lugten af digitalt opkast er en pris, der er værd at betale for et åbent og tolerant demokrati.

38 kommentarer RSS

 1. Af Søren Revser

  -

  “Skidt fordi det minder os om, at en del af befolkningen stadig nærer had mod andre på grund af deres religion, herkomst eller hudfarve”

  Eller også mener flertallet blot, at vi ikke skal agere bistandskontor for hele verden. Men det er selvfølgelig nemmere at trække racisme kortet.

  Nogle mener endda, at det er så slemt at være neger, at det bør straffes at sige det højt. Er det skidt for de som er negroide? ja dæleme så.

 2. Af Kim P Olsen

  -

  Begrebet racisme er blevet udvandet. Hvis man ønsker grænsekontrol, er man racist. Hvis man er uenig med venstrefløjsbloggerne på Berlingske, er man racist – også selvom emnet er skole, forsvar, Rusland eller vindmøller. Man er racist. Basta!

  Racist benyttes i debatten blot om en man ikke er enig med. Alene af den grund bør racismeparagraffen afskaffes.

  Egentlige Racistiske udtalelser kan som regel reguleres igennem andre eksisterende paragraffer.

  Racismeparagraffen forvaltes i sin nuværende form asymmetrisk af domstolene idet den kun benyttes når ytringer retter sig mod personer med kraftig pigmentering og ikke de andre grupper, som paragraffen skulle beskytte.

  Begreberne Frikadellefarvede, kartoffeldanskere, jødesmovse, korsfarere og indavlsdanskere kan omkostningsfrit benyttes uden at racismeparagraffen bringes i anvendelse.

 3. Af Jørgen F.

  -

  Guide til dansk journalistik:

  … ordet ‘kontroversiel’ betyder: unig med venstrefløjen.

  … ordet ‘racist’ betyder: meget uenig med venstrefløjen.

  … ordene ‘legendarisk’ el. ‘ikonisk’ betyder: medlem af venstrefløjen (med mindre der er tale om en fodboldspiller)

 4. Af J. Hansen

  -

  Man kan vel sige at der ikke er sket så meget siden trediverne.
  Den gang var det jøderne som højrefløjen forfulgte.
  I dag er det muslimerne.
  Samme tankegods.
  At det er den fascistoide avis Jyllands Posten som var bannerfører for forfølgelse af jøderne, og nu muslimerne.
  Det er ingen overraskelse.
  Højrefløjen lærer ikke af historien.
  Også på denne avis florerer racisme og fremmedhad.

 5. Af Jon de Linde

  -

  Empiri, fakta, statistik lyver jo ikke.

  Desværre er det således at sandheden er ilde hørt. Desuden er der tilsyneladende heller ikke et behov for at handle på den viden man opnår. Men rigelig behov for at genopfinde den dybe tallerken i mere eller mindre pseudointellektuelle DJØF projekter ad nauseam.

  Bureaukratiet udvider for at klare bureaukraternes behov.

  I det mindste spiller orkestret stadig…

 6. Af hans lemming

  -

  som supplement til din oplistning af “racisme” vedr. de vestindiske øer så blot også dette: øerne blev solgt med “indbo” dvs. indbyggere, som de facto mestendels var “negre” uden at de blev spurgt – så meget for den daværende radicool’e regering under Zahle og deres meneskesyn. Desuden har jeg fået fortalt, at det op til folkeafstemningen blev lokket med, at den abnorme sum af USD 25 mio. ville betyde, at der ikke skulle betales skat i DK fremover for at sikre vedtagelsen.
  Ja – kønt var det ikke – heller ikke dengang.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jon de Linde,

  Er det et forsøg på at afspore debatten? Dit indlæg har vist ikke bare perifer berøring med emnet.

  KPOs indlæg er korrekt; men sådan er det med mange af den slags ord, f.eks. nazist. Hvis du siger sigøjner, er du racist, og uhadada, hvis du siger negerkys!

  I USA kan Trump gå hen og vinde på grund af al korrektheden.

  Så racismekortet må ikke trækkes frem i en uendelighed, for så er det kontraproduktiv, og det er der ikke brug for i en krisesituation mht. forholdet til verden omkring os, som vi er i for tiden.

 8. Af Jon de Linde

  -

  @*Lemche.

  Relevansen turde være åbenlys.

  30 års integrationspolitik har ikke givet en opskrift på at integrere visse dele af demografien. Tværtimod ser vi en stigende marginalisering og radikalisering af dette demografiske segment. På trods af projekter i milliardklassen.

  Når man har kritiseret ovenstående har der været en veritabel pøbelstemning for at lynche beskedbæreren, samt diverse halvdebile forsøg på at trivialisere og latterliggøre.

  Ord som “Nazist” og “Racist” er blevet brugt så meget at de nu er stort set værditomme.

  Det er ynkeligt at vi skal gentage historien om drengen der råbte ulv.

  Vi er tilsyneladende ret enige.

 9. Af Arvid Holm

  -

  “Racist” er ikke en lovbeskyttet titel.
  Enhver må kalde sig racist.

  Ligesom enhver må udgive sig for muslim.
  Her i landet er der religionsfrihed.
  Så man behøver ikke være registreret som medlem af en islamisk trosretning for at blive anerkendt som muslim af myndighederne.
  Eget udsagn er tilstrækkeligt.

  Myndighederne vil næppe heller gøre indsigelse, hvis man præsenterer sig som racist.

  Formodentligt må man også pådutte andre sådanne titler.
  Myndighederne kunne løbe jo ind i betydelige problemer, hvis de opfattede titlen “muslim” som et skældsord, der som sådant belaster i almindeligt omdømme.
  Det samme må efterhånden gælde titlen “racist”, da definitionen er blevet så udvandet, at titlen ikke længere kan anses for med sikkerhed at være krænkende.

  Men den slags muslimer, der fører sig frem i Islamisk Stat, og den slags racister, der i sin tid lynchede negre i USA’s sydstater, er tydeligvis uacceptable.

  Så definitionerne bør nok strammes op, før man griber ind eller blot debatterer emnet?

 10. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche

  Næste gang, du møder en sort dansker, kan du jo spørge om vedkommende har noget imod at blive betegnet som en neger. Grunden til at det skal være en dansker, som du spørger, er for at eliminere betydningen af de tilsvarende engelske betegnelser.

 11. Af georg christensen

  -

  JA, er det klare svar, “amok” ,”ordet”, er ikke længere er nok til at beskrive tilstanden som vores småtbegavede politikere har bragt os i. Tilstande, som vores politiske , højtuddannede , som med “viden om?” forsøger at profilere sig selv i deres egen “uvidenhed”.

  Bare et forsøg på en forklaring:, sammen med et spørgsmål : Hvorfor giver “LIVET” finansindustrien “eneretten” til LIVET?. til “værdiløsheden” overfor livet?.

  NB: Der er gået noget grueligt galt i magtbegærligheds forholdet mellem LIVET og magtbegærligs forholdet overfor LIVET og Guldklumpen.

  .

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gode Jacob,

  har et svar til Jesper Lund hængende i filtret. Pænt og nydeligt.

 13. Af Eva Madsen

  -

  Hvorfor er skadedyr som regel mørke , brune eller sorte ? her kunne nævnes mus , rotter , muldvarpe, mår , den sorte havemyre ,klannere ( sorte biller ), sorte tæppebiller, splintvedbiller, og borebiller, – listen kunne blive alenlang, – har endnu endnu ikke omtalt individer inden for menneske racen – men her kan læseren nok finde på eksempler.

 14. Af Svend Jensen

  -

  Må vi bede om en analog historisk gennemgang og analyse omkring muslimsk racisme. Det må være ret nemt, da den er institutionaliseret i deres hellige skrifter.

  Mig bekendt tillades “vantro” ikke adgang til Mekka, men ikke-katolikker render omkring i Vatikanet dagen lang.

  Bibler er forbudt i SaudiArabien, men vov at tabe en koran på gulvet i Danmark eller afbilde Mo.

 15. Af Manfred Gobbels

  -

  Niels Peter Lemche(Borgshit og alle de andre)

  Tror du ikke bare du skal tie stille, så længe du ikke har andet at byde ind med, end sikring af banker og militært legetøj?

 16. Af Inge Petersen

  -

  ” David Trads eksempelvis, at ”Racisme fandtes stort set ikke før i tiden. Det er noget der for alvor er kommet til os i 1990erne”.

  Nu skal man tage David Trads med et meget stort gran salt. Han har ikke gjort sit forarbejde godt nok. Min mor fortalte mig f.eks., at i 50’erne og 60’erne var de farvede soldater fra USA, der var udstationeret i Tyskland og som kom på orlov i København, ret så ildesete i . Ingen pæn pige kunne gå ned af Strøget med en meget solbrændt amerikansk soldat, og der var flere barer og natklubber i den indre by, hvor man ikke satte sine ben hvis man var et dansk hunkønsvæsen. Ligeledes var man ret så skeptiske overfor gæster fra det sydlige Europa. Men det var gæster og ikke fastboende, der i kølvandet på deres ophold i Danmark forsøgte at presse deres religiøse tankegods ind over danske normer og regler. Det dukkede til gengæld op i stor stil i 90’erne i takt med den muslimske indvandring.

 17. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt var tidligere slavehandel vel blot et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, som enhver anden vare. De sorte slavehandlere solgte til hvide opkøbere, fordi de tilbød en højere pris end lokale sorte opkøbere. MEN slavehandel som sådan er IKKE en hvid opfindelse. Det er noget de sorte har praktiseret i århundreder! Hvorfor skal vi hvide have dårlig samvittighed over sort praksis?

 18. Af Niels Peter Lemche

  -

  Manfred Gobbels (for det er vel ikke Göbbels): Hvorfra ved du det, når jeg ikke kan få det igennem filtret?

 19. Af Gert Hansen

  -

  Det er helt forkert at mene, at danskerne som flest er racister i ordets oprindelige betydning. Det er der nok et lille mindretal der er.

  En hel del danskere er derimod kritiske overfor nogle af følgerne af en stadig stigende indvandring, og manglende integration (som man nu politisk taler om på fjerde årti, og uden at man stadig har fundet en alment gyldig definition på begrebet, så enhver kan lægge i det hvad man synes). At være kritisk over den førte politik er ikke racistisk – det er en demokratisk rettighed.

  Den svenske elite har for længst set, at det er en fordel at erstatte ordet ‘invandrerkritisk’ med ‘racistisk’. Det sidste begreb er stærkt negativt ladet, og taler til den almindelige dårlige post-koloniale samvittighed hos europæerne. Man kan uden videre afvise en man betegner som racist, uden at behøve at indgå i en ubehagelig diskussion om substansen i den førte indvandringspolitik og dens følger for samfundet.

  Og det gør man så i Sverige. Forhåbentlig er danskerne for ikke-autoritetstro til at ville acceptere et så udemokratisk kneb.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jacob Mchangama,
  jeg kunne selvfølgelig forsøge at fylde Berlingerens filter op med at sende det snesevis af gange. Det er frustrerende, at man ikke kan få lov til at svare på et indlæg, holdt i en sober tone, og svaret derfor også.

 21. Af Søren Revser

  -

  Vi må desværre igen igen konstatere, at Pressen svigter massivt overfor befolkningen mht. sandfærdig oplysning.

  Den kommende seance ift. endnu mere afgivelse af suverænitet til EU, må vi nok indstille os på, bliver endnu et absurd teater udi løgn og manipulation af befolkningen orkestreret af medierne – Flygtninge debatten tjener netop det formål – at vildlede befolkningen.

  Allerede i dag har man meldt ud, at 52% af vælgerne er for yderligere integration i det åbenlyst korrupte EU Cirkus; mens kun et enkelt par tosser i Nord Jylland er imod – Mon dog?

  Personligt kender jeg nemlig ingen der deler den positive holdning til EU, og det er det samme man hører fra alle andre.

  Så med viden om disse stærkt løgnagtige og manipulerende undersøgelser, vil jeg gerne bede om en uvildig og ekstern overvågning af den næste EU afstemning, som går ud på, at overdrage retssikkerheden og ikke mindst vores demokratiske ret til at anholde Politikere, til Bruxelles.

  Jeg har absolut ingen tillid til hverken EU eller Danske politikere, og da slet ikke Pressen eller Epinion og hvad der ellers findes af Propaganda services.

 22. Af Jan Petersen

  -

  Mainstream nyheder …. navnlig på DR og TV2…. er væg til væg propaganda 24/7. Kan kun opfordrer alle til at søge efter reelle nyheder på alternative nyhedsmedier på nettet!

 23. Af Søren Revser

  -

  Problemet er: Det er mainstreammedierne der afgør udfaldet af et valg. Så informations alternativerne er uinteressante i den store sammenhæng.

  Væk med enhver form for mediestøtte; både den direkte, men endnu vigtigere – den indirekte hvor journalister og redaktører tilbydes vennetjenester og .stillinger som f.eks. spindoktorer.

  Danmark er korrupt helet ud i det ekstreme grundet en absolut fraværende kritisk Presse.

 24. Af Allan Nielsen

  -

  Hvis der er nogen der er racister så er det et stort flertal af muslimer og det kan dokumenteres tilbage til islams grundlægger, og de er ikke kun racister men også efter vestlige begreber pædofile og uciviliserede ved i deres lovgivning at udrette lemlæstelse og uciviliserede henrettelser ved stening og offentlig halshugning.

 25. Af J Nielsen

  -

  “Racist benyttes i debatten blot om en man ikke er enig med. Alene af den grund bør racismeparagraffen afskaffes.”

  Man kan blot holde op med at kalde den “racismeparagraffen”. Det dækker udelukkende over det forhold at man i 1971 skiftede ordet “afstamning” ud med “race”. Det blev fra flere sider påpeget, at det var en dårlig idé.

  Man kunne ligesågodt kalde 266b for trusselsparagraffen eller hetzparagraffen.

  Så argumentet er at benytte øgenavnet som begrundelse for at afskaffe paragraffen.

  Det er interessant. Man kan for eksempel se E. Madsens slet skjulte forsøg på at betegne folk hun ikke bryder sig om som skadedyr. Hvad er det, andet end et øgenavn?

  Det er første skridt på vej mod udryddelseskampagne. Øgenavnet, som man selv har valgt, bliver brugt som begrundelse.

  Sådan retfærdiggør man sig selv, ved at skabe en cirkulær argumentation.

 26. Af Lund Jesper

  -

  Hvorfor hænger et svar til mig?

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Lund,

  Nogle blogholdere læser indlæggene og griber ind, hvis noget er gået i filtret. Andre er tilsyneladende ligeglade inklusive Jacob M.

 28. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Hvis Europa skal overleve den vældige flygtningestrøm, så er det helt nødvendigt, at racismen som ideologi rehabiliteres, så der kan skabes åndelig baggrund for og dermed også en vilje til en repatriering af de fremmede. Vore forældres og bedsteforældres generation har begået en frygtelig fejl ved at indoptage den primitive og overfladiske amerikanske livsform, der er udviklet på baggrund af et underlødigt flerracesamfund. Men nu er det tydeligt, at det ikke kan gå længere! Vi må vende tilbage til de ægte europæiske traditioner, hvor man er parat til at forsvare folket og grænserne mod stormfloden af fremmede. Hvis ikke folkevandringen fra Afrika og Asien til Europa stoppes, så dør den europæiske civilisation, og de europæiske folkeslag forsvinder i et hav af fremmede.

 29. Af J. Hansen

  -

  Af Kaj Vilhelmsen – 22. august 2015 10:55
  “Hvis Europa skal overleve den vældige flygtningestrøm, så er det helt nødvendigt, at racismen som ideologi rehabiliteres.”

  Kaj Wilhelmsen har i mange år forsøgt at rehabilitere nazismen.

 30. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Du tager fejl, Hr. Hansen, jeg har forsøgt at rehabilitere en fornuftig racetænkning og ikke nazismen, for det er ikke det samme, skønt mange ideologisk uvidende danskere tror det. At se bort fra enhver racetænkning er en fatal fejl, der hviler på den fejlopfattelse, at der ikke eksisterer racer, og at man følgelig kan forvente det samme af alle mennesker, uanset deres afstamning.

  Hvor fatal denne fejl er, det skal danskerne nok opdage, når landet er blevet oversvømmet af fremmede, der ikke vil optræde som danskerne. Så vil man erkende, at jeg har ret.

 31. Af Kristian Andersen

  -

  “brandattentatet mod Islamisk Trossamfund”

  Ja det er her det danske hykleri og racismen netop findes i højt gear.

  “brandattentatet”

  NEJ det var terror!

 32. Af Kristian Andersen

  -

  Racister er de første til at benægte, at de er racister (med diverse dårlige undskyldninger) . Ligesom alkoholikere ikke vil erkende, at de er alkoholikere!

 33. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Nej, Kristian, det er ikke alle racister, der benægter at være racister, for der er ikke noget forkert i at være racist. Man kan være imod indvandringen af mange grunde, og nogle er imod indvandringen, da de ønsker et etnisk homogent samfund. Det er ikke noget, som man behøver at skjule, for det er yderst agtværdigt og fornuftigt. Vore bedsteforældres og forældres generation fik hovederne fordrejet af den amerikanske efterkrigspropaganda, der var stærkt anti-racistisk, men denne propaganda behøver vi ikke længere at føle os forpligtet af. Vi bestemmer nu selv, hvad vi vil mene og sige, og det skal jurister og journalister aldeles ikke gøre sig til dommere over.

 34. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jacob,

  hvis du ikke tillader andre at svare på Kaj Vilhelmsen, må man jo slutte, at du samtykker! Har jeg ret?

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  Mit svar til Kaj Vilhelm endte ved en fejltagelse på Kathrine Lilleørs blog. det var en fejltagelse; men nu står det der, hvis nogen har lyst til at se det.

  Undskyld til Kathrine, men ikke til Jacob.

 36. Af Kristian Andersen

  -

  Kaj Vilhelmsen er dømt for racisme og er en gammel kending. Den lader vi så stå!

 37. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Ja, Kristian Andersen, og det er jeg stolt over, for det tyder sandelig på, at jeg har sagt sandheden om indvandrerne.

 38. Af hans andersen

  -

  Er der stadig nogen der tager Trads alvorligt, manden har jo en dom for løgnagtighed, dog ikke en behandlingsdom da han da sikkert stadig var indlagt.

  Da islam har racistiske dogmer kan antallet af racister kun vokse når man importerer muslimer, sådan er det bare.

Kommentarer er lukket.