Terrorkommission er ikke overhalet af virkeligheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 15

SR-regeringen nedsatte i marts 2015 ”Udvalget vedrørende den danske terrorbekæmpelse”, der som en del af kommissoriet bl.a. skulle vurdere ”de retssikkerhedsmæssige aspekter af elementerne i den danske indsats [mod terrorisme]”. Det fremgår således blandt andet af kommissoriet, at “[k]ampen mod terrorismen skal samtidig ske, uden at retssikkerheden for samfundets borgere sættes over styr”. Men den 31. oktober 2015 meddelte justitsminister Søren Pind, at regeringen nedlægger kommissionen med henvisning til, ”at kommissionen er blevet overhalet af virkeligheden”, og at man har foretaget grundige evalueringer i forlængelse af terrorangrebene mod Paris og København.  

Virkeligheden må dog se anderledes ud fra ministerens stol end fra borgernes. Der er derfor stærke grunde til at lade udvalget færdiggøre sit arbejde.

Justitia udgav tidligere på året en analyse, der viser, at terrorlovgivningen er årsag til 27% af de nye og 20% af de udvidelser af allerede strafbare forhold, der er indført i straffeloven siden 2000. Ikke nok med, at terror har været en af hovedkilderne til indførelse af en lang række af nye strafbare forhold og udvidelser af eksisterende, har de to tidligere terrorpakker og nu snart den tredje også resulteret i tiltag med vidtgående konsekvenser for borgerne. Eksempelvis er myndighedernes og efterretningstjenesternes muligheder for overvågning blevet udvidetog senest er det blevet muligt at udstede udrejseforbud og inddrage danske borgeres pas, et tiltag der både rammer de som rejser ud for at begå terrorisme og de som rejser ud for at bekæmpe terrorisme.  Når Søren Pind hævder, at terrorberedskabet har været grundigt evalueret efter dette års terrorangreb, er det muligvis rigtigt. Men det har alene været en evaluering foretaget af embedsværket, politiet, efterretningstjenesterne m.v. uden input fra uvildige, uafhængige eksperter og praktikere som advokater, dommere og civilsamfundsorganisationer, og uden nogen grad af offentlighed og høring. I den proces har der heller ikke været et særskilt fokus på retssikkerhed, tænk blot på ændringen af FE-loven, der oprindeligt lagde op til overvågning af danskere i udlandet uden retskendelse, indtil protesterne blev for omfattende. Som sådan har processen været endnu mindre betryggende end den redegørelse om Terrorpakkerne, som Justitsministeriet udfærdigede i efteråret 2010, og som primært var baseret på input fra PET, Rigsadvokaten og Rigspolitiet, og altså igen uden at høre andre relevante interessenter og eksperter. Ikke overraskende konkluderede Justitsministeriet, at der ingen problemer var med Terrorpakkerne. De danske regeringers modvilje over for uafhængig evaluering og offentlighed står i stærk kontrast til en række andre europæiske lande. I Storbritannien foretager den tværparlamentariske menneskerettighedskomite f.eks. en gennemgang af alle lovforslags forenelighed med retssikkerhed og menneskerettigheder og er tidligere i år kommet med en række forslag til retssikkerhedsmæssige forbedringer af et nyt britisk anti-terror lovforslag. På samme måde har parlamentet udpeget en uafhængig ekspert, der alene har til opgave at evaluere terrorlovgivning.

Dette har ikke hindret Storbritannien i at vedtage vidtgående anti-terrorlovgivning. Men det har fjernet visse menneskeretlige tidsler, samt sat fokus på nogle af de retssikkerhedsmæssige problemer, og dilemmaer, så politikere og befolkning ikke er gået ned ad retsusikkerhedens vej med lukkede øjne. Det er dybt beskæmmende, at man i Danmark hos både politikere og embedsværk lider af en så udtalt frygt for kritisk og uafhængig evaluering af nogle af de mest vidtgående lovpakker, der er indført siden 2. verdenskrig, og som ingen politiker eller embedsmand havde drømt om at indføre før september 2001. Der er derfor behov for et opgør med den lukkethedskultur og ”vi alene vide” tilgang, der præger Danmarks forhold til terrorlovgivning.       

15 kommentarer RSS

 1. Af J. H ansen

  -

  Et virkeligt godt indlæg fra Jacob Mchangama.

  Hvem beskytter os imod Pinds og Venstres overgreb?

 2. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jacob Mchangama
  Det er et godt og relevant emne at tage op, i dag hvor ulykkerne regner ned over os i vest Europa.

  @ J H ansen, med mellerum og uden bondegård,

  Du har DR og den altid overvågne venstrefløj til at beskytte dig. Du er bare heldig!

 3. Af J Ha nsen

  -

  Af Uffe Staulund – 7. november 2015 10:44

  Øffe Staulund øffer som de grise, som han omgås.

 4. Af Henrik Gøtke

  -

  “Terror” er politikernes bagvej til at indføre tiltagende totalitære tilstande over alt i verden. Der er lavet en undersøgelse, der viser, at der i alt findes intet mindre end 109 forskellige definitioner på terror i verden. Dette til trods for at det endnu ikke i den tid FN har eksisteret, er lykkes FN at producere en eneste definition af terror. Det er derfor det er lykkes at sælge mordet ved den jødiske synagoge i København som “terror”.

 5. Af Søren Revser

  -

  Det kan ikke siges tit nok: De virkelig farlige terrorister er at finde blandt vore egne korrupte magthavere.

  Hvor mange Danskere har fået ødelagt deres liv af Al Queda og hvor mange af Danske politikere – Tænk over det.

 6. Af Finn Bjerrehave

  -

  Virkeligheden har overhalet mit indlæg, er det humor, eller er sandheder ikke velkomne.
  Utak for cencur.Finn Vig

 7. Af p jensen

  -

  Den bedste beskyttelse mod terror består i et effektivt grænseværn, efter australsk og canadisk forbillede. Men løkke synes det kan vente.

 8. Af Søren Revser

  -

  Hvor mange indvandrere kan der være i en folkevogn?

  500 – hvis det er en med svindel software :-)

 9. Af Jan Petersen

  -

  Hele det gennemførte svindel og bedrageri, der er medieskabt omkring fantomet terror og det iscenesatte stunt 9/11, er sgu dårlig værd at kommentere.

  Men ingen tvivl, det har haft fabelagtige konsekvenser for alle verdens folk i form af daglig frygt, overvågning og indskrænkelse af almene borgerlige rettigheder. Og det er formentlig også planen!

  Som en ikke uvæsentlig “sidegevinst” har spøgelset rullet trilliarder af dollars i lommerne på The Military Industrial Complex. Samt helt nye forretningsområder til “værn imod terror”.

  Et godt dækkende ord – BEDRAGERI !

 10. Af p jensen

  -

  Kommentar 18.08 kom ikke på

 11. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt iflg Der Spiegel, så har tysk efterretningstjeneste spioneret mod Danmark og en række andre lande.

  Apropos terror, så er det også landes efterretningstjenester, der iscenesætter spektakulær terror såsom 9/11, Charlie Hebdo og lignende. De giver blot andre skylden. Så kaldes det pludselig for en “konspirationsteori”. Ren ordleg, men det virker perfekt til at forvirre folkeopinionen!

 12. Af p jensen

  -

  Ja cob m påstår at være forkæmper for y-frihed. Men mange indlæg kommer aldrig på.

 13. Af jelveds "berigelse" handler om vold/mord/røverier osv.

  -

  Hvad med en blogdebat om de uhyggelige og rædselsfulde svenske tilstande der er på vej ind i Danmark pga. de radigales “berigelse”. (mordet på en dansk skoleelev var endnu et eksempel på berigelsen)

 14. Af Finn Bjerrehave

  -

  Måske skal terrorkommisionen, forstå der skal vagter udenfor de kontroversielle møder, nemlig det glemte Politiet 14-2-2015, og Danmark skulle implantere en ny udfordring, fra det Muslimske mindretal,på ca 250.000 personer.
  Jøderne igen prygelknabe. Finn Vig

 15. Af Kristian Andersen

  -

  Vi har 100% overgivet os til Terroristerne ved at indføre udemokratiske anti-menneskerets love!

Kommentarer er lukket.