Et velkomment tiltag mod terror

Af Jacob Mchangama, Justitia 37

Folketinget er i disse dage ved at vedtage et lovforslag, som har til formål at gøre det strafbart at tilslutte sig en fjendtlig væbnet styrke, der deltager i væbnet konflikt med den danske stat. Lovforslaget omfatter således en tilføjelse af en landsforræderparagraf til straffeloven.

 

Konkret foreslås det, at tilføje ordet ”Landsforræderi” til overskriften af straffelovens kapitel 12, samt at indsætte en ny § 101a med følgende ordlyd:

 

”Den, der har dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, og som under en væbnet konflikt, i hvilken den danske stat er part, er tilsluttet en væbnet styrke for en part, som kæmper mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 10 år. Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil på livstid. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor den pågældende har deltaget i kamphandlinger.

Stk. 2. Den, der hverver en person med dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat til en væbnet styrke under de omstændigheder, der er beskrevet i stk. 1, eller som offentligt tilskynder en sådan person til at tilslutte sig fjendtlige styrker i sådanne konflikter, straffes med fængsel indtil 10 år. Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 16 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor der er tale om overtrædelser af systematisk eller organiseret karakter.«

  

Formelt har lovændringen ingen direkte relation til kampen mod IS og Syrienkrigere, eftersom den også vil dække en evt. fremtidig situation, hvor Danmark er i væbnet konflikt med en anden stat (som i Libyen i 2011) eller en anden ikke-statslig gruppe. Der er dog ingen tvivl om, at det netop er problemet med Foreign Fighters og særligt de mange, som har tilsluttet sig IS, der har ført til lovens fremsættelse.  Hidtil er der ikke rejst tiltale mod hjemvendte danske Syrienkrigere, selvom eks. terrorparagrafferne åbner op for det. Tilsyneladende har man ikke vurderet at have tilstrækkelig stærke beviser for at føre en sådan sag. Eftersom Foreign Fighters med træning og/eller kamperfaring udfører langt mere dødelige terroranslag end ”gør-det-selv terrorister”, og eftersom der efterhånden har været en række konkrete eksempler på, at hjemvendte Syrienkrigere har udført terrorhandlinger, senest i Paris, er det oplagt, at regeringen ønsker at skride ind over for dette alvorlige problem.

 

I min optik er der derfor tale om et fornuftigt (i hvert fald for så vidt angår konflikten med IS i Syrien og Irak) lovforslag, der er langt mere præcist og afgrænset end flere af de andre tiltag, der er vedtaget for at stoppe terrorisme. Forenklet sagt træder strafansvaret efter stk. 1, ind på det tidspunkt, hvor man tilslutter sig en fjendtlig væbnet styrke, der deltager i en væbnet konflikt med den danske stat.  Dermed bliver det lettere at retsforfølge hjemvendte Syrienskrigere (der har kæmpet for IS), eftersom man ikke skal føre bevis for det mere komplekse gerningsindhold i straffelovens terrorparagraf, og eftersom det er tvivlsomt, om den nuværende landsforræderparagraf i § 102 er anvendelig.

 

Selvfølgelig vil bestemmelsen også have den fordel, at hjemvendte Syrienskrigere, som myndighederne pt. skal bruge mange ressourcer og mandetimer på at overvåge, i videre omfang kan fængsles og dermed fjernes fra gaden som potentiel sikkerhedstrussel. Retssikkerhedsmæssigt er det efter min mening ubetænkeligt at straffe danske statsborgere og personer med fast ophold i landet for at tilslutte sig væbnede styrker, der er i væbnet konflikt med Danmark. Statsborgerskabet forudsætter en loyalitetspligt over for Danmark, og har man dobbelt statsborgerskab eller fast ophold her i landet og ønsker at bekæmpe Danmark, kan man opgive sit danske statsborgerskab eller sit faste ophold her i landet, hvorefter man ikke vil kunne straffes. Det er (i den nuværende situation) temmelig klart og tydeligt, hvornår man har gjort noget strafbart, og for at blive dømt kræver det en sædvanlig retssag med alle de retsgarantier, der medfølger. I modsætning til paslovens adgang til at udstede rejseforbud og inddrage pas, er der heller ikke tale om et egentligt præventivt tiltag, hvor myndighederne på mere eller mindre overbevisende grundlag søger at hindre tilslutningen til eks. IS, før en person er udrejst, og hvor nettet kastes så bredt ud, at også de, der kæmper mod IS for Danmarks de facto allierede, ryger med.

 

Der kan selvfølgelig ikke udelukkes, at der i fremtiden kan opstå situationer, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt der er tale om en væbnet konflikt eller, om en person har tilsluttet sig en fjendtlig væbnet styrke, der er i væbnet konflikt med Danmark, snarere end en anden væbnet styrke, som Danmark ikke er i væbnet konflikt med. Denne fare synes dog ikke at være overhængende i forhold til konflikten mod IS, og kommer vi i en situation, hvor forholdene er mere flydende, kan det blive nødvendigt at revidere loven igen.

 

Man kan også tænke sig, at kriminaliseringen af hvervning og tilskyndelse kan medføre problemer i forhold til ytrings- og religionsfriheden. I Holland er en række personer således netop blevet dømt for at rekruttere til IS, og en af personerne, en kvinde, blev tilsyneladende dømt for netop tilskyndelse på baggrund af et re-tweet på de sociale medier. Umiddelbart kræver det dog mere konkrete udtalelser end eks. sympatierklæringer at blive dømt for hvervning eller tilskyndelse. Man skal i den forbindelse også huske, at det næppe vil være tilstrækkeligt at opfordre til at deltage i ”jihad” eller at ”tage til Syrien og kæmpe”, eftersom jihad ikke nødvendigvis forudsætter tilslutning til IS, ligesom der findes en række andre grupper end IS i Syrien (dog vil sådanne udtalelser efter omstændighederne kunne være omfattet af straffelovens § 136 om tilskyndelse og billigelse og 114e om fremme af terror). 

 

Som sådan lever lovforslaget fint op til de 5 principper om terrorbekæmpelse, som jeg var så ubeskeden at foreslå i en blog her på siden fornylig. Langt mere mudret bliver billedet dog, såfremt regeringen beslutter også at indføre et strafbelagt indrejseforbud i Syrien og Irak, hvilket vil skabe præcis, det kludetæppe af love, som jeg i bloggen advarede mod.

37 kommentarer RSS

 1. Af Erling Nielsen

  -

  “at gøre det strafbart at tilslutte sig en fjendtlig væbnet styrke”
  Besynderligt! Jeg troede det allerede stod i straffeloven.

 2. Af Helge Nørager

  -

  Sidst at partiet venstre sad ved regeringsmagt.
  Udførte de med stor snilde en manøvre ved indledning af krig mod Irak.
  Selvfølgelig var årsag ikke WMD.
  Det var de Irakiske regimes mangel på samarbejde med UN’s våben inspektører.

  Hvilket selvmål, hvilken højtråbende bøn og straf og tilgivelse, fra partiet venstre og de andre 90 mulige krigsforbrydere mod menneskeheden.

  Hr. Hans Brix, udpeget af UN’s sikkerhedsråd udtalte mindre end 24 timer før bomber faldt, ganske som han havde gjort i uger optil.
  Det Irakiske regime samarbejder på alle punkter Vdr. UN’s sikkerhedsråds beslutninger.

  At påstå krig var fordi Irakisk regime ikke samarbejdede, er det endnu en faktuel løgn.

  Send så de 90 medlemmer af folketinget som stemte for Irak krig til Haag, de er alle gemene krigsforbrydere.

 3. Af Allan Hansen

  -

  Om nazismens begyndelse.

  Som bekendt begyndte nazismen på den
  Saudi arabiske halvø for omkring 1400 år
  siden, med systematisk jøde udryddelse.
  Man slog jøderne ihjel, stjal deres land og
  ejendomme for derefter, at voldtage deres
  kvinder og børn og solgte dem som slaver.
  Af de tre jødiske stammer Banu Qaynuka, Banu
  Nadir og Banu Qurayza, blev de to totalt udslettet
  den sidste slap væk.
  Hitler var en stor beundre af islams jøde had, så
  disse svinestreger blev omdrejnings punktet for
  hans “nye,, nazisme.

 4. Af Helge Nørager

  -

  I dag er det en blåstemplet sandhed, at Ko.geriget Da.mark, blev lokket i krig af et menneske.
  Hr. A.ders Fogh Ras.ussen, Konger.get Dan.ark skulle ofre bl.d, for at han fik sit nye arbejde.
  Han fik sit arbejde, Irak blev sat i brand,
  osv

 5. Af Jan Petersen

  -

  Al ære og respekt til en håndfuld forskruede jurist hjerner der nu langt om længe har løst terror problemet. Det nye trylleord er landsforræderi. Det vil uden tvivl skabe masser af business opportunity til andre forskruede jurist hjerner!

 6. Af E. Larsen

  -

  Ja, Hitler og Islam har klar, klar forbindelse og ligheder. Men vores såkaldte “kulturelite” forstår det ikke – eller VIL ikke forstå det.
  Og ja, Jacob, de danske syrienkrigere er jo en skandale og én er nu måske forbundet til Paris-massakren. Luk moskeerne og send alle der spores til at have IS-forbindelser UUD af landet.
  Også Hitz-butx-whatever – hjem til deres lande straks. Danskerne må dog snart vågne op – eller skal vi alle først blive angrebet???

 7. Af E. Larsen

  -

  (Helge Nørager – du er en stakkel) men du hylder kan vi se mere Saddam end “Fogh”? Uden at jeg var eller er Fogh-fan – så drejede det sig altså om at stoppe Saddams myrderier! Og det VAR muligt at han havde slemme våben m.m. – Hvad gjorde vesten og Dk galt der?? INTET. At så islam udnytter at der er håbløse regimer i dag i Irak og Syrien og andre steder kan da ikke være Danmarks skyld.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Med DR og TV2 som hovedsponsor for “nyheder” er den almene uvidenhed stort set total!

 9. Af Frank Wulff

  -

  Ud fra de § som JM nævner i bloggen, kan jeg ikke se om der bliver ulovligt at blive ansat i lovlige udenlandske sikkerhedsorganisationer såsom Legionen, Blackwater m.fl.

  Hvis det er lovligt så er der nogle ting der skal håndteres på en ordenlig måde.
  Kan sagtens forestille mig en situation hvor en sikkerhedsorganisation bliver hyret at en diktator og at “nogen” så beslutter sig for at denne diktator skal væk.
  Her er det så at man kan komme i den situation at folk i den hyrede sikkerhedsorganistation kommer i kamp med f.eks. danske tropper.

 10. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt en meget god pointe omkring “private contractors” som feks ISIS, der er hyret af CIA og dermed arbejder for en stat – USA. Hvordan stiller dette nye danske lovforslag sig til – danske lejemordere hyret af en fremmed stat?

 11. Af preben jensen

  -

  Der er jo små, mellemstore og store terror-aktioner. Mange bilbomber har kostet flere hundrede civile livet pr. aktion. De store har dræbt og lemlæstet op mod 3000 borgere. Nu har ISIS erklæret krig mod Europa, og så kan der komme aktioner med langt flere ofre, f.eks. 30.000 eller 100.000 pr. angreb. ISIS råder over store resourcer og kan evt. angribe med både bakteriologiske-, kemiske- og atomare våben.

 12. Af J H

  -

  Har Danmark erklæret krig imod ISIS Jacob Mchangama?

  Var det ikke bedre, at retsforfølge de forbrydere som invaderede Iraq i 2003.
  Dræbte en million mennesker og skabte millioner af flygtninge.
  På grund af denne krig opstod ISIS.
  Og terroren.
  Terror begået af stater som Danmark skaber igen terror.

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det varer såmænd ikke længe, før det er lykkedes for JH & Co at få kvalt enhver fornuftig debat på disse blogs. Så kan de jo have dem for sig selv til glæde for sig selv og — måske — Berlingeren — der ikke kærer sig.

  De sidste mange indlæg her illustrerer på værste vis, hvad der er gang i. Vanvittige postulater, nedgøring af alle andre end dem, man er enige med, forfalskede beskeder (jeg vil æde min hat på — hvis jeg havde en — at Helge Nørager 17.23 ikke var Helge Nørager. Ellers må han selv skrive en berigtigelse). Osv., osv..

 14. Af Allan Hansen

  -

  P.S: Med udslettelsen af de to jødiske stammer, blev
  hele grundlaget for islams magt overtagelse “grundlagt,.

  1) Islamisk stat (ISIS).

  2) Jihad dvs. plyndrings togter og
  slavehandel etc.etc.

  3) Sharia Lov. (Bødeleernes håndbog).

  – Som barbarerne forsøger, at holde hemmelig
  for den Vestlige verden – og dog kan alle købe
  den over nettet med 6 dages varsel.

  Sharia Lov, er uden side stykke den mest
  boldige, brutale og grusomme “afhandling,,
  om barbarernes barbariske mishandling
  af mennesker – denne verden nogensinde
  har set!

 15. Af debatsabotører ødelægger debatterne

  -

  Den fornuftige, saglige debat er forlængst afsporet. Dels af konvertitter og andre professionelle støj sendere, dels af f ilt ret og visse typer blogejere, som f.eks. mik kel an der son der slet ter løs på seriøse bloggere og freder støjsenderne.

 16. Af J H

  -

  Af Niels Peter Lemche – 12. december 2015 0:00

  Nå. Så er blog spoileren Lemche på banen igen.
  Ikke med indlæg som angår debat oplægget naturligvis.
  Men om seriøse kommentatorer.
  Desværre vrimler debatterne med typer som Lemche.
  Som ødelægger debatterne for alle.

 17. Af p jensen

  -

  Danmarks sande tilstand må der ikke fortælles om. Sandheden er ilde hørt i journalisternes og politikernes rækker. Det asociale, landsskadelige, menneskefjendske, familiefjendske, mandsfjendske, børnefjendske og rødradigale/anti-danske system ønsker ikke at blive afsløret. Derfor c en su re res der så flittigt.

 18. Af Demokratiet er skiftet ud med mundkurve

  -

  Bloggere der prøver at få sandheden frem om hvordan danskerne er ved at blive manipuleret og skubbet ind i en skør, mareridtagtig, barbarisk, katastrofal, fattig og dødbringende fremtid, mobbes og slettes igen og igen og igen. Mens von sø ren sen og lignende favoriseres.

 19. Af DK og Sverige har kurs mod undergang

  -

  hos blogejer mik kel a beskyttes kommunister, feminister, pladderhumanister, løgnefabrikker og familiefjendske/mandsfjendske kliker mod kritik med et utal af sletninger. Selvom Sverige beviser at sådanne rabiate kliker kan ødelægge et helt land.

 20. Af kriminaliteten er nu en trussel mod alle danskere

  -

  Lige nu fortæller urias, den korte, snaphanen og 180 om hvordan rets- og velfærdsstaten smuldrer og er på vej mod kollaps. Læs f.eks. om hvordan “udviste” migranter myrder løs på både danskere, nordmænd og svenskere. Eller læs om den voksende terror-trussel.

 21. Af Danmark er inde i en ond og farlig udvikling

  -

  Det værste tan ten ved, er tilsyneladende grundige analyser af hvad der egentlig foregår i Danmark og i de danske partier, medier og systemer. Man foretrækker korte, tandløse og overfladiske debatindlæg.

 22. Af Danmark er inde i en ond og farlig udvikling

  -

  Det værste tan te B véd, er tilsyneladende grundige analyser af hvad der egentlig foregår i Danmark og i de danske partier, medier og systemer. Man foretrækker korte, tandløse og overfladiske debatindlæg…………… Dog bringer tan ten også glimrende artikler af og til, f.eks. aa munds “Det store svigt”.

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  Allan Hansen,

  prøver en sidste gang med lidt saglighed: Sharialoven er ikke meget forskellig fra Moseloven, der kræver stening for ikke så lidt, eller det, der er værre.

  Vi er jo nok kommet længere siden–for det meste (man skal ikke glemme Holocaust eller Gulag); men at hævde, at shariaen ikke har paralleller i vores egen tradition …

  JH: du har ret i én ting. Sådanne nogle som jeg ville faktisk gerne ødelægge debatten for dig, som du forstår debat: Evindelige gentagelser af egne meninger og udtrykt mangel på respekt for andres meninger. Men i din mentale rullestol er du nok ligeglad, for dit formål er bestemt ikke at debattere, men at propagandere, og her er der ikke behov for argumenter, kun påstande.

 24. Af J H ans en

  -

  Af Niels Peter Lemche – 12. december 2015 9:19

  Lemche
  Skriver andre pænt til undertegnede. Så får de et pænt svar.
  Skriver de mindre pænt og udstiller deres Übermenschen mentalitet, som du gør Lemche.
  Så får de et passende svar.

 25. Af Niels Peter Lemche

  -

  JH i alle variationer: Hvem skriver pænt til dig, bortset fra dig selv?

  Og med ‘pænt’: mener du dem, der er enige med dig?

 26. Af J H an sen

  -

  Lemche.
  Der er en del, som jeg ikke er helt enige med.
  Det holdes normalt på et sobert og pænt niveau.

  Men I er en tre fire stykker som igen og igen starter jeres tilsvining af underegnede og et par andre i alle blogs.
  Undertegnede henvender sig aldrig til jer i første omgang.
  Men jeres svineri kommer ikke til at stå ubesvaret.

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  JH: Hvem? B ortset fra dine alias’er

 28. Af demokratiet udhules mere og mere

  -

  På både ASH’s og mikkel’s blogdebatter sl et tes der nu løs på saglige, dansksindede og nationalkonservative indlæg, mens marx von sørensens, nøragers og villy madsens indlæg får lov til at blive stående. Det er jo næsten DDR tilstande.

 29. Af J H

  -

  Af Niels Peter Lemche – 12. december 2015 10:13

  Dine look-a-likes og støttepædagoger lille Lemche.

 30. Af Allan Hansen

  -

  @ NPL.

  Nu vrøvler du igen!
  Du har aldrig læst sharia Loven.
  Mig bekendt findes den ikke på dansk.
  Hvilken sharia Lov taler du om?
  Klovn!

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg tror nok, at jeg svarede Hr. Hansen, men indlægget hænger vist…

 32. Af E. Larsen

  -

  du der kalder dig “JH”, j. han-sen, J. HAN sen, og 50 andre betegnelser – kender alle der bare har læst én eneste blog på b.dk.
  Jeg har sagt at argumentere, debattere med dig gider jeg ikke. Men jeg forstår ikke b.dk. gider at høre på al dit ævl. Du er jo hverken 1. dansker 2. ikke rigtig syg 3. men én som PET forhåbentlig har rigtig , rigtig meget check på. At du får lov at komme om og om igen med din KUN, KUN syge angreb på alle danskere er utroligt. Du er jo – bekend det dog – SÅ kunne vi acceptere det en muslim eller konvertit der hader os danskere. Vær dog ærlig og forklar hvorfor du er så langt fra en dansker som man overhovedet kan komme. Og så garanterer jeg at jeg ikke gider bruge mere tid på dig. Du skulle aldrig være kommet ind i DK..

 33. Af J H.

  -

  Af E. Larsen/P Jen sen/Og meget andet
  “Jeg har sagt at argumentere, debattere med dig gider jeg ikke.”

  Det kan du heller ikke.
  Debile nar og løgnhals.

 34. Af Niels Peter Lemche

  -

  E. Larsen, som jeg ikke nødvendigvis er på linje med:

  JH kører virkelig efter mønstret dum–dummere–dummest. Se bare på hans reaktion. Så du er en debil nar og en løgnhals. Han har sagt lignende om andre, også om mig.

  Jeg gad vide, hvilke relationer han har til Søren fuld af fup Sørensen og Allan Hansen. Allan Hansen synes at være den polerede version. Men i hovedsagen bruger de samme teknik: Svar ikke modstanderen, men svin ham til.

  Jeg beklager bare, at Berlingeren tillader det. Vilkårerne for debatten, som nok så flot findes her, har ingen betydning overhovedet.

 35. Af Flemming Dan Ast

  -

  God start. Der mangler landsskadelig virksomhed. Det, mange muslimer er flygtet fra, sikrer salafisterne fortsætter ger i landet.

  De indkræver en speciel skat. Det truer fredeligt troende muslimer til en bestemt opførsel. Retter du ikke ind, så begår salafister vold. Man har sit eget juridiske system, og altsamme styret af rabiale imamer.

  På friskolernerne forberedes børnene til at hade det omkringliggende samfund. Så hvis demokratiet ikke stanser dette, så gør den yderste venstre- og højrefløj.

  Men vi skal jo have beviser, sagde MF Mette Frederiksen. Det kan du ikke få fat i, da du ikke bliver lukket ind. De er jo ikke så dumme, at de anvender en bankkonto.

  Men du kan sprede muslimer i mange boliger, så salafisterne skal køre lidt mere, så I ved hvem det er. Og så et §48? eftersyn.

 36. Af J H an sen

  -

  Af Niels Peter Lemche – 13. december 2015 9:29

  Ja. Lille Lemche.
  Når du tilsviner andre, så får du svar på tiltale.
  Og jeg kan jo ikke gøre for, at du er en charlatan..

  Hvad angår Allan Hansen.
  Vi har tidligere haft vores meningsudvekslinger.
  Men så længe har ikke generer mig, så ser jeg heller ingen grund til at genere ham.
  Selv om vi er uenige om nogle ting.

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og E. Larsen,

  Det bare fortsætter og fortsætter. Se JHs indlæg fra 9.29. Og det får lov til at fortsætte og fortsætte..

Kommentarer er lukket.