FN og menneskerettighedernes globale ræs mod bunden

Af Jacob Mchangama, Justitia 34

2015 var et tragisk år, når det gælder den globale respekt for menneskerettigheder. For blot at nævne nogle få af de deprimerende udviklinger: Mellemøsten og Nordafrika er i brand, og ilden næres af sekteriske proxykrige mellem sunnier og shiaer, der trækker blodspor gennem Syrien, Irak, Yemen og får hoveder til at rulle i Riyadh. Læg hertil IS’ blodige og aggressive version af salafismen og det totale fravær af retsstat i det nu mere sekulære Egypten, og Libyens kollaps, og håbet for et friere og mere stabilt Mellemøsten fortaber sig og får optimismen fra det såkaldte forår til at minde om en febervildelse. I Kina forsvinder systemkritiske forfattere sporløst, og advokater og menneskerettighedsaktivister bliver brutalt undertrykt. I Inden har hindunationalisme ført til brutale overfald og drab på forfattere og andre, der krænker hinduistiske følelser i verdens mest folkerige demokrati. I Afrika slagter Boko Haram løs, mens Burundi kan være på randen af borgerkrig og folkedrab. I Vesten har de massive udfordringer fra terror- samt flygtninge- og migrantkrisen fået regeringer til at begrænse både ytrings- og bevægelsesfrihed.

I en verden, hvor den geo-politiske magtbalance langsomt men sikkert siver fra Nord-Vestlig dominans til Syd-Østlig ascendens, er det stærkt begrænset, hvad et lille land som Danmark kan stille op over for denne udvikling. Men udenrigsminister Kristian Jensen valgte kort efter sin tiltræden at signalere en offensiv dansk profil konkretiseret ved, at Danmark søger optagelse i FN’s Menneskerettighedsråd for perioden 2019-2021. I den forbindelse udtalte Kristian Jensen bl.a.:

”Danmark skal kæmpe for menneskerettigheder for borgere i hele verden. Derfor vil regeringen nu søge at blive medlem af FN’s menneskerettighedsråd,”, samt ”Menneskerettighedsområdet udvikler sig i stigende grad til en international værdipolitisk kampplads. De rettigheder, som vi i Danmark ser som givne og naturlige, udsættes i stigende grad for pres. Det gælder for eksempel ytrings- og pressefriheden, religionsfriheden, og beskyttelse af minoriteter og kvinders rettigheder.”

Det er positivt, at regeringen signalerer en offensiv menneskerettighedspolitik centreret om helt basale frihedsrettigheder, der er under pres globalt. Men det er vigtigere for det internationale menneskerettighedssystems troværdighed og effektivitet, at nogle af verdens værste menneskerettighedskrænkere ikke bliver valgt ind i FN’s menneskerettighedsrelaterede organer, end at Danmark bliver valgt som et af de 7 vestlige lande i Menneskerettighedsrådet (og dermed vil afløse et andet vestligt demokrati).

Og her har 2015 budt på en række eksempler, der burde få alarmklokkerne til at ringe, og som Danmark og andre demokratier aktivt, højlydt og offentligt burde modarbejde, hvis omverdenen skal have tillid til, at Danmark søger optagelse i FN’s Menneskerettighedsråd for at føre værdikamp snarere end for at føre diplomati.

Vi kan starte med den seneste afstemning om medlemskab til Menneskerettighedsrådet i FN’s Generalforsamling den 28. oktober 2015. Afstemningen resulterede i, at Menneskerettighedsrådets 47 lande i 2016 vil have 11 medlemmer, der ifølge Freedom House’s kategorisering er ”ikke frie”, 18 der er ”delvis frie” og 18, der er ”frie”. Det er første gang i Rådets historie, at antallet af ”frie” lande ligger under 20, og alliancen af delvis-frie og ikke-frie lande har dermed et klart flertal over frie lande.

Blandt de lande, der blev valgt ind, finder man Etiopien en afrikansk politistat, Forenede Arabiske Emirater, Kyrgystan, Burundi, der som nævnt flirter med folkemord, og Venezuela, hvor oppositionspolitikeren Leopoldo Lopez sidder fængslet som politisk fange. Hertil skal lægges, at Saudi Arabien (der ligesom Kina og Rusland er medlem af Rådet) i juni fik udpeget sin FN ambassadør i Geneve til at lede et panel, der er med til at udpege uafhængige eksperter, som afrapporterer om menneskerettighedskrænkelser til Rådet.

Udenfor Menneskerettighedsrådet opnåede Sudan valg til en UNESCO komité (UNESCO har også et menneskerettighedsmandat), ligesom Iran blev valgt til at sidde i bestyrelsen for UN-Women, der som formål har at kæmpe for kvinders rettigheder, hvilket, som bekendt, ikke er højeste punkt på dagsordenen i Teheran.

Og i februar blev den syriske diplomat Bashar Ja’afari udnævnt som Rapporteur of the UN Special Committee on Decolonization, på trods af sit hjemlands brutale fremfærd.

Disse eksempler på, at lande, der begår grove og systematiske krænkelser af menneskerettighederne, bliver valgt til vigtige poster i FN’s menneskerettighedsrelaterede organer, kan ikke andet end føre til, at flere og flere mennesker opgiver troen på, at FN’s menneskerettighedsinstitutioner kan gøre en forskel. Som sagt kan Danmark selvfølgelig ikke påvirke et flertal i eks. FN’s Generalforsamling til at stemme for demokratiske kandidater med en basal respekt for menneskerettigheder. Men regeringen kunne gå forrest og vedtage en officiel politik om, at Danmark aldrig stemmer på stater, der begår grove og systematiske menneskerettighedskrænkelser, som medlemmer af FN’s menneskerettighedsrelaterede organer. Et sådant forslag har tidligere været fremsat i Folketinget, hvor Venstre stemte nej med en lidet overbevisende begrundelse om, at det ville stride mod grundloven. Man kan håbe, at udviklingen i Menneskerettighedsrådets medlemskab sammenholdt med det globale ræs mod bunden i forhold til respekt for menneskerettigheder vil få Kristian Jensen til at genoverveje Danmarks position. Hvis vi ikke klart og utvetydigt vil slå fast, at vi aldrig vil stemme på lande som Saudi Arabien, Kina og Rusland, har vi intet at gøre i Menneskerettighedsrådet, der i så fald blot kan fortsætte sin deroute mod irrelevans, med Danmarks stiltiende accept.

34 kommentarer RSS

 1. Af Hr. J H.

  -

  “en verden, hvor den geo-politiske magtbalance langsomt men sikkert siver fra Nord-Vestlig dominans til Syd-Østlig ascendens, er det stærkt begrænset, hvad et lille land som Danmark kan stille op over for denne udvikling. ”
  Skriver Jacob Mchangama.

  Her undervurderer Mchangama Danmark.
  Danmark har heroisk deltaget i ødelæggelserne af Iraq og Libyen.
  Disse vanvittige krige er årsagen til de fleste af problemerne i Mellemøsten.
  Dette “glemmer” Mchangama behændigt.

 2. Af jan henrik wegener

  -

  Er “Hr. J” hentet sit billede af landene syd og øst for Middelhavet taget fra en eller anden Disney-udgave? Eller er verden i det 20. århundrede totalt glemt? Der var da ikke nogen idyl i den tid heller, før de krige Danmark involverede sig i.

 3. Af Uffe Staulund

  -

  De forskellige menneske rettigheds organisationer er udemærket beskæftigelse for politikere og DJØF’er, som kan lide at rejse rundt, for at føle sig betydningsfulde.
  Vi har Mogens Lykketoft i FN, det må være nok.

  Verdens skæbne bestemmes af de store lande, Danmark er et museprut midt i El Nino.
  Vi har i Danmark en tendens til at overvurdere den danske betydning for verdens tilstand.
  Det har givet politikerne undskyldning for at pålægge os skatter og afgifter.

 4. Af Hr. J H an se n.

  -

  jan henrik Wegener

  Problemerne i Mellemøsten er jo ikke ligefrem blevet mindre.
  Efter at Danmark siden 2003 har deltaget i ødelæggelsen af flere lande.
  Danmark er en del af problemet.
  Ikke løsningen.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  J Hansen med det fuldstændigt forvrængede verdensbillede,

  Hvilke lande ødelagde Danmar? Libyen? Men en afsindig og grusom diktator som leder, eller Iraq med en afsindig og grusom diktator som leder? Luk dig inde i din garderobe og glem verden udenfor. Syrien havde man fået kontrol med forlængst, hvis ikke din gode ven Putte havde nedlagt veto i FN–indtil han selv fandt det for godt at deltage i legen.

 6. Af Hr. J H an sen

  -

  Niels Peter Lemche

  Jeg ved ikke, hvad Danmar er.
  Er det et vestligt land?

  Er Lemche nu ved at gå helt i barndom.
  Hans infantile sprogbrug tyder på det.

 7. Af preben jensen

  -

  På alle blogs huserer en flok “stamgæster” bestående af typer der intet véd og er komplet historieløse, eller de véd en masse, men ønsker Danmark omdannet til en rødradikal bananstat/et nyt DDR eller til et oversvømmet, besat og islamiseret område. I alle tilfælde vil deres “visioner” ende i uro, fattigdom og diktatur/gangstervælde.

 8. Af p jensen

  -

  Også Danmark er med i et ræs mod bunden. Danskernes indfødsret og MR konfiskeres systematisk og overføres til migranter, der nu har førsteret til MR, boliger, møbler, penge, familieliv, sundhedsydelser, arbejdspladser, velfærdsservice, byområder, positiv særbehandling og meget mere.

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja , J Hansen, jeg åbnede en lille dør for dig, desværre, med min tyrkfejl; men ellers det sædvanlige. Du har simpelthen intet fornuftigt at sige., Hvorfor tier du egentlig ikke stille. Eller for du betaling pr indlæg fra din herre og mester, Putte?

 10. Af Hr. J H an sen.

  -

  Lemche er rigtig nede i det infantile i dag.
  Den gamle senile mand kan sige Putte i en uendelighed.
  Lyve kan oldingen også.

 11. Af Uffe Staulund

  -

  @ Niels Peter Lemche,

  Ham med Bondegården er uden for terapeutisk rækkevidde.
  I Day Poulsen’s blog er der gået rent Putte i det.

 12. Af Hr. J H ans en

  -

  Nå.
  Så blander Øffe sig.
  Så kan ham og Lemche lege sammen kravlegården.

 13. Af Kim P Olsen

  -

  Åh gud.

  Endnu en blog bliver ødelagt af JHs snot!

 14. Af Hr. J H an sen.

  -

  Nå.
  Så fandt denne Kim Olsen også over i denne blog.
  Som han vil ødelægge med hans personhad og fnidder.
  Han er en pryd for debatterne.

 15. Af Benny B

  -

  Ikke noget nyt, at FN er blevet infiltreret af strube snittere i nattøj.
  Det værste er, at det er vi også.
  Det sørgelige for vort vedkommende er, at menneskerettighederne har været en trojansk hest for dem, som vil os til livs og indføre stening, halshugninger og andre velsignelser.

  På møddingen med konventionen, den er blevet demokratiets fjende.

 16. Af Benny B

  -

  Og lad nu være med at fodre trolden!
  Opmærksomhed er benzinen.

 17. Af Jan Petersen

  -

  FNs menneskerettigheder tjener kun ét formål, og det er at ødelægge de vestlige demokratier, der opfylder FN menneskeretskonvention!

 18. Af Axel Eriksen

  -

  J.H. Behøver du nødvendigvis i en uendelighed at starte en blog med dit sædvanlige svineri af alt og alle? Du er jo kun ude på konfrontration. Du relaterer dig jo ikke til, om de her konventioner stadig er tidssvarende – hvad de ikke er. Så kort kan det siges!
  I stedet en gentagelse af dit sædvanlige vrøvl: “Vesten i almindelighed og Danmark i særdeleshed er skyld i alt ondt i hele verden – især i Mellemøsten”. Og i øvrigt er jeg af den mening, at din argumentationsevne er under børnehaveniveau og kombineret med dit proletar-, plebejer og gadedrengesprog er det nærmest pinligt – mest for dig selv – at du fremturer i samme rille!

 19. Af Axel Eriksen

  -

  @ Benny B!

  Trolden skal ikke fodres mere – men nu er der nok også foder til 15-16 indlæg!

 20. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt har dagens ragnarok stadig udgangspunkt i det iscenesatte terror stunt 9/11-2001. Men det interesserer tilsyneladende ingen!

 21. Af J. H an sen

  -

  Af Axel Eriksen – 5. januar 2016 16:47

  Er du da helt uden for pædagogisk rækkevidde.
  Lenche begynder med at svine mig til.
  Og jeg svarer ham.
  Højrefløjen må glemme deres herrefolksmentalitet.
  Sviner de andre til.
  Så får I et svar.

 22. Af Axel Eriksen

  -

  Svaret er JA! Heldigvis er det det eneste punkt, hvor vi to ligner hinanden!

 23. Af M. Christiansen

  -

  Hvis I lod være med at gå i debat med J. Hansen, som tastaturkrigeren kalder sig her, så vil han blive meget ked af det.
  Ignorer dog det fjols og lad være med at lege med ham.

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  M. Christensen,

  Korrekt mht. JH. Men han gør det ikke alene. der er en særlig kategori her, på begge sider, som egentlig kun har et mål: at spolere enhver debat ved simpelthen at sabotere den med indlæg, der kun perifert handler om det aktuelle emne, men til gengæld forsøger at rive andre med sig. De optræder naturligvis ikke her alene, men findes overalt, hvor der er denne type af blogs, hvor succes måles ved antal af indlæg og ikke efter kvaliteten af indlæg. Det kunne være interessant at se, hvad HDP kunne få ud af en analyse af de forskellige typer af indlæg og af dem, der kommer med dem.

  Bare vent på, hvad disse linjer vil provokere frem.

 25. Af Hr. J Ha ns e n

  -

  M. Christiansen.
  Hvis narrøve som dig og Axel Eriksen ikke startede jeres personfnidder i alle blogs.
  Så ville det være en stor lettelse for undertegnede og alle andre som ikke gider den syge debat som I provokerer til i alle blogs.
  Undertegnede indsætter et pænt indlæg.
  Hvorefter det sædvanlige kobbel overfalder mig.
  Med personangreb og løgnagtige påstande.
  Det kan I jo bare lade være med.
  Så behøver I jo heller ikke at klynke bagefter.

 26. Af Kim P Olsen

  -

  Hr Hansen eller hvad du nu kalder dig i dag:
  Du skal vide, at jeg føler med dig.
  De er allesammen onde mod dig!

 27. Af Benny B

  -

  Enhver fugl synger, som bekendt med sit næb og i ytringsfrihedens navn skal der også være plads til fuglekongen J.H.
  Syng HR. Hansen syng!

 28. Af Kim P Olsen

  -

  Hr. Hansen

  Søg noget hjælp. De er jo helt ude af kontrol.

 29. Af p jensen

  -

  Ja cob Ms debatoplæg er læseværdigt, og afslører at MR ofte bruges og misbruges som et politisk værktøj. Og når MR misbruges, kan de ende med at blive redskaber for politiske svind lere og/eller folke mor dere.

 30. Af J. H an sen.

  -

  Du skulle have været undersøgt og tvangsindlagt for længe siden Kim Olsen.
  Du er jo syg i hovedet.

 31. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche, kl. 22.12 05.01 2016!

  Du har meget ret i det, du skriver!
  Men menneskene er desværre ikke bedre – det er kun et fåtal, der mener, at de og deres meninger er den uafviselige sandhed på jord! Og lidt madding skal der ikke på, før de reagerer !

  Og personligt som lysfisker – så prøver jeg bare, at finde ud af om mennesker og torsk er forskellige eller ens!
  Når du fisker efter torsk i Øresund eller på Storebælt skal der bruges en eller anden form for agn, før fisken bider.
  På diverse blogs behøver man ingen madding – smid blot en krog ud med dit navn – så er der gevinst!
  Fanger du en “undermålstorsk”, så skal den ud igen og bider ikke mere på!
  På bloggene bider “torsken” på igen og igen!
  Deri ligger der nok lidt drilleri – men eftersom argumenter er nyttelsesløse – nåh ja, hvorfor så ikke bare lidt provokation!

  Men HDP kunne da nok få meget ud af en sammenlignende analyse mellem torsk fanget til vands og på landjorden!

 32. Af Axel Eriksen

  -

  Indlæg i filteret!

 33. Af georg christensen

  -

  Meneske rettigheder, styret af “magtbegærligheder”, som “religion” , “politik”, eller andre “finansforvaltninger” (arbejdsydelsens “værdibedømmelse”) . Når især det sidste ikke virker, kan det kun gå galt som oplysningen skrider frem. Når ord forveksles og bedømmes og belønnes som arbejdsydelse der uden “resultat” med andre ord bare erstattes, så mister vi alle vores “eksistens berettigelse”. .,

 34. Af Jorn D.

  -

  En bunden opgave at løse
  idet
  det er vist en lidt for ivrig selektiv overfortolkning af Menneskerettighederne
  der
  er skyld i at flygtningekrisen er umulig at løse
  idet
  “Menneskerettigheds Maskinen” sætter Genève-konventionen’s regler ud af kraft
  ja
  Genève-konventionen bliver desværre komplet saboteret af overfortolkede menneskerettigheder
  eks. afsnit F.
  F. Denne konventions bestemmelser skal ikke finde anvendelse på den, om hvem
  der er alvorlig grund til at antage, at han:
  (a) har begået en forbrydelse mod freden, en krigsforbrydelse eller en forbrydelse
  mod menneskeheden, således som disse forbrydelser er defineret i de mellemfolkelige aftaler,
  som er indgået for at træffe forholdsregler herimod;
  (b) har begået en alvorlig ikke-politisk forbrydelse udenfor tilflugtslandet,
  inden han som flygtning fik adgang til dette;
  (c) har gjort sig skyldig i handlinger, der er i strid med De Forenede Nationers mål og
  grundsætninger.
  men
  “Menneskerettigheds Maskinen” gør det umuligt, at slippe af med selv mordere og kriminelle

  hvad er afsnit F. i Genève-konventionen værd hvis menneskerettighederne overtrumfer GK
  men
  på den anden side hvad er menneskerettighederne værd, hvis det kun gælder “selektivt”
  ja
  her glemmes altid Israel’s overgreb på Palæstinenserne
  hvor
  “nytårs raketter’s” lille hul i jorden byttes med fladbombet Palæstinensisk landsby
  og
  fosforbomber der regner ned over Palæstinensiske børn
  og
  drab på 9 fred aktivister
  men
  selv mindre ting i DK bliver slået stort op og fordømt af “Menneskerettigheds Maskinen”

  er “Menneskerettigheds Maskinen” styret af Israel ?
  men
  enten skal “Menneskerettigheds Maskinen” gælde for alle med “Israelsk fleksibilitet”
  eller
  både “Menneskerettigheds Maskinen” og Genève-konventionen bør justeres
  således
  at hele Europa ikke selv “ræser mod bunden”

  ironi.mus

Kommentarer er lukket.