Köln og det værdimæssige ophørsudsalg

Af Jacob Mchangama, Justitia 41

Det er med en sørgelig fornemmelse af deja-vu, at man oplever debatten om begivenhederne i Köln (og lignende overgreb i en række andre europæiske byer). En helt grundlæggende præmis for det liberale demokrati er på spil i form af respekten for kvinders rettigheder og ligeværd. Disse værdier udfordres af en gruppe mænd, hvis kulturelle værdier tilsiger dem, at kvinder i det offentlige rum kan behandles efter forgodtbefindende. De scener, der udspillede sig i Køln og en række andre byer, udgør en udvikling, der markerer årtiers mest brutale tilbageslag for europæiske kvinders fysiske sikkerhed, uden hvilken kvinders ligeværd er teoretisk. Alligevel oplever vi, at en række af de stemmer, der normalt fører sig frem som kvindesagens frontkæmpere, retter fokus på de mange almindelige danske og europæiske mænd, der har reageret skarpt på de systematiske og tilsyneladende koordinerede overfald på kvinder.

Der er en klar parallel til de seneste 10 års debat om ytringsfrihed. I 2005 vågnede vi pludselig op til et Danmark, hvor journalister og redaktører skulle leve med livvagter og konstante dødstrusler, hvilket ingen havde haft fantasi til at forestille sig få år forinden. Også dengang så vi forbavsende reaktioner fra medlemmer af den progressive fløj, der i årtierne inden var de, der talte højest om ytringsfriheden. De var nu pludselig ikke interesserede i at forsvare denne værdi.

Sat på spidsen kan man sige, at vi på 10 år i Oplysningens er Europa nået derhen, hvor det at forsvare ytringsfrihed og kvinders rettigheder mod hhv. voldelig håndhævelse af lovreligiøse blasfemikrav og organiseret misogyni bliver opfattet som racistisk og fremmedfjendsk af visse personer i toneangivende kredse.

Lad mig prøve at demonstrere og eksemplificere denne hårde påstand nedenfor.

Det manglende forsvar for grundlæggende frihedsrettigheder, når sådanne udsættes fra trusler fra minoritetsgrupper, kommer i forskellige afarter.

Den første reaktion er den taktiske benægtelse. I 2006 begrundede bestyrelsesmedlem af ytringsfrihedsorganisationen PEN Klaus Slavensky sin manglende underskrivelse af en støtteerklæring til Flemming Rose således:

“Jeg mener ikke, at sagen drejer sig om ytringsfrihed, jeg mener hverken at ytringsfriheden har været i fare, begrænset eller kæmpet for i denne sag”.

For Slavensky var det vigtigere, at muslimer ikke blev forhånet, end at støtte en redaktør, der blev truet på livet.

Det minder om den fremgangsmåde, hvormed det tyske politi indledningsvist beskrev nytårsbegivenhederne. Nytårsaften i Köln havde været ”fredelig” og præget af ”højt humør”. Samme melodi kunne man høre i tyske medier, hvor man indledningsvist valgte at ignorere de mange historier om overgreb, som florerede på sociale medier. Samme taktik som det svenske politi valgte at følge under festivalen ”We are Sthlm”. På trods af at man i et par år havde oplevet så store problemer med en gruppe angiveligt afghanske unge mænd, der krænkede piger ned til 11 års alderen, skrev man i en rapport: ”Der har været relativt få forbrydelser og anholdelser, tager man antallet af festivaldeltagere i betragtning’. Men internt talte man om relativt mange overgreb. Hvad skyldtes denne taktiske benægtelse? ”Det er et ømt punkt. Nogle gange tør vi ikke sige, at det er, fordi vi mener, det spiller Sverigedemokraterna i hænderne”, udtlate Peter Ågren, Södermalm politichef, til Dagens Nyheter” (Peter Ågren har siden benægtet særskilt at have nævnt Sverigedemokraterne og alene henvist til “fremmedfjendskhed”).

Denne taktik virker dog kun, indtil problemerne ikke længere kan skjules. Som da brødrene Kouachi tømte deres AK-47ere i kroppene på tegnere og journalister på Charlie Hebdos kontor, og alle aviser dagen efter pludselig var Charlie. Eller når øjenvidneberetningerne fra Kölns borgere bliver så overvældende, at historien ikke længere kan holdes nede, og lignende beretninger efterfølgende pludselig vælter ud af skabet fra Østrig til Finland.

En anden reaktion er et forløjet forsøg på at fremstille eftergivenhed som udtryk for pragmatisme og konstruktiv kompromisvillighed.

I februar 2015 skrev Kristelig Dagblads chefredaktør Erik Bjerager bl.a. følgende som en kommentar til debatten om Muhammedtegninger og angrebet på Charlie Hebdo:

Behovet for at udvise pragmatisme bliver kun større i fremtiden, hvor de religiøse spændinger formentlig vil vokse. Det er her, vi som samfund skal overveje, om vi rent faktisk ikke vinder mere ved at skære en procent af ytringsfriheden og undlade at håne og spotte andres tro, end vi får ud af at gøre det.

Her er der også en slående parallel til Kølns borgmester Henriette Reker, der i dagene efter overgrebene, foreslog en slags adfærdskodeks for kvinder. De skulle holde en armslængde til mænd, holde sig fra fremmede og færdes i flok, snarere end på egen hånd.

Fælles for Bjerager og Rekers forslag er, at de mener, at det er det åbne samfund og dets værdier, der skal tilpasse sig den nye virkelighed, og at hævdvundne principper er værd at file en smule på i den sociale freds navn. Også selvom den sociale fred dermed indarbejder illiberale elementer i sit fundament.

Endelig er der taktikken der går ud på ”whataboutery”, eller hvad vi på dansk kan kalde relativisering. En klassisk debat disciplin, hvor man for at undgå at forholde sig til ubekvemme sandheder, der underminerer egen position, straks retter opmærksomheden mod andre problemer, som man så kan fremføre som ligeså slemme eller værre.

I forhold til ytringsfriheden er den indiskutable mester i whataboutery Politiken-bloggeren Brian Esbensen, der, særligt på sociale medier, har udviklet en højt specialiseret evne udi disciplinen. Her er et indlæg, som sidestiller kritik af Yahya Hassan med Muhammed-krisen. Godt nok er der ingen af de, som føler sig provokeret af Yahya Hassan, der nogensinde har ytret ønske om, at Hassan skulle straffes eller myrdes, hvilket som bekendt har været kravet fra mangen en islamist når det gælder Jyllands-Posten.

Et andet eksempel af whataboutery på steroider blev publiceret af tidligere næst-forkvinde i Dansk Kvindesamfund Ulla Tornemand. Selv efter, at flere og flere gruopvækkende detaljer fra Köln blev afsløret, fastholdt og udvidede hun en længere Facebookopdatering, nu som indlæg i Politiken. Her et lille udklip.

Herhjemme kalder vi det en kompliment, når unge hvide fyre – både på enmandshånd og i flok – i nattelivet gramser, stikker hånden ned i trusserne og stikker en finger ind i fissen på og begår andre seksuelle overgreb på unge kvinder. Herhjemme er det bare for sjov, når hvide mænd i flok råber efter en kvinde, at hende kunne de godt voldtage.

[…]Det, der er foregået i Tyskland, er fuldstændig grotesk, og de kvinder, som er blevet krænket og udsat for sexforbrydelser, har intet ansvar for det, uanset hvad en borgmester og andre måtte mene. Men at det nu fremstår, som om den form for organiserede krænkelser er et nyt fænomen – sådan som det tyske politi mener – er en sandhed med store modifikationer. Tag hudfarven ud af ligningen, hør på de oplevelser, som kvinder i mange år har fortalt om af lignende karakter, og det fremstår tydeligt, at dette ’fænomen’ hverken er nyt eller knyttet til en bestemt etnicitet eller kultur.

Fordømmelsen af begivenhederne i Köln (og Bielefeld, Helsinki, Hamburg, Kalmar, Stockholm og Stuttgart), bygger på udtalelser fra ofre, politirapporter og øjenvidneberetninger. Derimod fremkommer Tornemand ikke med ét eneste faktum eller konkret eksempel, der kan underbygge hendes anklage om, at danske mænd begår ”organiserede krænkelser” af ”lignende karakter”. Jeg tror heller ikke, at jeg er den eneste danske mand, der aldrig har oplevet, at det skulle give respekt og anerkendelse at udsætte kvinder for fysiske og seksuelle overgreb.

Andre har peget på, at der i Danmark både bliver begået mord på kvinder, og at der eksisterer et mørketal i forhold til voldtægter og, at mange anmeldelser af voldtægter ikke resulterer i tiltale. Det ville være idioti at påstå, at der ikke sker overgreb mod kvinder i dagens Danmark, det være sig i form af mord, voldtægt eller uønsket kropskontakt på diskoteker, festivaller, arbejdspladser og busser. Det ville også være historieforfalskning at påstå, at dansk eller Vestlig kultur som sådan bygger på respekt for kvinders ligeværd, for i det meste af historien har kvinder været kuet og undertrykt. Men i 2016 er der i Danmark ingen bred eller almindelig accept af mord eller voldtægt. Det er forbrydelser, der bliver straffet (når bevisbyrden bliver løftet, hvilket selvsagt kan være svært i voldtægtssager), og det er utænkeligt, at flere hundrede danske mænd i forening skulle opføre sig, som vi så det i Köln, på eks. Roskildefestivalen. Det er også en ubekvem sandhed, at ikke-Vestlige indvandrere og efterkommere, er stærkt overrepræsenteret i statistikken over dømte voldtægtsforbrydere, hvilket ikke ligefrem hjælper whataboutistens argument.

Det forhold, at et af de hedeste debatterede ligestillingsproblematikker har været Ligebehandlingsnævnets afgørelser i sager om kønsdifferentierede priser for adgang til Swingerklubber og frisører, vidner om, at vi i Danmark er meget langt fra at have en misogynistisk kultur. Vi står ikke med den situation, Mona Eltahawy beskrev for så vidt angår Mellemøsten i sit fantastiske 2012 essay ”Why Do They Hate Us”, hvor hun ikke viger tilbage fra at pege en anklagende finger mod den kultur, hun selv er født ind i og er stolt af at komme fra.

Som erklæret feminist synes Ulla Tornemand altså, at det i lyset af overgrebene i Köln er vigtigst at rette udokumenterede og gennemskueligt usande beskyldninger mod ”hvide danske mænd” (som om hudfarve har relevans). Vigtigere end at adressere den temmelig overvældende evidens for, at der blandt indvandrere fra bl.a. Mellemøsten og Nordafrika findes en signifikant minoritet, der ikke blot har misogynistiske holdninger, men også agerer på dem ved at overfalde kvinder. Det er et monumentalt svigt af feminismen og kvinders rettigheder. For hvis vi insisterer på ikke at imødegå den mest akutte trussel mod kvinders rettigheder og fysiske sikkerhed, kan vi ikke håbe på at adressere den kultur og de opfattelser af kønsroller, der gav sig udslag i begivenhederne i Köln og andre byer. Det er ligeså evident som, at der blandt muslimer er flere end blandt indfødte danskere, der går ind for snævrere rammer for ytringsfriheden, og at truslen mod Kurt Westergaard og Flemming Rose ikke er generel men specifik.

Men kultur er, som bekendt ikke udtryk for skæbne, og overalt i det danske samfund færdes mænd af Mellemøstlig herkomst, for hvem overgrebene i Köln og andre steder er ligeså modbydelige, som for dem der er født og opvokset i Randers eller Roskilde. Der er også blandt danske, europæiske og mellemøstlige muslimer mange, der kæmper bravt for retten til at kritisere religion, og som dermed udgør modgiften til misogynisterne og krænkelsesfundamentalisterne. Værdimæssige holdninger kan skifte overraskende hurtigt. Men det kræver, at man konfronterer problemerne, også selvom det i et liberalt demokrati er dybt ubehageligt at rette fokus på bestemte minoritetsgrupper. Men hvis vi ikke tør tage opgøret og stå fast på grundlæggende værdier, vinder de, der står fast på deres. Så bliver spørgsmålet, hvilken grundlæggende værdi, der næste gang står for tur i det store ophørsudsalg?

41 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Google “eufemisme” det dækker det hele! Som iøvrigt betyder, omskrivning af stødende realiteter. Nazisterne var eksperter på det område, med krøblingen Joseph Goobbels som mesteren i psykologisk manipulation!

 2. Af Helge Nørager

  -

  Desværre tegner der sig et billede af at det ikke er en enkelt stående begivenhed, men noget som har været kendt i flere år.

  På positiv siden, kan der tragik komisk fremhæves, at det tyder ikke på ny tilkommende flygtninge som gerningsmænd.

  Mere en aftalt, og forberedt begivenhed blandt bestemte familie klaner, og organiserede kriminelle, med hjemsted i flere lande,

  Problem er vel essentielt, at vores straffe ikke afskrækker, da tilhørsforhold til klan, eller familie er alt. Og i den sammenhæng er få år i skyggen intet, mere et adelsmærke.
  Løsning er sikkert ikke hårdere straffe.

  Men som en anden har foreslået, straks udvisning, ganske som med hurtigt dom over bankrøvere, ofte samme dag.
  Mistænkt for grov forbrydelse, på asyl, med oplagt hændelses forløb, foran dommer, modtag eventuel udvisningsdom, hvis dømt. Samme dag/nat med fly ud af landet.
  Ren politistat, men et forslag, som kan diskuteres.

 3. Af jon de linde

  -

  Skal vi ikke være enige om at hvis man bruger mere end fem logiske fejlslutninger af den mere populære slags, så er man automatisk dømt ude og kan ikke deltage i den offentlige debat i fem år?

 4. Af p jensen

  -

  Det er som bekendt feminister, nykommunister, pladderhumanister og radikale politik-kvinder der har været de mest aktive og ivrige når det drejede sig om at importere kulturfremmede. Nu begynder konsekvenserne så at vise sig. Den fulde konsekvens af feminiseringen af Europa og Danmark/Sverige bliver antagelig den europæiske civilisations undergang. Men desværre har medierne i årevis hindret debat herom, og nu er det måske forsent at få sandheden frem om hvordan Europas stabilitet, fred og sikkerhed konstant undergraves.

 5. Af preben jensen

  -

  Også Danmark er nu på ophørsudsalg.. I de sidste 1000-2000 år er Danmark blevet mindre og mindre, og nu synes jelved, stampe, løkke, morten ø og flere andre politikere at det er på tide at Danmark helt forsvinder. Både med økonomi, velfærd, infrastruktur, demokrati og ytringsfrihed skal det være slut. Landet og byerne, boligerne og kvinderne, hospitalerne, arbejdspladserne og pengene osv. vil blive overgivet til det nye herrefolk som jelved, mer kel, sofie c, helle og de øvrige politik-damer er så glade for.

 6. Af J H an sen

  -

  Et udmærket indlæg fra Jacob Mchangama.
  Man kan sagtens være uenig med Jacob Mchangama.
  Men i modsætning til visse andre bloggere i denne avis, så er hans indlæg sobre og velgennemtænkte.

  Men Jacob Mchangama.
  Burde man ikke støtte de progressive og kritiske røster I Mellem Østen.
  Danmark går præcis det modsatte.
  Man er allieret med det mest modbydelige regime i MØ, bortset fra Israel.
  Nemlig Saudi Arabien.
  Hvordan kan Danmark alliere sig med et tyranisk regime.
  Som myrder sine egne statsborgere, hvis de kritiserer regimet.
  Danmark har ikke kritiseret Saudi Arabiens mord på en kritiker for nogle dage siden.

 7. Af hektor heimlich

  -

  Venstre regeringen vil gå til historien som dem der udraderede -tysk udtryk- Danmark i deres feje forsøg at tækkes Merkel!

 8. Af Ulf Timmermann

  -

  Det store ophørsudsalg, af alt, har siden primo 90’erne – herunder med Danmark som permanent krigsførende siden foråret 2003 – været efterstræbelsen af et nyt 1.000 Års Rige, i denne ombæring markedsført som “Historiens Afslutning”.

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  J Hansen,

  Problemet er, at der ikke er mange progressive grupper i Mellemøsten, og slet ingen, der tør stå frem, I Syrien og Iraq var det det samme som at underskrive sin egen dødsstraf. I Egypten var man nødt til at rulle foråret tilbage. Måske i Tunesien, og måske i Marokko. Men ellers?

  Desværre er det eneste sted, hvor en progressiv araber har mange chancer for at komme til orde Israel. I Gaza kæmper Hamas og IS om magten, så prøv ikke noget der. PLO kæmper på Vestbredden mod Hamas og IS, der er måske plads til en debat.

  De politikere som Kölns borgmester, der ikke forstår alvoren, burde tvangspensioneres. Og med hensyn til indvandrere, der overtræder landets love, ja, der står jeg fast ved mit forslag om hurtigt behandling i retten. Det er ikke lynjustits i egentlig forstand, og der lynches ingen. Jeg talte også om, hvilket Nørager overså, at man skulle bruge ordningen med gule og røde kort. Første gang lader man ham gå … men måske ingen anden gang, og tredje gang putter vi ham i gryden.

  Hvis der ikke gribes ind, kan det ikke stoppes. Derfor svigter det politiske system dem, det er sat til at styre for, hvis de ikke griber ind og stopper–og jeg understreger stopper–denne her slags overgreb.

 10. Af Steffen Nielsen

  -

  Når der relativeres, er problemet ofte, at man ikke tager højde for proportionerne. Man lader 1 og 10 være lig hinanden. Relativering kan være i orden, hvis denne præmis holder, og det er dobbeltmoral, man vil påpege. Når jeg i denne debat har oplevet relativering, har det oftest været et febrilsk forsøg på bortforklaring. Det samme, når man har sidestillet fænomener, som ikke er sammenlignelige. Eksempel: jalousimord og æresdrab. Jalousimord finder sted i alle kulturer, men en dansk familie holder ikke familieråd om at slå en datter ihjel.

 11. Af Steffen Nielsen

  -

  Præmissen er selvfølgelig, at propertionerne medregnes.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  I hvert fald er der nogle, der har forregnet sig, da de gik igang for alvor i en tysk sammenhæng. Nu falder hammeren. Politiet i Köln har vist uden videre fastslået af 40% af de indvandrede mænd er kriminelle.

  Hvis jeg kender tyskerne ret, så hedder det næste punkt på dagsordenen: hvad gør vi så? Ingen panikløsninger, men klart en besked til indvandrerne om at opføre sig ordentligt. De behøver ikke at organisere besøg for indvandrere i Ausschwitz, Bergen Belsen, Dachau eller andre steder; men et vink med en vognstang om, hvad der kan ske, det kommer garanteret. De bør lade indvandrerne forstå, så det ikke kan misforstås, at vi europæere ikke nødvendigvis er pæne mennesker.

 13. Af Uffe Staulund

  -

  Den rolige elegante måde som Tyskerne løste Barder Meinhof problemet på var fantastisk. Spørgsmålet er om de stadig har de folk i regeringen og politiet, som har kapacitet til det.

 14. Af Steffen Nielsen

  -

  40 procent af den danske eller tyske befolkning er næppe kriminelle, selv om socio-økonomiske forhold blev medregnet.

 15. Af Søre.n sørensen

  -

  “alligevel oplever vi at mange af de stemmer der føre sig frem som kvindesagsforkæmpere retter fokus på Europæiske mænd og deres skarpe kritik”
  CEPOS

  Dette passer jo ikke.

  For det første har kritikken ikke været mindre i rød blok end sort her. Korrekt at rød blok bekymre sig mere om kvinders rettigheder end blå blok, men at men ikke skal rette fokus på blå bloks indgroet forkvaklet kvindesyn fra en anden tid her og sammenligne dem med konservative religiøse værdier fra andre verdensdele er stor fejl..
  Lighederne her er massive iblandt de to..

 16. Af Steffen Nielsen

  -

  “sort blog”. En meget følelsesladet bemærkning. Selvfølgelig har de politisk korrekte taget afstand fra det, der har fundet sted i Køln og andre steder. Det vil være tabersag at gøre andet. Men man trækker mindst halvdelen fra, når man relativerer. Debatten mænds generelle eller mindre generelle sexisme vil være på sin plads på et tidspunkt, når den ikke skal bruges som røgslør i forhold til de groteske ting, der er foregået i Køln.

 17. Af Hektor Heimlich

  -

  Når regeringen er dum må folket lide!

 18. Af Niels B. Larsen

  -

  Hvis vore kvinder skal forsvares effektivt, bliver vi nødt til at oprette private vagtværn.

  Politiet er af politikerne blevet udsultet i en grad, så det ikke evner at skride ind, når de danske kölnernætter begynder. For det gør de.

 19. Af Jakob Rasmussen

  -

  Kan man bekæmpe fordomme med fordomme?

  Man ser ofte, at debattører, der bilder sig ind, at de bekæmper fordomme, selv er latterligt fordomsfulde, når de kritiserer påståede racister – for derved skaber de endnu flere misforståelser og fordomme, der kun kan skabe flere problemer.

  Et eksempel:

  Da David Bowies nye CD udkom, og blev rost af anmelderne, påstod den mere eller mindre glemte, kvindelige popmusiker, Anne Dorte Michelsen, at hyldesten til Bowie var udtryk for, at hvide, mandlige musikere får for megen opmærksom på bekostning af sorte musikere.

  Altså endnu et eksempel på racistiske, hvide mænds racisme og intolerance, hvis man skal tro Michelsen – men det er der ingen grund til.

  For det er Anne Dorte Michelsens kritik, der er endnu et udtryk for, at alt for mange debattører, der bilder sig ind, at de bekæmper fordomme, selv er ekstremt fordomsfulde, og ikke holder sig tilbage for at påstå det værste vrøvl, hvis de tror, at vrøvlet profilerer dem som modige antiracister i andres øjne.

  For den androgyne og biseksuelle multikunstners fans er omtrent så langt, fra Anne Dorte Michelsens karikatur af den hvide, heteroseksuelle, racistiske og nationalistiske mand, som man kan komme.

  Desuden er David Bowie var gift med en sort kvinde og arbejdede sammen med mange sorte musikere, også på “Blackstar”,

  Bowie var faktisk en af de første, store, hvide musikere, der offentligt tog afstand fra musikbranchens daværende, grove diskrimination af farvede musikere.

  Uddrag fra “David Bowie challenged MTV for its discrimination against black musicians”, opdateret af German Lopez 11. januar 2016, Vox:

  “…in an interview with the network, he (David Bowie, min tilføjelse) confronted MTV VJ Mark Goodman about discrimination against black artists:

  David Bowie: “Why are there practically no blacks on the network?”

  Mark Goodman: “We seem to be doing music that fits into what we want to play on MTV. The company is thinking in terms of narrowcasting.”

  David Bowie: “There seem to be a lot of black artists making very good videos that I’m surprised aren’t being used on MTV.”

  Mark Goodman: “We have to try and do what we think not only New York and Los Angeles will appreciate, but also Poughkeepsie or the Midwest. Pick some town in the Midwest which would be scared to death by … a string of other black faces, or black music. We have to play music we think an entire country is going to like, and certainly we’re a rock and roll station.”

  David Bowie: “Don’t you think it’s a frightening predicament to be in?”

  Mark Goodman: “Yeah, but no less so here than in radio.”

  David Bowie: “Don’t say, ‘Well, it’s not me, it’s them.’ Is it not possible it should be a conviction of the station and of the radio stations to be fair … to make the media more integrated?”

 20. Af Mogens Christoffersen

  -

  Det er ikke sandt -som det påstås i Berlingske Tidende – at ikke vestlige indvandrere ‘er stærkt overrepræsenterede i Danmark’. De er kun begrænset overrepræsenterede.
  Overrepræsentationen er først og fremmest blandt unge uden en ungdomsuddannelse, som i barndommen har været anbragt udenfor hjemmet, skilte familier osv. Hvis man ønsker at reducere antallet af seksuelle overgreb, er det andre end etniske minoriteters opvækstforhold, man skal koncentrere sig om.
  Jacob Mchangama kløjs i statistikken.
  Mvh
  Mogens Christoffersen

 21. Af I. Hansen

  -

  Udsalg af værdier er sket i årtier, på forskellige områder.

  Hvorfor taler pressen mf. altid om racisme som om det kun kan gå én vej?? FRA de oprindelige borgere MOD tilflyttende – MOD andre kulturer/ religioner ?
  Virkeligheden er jo at den -på daglig plan (f.eks. i subkulturer, ghettoer, parallelsamfund mm) at sprogbrug, adfærd, holdninger, ytringer – af folk som vi har givet en udstrakt hånd i nødens stund – nedgøres alt ,hvad der tangerer vestlige værdier og vores kultur og levevis …. ja det er et skældsord at “blive for dansk”.
  Der går langt mere racisme den modsatte vej – MOD dansk kultur, vestlige værdier mm. …….mod de “vantro”

  Vores politikere og myndigheder har i årtier solgt ud af vores værdier, ved at acceptere særhensyn, parallelsamfund, se gennem fingre med ulovligheder for “ro på bagsmækken” ………
  – og nu undrer de sig over at den mellemøstlige kultur eksisterer på fuldt blus, lige midt imellem os???
  ……. jamen de har jo selv lært dem, at hvis man bare er “insisterende” nok, mange nok, trækker racismekortet og offerkortet ofte nok……..ja så får vi vores vilje :) ….og der sker os ingen ting :)

  – velvidende at gl.danskerne nok har luret det, lægger politikerne, politiet og såmænd også pressen låg på ……. lige som i Tyskland og Sverige ……og hvis pressen vejrer opstand, kommer der straks en enkelt solstråle historie ………og SÅ taler vi ikke mere om det vel? .. DK er ikke en pind bedre/ anderledes !!!
  Der er masser vi ikke får at vide, og/ eller som bliver nedtonet – ja der er jo steder som politiet slet ikke vil/ tør komme ……..hvad er det dog for tilstande i DK ????

  Vel er vi ej racister – men vi kræver samme respekt for lov og orden, og respekt for kultur og levevis, som vi gør af alle andre – også os selv …

 22. Af preben jensen

  -

  Danmark har været danskernes land, folkehjem og livsgrundlag i over 3000 år. Så nu synes de radigale og deres medsammensvorne at det må være kulturfremmedes tur til at eje Danmark. Så ud med danskerne og ind med afrikanere og arabere. En udvikling der støttes af DR med følelsesporno og vildledende, skamløse og hæmningsløse propagandakampagner. Året rundt ævler DR løs om “berigelse” og “humanisme”. DR er godhedsmafiaens bugtalerdukke.

 23. Af Maria Due

  -

  I grunden troede jeg, at jeg havde et fuldstændig afslappet og godt forhold til muslimerne i den lille by, hvor jeg boede for tyve år siden, og hvor jeg qua mit arbejde havde været i forbindelse med mange for at forbedre deres arbejdsforhold. Jeg var dog forbløffet over, at de fleste så at sige ikke kunne tale og forstå dansk og virkede uinteresseret i at leve et “dansk” liv, men der havde kun været venlighed imellem os, og jeg var der for at hjælpe dem, hvilket også lykkedes.

  Det var en efterårsaften, og min mand og jeg besluttede os som ofte før for at løbe en tur. Han valgte en mere udfordrende rute og gav mig derfor nøglen til Saab’en, så at jeg kunne sætte mig ind i den, når jeg kom tilbage og skulle vente på ham. Jeg løb fro og glad af sted i min gamle træningsdragt, der var rød og med lange ærmer og ben og på ingen måde upassende. Efter et stykke tid kom jeg til en lysning i skoven og så til min forundring, at der sad en masse kvinder og børn i græsset med madkurve. Jeg nikkede og smilede men mødte kun fjendtlige blikke og løb lidt utilpas videre.

  Da jeg skulle tilbage, var jeg nødt til at løbe den samme vej og opdagede da, at de mange kvinder og børn havde taget hinanden i hænderne og stod tæt og spærrede vejen for mig, og igen så de meget vredt på mig men stod blot tavst og forsøgte at fremprovokere et sammenstød. Jeg ønskede ingen konfrontation og løb bort fra vejen og ind mellem træerne i et moset område, hvor mine nye løbesko blev gennemblødt. Det var efterhånden tusmørke og jeg kom frem til en del af skoven, hvor der er høje nåletræer og var næsten mørkt. Det er forbudt at køre bil i skoven, men pludselig kom flere store biler imod mig med tændte lygter, der blændede mig. Jeg råbte vredt, at det ikke var tilladt at køre bil på stien.

  Det skulle jeg aldrig have gjort, vinduer blev rullet ned og der blev en råben og skrigen på arabisk og bildøre, der smækkede, hvorefter jagten gik ind. Jeg har altid vundet de 100 meter løb, som jeg deltog i i skolen, men ikke på lange distancer, og jeg var allerede træt og blev nu jaget som et dyr af en hel flok mænd, der heldigvis lød, som om de var tunge i det. Det var forfærdelig uhyggeligt at løbe der i mørket og høre, at de var bag mig, skønt der på et tidspunkt blev færre af dem og til sidst kun en, der var tæt på. Jeg var klar over, at jeg ikke kunne nå at låse mig ind i bilen, inden han havde indhentet mig og tog bilnøglen i hånden med spidsen rettet fremad og vendte mig om fast besluttet på at forsvare mig. Der stod vi så i mørket, og ingen af os kunne tale, fordi vi hev efter vejret. Men det blik, vi udvekslede, var til gengæld sigende. For der foran mig stod en langbenet lyshåret fyr, der måtte være kommet fra en sidesti og havde blandet sig i opløbet ved at lægge sig bag mig. Han så til, mens jeg låste mig ind i bilen, nikkede og gik hen til sin egen bil.

  Lidt efter ankom min mand, og da han fik at vide, hvad der var sket, sagde han rasende “det gør du aldrig mere”. Det var der jo ikke meget logik i, men han fik ret, det var sidste gang, at jeg løb i den skov, hvor vi ellers så ofte havde været.

  Da jeg fortalte historien til min veninde i København, sagde hun ligeledes vredt, at det var idiotisk af mig at løbe alene rundt i skoven, men jeg er nærmest vokset op i en skov og har hele mit live gået og løbet lange ture alene i skoven. Hun sagde, at jeg i det mindske kunne lade være med at gøre det i ramadanen, som jeg på det tidspunkt knapt havde hørt om og ikke anede, at jeg løb rundt i omgivet af sultne muslimer, der ventede på mørket. Der går i sådan en situation tanker igennem ens hoved, som det siden er vanskeligt at blive fri for .Det var ikke mig, der opførte mig hensynsløst og racistisk., og der er nogen, som man hører mere sammen med end andre.

  Jeg vil altid være min landsmand med de lange ben taknemmelig. Jeg har haft hele fire grimme oplevelser med herboende arabere og også en i Tanger, hvor jeg var sammen med min mand, og hvor vi også måtte løbe hurtigt og langt. Har opgivet nogensinde at få den gamle tryghed tilbage og synes ikke, at jeg har fået noget af værdi til gengæld. Noget meget værdifuldt er gået tabt.

 24. Af J S

  -

  Kære J. M,

  Tak for din fine, lødige artikel som er gennemordentlig oveni.
  Også jeg sidder med en trist fornemmelse af at vores værdier tabes i en fuldstændig fejlagtig trang til solidaritet med værdier vi jo lige præcist har brugt årtier, ja århundreder på at fjerne os fra.
  Men efterhånden kan man sidde og tænke lidt på om Klaus Rifbjerg ikke havde fuldstændigt ret i at der kun findes 2000 intelligente mennesker i DK.
  Og det er desværre ikke disse 2000 der fylder mest i debatten.

  Og jeg er efterhånden så bange for at blive tilsvinet, kaldt islamofob, racist, facist etc etc, at jeg end ikke tør stå ved med fuldt navn i dette indlæg.

  Ytringsfriheden er reelt væk.

 25. Af I. Hansen

  -

  @ j Hansen
  Danmark mf. Allierer sig med hvem det skal være ….. hvis der er penge og/ prestige i det !!!! Det er den sørgelige virkelighed.
  “Selvregulerende” er en af kapitalismens grundord…..tjaa hvis man udelader grådighed, moral og etik, og udnyttelse og undergravning af fattige (og korrupte) landes borgere og miljø ….. ja så giver ordet god mening ……. men det sker jo ikke, vel.

  JS …… de 2000 sidder desværre heller ikke på tinge????

 26. Af J S

  -

  Til I. Hansen:

  Jeg ved ikke rigtigt hvad du hentyder til når du skriver at DK allierer sig med hvem som helst.
  Men jeg ved at DK er blevet et samfund hvor der i tiltagende grad fremelskes en offer-rolle og en klientgørelse af borgerne. Og alle disse borgere stemmer på politikere der fremmer denne rolle og som permanent har “flere og større passive ydelser” som hovedtema.
  Og disse politikere er bestemt ikke blandt de særligt velbegavede. Men desværre er der en stigende gruppe af borgere på passiv forsørgelse, og dermed en større gruppe uansvarlige politikere.

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Maria Due,

  Ja, det er tragisk og burde ikke ske. Desværre er det ikke alle unge muslimer, der kan sige som en i en af aviserne i dag: De få ødelægger det for os andre.

  Det er derfor, jeg bliver ved med at gentage forslaget om gule og røde kort: Første gang, så får slynglen ørerne i maskinen, næste gang er han på det første fly tilbage, hvor han kom fra.

 28. Af Finn Bjerrehave

  -

  bøh

 29. Af Finn Bjerrehave

  -

  Bøh og de familiemæssige værdier samt seksualitet, som bedst ligger i familien, kolliderer i Europa, nemlig manden som landsforræder har forladt sin hustru og børn, mens de normale menneskelige drifter stadig kradser.
  Europa forstår ikke livets store udfordring.Finn Vig

 30. Af I. Hansen

  -

  J.S. du er vel ikke blind for at DK handler med alle lande hvis de kan …..også selv om de lige har halshugget et antal mennesker, har stenet kvinder, blæser på miljølove …Ja her er DK mf. særlig aktive til at lægge deres virksomheder….for de regler er jo bare i vejen, ikke …så blæse være med at arbejderne er børnearbejdere, eller at de vader rundt i gift…….bare der er penge i det) ……ja eksemplerne er utallige, og dét ved du godt! ….lige som alle andre godt ved det.

  Du ved ikke hvad jeg hentyder til ???????? ….halloooo jorden kalder !!!!

  – og sikke noget vrøvl om at kientgørelse !!! ……du skulle selv at blive syg, arbejdsskadet, trafikskadet, fyret efter 34år, blodprop, handicappet, psykisk syg …..eller andet. Disse mennesker bliver KASTET rundt i systemet i ÅREVIS!!!!…udhånet i pressen osv osv.

  Det er langt nemmere at få pension eller lign. hvis man har et fremmed navn ……. af mange årsager (herunder bevis og behandlingsbegrænsninger) – men langt nemmere.

 31. Af J S

  -

  Til I.S

  Jeg er helt enig i at det er alt for nemt – og alt for attraktivt at komme på passiv overførsel.
  Men da jeg er en af dem der betaler en høj skat – så kan jeg sige at jeg personligt er træt af at betale til ret mange flere.
  Og jeg er enig i at de der kommer som migranter stort set alle sammen ender på passiv forsørgelse.

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  J.S.,

  Vær du da glad for, at du er en af de udvalgte fra stenskoven. Men det er ikke i orden, at du åbenbart mener, at det er i orden, hvad du gør. Vi har indbygget i vores civilisation, at den rige tager sig af den fattige, og så er det ligegyldigt, om du er kristen, muslim eller jøde. Det er faktisk derfor, at vi altid har dårlig samvittighed, når vi ser eller hører om nogen, som ikke har det godt. Den modsatte holdning er den rene ondskab, forklædt som egoisme.

  Det nye Testamente er ret klar herom: Lignelsen om Lazarus og den rige mand, eller billedet med den rige mand og kamelen.

 33. Af A. F. Livning

  -

  ..eller deportation.

 34. Af Birthe Jacobsen

  -

  Kære Jacob
  Tak fordi du anerkender og gør opmærksom på truslen mod kvinders rettigheder, og ytringsfriheden. Jeg forstår ikke berøringsangten overfor at andre kulturer kan være og nogle gange er undertrykkende, men jeg er glad for at du ikke har den. Jeg bliver bange, når vi ikke står fast på de her grundlæggende værdier, men det giver mig håb, når folk som du, der har ordet i sin magt, bruger det. Tak.

 35. Af Thomas Nielsen

  -

  Good morning, Denmark!
  Så vågnede vi endelig af den dybe Tornerose-søvn som landet har ligget i siden 70’erne, sødt drømmende om det multi-kulturelle samfund med plads til alle. For det var jo aldrig meningen at multi-kulturen skulle forandre noget mere fundamentalt, vel? Helt fint med falaffel, kebab og henna. Ik’ så fedt med Kalashnikov, massevoldtægt og en regning på 47 milliarder frem mod 2020…
  Tak til de arabiske mænd i Köln for at vække os. Men lur mig om ikke vi snart falder i søvn igen: “Tilbyd asylansøgerne et 30-timers kursus i dansk kultur og ligeberettigelse mellem kønnene!” lyder løsningen fra flere sider. Så er den kamel barberet….
  Good night, Europe…..

 36. Af J S

  -

  Til N.P.L
  Jeg er enig i at de brede skuldre overordnet set bør bære mest.
  Men hvis vi i DK skal tage os af alle de der ikke har samme rigdom som os – så er der vist tale om flere mia her på jorden.
  Så hvordan skal det løses??
  Skal vi forarme vores eget samfund totalt – halvvejs – delvist eller???
  Og såfremt vi erkender at vi ikke kan redde hele verden – men må prioritere, så synes det ikke særligt retfærdigt eller medmenneskeligt at det foregår ved at de der finder vej til DK æder budgettet op. Når jeg ser billeder fra grænseområderne til feks Syrien, såvirker det langt mere rimeligt at prioritere disse mennesker der synes at være i langt større nød

 37. Af Jan Petersen

  -

  Den barmhjertige danske samaritan i forholdet 1:180. Én enkelt illegal udlænding i Danmark koster, hvad der svarer til at brødføde 180 flygtninge i nær områderne pr år. Eller med regeringens prognose frem til 2020. Hjælp ca 50.000-60.000 illegale udlændinge i Danmark, eller brødfød ca 10 millioner flygtninge i nærområdet!

  Hvilken model går den barmhjertige danske samaritan ind for?

 38. Af J S

  -

  Til N. P. Lemche

  Det er desværre somom der mangler kommentarer, når der bliver bedt om noget der minder om svar på helt jordnære spørgsmål – som ovenstående.

  Du mangler simpelthen at anvise løsninger, prioriteringer etc.

 39. Af Finn Bjerrehave

  -

  Kommunisten Pernille Skipper udtalte i debatten i går, 4000 Danske kvinder voldtages årligt, og derfor stor international opmærksomhed når der i Køln Nytårs-nat voldtages 2 kvinder.
  Voldtægt mærker kvinder for livet, derfor skal kvinden bruge alle til-rådelige midler, nemlig skrig spark og skrål, endda i Tyskland peberspray.
  Kvinde forsvar dig selv.Finn Vig

 40. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt glæder det mig, at Jacob Mchangama også er ved at vågne op fra juridisk korrekt dvale – to the real world!

 41. Af søre.n Sørensen

  -

  “Som erklæret feminist ”
  CEPOS

  Foretrækker erklæret feminister end erklæret nazister..Blot min ydmyge bedømmelse her..

  Men bliver nød til at acceptere at de to grupper Muslimer og borgerlige, deler kvindeskøn og opførelse i mange tilfælde i det offentlige rum..Uden tvivl også i kriminalstatistikkerne for voldtægt mv. Selvom om DK desværre ikke føre politisk observations af kriminelle..Men ved dog med 100% sikkerhed at den økonomiske kriminalitet i nær sin helhed begås af white collar kriminelle liberalister der læser CEPOS tit..

  Denne -den mest afstumpet form vi har for kriminalitet-begår mestendels også alt blue collar kriminalitet via manglende penge, muligheder til blue collar kriminelle. Der må straffe på bordet her ift. samfundsomkostninger, og ikke blot et rap over nallerne som nuværende.
  Måske udflagning til deres rollemodel land USA til afsoning? Et telt i ørken med hårds straffearbejde og søde sovekammerater kunne muligvis rette op mere her end det nuværende system? Og de er jo en fan af landet allerede? USA kan også gøre det billigere end DK pr. fange, og vi skal jo tænke på økonomien i Danmark?

Kommentarer er lukket.