Danmark til Menneskerettighedseksamen i FN III

Af Jacob Mchangama, Justitia 23

Danmark har i dag været til “menneskerettighedseksamen” i FN’s Menneskerettighedsråds Universal Periodic Review “UPR”. Grundtanken bag UPR er god og sund: Alle FN’s stater skal stå på mål for deres menneskerettighedsefterlevelse, og alle de øvrige stater får lejlighed til at komme med ris, ros og anbefalinger. Og der er naturligvis noget at komme efter i forhold til Danmark. Flere stater slog ned på anvendelsen af isolationsfængsling af mindreårige, Holland anbefalede, at Danmark evaluerer sin terrorlovgivning, ligesom flere lande satte fingeren på regeringens asylpakke, der som bekendt indeholder bl.a. udvidet adgang til frihedsberøvelse og – i hvert fald i ministerens oprindelige forståelse – en adgang til at beslaglægge personlige smykker og værdigenstande.  Der var dog så vidt ses ikke mange stater, der problematiserede emner som administrative frihedsberøvelser (eks. i Tibet-sagen), overvågning, eller offentlighedslov som vi i Justitia har fokuseret på i vores 2015 redegørelse.

Præcis som ved seneste UPR – som jeg bl.a. skrev om her – var der også stort fokus på den danske debat vedrørende flygtninge og indvandrere. Mens nogle lande blot opfordrede til, at Danmark skal arbejde for en større grad af tolerance og ”kulturel forståelse”, (deriblandt Japan og Australien, men også Maldiverne, hvor frafald fra Islam er belagt med dødsstraf, og hvor kun muslimer kan opnå statsborgerskab), anbefalede en række lande direkte og indirekte, at Danmark skal begrænse ytringsfriheden. I forhold til den generelle debat om, hvor ytringsfrihedens grænser skal trækkes, er det interessant at se på, hvilke lande det er, der anbefaler, at man for at begrænse ”racisme” og ”islamofobi” skal ty til straf og forbud (landenes forberedte skriftlige indlæg kan læses her, ligesom UPR Info har bidraget med oversættelser og referater). Nedenfor har jeg indsat en række af de kommentarer fra de lande, der mener, at menneskerettighederne styrkes ved at begrænse ytringsfriheden:

Pakistan: “Recommend: That rampant hate speech on the social media should be monitored and addressed, especially that is addressed at Muslims and refugees in public and political debates and manifests in islamophobia; … The Government should raise awareness in public, regarding the limits and responsibility of freedom of expression, in accordance with international standards urging to take concrete legal and practical measures to combat incitement to religious hatred and intolerance;

Namibia: “That Denmark takes effective policy measures in order to combat racism; intolerance, stereotypes and unlawful attitudes against ethnic and religious minorities and to take legislative measures that prohibit hate speech.” 

Hungary: “With regard to the protection of minorities and vulnerable groups we encourage Denmark to comply with the recommendations of the relevant monitoring bodies of the Council of Europe, in particular by reinforcing linguistic rights as well as introducing additional and targeted initiatives and policies to combat manifestations of intolerance, racism, and xenophobia, including negative portraying in the media and hate speech.” 

Belarus: Combat hate speech in public discourse 

Egypt recommends explicit prohibition of organizations promoting racial and religious hatred…and allowing victims to institute criminal proceedings on hate speech 

Iran: to take concrete measures to put an end to Islamophobia and hate speech regarding Muslims, which continues to be widespread in public and political debate 

Saudi Arabia “…express our concerns as to racism and discrimination based on religious beliefs and we denounce Islamophobia… [Recommendations]: that effective measures be taken to encourage tolerance and to combat stereotypes against minorities in particular Muslims to promulgate legislation which makes a distinction between the freedom of expression and hate speech  

Russia: Russia also recommends Denmark to develop national action plan on combating racism and to ban organizations promoting hatred. 

Det er i den forbindelse interessant, at ovennævnte anbefalinger ligger i tråd med den skyggerapport, som den danske NGO Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination har udarbejdet i samarbejde med European Network Against Racism og SOS Racism. I rapporten fremgår det bl.a., at

“Hate speech on the social media is rampant and efforts should be made to control it”

med an anbefaling om at

“The State party should monitor hate speech on the social media and put a Danish law in place for a system of treating complaints of hate speech on the social media and for addressing the owners of the social media and acting promptly after having found hate speech that would possibly be an offence of Section 266b in the Criminal Code” 

Ordlyden er her snublende nær den, der fremgår af Pakistans indlæg ” That rampant hate speech on the social media should be monitored and addressed”, og det er nærliggende at tro, at Pakistans delegation simpelthen har copy pastet fra skyggerapporten.

Der står også,, at

“Often the Public Prosecutor does not press charges in cases perceived by the victims to be hate crimes, which leaves the victims without effective remedies. As it is up to the Public Prosecution whether to press charges for hate speech (Section 266 b of the Criminal Code)”,  

med en anbefaling om, at

“In all cases perceived by the victims as hate speech the State party should ensure registration of the perceived discrimination ground for the crime, and reasons for discontinuation of investigations and withdrawal of charges. -The State party should allow the victim to institute criminal proceedings on the hate speech aspect if the Public Prosecutor declines to press charges under section 266b of the Criminal Code.”

Også denne anbefaling ligger ganske tæt på Egyptens ovenfor om “ allowing victims to institute criminal proceedings on hate speech”.

Vi ser altså, at en række stater, hvoraf stadig mere autoritære Ungarn og Namibia er suverænt de mest demokratiske, og hvor de øvrige går fra det totalitære til det undertrykkende, er dem, der søger at få begrænset ytringsfriheden med henvisning til at styrke menneskerettighederne. Det er et sørgeligt bevis på, hvordan sådanne bestemmelser altid vil blive misbrugt af diktaturstater, og hvor farligt det er, når Vestlige lande er gået med på ideen om, at man ved at straffe meningstilkendegivelser, kan skabe en bedre og mere fri verden. Man må også håbe, at det giver dårlig smag i munden hos de menneskerettigheds NGO’er, hvis anbefalinger bliver brugt af lande, som Pakistan og Egypten, hvor diskrimination mod mindretal som Ahmadi muslimer og Baha’ier er udbredt, og hvor intolerance ofte manifesterer sig i vold og terror.

Endelig må man håbe på, at den danske regering ikke ligesom sidst dukker sig for traditionelle diktaturstaters anbefalinger og kritik. Der er behov for klart og utvetydigt at sige fra over for disse åbenlyse forsøg på at begrænse ytringsfriheden i Danmark, samtidig med at regeringen tager den mere seriøse kritik til efterretning.

23 kommentarer RSS

 1. Af Benny B

  -

  Det er desværre ikke noget nyt, at verdens samtlige muslimske slyngelstater, stadig bærer nag til Danmark efter muhammed krisen.
  Deres højeste ønske er, at skære tungen ud på enhver åbenmundet debat om islam.

  Det vil lykkedes dem, hvis vi lytter til afladshumanisterne, flygtningebaronerne, pressen og resten af centrum venstre.

  Af med handskerne inden bukserne sprænger – ASYLSTOP NU!

 2. Af preben jensen

  -

  Magthavere kan jo vælge at bruge MR efter forgodtbefindende. I vores land Danmark konfiskeres MR i stigende omfang fra danskerne og overgives til migranterne. Borgens flertal hugger pt. danskernes land, indfødsret, velfærd, penge, byer, boliger, jobs og meget mere…. og forærer derefter det røvede og stjålne til de kulturfremmede invasionsstyrker/besættelsestropper. MR respekteres ikke når det handler om danskere.

 3. Af Kristian Andersen

  -

  Sikke en omgang hykleri! Ja vi bliver kritiseret af lande, der ikke selv er klassens bedste elever men det er vi så sandlig heller ikke længere! Mens det er helt ok, at vi kritiserer dem, så er det uh-da-da, når de kritiserer os helt berettiget. Ja danskerne er rigtig gode til at pege fingre af andre men evner ikke selv at blive kritiseret!

 4. Af preben jensen

  -

  Har politikerne valgt at ruinere og udslette Europa/Danmark? Se den korte avis/180 g/snaphanen.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det er den gamle børneremse, det du siger, er du selv…

  Det er nærmest en sørgmunter vittighed.

 6. Af Flemming Rasmussen

  -

  ” Man må også håbe, at det giver dårlig smag i munden hos de menneskerettigheds NGO’er, hvis anbefalinger…”

  Det er meget naivt at tro det, og Jacob er selvfølgelig for intelligent til rent faktisk at gøre det.

  De seneste par års debat har i højere og højere grad vist, at den fløj murer sig inde bag vægge af egne synspunkter hellere end at se virkeligheden i øjnene.

 7. Af preben jensen

  -

  I Sverige er der nu tale om udbredt vold mod den oprindelige befolkning. Svenskerne tyranniseres, terroriseres og undertrykkes af både indvandrere og egne politikere. Læs snaphanen/180 g/den korte. Danmark kan hurtigt få samme tilstande.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Problemet med FN er, at der er ingen optagelseskrav. Enhver slyngelstat, der blæser på alle menneskerettigheder, er fuldgyldigt medlem på linje med demokratier der overholder menneskerettigheder. Derfor kan renlivede diktaturer ala Saudi Arabien i FN regi slippe afsted med at kritisere feks Danmark ifm ytringsfrihed.

  FN havde muligvis en berettigelse tilbage i 1951. Idag er FN, det brækjern diktaturer bruger for at ødelægge verdens ganske få demokratier. Løsning for os og andre demokratier – hold snotten langt væk fra FNs menneskerettigheder!

 9. Af Niels B. Larsen

  -

  Med den bande slyngelstater – muslimske og afrikanske primært – som FN primært består af bør vi være komplet ligeglade med, hvad den forsamling mener.

 10. Af Ole Christensen

  -

  Det svarer jo til, at amagermanden bad danskerne om at opføre sig anstændigt over kvinder (som de sagde på radio 24/ 7 i morges)

 11. Af Hul igennem?

  -

  Det er rart at se at der bliver holdt øje med det.
  Heste bliver chippet bag øret. Ret lille chip
  Så ved man hvem der er hvem og hvor de er.
  mvh

 12. Af Jorn D.

  -

  Det virker lidt hyklerisk
  at
  muslimske lande med dødstraf for frafaldne muslimer
  og
  ingen statsborgerskab til kristne
  at
  de forlanger udvidede rettigheder i DK til muslimer

  hvis de er så meget bedre mennesker i mellemøsten
  ja
  så burde de alle foreslå, at flygtningene
  i
  stedet for den farefuld vej til Europa’s “dårlige” samfund
  ja
  så foreslog, at alle flygtninge tog en nemmere ”spasertur”
  til
  de åbenbart bedre lande med bedre mennesker
  nemlig
  Israel, Saudiarabien og andre muslimske lande
  når
  flygtninge i DK’s flygtninge telte beklager sig
  over
  at der er ingen sol om dagen og ingen WiFi om natten !

  ironi.mus

 13. Af Jorn D.

  -

  En stor tak til Jacob Mchangama
  for
  sine altid seriøse og veldokumenterede faktuelle blogindlæg
  men
  mange lande misbruger jo “menneskerettighed’s maskinen”
  til
  at sabotere al modstand imod islamisering af Europa
  f.eks
  gælder FN flygtningenkonvention ikke for krigsforbrydere og forbrydere
  men
  det saboteres straks af “menneskerettighed’s maskinen”
  f.eks
  F. Denne konventions bestemmelser skal ikke finde anvendelse på den,
  om hvem der er alvorlig grund til at antage, at han:
  (a) har begået en forbrydelse mod freden, en krigsforbrydelse eller
  en forbrydelse mod menneskeheden, således som disse forbrydelser er
  defineret i de mellemfolkelige aftaler, som er indgået for at træffe
  forholdsregler herimod;
  (b) har begået en alvorlig ikke-politisk forbrydelse udenfor tilflugtslandet,
  inden han som flygtning fik adgang til dette;
  (c) har gjort sig skyldig i handlinger, der er i strid med De Forenede
  Nationers mål og grundsætninger.
  ja
  vi ved stort set ikke om det er forbrydere vi modtager
  og
  ved ikke om de i virkeligheden er flygtet for at undgå straf
  eller
  om vore asylcentre og ghettoer er farlige “trojanske heste”
  idet
  vi ifølge “menneskerettighed’s maskinen”, stort set skal finde os
  i
  hvem som helst og hvad som helst

  ironi.mus

 14. Af Jan Petersen

  -

  Jorn D, Google lidt om FN tortur konventionen, den beskytter krigsforbrydere imod tilbage sendelse til hjemlandet. Så hedder opholdet blot “på tålt ophold” i stedet for asyl.

 15. Af georg christensen

  -

  Det er op mundrende at opleve kritik for den danske udlændinge politik fra lande som vi normalt ikke ønsker at sammenligne os med, især, når vi selv fører en strammere udlændinge politik som de gør og endog på bedste primitiv vis tilkendegiver den.

  Der er gået noget grueligt galt i det danske politiske system, et system især styret af de gamle partier.

  De gamle partier er simpelthen slidt op, reparation kan ikke betale sig, vi trænger til nye partier, hvor nytænkning og tilpasning til noget større også gerne med grundtænkningen hos de gamle, hvis de tilpasser sig og fornyer sig efter virkeligheden, og ikke længere bare siger : Det er de andre som tager fejl, vores eget lille smørhul er kun tilgængelig for os selv , gerne på bekostning af de andre. …

 16. Af Jan Petersen

  -

  Ja det er da demokratisk berigende at blive undervist i flygtninge rettigheder af rige mellemøstlige golfstater, der end ikke har underskrevet FN flygtningekonventionen!

 17. Af Jan Petersen

  -

  NB: Rige golfstater der iøvrigt selv ikke tager imod flygtninge fra Mellemøsten eller andre steder!

 18. Af Lars Kristensen

  -

  I dag har man så set TV2 News og TV2 fortsætter med deres ringe og usle dækning af ikke-kritikken af Danmark og den førte danske politik.

  Det værste er sådan ikke de radikale og deres venner i Saudi-Arabien. Det er de lumre og løgnagtige journalister der som imamerne under Mohammed-krisen kolporterede løgne om Damark og danskerne.

  Journalister har et ringe rygte og med god grund. Men hvilken motiver har de i denne sag – opmærksomhed eller forfølger de et politisk mål?

  Hvor længe vil danskerne finde sig i disse løgne – som i Sverige hvor myndighederne samen med medierne har dækket over migranternes overgreb.

 19. Af P Christensen

  -

  Danskerne skal lige have den daglige dosis dårlig-samvittghed,
  faciliteret af enfoldigheds- og godhedsindustrien og dens robot-formidlere i pressen.

  Kun på den måde kan danskerne søges afholdt fra at tænke og anke over,
  hvorfor et igennem årene stadig højere skatte- og afgiftsniveau,
  mon har medført et stadigt lavere kvalitetsniveau.

 20. Af Anona Mikkelsen

  -

  FASCISTISK STRATEGISK PÅVIRKNING AF BEFOLKNINGENS FØLELSER OG MENINGER.

  Fascisme er en effektiv politisk vej at tage, for at eksekvere en undertrykkelse af minoritetsgrupper i befolkninger. Det er let at opildne majoritets-befolkningen, og det kan gøres simpelt. Fascistiske politikere har altid benyttet pressen til strategiens virke. Man motiverer og kontrollerer befolkningens gradvise stigning af had og vrede, ved at kontrollere strømmen af historier i pressen, og opbygge disse dramatisk og ekskalerende, op til den fascistiske handlings eksekvering. Det som er essensen er at presset øges konstant, således at den valgte minoritetsgruppe gøres mere og mere anderledes og afvigende ukultiveret i forhold til den dømmende majoritets-befolkning, og i en sådan grad, at den dømmende majoritets-befokning forceres til at tage stilling, uanset deres politiske ståsted. Og dette er vigtigt. Uanset deres politiske ståsted. Man spreder i majoritets-befolkningen en dagsorden, som overskygger deres politiske ståsted, da den gøres direkte eksistens-truende på majoritetes-befolkningens liv og generelle demokratiske værdier. F.eks hvis man ønsker at fratage en gruppe minoritets-mennesker deres demokratiske rettigheder, så er det en bevægelse som naturligvis kræver en del tid i påvirkningen af majoritetes-befolkningen, men ved konstant at umenneskeliggøre den minoritetes-gruppe man ønsker at nedgradere, og ved konstant at synliggøre at denne menneskegruppe ikke kan være demokratiske, så kan målet nås. Det som er essensen er en tiltagende frygt-følelse i majoritets-befolkningen, med et stærkt eksistens-truende grundlag, af at deres særlige tilgang til verden er truet, at deres højt udviklede levestandard er truet, og at deres høje menneskelige udviklingstrin er truet. Altså en basal eksistens-truende bevægelse, som direkte truer majoritets-befolkningen, med at kunne komme på samme lave menneske-niveau som minoritetsgruppen. Det skal nemlig på påpeges igen og igen, at minoritetes-gruppen er mennesker af lavere stående kultur og karakter, i forhold til majoritets-gruppen. Det er den stramme og veltilrettelagte påvirkning af majoritetes-gruppen, som vil motivere dem til at se sig selv som mere bevaringsværdige og mere intelligente, i forhold til den minoritetsgruppe man ønsker at undertrykke. Når målet er nået i majoritetes-befolkningen, kan det fascistiske tiltag indledes, til stor jubel fra majoritetes-befolkningen, som ved at se handlingen eksekveres, frigøres fra deres frygt, som er opbygget i dem af den ekskalerende styring.. Dette vil styrke majoritets-forholdet til det fascistiske styre, og yderligere tiltag kan foretages, ved at benytte samme strategi.

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen,

  Det gode ved det er, at disse rige golfstater nok snart ikke er så rige længere. Men de skader en god sag uendeligt meget. De har troet, at de kunne købe sig til alt i denne verden. Nu krakelerer det for dem, og så er det snart op på kamelen og hut hut ud i ørkenen. Måske går QWatar fallit før de skal afholde fodbold VM. Man kan da håbe.

 22. Af Benny B

  -

  Menneskerettighederne er blevet Isis`s stærkeste våben.
  Isis soldster kan frit rejse rundt i europa og samle penge og kræfter til næste kampagne.
  Er ma

 23. Af Benny B

  -

  Er man islamist og har problemer med loven i ens oprindelsesland, har man et sikkert helle i Europa. Jockeren hedder asyl.
  Når man først har sat snabelskone på europæisk jord, er man garanteret bolig, læge, hospital og penge. Mange penge, så mange penge som man aldrig ville kunne tjene hjemme i ruinerne i det land, som man selv har ødelagt.

  Spørgsmålet er dels, hvor længe borgerne i europa vil føde på krigsliderlige juhadister og dels hvor længe der går før de muslimske gæster begynder at føre seriøs gurilla krig her.
  Vores politikere burde stilles til ansvar for den ekstra kriminalitet og terror, som disse fremmede beviseligt begår her.

Kommentarer er lukket.