Når blasfemi bliver til racisme: En livsfarlig glidebane for ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 161

En mand er netop blevet dømt for overtrædelse af straffelovens § 266b for følgende udtalelse:

”ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid”

I rettens præmisser hedder det bl.a.:

”De udtalelser, tiltalte er fremkommet med, skal vurderes i den samfundsmæssige og historiske kontekst, der var i efteråret 2013, og retten har i denne kontekst opfattet udtalelserne om “ideologien Islam” som vedrørende Islam generelt og ikke alene som den ekstreme del af Islam. Retten har i den forbindelse tillige lagt vægt på, at de citerede udtalelser er skrevet den 29. november 2013 kl. 17.13 og på, at tiltalte samme dag kl. 17.27 – som påpeget af forsvareren – i samme tråd skrev “Islam vil netop misbruge demokratiet til at afskaffe demokratiet”. Retten vurderer de udtalelser, der er anført i anklageskriftet, i deres helhed som generaliserende påstande, der er forhånende og nedværdigende overfor tilhængere af islam. Retten har således tilsidesat tiltaltes forklaring om, at der skal sondres mellem ideologien Islam og religionen Islam.”

Denne begrundelse er dybt problematisk, eftersom den sidestiller hård kritik af islam (og islamister) med forhånende og nedværdigende udtalelser om muslimer som gruppe. I modsætning til den nylige dom mod Mogens Camre, er der således ikke tale om en udtalelse, der sammenligner muslimer som gruppe med nazister. Hertil skal lægges, at udtalelsen taler om islamister, hvilket er egnet til at skelne mellem almindelige muslimer og ekstremister. Endvidere er henvisningen til ”den samfundsmæssige og historiske kontekst” i 2013 mærkværdig. Der var tale om en debat vedrørende Hizb-ut-Tahrir, der havde overtaget en beboerforening. Netop udtalelser, der vedrører en aktuel debat af stor offentlig interesse har et udvidet spillerum, hvorfor dette forhold burde tale til tiltaltes fordel.

Dermed har Retten i Helsingør taget et stort skridt mod at udvide racismeparagraffen til at udgøre en slags blasfemiparagraf, der indirekte beskytter religioner mod forhånelse. Det har vi ellers afvist her i landet, eftersom ingen er dømt for blasfemi siden 1946. Set i lyset af, at der også for nylig er rejst sigtelse for overtrædelse af racismeparagraffen i en sag om afbrænding af koranen, kunne noget tyde på, at vi her ser en udvikling i retning af at indskrænke ytringsfriheden ganske betragteligt. Udviklingen i racismeparagraffens anvendelsesområde kan illustreres med et par eksempler.

I 2005 anmeldte 66 fremtrædende danskere – anført af Rune Engelbreth Larsen – 8 medlemmer af Dansk Folkeparti for en række udtalelser rettet mod islam og muslimer. Statsadvokaten afviste dog at rejse tiltale.

I afgørelsen lagde Statsadvokaten vægt på, at politikere nyder en særligt vidstrakt ytringsfrihed, hvilket adskiller disse sager fra nærværende sag. Men Statsadvokaten vurderede også de enkelte udsagn i forhold til § 266b og konkluderede bl.a., at følgende udtalelse ikke var omfattet af bestemmelsen:

”Islam er en fascistisk ideologi, der på linie med kommunismen og nazismen holder millioner af mennesker i fattigdom og undertrykkelse over alt på kloden. En moské er et knæfald for denne ideologi – og præcis hvad fundamentalisterne ønsker. (…) Hvis vi ønsker, at integrationen skal lykkes, og at Danmark ikke skal lide samme skæbne, som de muslimske lande, må vi høre op med at falde på halen, hver gang muslimerne fremsætter krav. Vi må stå fast på, hvilken kultur Danmark bygger på.”

Statsadvokaten udtaler således, at ”islam omtales som “fascistisk ideologi” i sammenligning med andre religioner. Denne udtalelse som led i en aktuel politisk debat finder jeg ikke indebærer en forhånelse eller nedværdigelse af befolkningsgrupper som sådan”. På den baggrund er det meget svært at forstå, at en udtalelse, der sammenligner islam som ideologi med nazismen, skulle falde ind under § 266b.

Men også andre end politikere er sluppet afsted med at sammenligne islam med totalitære ideologier. Således skrev digteren Henrik Nordbrandt i Jyllands Posten i 1998:

”Det er muligvis ikke god tone at sammenligne en af de store verdensreligioner med nazismen, men ligheden mellem de to fænomener er for iøjnefaldende til, at man kan forsvare at ignorere den i den gode tones, eller for den sags skyld tolerancens navn. Deres metoder til at vinde magt og de psykologiske mekanismer, der er deres drivkraft, er uhyggeligt identiske.”

Man skal heller ikke lede langt for at finde udtalelser om kristendommen, der med den standard, der anvendes i dommen fra Retten i Helsingør, må anses som strafbare. Søren Mosegaard, kunstneren der slap for tiltale, da han i 1997 brændte en Bibel i TV-Avisen, har eksempelvis skrevet:

”Kristendommen er en hoax baseret på godtroenhed, udbredt ved terror og opretholdt med indoktrinering; dens kirker er professionelt designede front-organisationer for verdens største multinationale firma; den tilskynder sine sympatisører til accept af en bred vifte af kriminelle forhold; den bedrager årligt samfundet for betydelige summer; den danner grobund for nationale og globale konflikter, og udgør en alvorlig helbredsrisiko for sine tilhængere.”

Ja vi må spørge, om det nu er forbudt at gøre følgende Nietzsche citat fra Antikrist til sit eget:

»Jeg fordømmer kristendommen, jeg rejser mod det kristne samfund den frygteligste af alle anklager, en anklager nogen sinde har taget i sin mund. Jeg kalder kristendommen den ene store forbandelse, den ene store helt indre fordærvelse, det ene store hævninstinkt, for hvilken intet middel er giftigt, hemmeligt, underjordisk, småt nok – jeg kalder den for den ene udødelige skamplet på menneskeheden«

Svaret må vel umiddelbart være ja, medmindre der skal anlægges forskellige standarder for hver religion.

Netop denne udvikling, hvor kritik af religion sidestilles med ”hate speech”, falder i tråd med, hvad muslimske lande i OIC i årevis har kæmpet for i FN, så om ikke andet vil Danmark kunne se frem til ros næste gang, vi er til eksamen i FN. Men at danske domstole er trådt ned af samme sti er dybt beskæmmende, og da straffen udgøres af dagbøder på i alt 1600 kr. og følgelig ikke kan ankes uden særlig tilladelse, vil dommen stå ved magt og dermed skabe grobund for præcedens.

Det er også meget svært at finde hoved og hale i praksis, når Statsadvokaten samme dag som dommen fra Retten i Helsingør beslutter ikke at rejse tiltale mod en imam, der dagen før terrorangrebet mod Krudttønden og Synagogen bl.a. udtalte følgende:

”Vores Profet havde jødiske naboer i Al Medina. Ønskede han tættere relationer, harmoni og dialog, sådan som FN og dem der ønsker at forene sandhed og løgn? Eller prædikede han, at de skulle betro sig til Allah? Når de krænker deres løfte og ikke accepterer hans kald, så ved du, hvad han gjorde ved dem. Det står i hans Sira (Muhammeds bog red.), at han skal i krig med jøderne,…[om vantro] »De bliver ført i en afgrund af afsavn og korruption, der fører dem fra at være humane til niveau med dyr«.”

Her er der således tale om en udtalelse, der kunne udlægges som trusler mod jøder, hvilket er omfattet af 266b.

Hvis denne tilsyneladende nye praksis fra Retten i Helsingør ikke skal medføre en kraftig amputation af debatten om religion, der om noget er relevant i disse tider, kræver det, at Folketinget griber ind og ændrer § 266 b. I den forbindelse er det interessant, at de 4 blå partier, der p.t. har flertal i Folketinget, og hvoraf V har regeringsmagten, i 2014 fremsatte et beslutningsforslag ”om kortlægning af fordele og ulemper ved en ophævelse af racismeparagraffen”.

I beslutningsforslagets begrundelse anfører V, LA og KF:

”at en egentlig afskaffelse af racismeparagraffen formentlig vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvorimod en ændring vil kunne lade sig gøre. En undersøgelse af fordele og ulemper ved en ophævelse af paragraffen vil grundigt kunne afdække grænserne for disse forpligtelser. V, LA og KF påpeger, som det også fremgår af selve beslutningsforslaget, at racismeparagraffen er blevet brugt ganske uhensigtsmæssigt mange gange. Derfor undrer det V, LA og KF, at justitsministeren ikke vil erkende, at et eftersyn af bestemmelsen kan være til alles gavn – ikke mindst den frie debats”.

DF derimod taler for en egentlig ophævelse uanset folke- og EU-retlige forpligtelser. Som udgangspunkt findes der altså et politisk flertal, der mener, at racismeparagraffen er problematisk og bør ændres, så ytringsfriheden styrkes. Spørgsmålet er så bare, om Venstre også har mod på et sådant skridt, nu hvor man er i regering.

161 kommentarer RSS

 1. Af hr. pre ben jen sen

  -

  De radikale, pollertiken, DR og regeringen mv. snakker meget om integration. Men de bluffer, for der bliver aldrig nogen integration af betydning. Derimod vil hærskaren af kulturfremmede asylanter kræve at de får lov til at overtage Danmark. Og hvis svaret er at det må de ikke, vil de erobre og overtage Danmark den dag de er mange nok. Og den dag behøver ikke være særlig fjern. Men ifølge de radigale og de skabsradigale vil der blot blive tale om en fantastisk BERIGELSE af danskerne, hvis den tid kommer hvor danskerne 100% bliver underkastet fremmed herredømme….. den dag vi får svenske tilstande….. den dag hvor den etniske udrensning af danskerne begynder.

 2. Af Hep Hey

  -

  Kristian Andersen -> Sindslidelsen religion, er ikke en race!

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  OK Jakob, stadig under censur. Have a nice day

 4. Af Henrik S

  -

  Mon ikke dommer ULLA BERNTH INGERSLEV også ville dømme Westergård for racisme pga muhammed tegningen?
  Hun er en skændsel imod dansk frihed og frisind.
  Hun spiller med på muslimers krænkelseskultur , som danskerne nu skal underlægges.
  Aldrig i livet . Det er en provokation imod alt jeg er opdraget til , dengang der ikke var muslimer i Danmark.
  I fremtiden vil jeg ikke samarbejde med noget Der har det mindste med islam at gøre.
  Alt halal vil være bandlyst og kan opfordre alle andre til det samme.
  Halal slagterierne bør boykottes , de støtter terrorisme indirekte.

 5. Af Henrik S

  -

  Hep Hey
  Lad være med at argumentere med den såkaldte “Kristian Andersen”.
  Han er ikke dansk , men hører til den indavlede anti danske ubegavede befolkningsgruppe.
  Spild ikke tid på ham.

 6. Af Niels Juul Hansen

  -

  @JACOB MCHANGAMA

  Herlig samling rygklappere du får samlet, hver gang emnet er racisme.

  Morten Messerschmidt mente at hans racismedom var et adelsmærke.

  Du er tilsyneladende blevet talsmand for den nye adel i Danmark.

  Tillykke!

 7. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  “Karin Bennedsen, hvad har du ellers af synspunkter selv på den aktuelle sag?
  Jeg synes ligesom, jeg kan sniffe mig til din type!”.

  Overvurderer du ikke dig selv.

  Jeg tvivler på, at du kan lugte så godt!

 8. Af Jan Petersen

  -

  Niels Juul Hansen, jeg er da glad for, du sender en reminder til Karin Bennedsen, nu vi er på side to på bloggen – smv

 9. Af Henrik Knage

  -

  Danmark er på vej til slagtebænken. Det startede med et juletræ, og historien om et juletræ.

  Juletræet står nu på loftet, og taber alle sine nåle, idet der ingen var på gården – til at bakke juletræet op.

  Der var ellers både møder i beboerforeningen, for sorte og hvide – men der var ingen hvide med til møderne – der var kun sorte – og de har ingen tradition omkring juletræer.

 10. Af torben laursen

  -

  Man tror ikke at det er SANDT. At vi altså har domstole, der intet, intet forstår.
  Som giver danskere bøder fordi de siger at – vel de fleste islamister hader jøder – ??
  Er det ikke hvad nazisterne og Hitler gjorde???? Er det til bøder at nævne det??
  Farvel Danmark – nu gider jeg ikke mere – ganske vist er Helsingør tæt på Sverige – men farvel. Vi har dommere – såkaldte – og politikere der ikke mere forstår hvad der sker lige nu. FARVEL.

 11. Af torben laursen

  -

  Niels Juul Hansen – i to måneder har jeg fulgt dine indlæg – og du er jo ikke dansker, du ønsker jo gamle danmark overtaget af andre religioner. Hvordan KAN du have den holdning? Er det svært for dig at forstå at DANSKERE ønsker Danmark for DANSKERE.?? -AT HJÆLPE andre mennesker det – DET vil vi gerne , men det skal være dem der har BEHOV for hjælp og ikke de rige syrere, somaliere og flere der bare vil op og sove i vores parker med tilskud større end vores egne hjemløse får!!!

 12. Af torben laursen

  -

  Ja, og “sove i vores parker” behøver de heller ikke – de kommer jo foran i boligkøen fremfor unge , ældre danskere!!!!

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jacob, nu vil jeg faktisk gerne vide, om jeg er bandlyst!

 14. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Torben Laursen

  De regler vi har m.h.t. indvandring og flygtninge er vedtaget af det danske folketing, både under den forrige og den nuværende regering.

  Regeringen fortæller, at vi skal regne med måske 30.000 flygtninge i år, og jeg synes IKKE, at vi skal invitere flere.

  Jeg tror, at alle medlemmer af folketinget er danskere.

  Man forbliver at være dansker, selv om man ikke deler dine holdninger.

  ‘Tankepoliti’ var noget man praktiserede i totalitære stater, eksempelvis DDR. Det synes jeg ikke, at vi skal indføre i Danmark.

 15. Af Niels B. Larsen

  -

  @ NIELS PETER LEMCHE

  Min erfarin er, at Berlingskes blogs censurerer helt tilfældigt og uden nogen overordnet strategi…

 16. Af Jan Petersen

  -

  Læs iøvrigt denne artikel på JP.dk : “Professorer: Omstridt racismedom er helt efter bogen.” – og se om du kan hitte hoved og hale i det tomsnak, der diskes op med?

  Racismeparagraffen har, efter min bedste overbevisning, absolut intet med normal jura at gøre. Det er et værktøj til total vilkårlig meningsterror, anvendt af nazister, fascister, kommunister og andre totalitære politiske- og religiøse gøgereder.

  Det er ren demokratisk forræderi at have det makværk af terror mod ytringsfrihed i en demokratisk retsstat!

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels B. Larsen,

  Hvis bare jeg kunne være sikker. Det synes helt systematisk i øjeblikket, i hvert fald for mit vedkommende.

 18. Af Jesper Hansen

  -

  11. februar 2016 23:58 skriver Niels Juul Hansen følgende (Anførselstegn er mine):
  “White man speaks with two tongues”

  Det er efter min ikke-faglige vurdering en yderst generaliserende og stærkt forhånende fordømmelse af en hel folkegruppe, fremsagt udelukkende på baggrund af, og med henvisning til, denne folkegruppes hudfarve. Altså klassisk racisme, efter undertegnedes mening.

  Da jeg ikke er jurist, beder jeg Jacob McHangama (og læserne) om at vurdere lovligheden af Niels Juul Hansens kommentar, med henblik på en politianmeldelse af Niels Juul Hansen for overtrædelse af straffelovens §266b, populært kaldt “racismeparagrafen”, for at få endegyldigt fastslået om Niels Juul Hansen vil kunne idømmes straf for overtrædelse af §266b, og om det efterfølgende, med henvisning til evt. dom for overtrædelse af §266b straf, fremover vil ganske straffrit at betegne Niels Juul Hansen som “racist”?

 19. Af Jan Petersen

  -

  Læste iøvrigt lige på DR.dk nyheder : “Advokat efter racismedom: Jeg betaler turen i landsretten.”

  Udtalt af advokat Karoly Nemeth. Rart at vide demokrati og ytringsfrihed stadig har professionelle tilhængere!

 20. Af Henrik S

  -

  Jesper Hansen
  Enig med dig.
  Især da vi ved ,nat hvide mænd i Danmark er opdraget til at sige sandheden ,og at det er skamfuldt at lyve .I modsætning til muslimer der gerne må lyve overfor os vantro , især hvis det kan fremme deres religion.
  Eneste problem skulle være , hvis politiet afvisende den , da den hvide mand , lidt endnu , ikke er en minoritet.
  Det er muslimer jo heller ikke i denne globaliserede verden , men det ser man stort på.
  Jeg synes absolut det er forsøget værd at melde ham for racisme og se hvad der sker.
  Jeg synes Iøvrigt vi skal vælte systemet med politianmeldelser om racisme.
  Danske ateister er en minoritetsgruppe ( man må anse medlemmer af folkekirken som religiøse )og har derfor krav på særlig beskyttelse ifølge denne tåbelige paragraf.
  Anmeld alt der lugter det mindste af forhånelse imod danske ateister.

 21. Af Henrik S

  -

  PS
  Hvis en muslim offentligt kalder os danskere for vantro , anmeld ham straks for racisme.
  Det må være på tide de får igen af samme skuffe .

 22. Af Henrik S

  -

  PPS
  Hvis politiet afviser klagen , så klag over dem . Helt til justitsministeren.
  Der er intet mere effektivt og tidsrøvende som klager i vores “fagre nye verden”.
  Og husk de gældende tidsfrister.

 23. Af Jesper Hansen

  -

  Henrik S: “Eneste problem skulle være , hvis politiet afvisende den , da den hvide mand , lidt endnu , ikke er en minoritet.”

  Der står ingenting om “minoritet” i 266b. Er der ikke lighed for loven? Har alle personer ikke ret til at blive anerkendt og respekteret som enkeltindivider, uden at blive dømt på deres hudfarve?

  Reference:
  § 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
  Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

 24. Af Jan Petersen

  -

  Som jeg skrev ovenfor, har racismeparagraffen ikke noget med almen jura at gøre – det er en ren terror paragraf. Almen lovgivning skal selvsagt kunne forstås af almenheden.

  Hvem af almenheden forstår noget af det f…..g ævl, der er beskrevet i paragraf 266b? INGEN!

  Iøvrigt er det fuldemandsnak ene og alene introduceret i dansk retspleje, fordi det er tekst hentet direkte fra FN racisme konventionen, som Danmark har ratificeret!

  Endnu engang en dybfølt tak til Gøgereden Folketinget!

 25. Af Jesper Hansen

  -

  Læg i øvrigt mærke til at formuleringen i racismeparagrafen går på “en gruppe af personer “. Er det ikke højst besynderligt?

  “Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken EN GRUPPE AF PERSONER, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

  Hvis man skal tage paragrafen bogstaveligt, betyder det tilsyneladende, at man fuldstændigt straffrit kan “fremsætte udtalelse ved hvilken ET ENKELT-INDIVID trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

  Retspraksis siger formentlig noget andet, men som den verdenskendte retsfilosof Alf Ross engang sagde, så bør en “retfærdig” lovtekst være tydelig, og entydig, så borgeren kan forstå rækkevidden af teksten, og ikke risikerer at blive dømt for noget der faktisk ikke er formuleret i teksten.

  Jeg har også i ovennævnte sag svært ved at se at der skulle foreligge en overtrædelse af §266b. Det fremgå vel af begrebet “Ideologisk Islam” at der tales om en politisk “idé”. Hvis det vitterligt er forbudt at kritisere ideer, og herunder sammenligne dem med andre ideer, så bør lovgivningen laves om.

  Det er vel ikke retfærdigt, at dømme folk for racisme fordi de har kritiseret et idegrundlag, for så er det en glidebane, hvor man pludselig en dag kan dømmes for racisme, hvis man kritiserer kreationisme (forhånelse af kristne?) eller evolutionsteorien (forhånelse af “den videnskabelige konsensus”? )

 26. Af Jesper Hansen

  -

  Ha, ha, Jan Petersen. Jeg havde ikke læst din syrlige konklusion, før jeg skrev mit sidste indlæg.
  ;-)

 27. Af Jette Dali

  -

  ” … Magthaveren knækker ikke viljerne – han blødgør dem … og til sidst lykkes det at forvandle nationen til en hjord af flittige og føjelige dyr, hvis fører er hyrden. Jeg har altid ment, at denne milde form for trældom bedre end de fleste forestiller sig kan forenes med visse af frihedens ydre attributter, og at det ikke ville være umuligt for den at opstå i skyggen af folkets faktiske selvbestemmelsesret.”
  Alexis de Toqueville, 1840

 28. Af Jan Petersen

  -

  Jesper Hansen, tro mig – der er meget tunge seriøse kræfter sat ind på at opløse vestlige demokratiske velfærdssamfund. Og bindende EU/FN-konventioner er et par af de – helt åbenlyst – bedste brækstænger til at rydde korthuset!

 29. Af Allan Hansen

  -

  Fornuften på afveje!

  Sharialov i Helsingør.
  Det lyder sgu ikke godt!!!

  Jeg er lige igang med, at studere “sharialov,,
  (1230 sider), og kan uden, at overdrive eller
  ryste på hånden røbe så meget: det er den
  mest brutale, sindsyge og vanvittige bog denne
  verden nogensinde har set.
  ( det får Mine Kampf, til at ligne en
  børnebog).

  P.S: Men det fungere tilsynlasende godt i Helsingør.

 30. Af Allan Hansen

  -

  Jeg bliver lige nød til at korrigere på den gamle myte, som tilsyneladende
  ikke er død endnu.
  Jeg er ikke sikker på, om dette Nietzsche citat ( Antikrist)
  er valid endsige troværdig.

  Det er fuldstændig forrykt, at gøre Nietzsche til en nazi figur!

  Sagens kerne er, at Nietzsche to år yngre søster, der som barn havde fået sit lama-kælenavn
  efter en berømt billedbog med dyre-eventyr havde forfalsket nogle af Nietzsche skrifter.
  Det blev først afsløret efter Nietzsche død.
  Nietzsche havde nemlig sendt nogle kopier af sine original manuskripter til nogle venner,og her frem gik det
  klart og tydeligt, at Nietzsche ikke var jødehader!

  Som en ren hyldest til den jødiske kultur skriver Nietzsche ” at det altid har været den, der bragte europæerne videre: fra den græske-romerske antik til Jesus og Spinoza, det ædleste menneske
  og den reneste filosof, og videre til oplysningstiden og nutiden, hvor jødisk fritænker tilskrives æren for at svar kristendommen igen og sikre Europa en historie, der kan “forsætte den græske,,.
  Sandheden er, at lamaen lige som Nietzsche gamle ven Richard Wagner begge var nazi sympatisører.
  Elisabeth var i alle sager stædig som en lama, og skulle der spyttes, så blev der spyttet!
  Resultatet af alliancen med den jødehadende og tyskelskende Bernhard Förster blev et ophold på
  5-6 år i Paraguays jungle. Förster var nemlig så optaget af ideen om et racerent Tyskland, at han kun så
  den mulighed at tage til et fjernt og øde land med en lille gruppe tro germanere for at grundlægge en ny
  og funklende tysk kultur.
  Socialedarwinismen er også et vrøvle ord, måske har du en lille gud i maven – men det kan man ikke bruge til noget!

  Måske skulle du lige læse Peter Thielst fremragende Nietzsche biografi “” Jeg er ikke noget menneske – jeg er dynamit 1997. “Wie man wird, was man ist – bliv den, du er!”

 31. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jesper Hansen/Henrik S

  I har godt nok ramt et børnehaveniveau, som sjældent er set på Berlingske Blog.

  At I ikke kender til udtrykket “white man speaks with forged tongue” eller “white man speaks with two tongues”, som tilskrives indianerne, som ikke stolede på soldaterne i Amerika er er helt OK. Man kan ikke vide alt.

  Men at mene, at det er en hån mod danske ateister er ufrivlligt komisk.

  Jeg vil gerne være tilstede, når I anmelder mig for racisme på grundlag af ovennævnte velkendte udtryk, alene for at se politiet grine en vis legemsdel i laser!

 32. Af Niels Juul Hansen

  -

  forked tongue, selvfølgelig…..sorry! Manglende korrekturlæsning.

 33. Af poul petersen

  -

  Ni els ju ul han sen er muslimsk gift og er sandsynligvis konvertit. Dommer i Helsingør, ulla ingerslev, er vel også konvertit?

 34. Af Jesper Hansen

  -

  Niels Juul Hansen: “At I ikke kender til udtrykket “white man speaks with forged tongue” eller “white man speaks with two tongues”, som tilskrives indianerne, som ikke stolede på soldaterne i Amerika er er helt OK. Man kan ikke vide alt.”

  Niels Juul Hansens forklaringer er helt irrelevante. Niels Juul Hansens udtalelse var nemlig anbragt i debatten uden anførselstegn og uden referencer. Retspraksis siger derfor tydeligt, at udtalelsen kun kan tilskrives Niels Juul Hansen, og må forstås bogstaveligt og generaliserende i den foreliggende sammenhæng.

  Men det er ganske typisk, at racister prøver at trække i land ved at forsvare sig med, at de blot har gengivet et citat fra en bog, eller gengiver noget andre har sagt i en anden kontekst sådan som Niels Juul Hansen forsøger. Den holder desværre ikke i retten.

  Hizb ut-Tahrirs talsmand Fadi Abdullatif blev idømt 60 dages betinget fængsel, for at have distribueret løbesedler med opfordringen “dræb jøderne hvor du end finder dem”, selvom han kunne henvise til, at det var et citat fra Koranen.

  Da Firoozeh Bazrafkan i oktober 2012 blev idømt en bøde for overtrædelse af §266b for et indlæg hun havde skrevet, havde hun også forsøgt at forsvare sig med, at hun blot havde citeret en anden person, men det nyttede ikke noget. I dommen fastslås det netop, at Bazrafkans indlæg var udformet på en måde, så det ikke bare kunne ses som refererende en tidligere udtalelse, men at Bazrafkan netop havde gjort de racistiske bemærkninger “til sine egne”.

  Præcis på samme måde som også Niels Juul Hansen, gjorde ordene “white man speaks with two tongues” til sine egne, og fremsatte dem generaliserende på herværende tråd, helt uden referencer eller citationstegn.

 35. Af J Nielsen

  -

  “Ytringsfriheden er ukrænkelig, grundlovsikret.”

  Men derfor kan man da godt prøve at lukke munden på en britisk satiretegner.

  Over stregen? Der findes ikke noget “over stregen”.

  I samme sag blev der brugt udtryk som “skide i egen rede” og selvfølgelig yndlingskæphesten: “landsforræderi”.

  Dre vekselvirkes mellem skældsord og trusler. Voltaires patetiske – i ordets oprindelige betydning – udtryk er glemt for en stund.

  Ytringsfrihed? Der menes ytringsfrihed for ligesindede. Sådan har det været lige fra starten.

  Tvetunget er det helt rigtige udtryk.

 36. Af J Nielsen

  -

  Men “skallesmækkende mimoser” er nok mere præcist.

 37. Af Jesper Hansen

  -

  Jeg spurgte læserne, om princippet om “lighed for loven” stadig er gældende i dansk retspleje. Det fremgår af Jacob McHangamas indlæg, at svaret desværre er nej:

  “I 2005 anmeldte 66 fremtrædende danskere – anført af Rune Engelbreth Larsen – 8 medlemmer af Dansk Folkeparti for en række udtalelser rettet mod islam og muslimer. Statsadvokaten afviste dog at rejse tiltale.
  I afgørelsen lagde Statsadvokaten vægt på, at politikere nyder en særligt vidstrakt ytringsfrihed, hvilket adskiller disse sager fra nærværende sag.”

  Statsadvokaten lagde altså ligefrem vægt på, at politikere nyder en særligt vidstrakt ytringsfrihed, og dermed står det klart, at man i dagens Danmark helt officielt, er gået helt bort fra princippet om “lighed for loven” i retsplejen. Nogle er sør’me mere lige end andre!

 38. Af Jesper Hansen

  -

  Henrik S: “Mon ikke dommer ULLA BERNTH INGERSLEV også ville dømme Westergård for racisme pga muhammed tegningen?”

  Muligvis, men Westergård tegnede faktisk ikke muslimernes profet. Det burde være nemt at bevise i retten, eftersom der jo ikke fandtes bomber på profetens tid.

  politiken.dk/indland/ECE896395/westergaard-jeg-tegnede-ikke-muhammed/

 39. Af Jesper Hansen

  -

  Ups. Undskyld til Mchangama for at have stavet navnet med stort H.

 40. Af John k.

  -

  Danmark er atter besat.
  Danmark er infiltreret indefra !

  Se bare på Dommerstanden i Danmark OG hvem den fremtidig dommerbestand …

  “studerende”

  Isamisler afløser hippie generationen

  Det bliver er FANTASTISK FREMTID !

 41. Af Uffe Staulund

  -

  Titanic stemningen er her.

  Medens skibet synker, spiller DR til tonerne fra de frelstes kor.
  Koret består af kunstnere og interlektuelle
  .
  De som drukner, er arbejderklassen, som ser X-factor, medens Danmark synker.
  De velhavende har flyttet deres formuer til et sikker sted, de har pakket og er rejseklare.

 42. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jesper Hansen

  Når man læser dine indlæg, kommer man automatisk til at tænke på den lille mus, der går sammen med elefanten over broen.

  “Ih, hvor vi gungrer!”, sagde den lille mus.

  “Du gungrer sgu da ikke”, sagde elefanten.

  “Øøøh, jeg har osse lige været forkølet”, sagde musen.

  Dine indlæg bliver mere og mere patetiske.

 43. Af Leon Frandsen

  -

  Niels Peter Lemche:

  Det Gamle Testamente er ikke Kristendom, men Jødedom. Din sammenligning holder derfor ikke. Kristendommen blev grundlagt med Jesu fødsel, så alt før denne kan logisk nok ikke være kristendom.

 44. Af Leif Knudsen

  -

  Der er vist noget helt galt specielt i Helsingør Byret. Der er set flere vanvittige domme derfra, tilsyneladende med polititsk korrekthed som ledetråd. En Radikal højborg kunne man frygte.. Jeg har selv været involveret i en sag, hvor landsretten totalt reverserede en dom derfra, Hvad gør samfundet overfor en ret, hvis den udvikler en syg kultur?

 45. Af Allan Hansen

  -

  P.S: Når Nietzsche kaldte kristendommen for
  “kællingsnak,, så var det fordi han fandt den for
  svag til, at kunne modstå presset udfra, og
  her tænkte han faktiske på islam.
  Og han fik jo ret!

 46. Af Allan Hansen

  -

  Det kan siges meget kort og præcist!
  Fællesnævneren i islam og nazismen
  er supermastisk – idet de gør begge krav
  på verdens overherredømme.
  Nok fik man stoppet Hitler og hans
  banditter, mens Muhammadanerne
  daglig tvangs konvertere Hinduer, Buddhister
  og kristne over alt i verden.
  Problemet med islam er, at den
  er så tåbelig, stupid og primitiv.
  (encyklopædisk galskab)
  Det gør den ekstrem farlig for
  det tiltaler mange, især unge mennesker.
  Mens voksne i Vesten løber på
  rulleskøjter, så er de unge klar
  til at dø for islam.
  En dødskult i selv sving.

  P.S: Læs ” Halvmåne & Hagekors,, der er
  skrevet af to tyske forsker.
  Nu på dansk 2015, og du vil forstå!

 47. Af torben laursen

  -

  Der findes INGEN ytringsfrihed i Danmark mere.
  Jo de venstreorienterede har den. De må godt kalde folk, der bare ikke ønsker flere asylansøgere, der kun vil have vores ydelser, for rascister!!! ja endda nazister har jeg vel set hundredevis hæfte på almindelige danskere.
  Men siger åbenbart én eneste dansker noget mod den islamiske tro eller noget der nærmer sig “generelt” – så bliver man dømt som for en parkeringsbøde. Jamen, hvad er det for et DDR samfund vi i dag har??

 48. Af Jesper Hansen

  -

  Leon Frandsen: “Det Gamle Testamente er ikke Kristendom, men Jødedom (…) Kristendommen blev grundlagt med Jesu fødsel, så alt før denne kan logisk nok ikke være kristendom.”

  Det er bestemt ikke rigtigt. Biblen er kristen. Kristendommen er den oprindelige religion, der stammer direkte fra Adam og Noah og Japhet. Jesus bekræftede (salvede) netop blot dette faktum. Jødedommen er derimod en langt nyere religion, der først blev grundlagt af Abraham (efterkommer af Sem) lang tid efter Babelstårnet, så alt i Biblen før Abraham kan logisk nok ikke være Jødedom. Ifølge jøderne selv, kopierede jøderne faktisk også Jobs bog fra Goterne/Guti’erne/Goy’erne (kristne).

  Men det er rigtigt, at de ti bud fra Moses selvfølgelig ikke gælder for kristne, hvilket er endegyldigt fastslået af Paulus ved kirkerådet i Jerusalem i år 60, anført i Apostlenes Gerninger (Det nye testamente). De ti bud er desuden påpeget som absurde af Jesus i bjergprædiken.

  Det samme gælder (meget apropos) Noah’s syvende lov, der siger at domstole skal bestemme over religionen og dømme, hvad der er blasfemisk. Noah’s syvende lov er indført af jøderne i Tosefta, tillæg til Mishnah, men står ikke i Biblen, og er dermed anti-kristen.

 49. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hvis jeg nu får lov til at svare, så ved vi ikke engang, om Jesus havde partinummer 1. Måske var han en af mange jødiske ‘messiaser’ i omløb (læs begyndelsen af Apostlenes Gerninger), som en jødisk sekterisk gruppe valgte som sin messias. Og én ting er sikker: Kristendommen blev ikke grundlagt med Jesu fødsel. Så må Leon nok snarere henvise til Johannesdåben, og vi andre måske ti påskebegivenhederne.

  Moderne forskning à la min vil i øvrigt nok mene, at Det Gamle Testamente som en jødisk samling af skrifter ikke er ældre end Det Nye Testamente, selv om de enkelte skrifter kan være det.

  Så min henvisning til Det Gamle Testamente er helt i orden. Dertil kommer så den historiske anvendelse af Det Gamle Testamente til at legitimere overgreb og erobringer i store dele af verden.

 50. Af georg christensen

  -

  Blasfemi?. Et “ord”. Betydningen af ordet , vel beskrevet, forståelsen heraf overladt til “oversættelses maskinen”.

  Blasfemi, er i grunden ikke andet, som hvis jeg åbner “røven” og lukker “lortet” ud, medens du ser på og bare nyder dine egne “ord`s” selv tilfredsstillelse, så er “blasfemi” accepteret.,

  .

Kommentarer er lukket.