Ny dom fra Menneskerettighedsdomstolen underminerer internetfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 19

Når danske medier har fortæret valget, bør de nok nærlæse den nye storkammerdom Delfi v. Estonia (16/6 2015) fra Menneskerettighedsdomstolen (EMD), der potentielt kan få vidtrækkende konsekvenser for kommercielle nyhedsmediers onlineplatforme. Dommen blåstempler nemlig, at en populær estisk kommerciel nyhedsinternetportal … Fortsættes

Er Movias beslutning en krænkelse af ytringsfriheden?

Af Jacob Mchangama, Justitia 54

Torsdag d. 30. april 2015 fjernede Movia en kampagne fra Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening mod varer fra israelske bosættelser fra deres busser. Ifølge en pressemeddelelse udsendt af Movia d. 5. maj 2015 skyldes bestyrelsens beslutning, at Movia fandt kampagnen ”unødigt stødende”, at … Fortsættes

Kan Bladtegnerne forhindre nyhedsmedier i at vise Muhammed-tegningerne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 17

I gårsdagens Jyllands-Posten kunne man læse, at Danske Bladtegnere (der hører under Dansk Journalistforbund) har meddelt Danmarks Radio, at sidstnævnte ikke længere må vise Muhammed-tegningerne fra Jyllands-Postens famøse artikel af 30. september 2005 uden forudgående tilladelse. DR havde ifølge en … Fortsættes

Styrker inkorporering af flere konventioner menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 48

Regeringen har nedsat et udvalg, som skal komme med anbefalinger til, om Danmark bør gøre flere menneskerettighedskonventioner til en del af dansk ret – såkaldt inkorporering. Udvalget skal også vurdere, om Danmark skal tillade individuel klageadgang under flere FN-komitéer, samt … Fortsættes

Er Greenpeace pirater?

Af Jacob Mchangama, Justitia 105

 28 aktivister fra miljøorganisationen Greenpeace og 2 fotografer sidder lige nu fængslet i Murmansk i Rusland. Greenpeace og de russiske myndigheder er enige om, at to aktivister prøvede at klatre om bord på Prirazlomnaya-olieplatformen for at hænge et banner på … Fortsættes

Storbritannien og Venezuela i samme båd?

Af Jacob Mchangama, Justitia 62

I et interview med BBC udtalte Storbritanniens Premierminister David Cameron, at landet muligvis vil træde tilbage fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Denne ”nuclear option ” blev uddybet af den britiske justitsminister og værdikæmper Chris Grayling i et interview i the Spectator, … Fortsættes

Skal vi have flere menneskerettigheder i dansk ret?

Af Jacob Mchangama, Justitia 39

Den 4. september havde Venstres næstformand Kristian Jensen en kronik i Jyllands-Posten, hvor han gjorde gældende, at Venstre ikke støtter såkaldt inkorporering af flere internationale menneskerettighedskonventioner i dansk ret. Kristian Jensen udtrykker bl.a. bekymring over den inflation i menneskerettighedsbegrebet, som … Fortsættes

Udvisning til fattigdom= tortur og udbetaling ved kasse 1

Af Jacob Mchangama, Justitia 30

Den 14. marts 2013 udsendte Justitsministeren et uddybende svar på en tidligere redegørelse om danske sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). Svaret har ikke fået nogen synderlig opmærksomhed, selvom indholdet og de mulige konsekvenser er vidtgående for dansk udlændingepolitik. For … Fortsættes

Justitsministeren tager fejl om domspraksis

Af Jacob Mchangama, Justitia 15

I går (tirsdag den 8. januar)var justitsministeren kaldt i åbent samråd af DFs Martin Henriksen på baggrund af min analyse, hvor jeg har set på mulighederne for at udvise flere kriminelle udlændinge, og som jeg også tidligere har omtalt her … Fortsættes

Forår eller efterår for menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 35

Uden nogen særlig opmærksomhed i medierne offentliggjorde Justitsministeriet i december kommissoriet for ”Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet”. Udvalget skal behandle tre spørgsmål og i den forbindelse: fremsætte anbefalinger om, hvorvidt Danmark bør – inkorporere flere menneskerettighedsinstrumenter i dansk … Fortsættes

Om hvorfor reglerne for udvisning bør skærpes

Af Jacob Mchangama, Justitia 61

I min forrige blog beskrev jeg, hvordan der efter min opfattelse er sket en udvikling i Menneskerettighedsdomstolens praksis, der giver øget mulighed for at udvise kriminelle udlændinge.  Både bloggen og det underliggende notat kan forekomme lidt abstrakte, da der her … Fortsættes

Højesteret, starthjælp og Menneskerettighedskonventionen

Af Jacob Mchangama, Justitia 15

Den 15. februar afgjorde Højesteret, at det ikke var i strid med bl.a. den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da en udenlandsk statsborger blev tildelt starthjælp snarere end kontanthjælp. Mens dommens konkrete resultat er særdeles vigtig for opretholdelsen af balancen mellem den dømmende … Fortsættes

Menneskerettighedsdomstolen til kamp mod ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 40

Den 9. februar 2012 afsagde den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) dom, der endnu engang viser, hvor lidt vægt domstolen – og menneskerettighedsbevægelsen – tillægger  ytringsfriheden, når det gælder kontroversielle emner. Dommer viser også hvorledes domstolen optræder som smagsdommer, der håndhæver politisk … Fortsættes

Kan Søren Pind stramme udvisningsreglerne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 42

Som følge af Landsrettens afvisning af at udvise bandelederen Fez Fez, har Integrationsminister Søren Pind lagt op til at stramme reglerne. Det er forståeligt, at Søren Pind gerne vil gøre det nemmere at udvise kriminelle udlændinge. Det bør være muligt … Fortsættes