Logning: Hvad nu regering?

Af Jacob Mchangama, Justitia 22

Den 8. april erklærede EU-Domstolen logningsdirektivet for ugyldigt grundet uforenelighed med retten til privatliv og persondatabeskyttelse i EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder. Logningsdirektivet indeholder en forpligtelse for alle EU lande til at logge forskellige data såsom teledata (oplysninger om hvem … Fortsættes

Skal dansk strafferet bestemmes i Bruxelles?

Af Jacob Mchangama, Justitia 32

Sidste uge (20. september) udsendte Europa-Kommissionen en meddelelse med titlen ”På vej mod en EU-politik på det strafferetlige område”, som opremser EU’s planer, om øget brug af EU-lovgivning på det strafferetlige område. Kriminalitet skønnes at koste EU, som samfund, i … Fortsættes

EUs snigangreb på ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 138

Jeg har i dag et interview i den trykte del af denne avis vedrørende EU’s Rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad. Rammeafgørelsen, der er stort set ukendt i offentligheden, forpligter EU-landene til inden 28. november 2010 at kriminalisere bl.a.: … Fortsættes