Danmark til Menneskerettighedseksamen i FN III

Af Jacob Mchangama, Justitia 23

Danmark har i dag været til “menneskerettighedseksamen” i FN’s Menneskerettighedsråds Universal Periodic Review “UPR”. Grundtanken bag UPR er god og sund: Alle FN’s stater skal stå på mål for deres menneskerettighedsefterlevelse, og alle de øvrige stater får lejlighed til at komme med ris, ros og anbefalinger. Og der er naturligvis … Fortsættes

FN og menneskerettighedernes globale ræs mod bunden

Af Jacob Mchangama, Justitia 34

2015 var et tragisk år, når det gælder den globale respekt for menneskerettigheder. For blot at nævne nogle få af de deprimerende udviklinger: Mellemøsten og Nordafrika er i brand, og ilden næres af sekteriske proxykrige mellem sunnier og shiaer, der … Fortsættes

De Konservatives dans om diktaturstaterne

Af Jacob Mchangama, Justitia 28

Som jeg beskrev i min sidste blog, fik en række diktaturstater ved afstemningen den 12. november plads i Menneskerettighedsrådet. Og desværre uden, at vi må få at vide, hvorvidt Danmark har lagt stemmer til, at lande som Kina og Saudi-Arabien … Fortsættes

Giver Danmark diktaturstater friplads i FN?

Af Jacob Mchangama, Justitia 41

Er Menneskerettighedsrådet et forum, hvor verdens undertrykte kan forvente oprejsning og deres undertrykkere fordømmelse? Og står Danmark her i første række, når det handler om at mindske diktaturstaternes indflydelse i Rådet, eller er vi rent faktisk med til at styrke … Fortsættes

Kæmper Danmark for menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 111

I regeringsgrundlaget fra 2011 fremgår det, at ”Danmark skal turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettighederne” og, at ”regeringen vil arbejde for, at FN’s Menneskerettighedsråd bliver et effektivt organ”. Adskillige gange har udenrigsminister Villy Søvndal også fremhævet menneskerettigheder som et … Fortsættes

Styrker inkorporering af flere konventioner menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 48

Regeringen har nedsat et udvalg, som skal komme med anbefalinger til, om Danmark bør gøre flere menneskerettighedskonventioner til en del af dansk ret – såkaldt inkorporering. Udvalget skal også vurdere, om Danmark skal tillade individuel klageadgang under flere FN-komitéer, samt … Fortsættes

Grundloven eller FN-pagten?

Af Jacob Mchangama, Justitia 44

I denne avis kan man d.d. læse, at et internt partiudvalg hos de Radikale vil søge opbakning til et forslag om at arbejde for en grundlovsændring, der går ud på, at »Danmarks udenrigspolitik bygger på folkeretten og principperne i FN-pagten«. … Fortsættes

Har menneskerettigheder reddet millioner fra fattigdom?

Af Jacob Mchangama, Justitia 38

I en kronik 21. juli jubler udviklingsminister Christian Friis Bach (CFB) over, at der indenfor de seneste 10-15 år er sket en dramatisk reducering i antallet af ekstremt fattige, at flere får uddannelse, og at færre dør som følge af … Fortsættes

Politisk flertal giver diktaturstater fripas i FN

Af Jacob Mchangama, Justitia 20

Den 21. maj behandlede Folketinget beslutningsforslag 127 ”Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks stemmeafgivelser ved valg til FN-organer med menneskerettighedsfunktioner”, fremsat af Liberal Alliance. I beslutningsforslaget hedder det bl.a., at ”Folketinget pålægger regeringen at forpligte sig til ikke at stemme på … Fortsættes

Forår eller efterår for menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 35

Uden nogen særlig opmærksomhed i medierne offentliggjorde Justitsministeriet i december kommissoriet for ”Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet”. Udvalget skal behandle tre spørgsmål og i den forbindelse: fremsætte anbefalinger om, hvorvidt Danmark bør – inkorporere flere menneskerettighedsinstrumenter i dansk … Fortsættes

Menneskerettighedsrådets permanente krise

Af Jacob Mchangama, Justitia 17

I dag mandag den 12. november afholdes der valg til FNs Menneskerettighedsråd. Menneskerettighedsrådet har mildt sagt ikke været et forum, hvor denne verdens undertrykte har kunnet få moralsk oprejsning via fordømmelse af diktaturstater. Rent faktisk sidder mange af diktaturstaterne med … Fortsættes

Menneskerettigheder i krise

Af Jacob Mchangama, Justitia 21

  Den 10. december var FNs officielle menneskerettighedsdag, hvor årsdagen for vedtagelsen af FNs Menneskerettighedserklæring i 1948 markeredes. Spørgsmålet er dog, om der er så meget at fejre? Hvis man skal måle menneskerettighedernes succes på antallet af menneskerettighedsorganer, komiteer, domstole, … Fortsættes

Når internationale forpligtelser svækker dansk demokrati

Af Jacob Mchangama, Justitia 34

Under VK-regeringen var oppositionens faste kritikpunkt, at de borgerlige lod hånt om Danmarks internationale menneskerettighedsforpligtelser. Der var da også noget at komme efter. Særligt Dansk Folkeparti men også langt ind i Venstre blev der luftet skepsis overfor flere menneskerettighedskonventioner. Det … Fortsættes

Regeringen udhuler ytringsfriheden i FN

Af Jacob Mchangama, Justitia 144

Som jeg har tidligere har skrevet om, var Danmark i maj til menneskerettighedseksamen i FN. Ved Danmarks eksamination fremkom en række lande med anbefalinger – 133 i alt – til Danmark. Danmark har nu svaret på disse og har valgt … Fortsættes

Danmarks menneskerettigheds-eksamen: liveblog

Af Jacob Mchangama, Justitia 5

Som omtalt i min blog fra i fredags skal Danmark i dag til menneskerettighedseksamen i FNs Menneskerettighedsråd i Geneve. Jeg vil løbende opdatere denne blog med mine kommentarer og indtryk fra forløbet (i det omfang der sker noget spændende). Danmarks … Fortsættes