Tale ved overrækkelse af Venstres Frihedspris 2013

Af Jacob Mchangama, Justitia 72

[Det talte ord gælder] Det er en kliche at indlede en takketale med at konstatere, at man er ydmyg og beæret. Men når man befinder sig i selskab med Ayaan Hirsi Ali, der ene kvinde har sat kampen for ytringsfrihed … Fortsættes

Grundlovstale

Af Jacob Mchangama, Justitia 58

[Redigeret version af grundlovstale afholdt 5/6 2013 hos Venstre på Frederiksberg og København.] I dag er det ikke bare grundlovsdag. Det er også 60-års jubilæet for 1953 grundloven. Men i det væsentligste stammer grundloven fra 1849. Det sætter sit præg … Fortsættes

Værn om religionsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 58

Den 7. maj afholdes der i Folketinget en forespørgselsdebat om religionsfrihed. I Danmark kan spørgsmålet om religionsfrihed forekomme noget fjernt. For på trods af en statslig folkekirke er der vid religionsfrihed her i landet, og det er længe siden, der … Fortsættes

Berlingskes forbudsskævert

Af Jacob Mchangama, Justitia 101

Denne blogs moderavis har i dag en leder, der under overskriften ”Frihed og Forbud” søger at gøre læserne klogere på, hvor grænsen bør trækkes for statslig indblanding i personlig frihed, når det gælder hash, alkohol og tobak. Det lykkes ikke. … Fortsættes

Forbudsfallit

Af Jacob Mchangama, Justitia 60

I dagens Politiken kan man læse en kronik fra fire af regeringens ministre, der på baggrund af en indstilling fra Straffelovrådet afviser, at kriminalisere sexkøb. I kronikken skriver ministrene bl.a. følgende: Formålet for os er snævert: at hjælpe de prostituerede. … Fortsættes

Velfærd og/eller frihed?

Af Jacob Mchangama, Justitia 39

Det bliver stadig tydeligere, at Danmarks vej ud af krisen koblet med den tværpolitiske opbakning til den velfærdsmodel vi kender i dag kommer til at få mærkbare konsekvenser for danskernes frihed. I denne uge har regeringen annonceret en række tiltag … Fortsættes

Et deprimerende samråd i Retsudvalget

Af Jacob Mchangama, Justitia 15

I går eftermiddag kunne man opleve justitsminister Morten Bødskov i åbent samråd i Retsudvalget om bl.a. legalisering af hash og politiets fremfærd under den kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i Danmark i juni. Det åbne samråd er en vigtig demokratisk … Fortsættes

Liberale principper

Af Jacob Mchangama, Justitia 47

Debatten mellem liberale og konservative strømninger i det borgerlige Danmark har længe været dynamisk og fortsætter ufortrødent. Senest har jeg været skydeskive for en række konservative debattører, herunder Katrine Winkel Holm, Kasper Støvring og Mikael Jalving (der vel ikke længere … Fortsættes

Sådan stoppes regeringens kontrolmani

Af Jacob Mchangama, Justitia 82

Som beskrevet i disse notater har regeringen fremsat et lovforslag, der bl.a. vil give SKAT adgang til at trænge ind på privat ejendom uden retskendelse, hvis der er synlige tegn på byggeaktiviteter. Som om det ikke var nok, giver lovforslaget … Fortsættes

Fri os fra friheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 36

I dag udkommer min nye bog ”Fri os fra friheden – en dansk historie om frihed i forfald”, der behandler, hvad jeg opfatter som en klar strømning i vores tid, nemlig den stigende tendens til at indskrænke borgernes frihed via … Fortsættes

Rygelovens DNA

Af Jacob Mchangama, Justitia 60

Det er netop lykkedes regeringen at samle et smalt flertal, til en revision af rygeloven, der skal udvide forbuddet mod rygning. Det lykkedes ikke at opnå et bredt flertal, da Venstre og Konservative forlod forhandlingerne, da man mente, at der … Fortsættes

Martin Henriksen og det åbne samfund

Af Jacob Mchangama, Justitia 128

I gårsdagens JP kunne man læse, at Dansk Folkepartis Martin Henriksen foreslår et forbud mod indvandring fra muslimske lande. Forslaget skyldes, at mange efterkommere fra en række lande med muslimsk flertal gifter sig med andre efterkommere snarere end etniske danskere. … Fortsættes

Er grænsekontrol frihedens forudsætning?

Af Jacob Mchangama, Justitia 46

Debatten om grænsekontrol har været stærkt deprimerende at være vidne til. Selvom der reelt synes at være tale om en forstærket toldindsats har folk i både erhvervsliv og blandt debattører søgt at udlægge initiativet som et nationalistisk tiltag, der vil … Fortsættes