Skal muslimer nægtes dansk indfødsret?

Af Jacob Mchangama, Justitia 208

Skal statsborgerskab afhænge af religiøst tilhørsforhold? Det synes Dansk Folkeparti at have åbnet for en debat om, da partiet stemte mod L 53 om indfødsrets meddelelse, bl.a. med den begrundelse, ”at langt hovedparten af de personer, som tildeles statsborgerskab med … Fortsættes

Grundlovstale

Af Jacob Mchangama, Justitia 58

[Redigeret version af grundlovstale afholdt 5/6 2013 hos Venstre på Frederiksberg og København.] I dag er det ikke bare grundlovsdag. Det er også 60-års jubilæet for 1953 grundloven. Men i det væsentligste stammer grundloven fra 1849. Det sætter sit præg … Fortsættes

Sådan stoppes regeringens kontrolmani

Af Jacob Mchangama, Justitia 82

Som beskrevet i disse notater har regeringen fremsat et lovforslag, der bl.a. vil give SKAT adgang til at trænge ind på privat ejendom uden retskendelse, hvis der er synlige tegn på byggeaktiviteter. Som om det ikke var nok, giver lovforslaget … Fortsættes

Velfærdsstatens formynderiske logik

Af Jacob Mchangama, Justitia 35

[Dette blogindlæg er identisk med en kommentar i dagens udgave af den trykte avis]  CEPOS har sammen med Retssikkerhedsfonden for nylig udgivet bogen Frihedsrettigheder tur/retur, der sætter lys på de områder, hvor terrorlovgivning indskrænker frihedsrettigheder og retssikkerhedsgarantier. Det er vigtigt, at denne … Fortsættes

Mere om burkaforbud

Af Jacob Mchangama, Justitia 156

OPDATERET DEN 16. NOVEMBER SE NEDERST Justitsministeriet har netop afgivet svar i spørgsmålet om burkaforbud og uddybet, hvorfor et sådant forbud sandsynligvis vil være i strid med ikke bare grundlovens lighedsgrundsætning, men også religions- og ytringsfriheden i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. … Fortsættes

Skal grundloven ændres?

Af Jacob Mchangama, Justitia 31

I dag er grundlovsdag. Danmarks Riges Grundlov stammer fra 1849 og mange af grundlovens bestemmelser har i vidt omfang overlevet de grundlovsændringer, som er blevet gennemført siden. Politikere fra alle partier vil landet over holde grundlovstaler. Nogle vil begræde, at … Fortsættes

Privat ejendomsret eller golfbaner?

Af Jacob Mchangama, Justitia 18

Tidligere på året fremsatte miljøminister Troels Lund Poulsen et nyt lovforslag, der skal styrke den private ejendomsret. Lovforslaget ændrer planlovens § 47, stk. 1, således, at kommuner ikke længere kan ekspropriere til byudvikling i henhold til kommuneplaner, men alene til … Fortsættes

Pia vinker farvel til retsstaten

Af Jacob Mchangama, Justitia 248

Pia Kjærsgaard (PK) har i en kronik i gårsdagens Berlingske fremlagt dele af Dansk Folkepartis forslag til en bandepakke. Med mulig undtagelse af terrorpakkerne mindes jeg ikke at have set så vidtgående et retspolitisk udspil. Forslagene udgør på visse områder … Fortsættes

Beskytter grundloven kun danskere?

Af Jacob Mchangama, Justitia 116

En af de mere bemærkelsesværdige konsekvenser af tunesersagen, er at en række politikere og debattører har argumenteret for, at administrative udvisninger uden domstolsprøvelse er helt naturlige, da danske retsgarantier alene skal beskytte danske borgere. Man ser altså ikke adgangen til … Fortsættes