Penneven med Al-Qaeda?

Af Jacob Mchangama, Justitia 67

Oprettelsen af Guantanamo lejren har været en katastrofe. Guantanamo etablerede de facto et retsløst vakuum, hvor fangerne i lang tid ikke har haft mulighed for at få berettigelsen af deres frihedsberøvelse prøvet. Det er også klart, at de forhørsmetoder der … Fortsættes