Forbudsfallit

Af Jacob Mchangama, Justitia 60

I dagens Politiken kan man læse en kronik fra fire af regeringens ministre, der på baggrund af en indstilling fra Straffelovrådet afviser, at kriminalisere sexkøb. I kronikken skriver ministrene bl.a. følgende: Formålet for os er snævert: at hjælpe de prostituerede. … Fortsættes