Danmark til Menneskerettighedseksamen i FN III

Af Jacob Mchangama, Justitia 23

Danmark har i dag været til “menneskerettighedseksamen” i FN’s Menneskerettighedsråds Universal Periodic Review “UPR”. Grundtanken bag UPR er god og sund: Alle FN’s stater skal stå på mål for deres menneskerettighedsefterlevelse, og alle de øvrige stater får lejlighed til at komme med ris, ros og anbefalinger. Og der er naturligvis … Fortsættes

FN og menneskerettighedernes globale ræs mod bunden

Af Jacob Mchangama, Justitia 34

2015 var et tragisk år, når det gælder den globale respekt for menneskerettigheder. For blot at nævne nogle få af de deprimerende udviklinger: Mellemøsten og Nordafrika er i brand, og ilden næres af sekteriske proxykrige mellem sunnier og shiaer, der … Fortsættes

Hvad skal vi gøre med Syrien-krigere III

Af Jacob Mchangama, Justitia 23

I gårsdagens Berlingske kan man læse, at en række danske statsborgere er taget til Ukraine for at kæmpe på ukrainsk side og mod pro-russiske separatister. Det er tilsyneladende forbudt i henhold til ukrainsk ret, men det er som udgangspunkt lovligt … Fortsættes

Hvad skal vi gøre med Syrien-krigere II

Af Jacob Mchangama, Justitia 45

Den 24. september vedtog FNs Sikkerhedsråd enstemmigt Resolution 2178 om bekæmpelse af ”Foreign Terrorist Fighters”. Resolutionen er vedtaget under FN-Pagtens Kapitel VII, hvilket gør den retligt bindende for FNs stater, herunder Danmark. Resolutionen er en følge af den stigende trussel … Fortsættes

Går lagringen af persondata for vidt?

Af Jacob Mchangama, Justitia 21

Forestil dig, at det blev registreret i en database hver, gang du havde en samtale med et andet menneske. I databasen ville der stå, hvem du havde talt med og hvor længe. Når du bevægede dig udenfor en dør ville … Fortsættes

IMRs kinesiske skønmaleri

Af Jacob Mchangama, Justitia 20

Dronning Margrethe, 4 danske ministre og en lang række repræsentanter for dansk erhvervsliv er p.t. på erhvervsfremstød i Kina. Det er helt naturligt og nødvendigt, at danske virksomheder arbejder for at få bedst muligt fodfæste på et kæmpe og voksende … Fortsættes

Europarådets Menneskerettighedskommisær på vildveje

Af Jacob Mchangama, Justitia 86

Ifølge Europarådets statut bekender medlemsstaterne sig til ”personlig frihed, politisk uafhængighed og til et styre hvilende på lov og ret – principper, som danner grundvolden for ethvert sandt demokrati”. Det er svært at komme på en menneskerettighed, der er mere … Fortsættes

De Konservatives dans om diktaturstaterne

Af Jacob Mchangama, Justitia 28

Som jeg beskrev i min sidste blog, fik en række diktaturstater ved afstemningen den 12. november plads i Menneskerettighedsrådet. Og desværre uden, at vi må få at vide, hvorvidt Danmark har lagt stemmer til, at lande som Kina og Saudi-Arabien … Fortsættes

Giver Danmark diktaturstater friplads i FN?

Af Jacob Mchangama, Justitia 41

Er Menneskerettighedsrådet et forum, hvor verdens undertrykte kan forvente oprejsning og deres undertrykkere fordømmelse? Og står Danmark her i første række, når det handler om at mindske diktaturstaternes indflydelse i Rådet, eller er vi rent faktisk med til at styrke … Fortsættes

Kæmper Danmark for menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 111

I regeringsgrundlaget fra 2011 fremgår det, at ”Danmark skal turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettighederne” og, at ”regeringen vil arbejde for, at FN’s Menneskerettighedsråd bliver et effektivt organ”. Adskillige gange har udenrigsminister Villy Søvndal også fremhævet menneskerettigheder som et … Fortsættes

Styrker inkorporering af flere konventioner menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 48

Regeringen har nedsat et udvalg, som skal komme med anbefalinger til, om Danmark bør gøre flere menneskerettighedskonventioner til en del af dansk ret – såkaldt inkorporering. Udvalget skal også vurdere, om Danmark skal tillade individuel klageadgang under flere FN-komitéer, samt … Fortsættes

Storbritannien og Venezuela i samme båd?

Af Jacob Mchangama, Justitia 62

I et interview med BBC udtalte Storbritanniens Premierminister David Cameron, at landet muligvis vil træde tilbage fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Denne ”nuclear option ” blev uddybet af den britiske justitsminister og værdikæmper Chris Grayling i et interview i the Spectator, … Fortsættes

Skal vi have flere menneskerettigheder i dansk ret?

Af Jacob Mchangama, Justitia 39

Den 4. september havde Venstres næstformand Kristian Jensen en kronik i Jyllands-Posten, hvor han gjorde gældende, at Venstre ikke støtter såkaldt inkorporering af flere internationale menneskerettighedskonventioner i dansk ret. Kristian Jensen udtrykker bl.a. bekymring over den inflation i menneskerettighedsbegrebet, som … Fortsættes

Har menneskerettigheder reddet millioner fra fattigdom?

Af Jacob Mchangama, Justitia 38

I en kronik 21. juli jubler udviklingsminister Christian Friis Bach (CFB) over, at der indenfor de seneste 10-15 år er sket en dramatisk reducering i antallet af ekstremt fattige, at flere får uddannelse, og at færre dør som følge af … Fortsættes

Politisk flertal giver diktaturstater fripas i FN

Af Jacob Mchangama, Justitia 20

Den 21. maj behandlede Folketinget beslutningsforslag 127 ”Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks stemmeafgivelser ved valg til FN-organer med menneskerettighedsfunktioner”, fremsat af Liberal Alliance. I beslutningsforslaget hedder det bl.a., at ”Folketinget pålægger regeringen at forpligte sig til ikke at stemme på … Fortsættes