Institut for Menneskerettigheders hvidvaskning af OIC

Af Jacob Mchangama, Justitia 45

I en analyse i Politiken den 9. april plæderer Marie Juul Pedersen (MJP) fra Institut for Menneskerettigheder for, at den islamiske samarbejdsorganisation OIC vil være en god partner for Danmark, når det gælder pragmatisk samarbejde om bl.a. nødhjælp, konfliktforebyggelse og børns … Fortsættes

Justitsministeren tager fejl om domspraksis

Af Jacob Mchangama, Justitia 15

I går (tirsdag den 8. januar)var justitsministeren kaldt i åbent samråd af DFs Martin Henriksen på baggrund af min analyse, hvor jeg har set på mulighederne for at udvise flere kriminelle udlændinge, og som jeg også tidligere har omtalt her … Fortsættes

Forår eller efterår for menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 35

Uden nogen særlig opmærksomhed i medierne offentliggjorde Justitsministeriet i december kommissoriet for ”Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet”. Udvalget skal behandle tre spørgsmål og i den forbindelse: fremsætte anbefalinger om, hvorvidt Danmark bør – inkorporere flere menneskerettighedsinstrumenter i dansk … Fortsættes

Om hvorfor reglerne for udvisning bør skærpes

Af Jacob Mchangama, Justitia 61

I min forrige blog beskrev jeg, hvordan der efter min opfattelse er sket en udvikling i Menneskerettighedsdomstolens praksis, der giver øget mulighed for at udvise kriminelle udlændinge.  Både bloggen og det underliggende notat kan forekomme lidt abstrakte, da der her … Fortsættes

Menneskerettighedsrådets permanente krise

Af Jacob Mchangama, Justitia 17

I dag mandag den 12. november afholdes der valg til FNs Menneskerettighedsråd. Menneskerettighedsrådet har mildt sagt ikke været et forum, hvor denne verdens undertrykte har kunnet få moralsk oprejsning via fordømmelse af diktaturstater. Rent faktisk sidder mange af diktaturstaterne med … Fortsættes

Menneskerettigheder og virksomheder: retssikkerhedsmæssig blindgyde

Af Jacob Mchangama, Justitia 19

I dag sætter medlemmerne af regeringens nye mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd sig i stolene. Deres opgave er at fremme erhvervslivets sociale ansvarlighed og på baggrund af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder vurdere, om virksomheder i tilstrækkelig grad overholder … Fortsættes

Liberale principper II

Af Jacob Mchangama, Justitia 71

Min seneste blog om liberale principper har medført to svar fra hhv. Mikael Jalving (JP 20/7 2012) og Rune Selsing. Jeg er enig med Jalving i én ting, og det er, at burkadebatten er trættende og jeg skal love, at … Fortsættes

Danmark dumper i demokratisk stress test

Af Jacob Mchangama, Justitia 44

I den seneste tid er europæiske banker blevet udsat for stresstest, der skal afklare, hvorvidt de kan modstå en forværring af krisen. I den forgangne uge var det så det danske demokrati, der blev udsat for en stresstest med besøg … Fortsættes

Kina og menneskerettigheder

Af Jacob Mchangama, Justitia 36

Den kinesiske præsident Hu Jintaos forestående besøg bliver en spændende test på hvor højt, den danske regering tør vægte sit regeringsprograms principper om, at ” Danmark skal turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettighederne” i mødet med lederen af Verdens … Fortsættes

Red menneskerettighederne

Af Jacob Mchangama, Justitia 22

Jeg har en artikel om den netop overståede Brighton konference vedrøremde reform af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i dagens udgave af Wall Street Journal Europe. Nedenfor er en lille teaser. The Problem with European ‘Human Rights’ Last week ministers from the … Fortsættes

Højesteret, starthjælp og Menneskerettighedskonventionen

Af Jacob Mchangama, Justitia 15

Den 15. februar afgjorde Højesteret, at det ikke var i strid med bl.a. den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da en udenlandsk statsborger blev tildelt starthjælp snarere end kontanthjælp. Mens dommens konkrete resultat er særdeles vigtig for opretholdelsen af balancen mellem den dømmende … Fortsættes