Holger K kan føre SF-politik og stoppe SKATs tele-tyranni

Af Jacob Mchangama, Justitia 52

Som led i politikernes indsats mod sort arbejde og skatteunddragelse har skiftende regeringer løbende udvidet skattemyndighedernes beføjelser og udstyret dem med en række vidtgående muligheder for at føre kontrol med og få adgang til at indhente personfølsomme oplysninger. Efter skattekontrollovens … Fortsættes

Fri os fra friheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 36

I dag udkommer min nye bog ”Fri os fra friheden – en dansk historie om frihed i forfald”, der behandler, hvad jeg opfatter som en klar strømning i vores tid, nemlig den stigende tendens til at indskrænke borgernes frihed via … Fortsættes

Lighedsideologien slår til igen

Af Jacob Mchangama, Justitia 66

Jeg har i tidligere blogs (her og her) behandlet afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet og Højesteret, der efter min opfattelse klart demonstrerer, hvorledes det helt afgørende princip om lighed for loven er blevet perverteret. De basale retssikkerhedsprincipper er nemlig nu blevet til … Fortsættes

Ny regering samme retspolitik

Af Jacob Mchangama, Justitia 25

Sidste mandag fremlagde den nye S-R-SF-regering sit regeringsprogram, ved navn ”Et Danmark, der står sammen”. Et regeringsgrundlag, der primært har fokus på økonomi og vækst. Skiftet i Thornings økonomiske politik er fornuftigt, men har forståeligt nok givet anledning til massiv … Fortsættes

Den reaktionære venstrefløj

Af Jacob Mchangama, Justitia 41

Overskriften på denne blog kan muligvis forekomme overraskende. For hvordan kan venstreorienterede være reaktionære, et begreb man typisk forbinder med konservatisme. Men det er faktisk også min påstand, at store dele af venstrefløjen er blevet stokkonservative. Ikke national- eller socialkonservative … Fortsættes

Når hensynet til staten går forud for borgerne

Af Jacob Mchangama, Justitia 43

For tredje år i træk har CEPOS foretaget en optælling over antallet af love, bekendtgørelser og anordninger, der giver offentlige myndigheder adgang til privat ejendom uden retskendelse. Og for tredje år i træk er antallet af sådanne love og regler … Fortsættes

Byretten sender lømmelpakken til tælling

Af Jacob Mchangama, Justitia 57

I dag kl. 12.30 afsagde dommerne Anne Grete Stockholm, Martin Koch Clausen og Poul Gorm Nielsen fra Københavns Byrets afdeling 1 en markant dom, der (foreløbigt) sætter punktum for COP 15 demonstrationerne.  250 personer, der blev administrativt frihedsberøvet i forbindelse … Fortsættes