Hvem har det endelige ansvar i Tibetsagen?

Af Jacob Mchangama, Justitia 19

Sidste uge meddelte justitsminister Søren Pind, at der vil blive nedsat en uafhængig undersøgelseskommission, der skal granske forløbet af Tibet-sagen, hvor Københavns Politi efter alt at dømme har viderebragt urigtige oplysninger til bl.a. Folketingets Retsudvalg. Der er ikke længere megen … Fortsættes

Kan vi stole på politiet?

Af Jacob Mchangama, Justitia 31

Kan vi stole på politiet? Ja, det mener langt de fleste danskere ifølge en europæisk undersøgelse foretaget af European Social Survey i 2012, hvor kun finnerne har større tillid til politiet end indbyggerne her i landet. At Danmark ligger i … Fortsættes

Tibet-sagen: Tilfældighed eller koordineret indsats?

Af Jacob Mchangama, Justitia 5

Var det en tilfældighed eller koordineret indsats, da Politiet i 2012 tilbageholdte 6 borgere med tibetanske flag forskellige steder i byen under det kinesiske statsbesøg? Fik disse borgere krænket deres personlige frihed og/eller ytringsfrihed, eller udgjorde de en trussel mod … Fortsættes

Prisen for at handle med Kina: Demokratiske frihedsrettigheder

Af Jacob Mchangama, Justitia 23

Denne blog er en redigeret version af en kronik bragt i Weekendavisen 11/4 2014 Er retten til fredelige protester en grundlæggende menneskerettighed? Dette afhænger af, hvem der demonstreres imod. Det synes at være svaret, hvis man spørger flere europæiske demokratier. … Fortsættes

Ejendomsretten krænkes – Politiet opfordrer til dialog

Af Jacob Mchangama, Justitia 67

I går aftes undlod Københavns Politi at skride ind overfor ”aktivister”, som ingen kunne være i tvivl om klart og med fuldt overlæg overtrådte straffeloven ved at trænge ind på og besætte en ejendom, som tilhørte en anden. På det … Fortsættes

Ris og ros til “lømmelpakken”

Af Jacob Mchangama, Justitia 80

I søndags præsenterede Justitsministeren et nyt lovforslag, der skal give politiet bedre muligheder at skride ind overfor optøjer og uro eksempelvis i forbindelse med demonstrationer. Nogle mener, at lovforslaget sætter ytrings- og forsamlingsfriheden under pres. Det er nok at gå … Fortsættes

Politiets ulovlige visitationszoner

Af Jacob Mchangama, Justitia 41

Politiken har i dag en forsidehistorie om, at Københavns Politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven. Historien er baseret på konklusionen i CEPOS’ notat af dags dato, der behandler samme emne. Baggrunden for notatet er, at Politiet siden 2004 … Fortsættes