Er racismen gået amok?

Af Jacob Mchangama, Justitia 38

Den seneste uge er debatten om ekstreme og racistiske kommentarer på sociale medier eksploderet, som følge af en række meget grelle eksempler på ”digitalt opkast” med rabiate udfald mod indvandrere og muslimer. Det har fået nogle til at påstå, at … Fortsættes

De forbudte kommentarer

Af Jacob Mchangama, Justitia 27

I går frifandt retten i Odense to personer for at dele en vittighed på Facebook, der kunne opfattes forhånende over for muslimer, og i dag er DFs tidligere medlem af Europaparlamentet Mogens Camre blevet dømt for nogle grove udtalelser om … Fortsættes

Har Yahya Hassan overtrådt racismeparagraffen?

Af Jacob Mchangama, Justitia 145

Det er med blandende følelser, jeg skriver denne blog, eftersom jeg nødigt vil være medvirkende til at politi og anklagemyndighed sigter og tiltaler nogen i sager om overtrædelse af straffelovens § 266b (racismeparagraffen). Men i kølvandet på den omfattende debat … Fortsættes

PENs skizofrene forhold til ytringsfrihed

Af Jacob Mchangama, Justitia 152

I dag udkommer antologien ”Hate speech: fra hadetale til hadesyn”, som er redigeret af tre bestyrelsesmedlemmer af Dansk PEN; Rune Engelbreth Larsen, Klaus Slavensky og Jens Lohmann. I forordet til den nye antologi står der, at ”præmissen er: imod hadetale, … Fortsættes

Europarådet: afskaf frihedsrettigheder og indfør multikulturalisme

Af Jacob Mchangama, Justitia 126

Forestil Dem, at et menneskerettighedsorgan udgav en rapport, der opfordrede en demokratisk stat til (i) i højere grad at straffe politikere for deres udtalelser, (ii) forbyde kontroversielle foreninger, (iii) blande sig i pressens formidling af emner af stor offentlig interesse … Fortsættes

Racismeparagraffen hængt til tørre

Af Jacob Mchangama, Justitia 78

I dagens netaviser kan man læse, at den tidligere politibetjent Lars Kragh Andersen i morgen skal møde i Københavns Byret, da han er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 266b den såkaldte racismeparagraf.  Tiltalen skyldes, at Lars Kragh Andersen som … Fortsættes

Hvor er det politiske mod til at styrke ytringsfriheden?

Af Jacob Mchangama, Justitia 143

I en artikel i fredagens Berlingske præsenterede jeg et forslag til en lempelse af den såkaldte racismeparagraf, der ville betyde en markant styrkelse af ytringsfriheden uden at stride mod Danmarks folke- og EU-retlige forpligtelser. Forslaget er baseret på denne artikel … Fortsættes

Ved danskerne nok om racismeparagraffen?

Af Jacob Mchangama, Justitia 171

Jyllands-Posten offentliggør i dag en meningsmåling, der viser, at 69 % af den danske befolkning går ind for at bevare racismeparagraffen. Det er et flertal, der er til at tage og føle på. Men spørgsmålet er, om befolkningen tager stilling … Fortsættes

Danmark – En oase for racister?

Af Jacob Mchangama, Justitia 80

Jyllands-Posten har siden juli kørt en række historier, hvor NGO’er og menneskerettighedskomitteer kritiserer Danmark for ikke efterleve FNs Konvention om Afskaffelse af alle former for Racediskrimination (Konventionen). Den første historie drejer sig om, at Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC) … Fortsættes

Derfor skal racismeparagraffen ophæves

Af Jacob Mchangama, Justitia 255

[Denne uges blogindlæg er min kommentar i gårsdagens Berlingske Tidende vedrørende racismeparagraffen] I et debatindlæg den 17. februar tager Anders Jerichow og Klaus Slavensky fra PEN afstand fra Fri Debats forslag om at ophæve racismeparagraffen. Først og fremmest fremhæver de, … Fortsættes

Hvad med ofrene?

Af Jacob Mchangama, Justitia 25

I mit forrige blogindlæg gjorde jeg rede for, hvorfor sluterklæringen for Durban 2 ikke freder ytringsfriheden. Spørgsmålet om ytringsfrihed er naturligvis et vigtigt parameter for konferencens succes. Men det diplomatiske spil om den præcise udformning af paragrafferne i sluterklæringen skygger … Fortsættes

EUs snigangreb på ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 138

Jeg har i dag et interview i den trykte del af denne avis vedrørende EU’s Rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad. Rammeafgørelsen, der er stort set ukendt i offentligheden, forpligter EU-landene til inden 28. november 2010 at kriminalisere bl.a.: … Fortsættes