Roskilde Festival – vigtigere end den private ejendomsret?

Af Jacob Mchangama, Justitia 67

  Alle kender Roskilde Festival, den årligt tilbagevendende folkefest der som Nordeuropas største musikfestival i den grad har formået at sætte Roskilde og Danmark på det musiske – hvis ikke verdenskort – så i al fald europakort. Det er muligvis … Fortsættes

Styrk kontrollen med efterretningstjenesterne

Af Jacob Mchangama, Justitia 13

Sagen om Henrik Sass kontakt til en rocker og PETs vurdering deraf har fået flere politikere til at kræve større åbenhed om PETs sikkerhedsvurderinger og omgang med fortroligt materiale. Det er jo fint, at politikerne kerer sig om deres egen … Fortsættes

Ny regering samme retspolitik

Af Jacob Mchangama, Justitia 25

Sidste mandag fremlagde den nye S-R-SF-regering sit regeringsprogram, ved navn ”Et Danmark, der står sammen”. Et regeringsgrundlag, der primært har fokus på økonomi og vækst. Skiftet i Thornings økonomiske politik er fornuftigt, men har forståeligt nok givet anledning til massiv … Fortsættes

Holck- og tunesersagen viser retssikkerhedsmæssigt skred

Af Jacob Mchangama, Justitia 45

I efteråret 2010 offentliggjorde Justitsministeriet en redegørelse vedrørende erfaringerne med terrorpakkerne. I sammenfatningen hed det bl.a.: Det bemærkes i øvrigt, at der i forbindelse med indførelsen af de 2 anti-terrorpakker i høj grad var fokus på at skabe en lovgivning, … Fortsættes

Når hensynet til staten går forud for borgerne

Af Jacob Mchangama, Justitia 43

For tredje år i træk har CEPOS foretaget en optælling over antallet af love, bekendtgørelser og anordninger, der giver offentlige myndigheder adgang til privat ejendom uden retskendelse. Og for tredje år i træk er antallet af sådanne love og regler … Fortsættes

Nye vinde fra Storbritannien

Af Jacob Mchangama, Justitia 20

Den nye britiske koalitionsregering skal nok få sit hyr med at blive enige om politikken på områder som økonomi, EU og forsvar. Men på et område skal det – set med retssikkerhedsmæssige briller – blive særligt spændende at følge koalitionens … Fortsættes

Lømmelpakken i praksis: politistat eller rettidig omhu?

Af Jacob Mchangama, Justitia 187

Reaktionerne på lørdagens masseanholdelser af demonstranter i forbindelse med COP 15 har med enkelte undtagelser været forudsigelige. (Groft sagt) har en hel del personer til venstre i det politiske spektrum – og særligt klimaaktivisterne – talt om politistat og endog … Fortsættes

40 dage til Gandhi?

Af Jacob Mchangama, Justitia 52

I et tidligere indlæg har jeg på denne blog beskæftiget mig med den såkaldte “lømmelpakke”. Jeg var i den anledning særligt kritisk over for den tidsmæssige udvidelse af administrative frihedsberøvelser fra 6 til 12 timer. Jeg har uddybet i dette … Fortsættes

Ris og ros til “lømmelpakken”

Af Jacob Mchangama, Justitia 80

I søndags præsenterede Justitsministeren et nyt lovforslag, der skal give politiet bedre muligheder at skride ind overfor optøjer og uro eksempelvis i forbindelse med demonstrationer. Nogle mener, at lovforslaget sætter ytrings- og forsamlingsfriheden under pres. Det er nok at gå … Fortsættes

Burkaforbud: Værdipolitisk blindgyde

Af Jacob Mchangama, Justitia 231

Jeg skulle i går have debatteret de konservatives forslag om Burka-forbud med Naser Khader i Deadline, men debatten blev aflyst. Derfor vil jeg benytte dette forum til at kommentere forslaget, der efter min mening er dybt problematisk for et borgerligt … Fortsættes

Politiets ulovlige visitationszoner

Af Jacob Mchangama, Justitia 41

Politiken har i dag en forsidehistorie om, at Københavns Politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven. Historien er baseret på konklusionen i CEPOS’ notat af dags dato, der behandler samme emne. Baggrunden for notatet er, at Politiet siden 2004 … Fortsættes

En korrekt og nødvendig udvisning

Af Jacob Mchangama, Justitia 66

Højesteret har tidligere i dag truffet afgørelse om at udvisningen af en litauisk mand, der var dømt 30 dages fængsel for butikstyveri, ikke er i strid med EU’s opholdsdirektiv. Der er efter min umiddelbare vurdering tale om en både korrekt … Fortsættes

Bonnichsen og ytringsfrihed

Af Jacob Mchangama, Justitia 115

I en kronik i Jyllands-Posten har tidligere PET-chef Ole Stig Andersen forsvaret tidligere operativ chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen, der er blevet kraftigt kritiseret af politikere og debattører. Ole Stig Andersens forsvar for Bonnichsen er helt på sin plads, … Fortsættes