Hvem har det endelige ansvar i Tibetsagen?

Af Jacob Mchangama, Justitia 19

Sidste uge meddelte justitsminister Søren Pind, at der vil blive nedsat en uafhængig undersøgelseskommission, der skal granske forløbet af Tibet-sagen, hvor Københavns Politi efter alt at dømme har viderebragt urigtige oplysninger til bl.a. Folketingets Retsudvalg. Der er ikke længere megen … Fortsættes

Kan Søren Pind stramme udvisningsreglerne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 42

Som følge af Landsrettens afvisning af at udvise bandelederen Fez Fez, har Integrationsminister Søren Pind lagt op til at stramme reglerne. Det er forståeligt, at Søren Pind gerne vil gøre det nemmere at udvise kriminelle udlændinge. Det bør være muligt … Fortsættes

Søren Pind og proportionalitet

Af Jacob Mchangama, Justitia 101

Søren Pind har i et nyligt blogindlæg kritiseret det såkaldte proportionalitetsbegreb, der bl.a. medfører, at statslige indgreb skal være nødvendige og stå i forhold til det mål, der søges opnået. Søren Pind gør gældende, at kravet om proportionalitet er udtryk … Fortsættes