Kæmper Danmark for menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 111

I regeringsgrundlaget fra 2011 fremgår det, at ”Danmark skal turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettighederne” og, at ”regeringen vil arbejde for, at FN’s Menneskerettighedsråd bliver et effektivt organ”. Adskillige gange har udenrigsminister Villy Søvndal også fremhævet menneskerettigheder som et … Fortsættes

Danmark til menneskerettighedseksamen i FN

Af Jacob Mchangama, Justitia 34

På mandag den 2. maj kl. 15 vil danske diplomater sætte sig i det varme sæde i FNs Menneskerettighedsråd i Genève. Danmark skal nemlig til ”eksamen” i menneskerettigheder ved det såkaldte Universal Periodic Review (UPR), hvor alle FNs medlemsstater får … Fortsættes

Amnestys vildspor

Af Jacob Mchangama, Justitia 61

Amnesty International har netop udsendt sin årsrapport for 2009. Rapporten dokumenter overgreb i hele verden og udgør en vigtig påmindelse om i hvor høj grad respekten for basale frihedsrettigheder ikke er automatisk men derimod et gode, der skal tilkæmpes og … Fortsættes

Nej til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

Af Jacob Mchangama, Justitia 50

I løbet af denne måned vil 3. udvalg under FNs General forsamling behandle et udkast til en tillægsprotokol til den Internationale Konvention for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder (”Konventionen”). Hvis udvalget godkender udkastet vil tillægsprotokollen komme til afstemning for selve … Fortsættes