Rygelovens DNA

Af Jacob Mchangama, Justitia 60

Det er netop lykkedes regeringen at samle et smalt flertal, til en revision af rygeloven, der skal udvide forbuddet mod rygning. Det lykkedes ikke at opnå et bredt flertal, da Venstre og Konservative forlod forhandlingerne, da man mente, at der … Fortsættes

Oppositionens hede forbudsdrømme

Af Jacob Mchangama, Justitia 60

Sommerens agurketid giver oppositionen lejlighed til at markere nye mærkesager og en alternativ politisk kurs. Højt på agendaen hos centrum-venstre står indførelse af flere forbud. Den forløbne uge har således set forslag om forbud mod både reklamer for alkohol og … Fortsættes

Kommissionen til afskaffelse af den personlige frihed

Af Jacob Mchangama, Justitia 27

Den 24. januar 2008 nedsatte regeringen en Forebyggelseskommission. Kommissionen skal bl.a. Analysere og fremsætte forslag til en styrket forebyggende indsats. Forslagene skal baseres på et dokumenteret og omkostningseffektivt grundlag. Forebyggelseskommissionen skal færdiggøre sit arbejde i begyndelsen af dette år, hvor … Fortsættes