Private sundhedsforsikringer er (også) et spørgsmål om frihed

Af Jacob Mchangama, Justitia 56

Et af de emner, der har præget debatten her i sommer er spørgsmålet om private sundhedsforsikringer og privathospitaler. Både privathospitaler og sundhedsforsikringer har været kritiseret for at skabe ulighed og underminere det danske sundhedsvæsens universelle filosofi og praksis. En del … Fortsættes