Ny regering samme retspolitik

Af Jacob Mchangama, Justitia 25

Sidste mandag fremlagde den nye S-R-SF-regering sit regeringsprogram, ved navn ”Et Danmark, der står sammen”. Et regeringsgrundlag, der primært har fokus på økonomi og vækst. Skiftet i Thornings økonomiske politik er fornuftigt, men har forståeligt nok givet anledning til massiv … Fortsættes

Holck- og tunesersagen viser retssikkerhedsmæssigt skred

Af Jacob Mchangama, Justitia 45

I efteråret 2010 offentliggjorde Justitsministeriet en redegørelse vedrørende erfaringerne med terrorpakkerne. I sammenfatningen hed det bl.a.: Det bemærkes i øvrigt, at der i forbindelse med indførelsen af de 2 anti-terrorpakker i høj grad var fokus på at skabe en lovgivning, … Fortsættes

Hizb-ut-Tahrir skal ikke gøres til martyrer

Af Jacob Mchangama, Justitia 139

I november 1939 anmodede den konservative politiker Carsten Raft daværende statsminister Thorvald Stauning om at forbyde Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). Et ønske som Raft langt fra stod alene med. Baggrunden var Sovjetunionens nært forestående invasion af Finland. På trods af, at DKP … Fortsættes

To principielle afgørelser

Af Jacob Mchangama, Justitia 56

I den nærmeste fremtid skal danske domstole tage stilling til to sager med væsentlige og principielle retssikkerhedsmæssige og retspolitiske aspekter. I mandags behandlede Østre Landsret et søgsmål fra en afghaner bosiddende i Egedal kommune. Klageren er på starthjælp og gør … Fortsættes

Skal vi genindføre det åbne samfund?

Af Jacob Mchangama, Justitia 66

Siden 11. september 2001 har Danmark og mange andre vestlige lande prioriteret den nationale sikkerhed over stort set alle andre interesser. Der er sket drastiske tiltag og indgreb i frihedsrettigheder og retssikkerheden. Men det er som om der i visse … Fortsættes

Rule Britannia?

Af Jacob Mchangama, Justitia 57

De fleste der bekender sig til ideen om en begrænset statsmagt og en retsstat med respekt for frihedsrettigheder har en særlig veneration for Storbritannien. En veneration, som bl.a. er født ud af Magna Carta, Habeas Corpus loven fra 1679 og … Fortsættes

Tålt ophold og administrative udvisninger

Af Jacob Mchangama, Justitia 446

Efter længere tids polemik har Birthe Rønn Hornbech besluttet at reglerne for personer på tålt ophold skal ”strammes markant”. Stramningen vi tilsyneladende først og fremmest bestå i yderligere kontrol med personer på tålt ophold.  Et sådan stramning er efter min … Fortsættes

Et europæisk selvmål i kampen for ytringsfrihed

Af Jacob Mchangama, Justitia 85

Den 2. oktober 2008 afsagde den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (”EMD”) en dom, der understreger, at ytringsfriheden selv ikke i Europa nyder en tilstrækkelig høj grad af beskyttelse. Den 13. september 2001 bragte det franske dagblad Ekaitza en karikaturtegning kreeret af Denis … Fortsættes

Dommen i Lovers & Fighters sagen

Af Jacob Mchangama, Justitia 78

Så faldt dommen i Fighters & Lovers sagen. Østre Landsret idømte 6 af de 7 tiltalte mellem 6 måneders ubetinget og 60 dages betinget fængsel, mens den sidste tiltalte blev frikendt. Der er god grund til at være skeptisk overfor … Fortsættes