Styrker inkorporering af flere konventioner menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 48

Regeringen har nedsat et udvalg, som skal komme med anbefalinger til, om Danmark bør gøre flere menneskerettighedskonventioner til en del af dansk ret – såkaldt inkorporering. Udvalget skal også vurdere, om Danmark skal tillade individuel klageadgang under flere FN-komitéer, samt … Fortsættes

Velfærd og/eller frihed?

Af Jacob Mchangama, Justitia 39

Det bliver stadig tydeligere, at Danmarks vej ud af krisen koblet med den tværpolitiske opbakning til den velfærdsmodel vi kender i dag kommer til at få mærkbare konsekvenser for danskernes frihed. I denne uge har regeringen annonceret en række tiltag … Fortsættes

Er offentlig forsørgelse en menneskeret?

Af Jacob Mchangama, Justitia 35

Regeringen vil indføre et optjeningsprincip for udlændinge i forhold til velfærdsydelser. Det er principielt en fornuftig tanke, at udlændinge ikke kan få adgang til skattefinansierede ydelser, før de selv har bidraget til de offentlige kasser. Man kan selvfølgelig indvende, at … Fortsættes

Velfærdsstatens formynderiske logik

Af Jacob Mchangama, Justitia 35

[Dette blogindlæg er identisk med en kommentar i dagens udgave af den trykte avis]  CEPOS har sammen med Retssikkerhedsfonden for nylig udgivet bogen Frihedsrettigheder tur/retur, der sætter lys på de områder, hvor terrorlovgivning indskrænker frihedsrettigheder og retssikkerhedsgarantier. Det er vigtigt, at denne … Fortsættes