Den reaktionære venstrefløj

Af Jacob Mchangama, Justitia 41

Overskriften på denne blog kan muligvis forekomme overraskende. For hvordan kan venstreorienterede være reaktionære, et begreb man typisk forbinder med konservatisme. Men det er faktisk også min påstand, at store dele af venstrefløjen er blevet stokkonservative. Ikke national- eller socialkonservative … Fortsættes

To principielle afgørelser

Af Jacob Mchangama, Justitia 56

I den nærmeste fremtid skal danske domstole tage stilling til to sager med væsentlige og principielle retssikkerhedsmæssige og retspolitiske aspekter. I mandags behandlede Østre Landsret et søgsmål fra en afghaner bosiddende i Egedal kommune. Klageren er på starthjælp og gør … Fortsættes