Den parlamentariske kontrol med PET og FE halter stadig

Af Jacob Mchangama, Justitia 11

I søndags udgav CEPOS et notat om regeringens nye lovforslag om øget parlamentarisk kontrol med efterretningstjenesterne, som også JP og Berlingske har omtalt. Konklusionen i notatet er, at lovforslaget ikke indeholder nye effektive tiltag, som kan styrke Udvalget vedrørende efterretningstjenesternes … Fortsættes